БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
06.07.2020 N 399
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
 09 листопада 2020 р.
за N 1100/35383

Про затвердження Порядку складання іспитів при атестації аудиторів

Відповідно до частини десятої статті 19 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок складання іспитів при атестації аудиторів, що додається.
2. Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Воробей С. І.
Міністр
С. Марченко
ПОГОДЖЕНО:
Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України
О. Мірошніченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 06 липня 2020 року N 399

ПОРЯДОК

складання іспитів при атестації аудиторів

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає порядок організації, проведення та оформлення результатів теоретичних іспитів та кваліфікаційного іспиту, які складають кандидати в аудитори у процесі атестації на здобуття кваліфікації аудитора, а також розподілу коштів, отриманих у вигляді плати за складання іспитів.
2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:
атестація аудитора - визнання кваліфікаційної придатності кандидата в аудитори на зайняття аудиторською діяльністю шляхом підтвердження ним теоретичних знань, засвідчення здатності застосовувати теоретичні знання на практиці та отримання практичного досвіду;
група укладачів іспиту - фізичні особи, визначені центром з підготовки іспитів, які забезпечують підготовку екзаменаційних завдань на кваліфікаційний іспит, рішень цих завдань та критеріїв їх оцінювання. Групу укладачів іспиту очолює керівник;
екзаменаційна сесія - період часу, протягом якого організовується проведення теоретичних іспитів та кваліфікаційного іспиту;
кандидат в аудитори - фізична особа, яка має намір підтвердити високий рівень теоретичних знань та професійну компетентність шляхом успішного складання відповідних іспитів;
кваліфікаційний іспит - іспит, який має засвідчити здатність кандидата в аудитори застосовувати на практиці теоретичні знання за напрямами, визначеними законом;
незалежні центри оцінювання знань - юридичні особи, акредитовані Комісією з атестації для проведення (адміністрування) теоретичного іспиту та/або кваліфікаційного іспиту, які складають кандидати в аудитори;
особи з перевірки екзаменаційних робіт - фізичні особи, призначені Комісією з атестації для перевірки екзаменаційних робіт, у тому числі особи, призначені для попередньої перевірки якості екзаменаційних завдань та особи, призначені для контролю якості перевірки екзаменаційних робіт;
програма іспиту - документ, затверджений Комісією з атестації, що визначає обсяг професійних знань та компетентностей, володіння якими має підтвердити кандидат в аудитори під час складання теоретичних іспитів або кваліфікаційного іспиту;
теоретичний іспит - іспит, який має підтвердити теоретичні знання кандидата в аудитори за одним або декількома напрямами, визначеними законом;
укладач іспиту - фізична особа, визначена центром з підготовки іспитів, яка забезпечує підготовку екзаменаційних завдань, рішень цих завдань та критеріїв їх оцінювання;
центри з підготовки іспитів - професійні організації аудиторів та бухгалтерів, заклади вищої освіти та інші установи, акредитовані Комісією з атестації для підготовки програм іспитів, завдань теоретичних іспитів та завдань кваліфікаційного іспиту, які складають кандидати в аудитори.
Інші терміни вживаються у значеннях, визначених Законами України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"(далі - Закон) та "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
3. Аудитором може бути визнана фізична особа, яка:
1) має вищу освіту;
2) підтвердила високий рівень теоретичних знань та професійну компетентність шляхом успішного складення відповідних іспитів;
3) пройшла практичну підготовку із провадження аудиторської діяльності.
4. Напрямами, за якими кандидатом в аудитори мають бути підтверджені теоретичні знання, є:
1) стандарти професійної етики та професійна незалежність;
2) міжнародні стандарти аудиту;
3) законодавчі засади аудиторської діяльності та методика проведення аудиту (професійні навички);
4) управління ризиками та внутрішній контроль;
5) фінансовий аналіз;
6) управлінський облік;
7) міжнародні стандарти фінансової звітності;
8) теорія бухгалтерського обліку та законодавчі засади ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;
9) податкове законодавство та законодавство про єдиний соціальний внесок;
10) господарське, цивільне та трудове законодавство;
11) корпоративне законодавство та законодавство про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;
12) інформаційні технології та комп'ютерні системи;
13) фінанси підприємств;
14) економіка підприємства та статистика.
5. Професійні знання та компетентності за напрямами теоретичних знань підтверджуються шляхом складання таких обов'язкових теоретичних іспитів:
