БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.09.2020 № 1826

Про колегію Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1569 (1569-2003-п) "Про затвердження Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації" та у зв'язку з кадровими змінами НАКАЗУЮ:
1. Утворити колегію Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у складі, що додається.
2. Затвердити Положення про колегію Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, що додається.
3. Визначити управління інформаційно-аналітичного супроводу та протоколу відповідальним за роботу колегії Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства економічного розвитку і торгівлі України згідно з переліком, що додається.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр розвитку
економіки, торгівлі
та сільського господарства
України
І. Петрашко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
18 вересня 2020 року № 1826

СКЛАД

колегії Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

ПЕТРАШКО
Ігор Ростиславович
-
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, голова колегії
Члени колегії:
БАРАБАШ
Микита Олександрович
-
тимчасово виконуючий обов'язки Голови Державного агентства резерву (за згодою)
БОЯРКІНА
Олена Анатоліївна
-
директор департаменту фінансово-господарської діяльності
ВИСОЦЬКИЙ
Тарас Миколайович
-
заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
ВЕЛЬМОЖНИЙ
Сергій Анатолійович
-
народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики (за згодою)
ГЛУЩЕНКО
Сергій Миколайович
-
заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
ДЕВКО
Андрій Валерійович
-
директор департаменту внутрішнього аудиту
ДЯДЮРА
Ігор Григорович
-
заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
ГОРШКОВА
Наталя Іванівна
-
директор департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування
ЗАВІТНЕВИЧ
Олександр Михайлович
-
Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки (за згодою)
КАЧКА
Тарас Андрійович
-
заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України - Торговий представник України
ЛЕЩЕНКО
Роман Миколайович
-
Голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (за згодою)
МАР'ЄВИЧ
Костянтин Михайлович
-
державний секретар Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
НАТАЛУХА
Дмитро Андрійович
-
голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку (за згодою)
НОВІКОВА
Ірина Юріївна
-
заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
ПАВЛІЧЕНКО Олександр Анатолійович
-
голова Державної служби експортного контролю (за згодою)
ПАНАІОТІДІ
Світлана Миколаївна
-
заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
РОМАНІШИН
Олександр Вікторович
-
заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
САВЧУК
Олеся Леонідівна
-
директор юридичного департаменту
САЖІЄНКО
Віталій Валерійович
-
тимчасово виконуючий обов'язки Голови Державної служби України з питань праці (за згодою)
САМБОЖУК
Микола Володимирович
-
помічник-консультант народного депутата України (за згодою)
СВИРИДЕНКО
Юлія Анатоліївна
-
перший заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
СЕМЕНЕЦЬ
Лариса Євгенівна
-
директор департаменту управління персоналом
СОЛЬСЬКИЙ Микола Тарасович
-
голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики (за згодою)
СУХОВ
Олександр Сергійович
народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури (за згодою)
ТОЛСТЕНКО
Олександр Володимирович
начальник управління інформаційно-аналітичного супроводу та протоколу
ТРЕТЬЯКОВА
Галина Миколаївна
голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів (за згодою)
ШЕВЧЕНКО
Ольга Петрівна
тимчасово виконуюча обов'язки Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (за згодою)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
18 вересня 2020 року № 1826

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
2. Колегія Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - колегія) є консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Міністерство) своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Міністерства, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності.
3. У своїй роботі колегія керується Конституцією (254к/96-ВР) та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами міністерства, а також дорученнями Прем'єр-міністра України та цим Положенням.
4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії приймається Міністром.

Функції колегії

5. Колегія:
обговорює та приймає рішення щодо формування та реалізації державної політики у сферах, визначених Положенням про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (459-2014-п) ;
розглядає результати роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра;
розглядає пропозиції щодо вдосконалення законодавства, забезпечення співпраці з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування;
обговорює прогнози соціально-економічного розвитку країни та визначає шляхи їх реалізації;
розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;
розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності Міністерства та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління;
розглядає результати роботи Міністерства, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління;
аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;
розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на Міністерство.

