БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 листопада 2020 р. № 1105
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 (1306-2001-п) "Про Правила дорожнього руху" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 41, ст. 1852; 2008 р., № 52, ст. 1740, № 75, ст. 2526; 2011 р., № 78, ст. 2881; 2013 р., № 14, ст. 505; 2016 р., № 75, ст. 2521; 2017 р., № 27, ст. 778; 2018 р., № 57, ст. 1995; 2020 р., № 41, ст. 1340) зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2020 р. № 1105

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306

1. В абзаці другому пункту 2 постанови після слова "навчальних" доповнити словом "(електронних)", а після слів "дорожнього руху" - словами "та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів".
2. У Правилах дорожнього руху (1306-2001-п) , затверджених зазначеною постановою:
1) у підпункті "г" пункту 2.1 слова "спеціальних правил" замінити словами "спеціальних правил, що визначаються Європейською Угодою про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (994_217) (далі - спеціальні правила)";
2) у підпункті "в" пункту 2.3 слова "Дозволяється не пристібатися особі, яка навчає водінню, якщо за кермом учень, а в населених пунктах, крім того, водіям і пасажирам з інвалідністю, фізіологічні особливості яких заважають користування ременями безпеки, водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів і таксі" замінити словами "Дозволяється не пристібатися в населених пунктах водіям і пасажирам з інвалідністю, фізіологічні особливості яких унеможливлюють користування ременями безпеки, водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів";
3) у пункті 2.13:
абзац восьмий після слова "мотоцикли" доповнити словами ", у тому числі з боковим причепом,";
в абзаці дев’ятому слова "мотоцикли з боковим причепом," виключити;
4) у пункті 4.4 слова "повинні виділити себе, а за можливості мати на зовнішньому одязі світлоповертальні елементи" замінити словами "повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи";
5) у пункті 4.15 слово "подати" замінити словом "надати";
6) у підпункті "б" пункту 5.2 слова "обладнаному ременями безпеки, бути пристебнутими" замінити словами "користуватися засобами пасивної безпеки (підголовниками, ременями безпеки, де їх установка передбачена конструкцією)", а слова "заважають користуватися" - словами "унеможливлюють користування";
7) у пункті 5.4 слово "подати" замінити словом "надати";
8) пункт 17.1 після слів "(крім таксі" доповнити словами "та велосипедистів";
9) пункт 22.6 після слів "задніми габаритними ліхтарями та встановленими" доповнити словами "у випадках, визначених спеціальними правилами,";
10) пункт 24.1 після слів "медичних протипоказань" доповнити словами ", що підтверджується дійсною медичною довідкою встановленого зразка";
11) у другому реченні пункту 24.8 слова "Автомобілі, які систематично використовуються для навчання" замінити словами "Транспортні засоби (за винятком автобусів), які використовуються для навчання,";
12) абзац четвертий пункту 30.2 викласти в такій редакції:
"Забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, крім випадку закріплення заднього номерного знака на додатковому обладнанні, що призначене для тимчасового перевезення багажу або вантажу, наносити на них додаткові позначення або закривати їх, вони повинні бути чисті і достатньо освітлені.";
13) у підпункті "д" пункту 30.3 слова "Інформаційна таблиця небезпечного вантажу" замінити словами "Табличка оранжевого кольору", а слова "виду небезпеки і небезпечної речовини" - словами "небезпеки і небезпечного вантажу, якщо такі вимагаються,";
14) у пункті 30.7 слова "не передбачені підприємством-виробником або" виключити, а цифри "3849-99" замінити цифрами "3849:2018";
15) пункт 1 примітки підпункту "є" пункту 31.4.7 викласти в такій редакції:
"1. Тип, марка, місця встановлення вогнегасників, якими обладнуються транспортні засоби з розпізнавальним знаком "Табличка оранжевого кольору", що перевозять небезпечні вантажі, визначаються спеціальними правилами.";
16) у розділі 33 "Дорожні знаки":
абзац перший пункту 1.40 викласти в такій редакції:
"1.40 "Зміна покриття". Ділянка дороги, на якій змінюється вид покриття.";
пункти 3.12-3.14 викласти в такій редакції:
"3.12 "Рух транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, заборонено". Забороняється рух транспортних засобів з розпізнавальним знаком "Табличка оранжевого кольору", що перевозять небезпечні вантажі.
3.13 "Рух транспортних засобів, що перевозять вибухові та легкозаймисті вантажі, заборонено". Забороняється рух транспортних засобів з розпізнавальним знаком "Табличка оранжевого кольору", що перевозять вибухові та легкозаймисті вантажі.
3.14 "Рух транспортних засобів, що перевозять речовини, які забруднюють воду, заборонено". Забороняється рух транспортних засобів з розпізнавальним знаком "Табличка оранжевого кольору", що перевозять небезпечні для водних ресурсів навколишнього середовища речовини.";
у пунктах 4.18.1-4.18.3 слова "з розпізнавальним знаком "Знак небезпеки" замінити словами "з розпізнавальними знаками "Знак небезпеки" та "Табличка оранжевого кольору";
пункт 5.8 викласти в такій редакції:
"5.8 "Дорога із смугою для руху маршрутних транспортних засобів". Дорога, на якій по спеціально відведеній смузі здійснюється рух транспортних засобів за встановленим маршрутом та велосипедистів.";
пункт 5.11 викласти в такій редакції:
"5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів". Смуга призначена для руху транспортних засобів, що рухаються за встановленими маршрутами, та велосипедистів, якщо рух такою смугою здійснюється попутно загальному потоку транспортних засобів.
Дія знака поширюється на смугу руху, над якою він установлений. Якщо знак установлений праворуч від дороги, його дія поширюється на праву смугу руху.
Водію, який повертає праворуч на дорозі із смугою для маршрутних транспортних засобів, що відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки, дозволено виконувати поворот із цієї смуги. У таких місцях дозволяється також заїжджати на неї під час виїзду на дорогу і для посадки чи висадки пасажирів біля правого краю проїзної частини.";
пункти 7.5.1-7.5.8 після слів і цифр "масою до 3,5 т" доповнити цифрами і словами ", 7.5.8 - на транспортні засоби з розпізнавальним знаком "Табличка оранжевого кольору", що перевозять небезпечні вантажі".
3. У додатках до Правил дорожнього руху:
( Див. текст (1105-2020-пd) )