1) основи бухгалтерського обліку та економіки підприємства. Цей іспит враховує такі напрями: теорія бухгалтерського обліку та законодавчі засади ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (в частині теорії бухгалтерського обліку); економіка підприємства та статистика;
2) управлінський облік. Цей іспит відповідає напряму управлінський облік;
3) фінансовий облік. Цей іспит відповідає напряму теорія бухгалтерського обліку та законодавчі засади ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (в частині законодавчих засад ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності);
4) господарське, цивільне та корпоративне право. Цей іспит враховує такі напрями: корпоративне законодавство та законодавство про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; господарське, цивільне та трудове законодавство;
5) оподаткування. Цей іспит відповідає напряму податкове законодавство та законодавство про єдиний соціальний внесок;
6) управління ефективністю діяльності. Цей іспит враховує такі напрями: управлінський облік; інформаційні технології та комп'ютерні системи; фінансовий аналіз;
7) міжнародні стандарти фінансової звітності. Цей іспит враховує такі напрями: міжнародні стандарти фінансової звітності; стандарти професійної етики та професійна незалежність;
8) аудит. Цей іспит враховує такі напрями: міжнародні стандарти аудиту; законодавчі засади аудиторської діяльності та методика проведення аудиту (професійні навички); стандарти професійної етики та професійна незалежність;
9) фінансовий менеджмент. Цей іспит враховує такі напрями: фінанси підприємств; фінансовий аналіз; інформаційні технології та комп'ютерні системи; управління ризиками та внутрішній контроль.
6. Зміст програм іспитів має забезпечувати диференціацію професійних знань та компетентностей за напрямами теоретичних знань, які підлягають підтвердженню декількома теоретичними іспитами, з метою уникнення дублювання та забезпечення підвищення складності компетентностей від попередніх до наступних теоретичних іспитів.
7. Теоретичні іспити кандидатами в аудитори складаються послідовно від першого до дев'ятого (з урахуванням зарахування теоретичних знань). Кваліфікаційний іспит складається після успішного складання теоретичних іспитів (зарахування теоретичних знань). Також до складання кваліфікаційного іспиту допускаються фізичні особи, які мають вищу освіту та досвід роботи на посадах бухгалтера, ревізора, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) аудитора не менше семи років.
8. Іспити складаються державною мовою у паперовій або електронній формі.
9. Для здобуття кваліфікації аудитора складання теоретичних іспитів (у тому числі із зарахуванням теоретичних знань) та кваліфікаційного іспиту є обов'язковим, крім випадків, передбачених Закономта цим Порядком.
10. Кандидатам в аудитори за результатами успішного складання:
перших п'яти теоретичних іспитів може бути видано документ про підтвердження теоретичних знань з бухгалтерського обліку за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;
перших семи теоретичних іспитів може бути видано документ про підтвердження теоретичних знань з бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності.
11. Кандидатам в аудитори можуть бути зараховані теоретичні знання відповідно до Порядку зарахування теоретичних знань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 01 червня 2020 року N 256, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 червня 2020 року за N 547/34830 (z0547-20) .
12. Аудитори, допущені до проведення обов'язкового аудиту в будь-якій державі Європейського Союзу, які мають намір працювати в Україні, складають такі теоретичні іспити: фінансовий облік; господарське, цивільне та корпоративне законодавство; оподаткування; аудит. За умови успішного складання зазначених теоретичних іспитів кваліфікаційного іспиту такі особи не складають.
13. Фізичну особу, яка має вищу освіту та досвід роботи на посадах бухгалтера, ревізора, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) аудитора не менше п'ятнадцяти років, або має досвід роботи на зазначених посадах не менше семи років та набула практичного досвіду з провадження аудиторської діяльності у порядку, визначеному Законом, може бути атестовано за результатами кваліфікаційного іспиту.
14. Організаційне та методичне забезпечення атестації аудиторів здійснює Інспекція із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (далі - Інспекція).
15. Комісія з атестації та Інспекція в межах компетенції вживають заходів з метою визнання рівня професійної компетентності, підтвердженої теоретичними іспитами, міжнародно визнаними професійними організаціями аудиторів та бухгалтерів, які є дійсними членами Міжнародної федерації бухгалтерів.