Склад колегії

6. До складу колегії входять Міністр (голова колегії), перший заступник Міністра, заступники Міністра, заступник Міністра - Торговий представник, державний секретар Мінекономіки. Також можуть входити керівники самостійних структурних підрозділів апарату Міністерства, керівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, керівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, представники інших державних органів, громадських організацій, підприємств, наукових установ та інших організацій (за згодою).
7. Кількісний та персональний склад колегії затверджується Міністром.

Організація роботи колегії

8. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається її головою.
9. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану засідань на півріччя (рік), в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.
10. Затверджений план засідань колегії розсилається не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя (року) членам колегії, керівникам структурних підрозділів Міністерства. У разі необхідності план засідань або витяг з нього надсилається іншим центральним органам виконавчої влади.
11. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.
12. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.
13. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням унесених пропозицій здійснюється структурним підрозділом, відповідальним за роботу колегії, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові колегії для погодження.
14. На розгляд колегії подаються:
проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;
довідка з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій; проект рішення колегії; список членів колегії;
список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;
довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.
15. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за один день до засідання.
16. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали структурному підрозділу, відповідальному за роботу колегії, не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання. Структурний підрозділ, відповідальний за роботу колегії, контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.
17. Керівники структурних підрозділів, відповідальні за підготовку питань, що розглядаються на засіданні колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до підготовки необхідних матеріалів.

Порядок проведення засідання колегії

18. Засідання колегії веде її голова, а в разі його відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків Міністра.
19. Засідання колегії проводиться в разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.
20. Члени колегії беруть участь у засіданнях особисто.
Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції щодо рішення з питань порядку денного засідання колегії у письмовій формі.
21. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.
22. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.
Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу головуючого на засіданні колегії.
23. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь у їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.
24. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.
Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.
25. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.
У окремих випадках, для вирішення невідкладних питань, рішення колегії приймається шляхом опитування більшістю голосів від складу колегії.
За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.
Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.
26. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.
Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.
27. Після засідання колегії структурний підрозділ, відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом десяти днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із керівниками заінтересованих структурних підрозділів Міністерства, членами колегії і подає на розгляд голови колегії.
28. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Міністерства.
Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).
29. Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та працівником, який веде протокол.
Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади та працівником, який веде протокол.
30. Рішення колегії доводяться до відома членів колегії, керівників самостійних структурних підрозділів Міністерства, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності в частині, що їх стосується.
31. Стенографування (технічний запис) засідань колегії забезпечує структурний підрозділ, відповідальний за роботу колегії.
Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснює структурний підрозділ, до повноважень якого належать функції з матеріально-технічного забезпечення роботи Міністерства.
32. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у структурному підрозділі, відповідальному за роботу колегії.

Контроль за виконанням рішень колегії

33. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює структурний підрозділ, до повноважень якого належать питання контролю за виконанням доручень керівництва Міністерства.
34. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
18 вересня 2020 року № 1826

ПЕРЕЛІК

наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, які визнаються такими, що втратили чинність

1. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03.10.2011 № 74 (v0074731-11) "Про утворення колегії Міністерства економічного розвитку і торгівлі України";
2. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.09.2016 № 1500 "Про затвердження складу колегії Міністерства економічного розвитку і торгівлі України";
3. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.01.2017 № 89 (v0089874-17) "Про внесення змін до складу колегії Міністерства економічного розвитку і торгівлі України";
4. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.02.2018 № 215 "Про внесення змін до складу колегії Міністерства економічного розвитку і торгівлі України";
5. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.12.2018 № 1874 (v1874731-18) "Про внесення змін до Положення про колегію Міністерства економічного розвитку і торгівлі України";
6. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.01.2019 № 39 "Про внесення змін до складу колегії Міністерства економічного розвитку і торгівлі України";
7. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.08.2019 № 1407 "Про внесення зміни до складу колегії Міністерства економічного розвитку і торгівлі України".
( Текст взято з сайту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України http://www.me.gov.ua )