II. Підготовка іспитів

1. Підготовку екзаменаційних завдань до складання теоретичних іспитів та кваліфікаційного іспиту здійснюють центри з підготовки іспитів, акредитовані Комісією з атестації.
2. Для підготовки окремого теоретичного іспиту або кваліфікаційного іспиту акредитується один центр з підготовки іспитів. Один центр з підготовки іспитів максимально може бути акредитований на підготовку трьох теоретичних іспитів. У разі якщо на дату оголошення екзаменаційної сесії або дату складання кваліфікаційного іспиту поза екзаменаційною сесією Комісією з атестації не прийнято рішення щодо акредитації жодного центру для підготовки окремого теоретичного іспиту або кваліфікаційного іспиту, функції центру з підготовки іспиту покладаються Комісією з атестації на Інспекцію.
3. Для акредитації центру з підготовки іспитів на кожний теоретичний іспит та кваліфікаційний іспит до Комісії з атестації подаються (в паперовій або електронній формі):
заява у довільній формі;
приклад програми іспиту;
приклади екзаменаційних завдань, рішення цих завдань та критеріїв їх оцінювання;
довідка про кандидатуру укладача іспиту (довідка про кожну кандидатуру з групи укладачів іспиту).
Комісія з атестації розглядає подані документи протягом 60 календарних днів з дня їх отримання.
У разі подання зазначених документів у неповному обсязі або наявності у цих документах неповної або недостовірної інформації такі документи Комісія з атестації не розглядає.
4. За результатами розгляду поданих документів Комісія з атестації приймає рішення про акредитацію центру з підготовки іспитів, якщо:
приклад програми іспиту відповідає напрямам, за якими кандидатом в аудитори мають бути підтверджені теоретичні знання, зазначені в пункті 4 розділу І цього Порядку;
приклади екзаменаційних завдань, рішення цих завдань та критеріїв їх оцінювання відповідають прикладу програми іспиту та мають достатній рівень складності завдань та правильність їх рішень, а також однозначність правильних відповідей;
у кандидатури укладача (кандидатури кожного з групи укладачів іспиту) наявний професійний досвід у предметній області (галузі знань), основному фокусі програми та спеціалізації, орієнтації програми та її особливостях.
Перелік акредитованих центрів з підготовки іспитів оприлюднюється на офіційному вебсайті Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.
5. Центри з підготовки іспитів акредитуються на три роки.
6. Для підготовки екзаменаційного завдання кваліфікаційного іспиту акредитується центр з підготовки іспитів, крім тих, що акредитовані для підготовки екзаменаційних завдань теоретичних іспитів.
7. Центр з підготовки іспитів бере зобов'язання забезпечити підготовку програми іспиту, а також екзаменаційні завдання, рішення цих завдань та критеріїв їх оцінювання, щонайменше, у двох варіантах, на кожну екзаменаційну сесію. Програма іспиту на кожен теоретичний іспит та кваліфікаційний іспит затверджується за п'ять місяців до дати екзаменаційної сесії. За рішенням Комісії з атестації програму іспиту на теоретичний іспит може бути продовжено на наступну екзаменаційну сесію, але не більше двох екзаменаційних сесій поспіль. Програма іспиту на кваліфікаційний іспит, оголошений поза екзаменаційну сесію, затверджується за три місяці до дати проведення іспиту.
8. Безпосередню підготовку екзаменаційних завдань, рішень цих завдань та критеріїв їх оцінювання для теоретичних іспитів здійснює укладач іспиту, визначений центром з підготовки іспиту. Підготовку кваліфікаційного іспиту за рішенням Комісії з атестації може здійснювати група укладачів іспиту. У процесі підготовки екзаменаційних завдань, рішень цих завдань та критеріїв їх оцінювання укладач іспитів (група укладачів іспиту) є незалежним (незалежною) від центру з підготовки іспитів. Під час підготовки екзаменаційних завдань, рішень цих завдань та критеріїв їх оцінювання укладач іспиту (керівник групи укладачів іспиту) взаємодіє з визначеною Комісією з атестації особою для попередньої оцінки якості екзаменаційних завдань.
9. Укладач іспиту (група укладачів іспиту) щонайменше за сорок п'ять календарних днів до дати складання теоретичного іспиту, кваліфікаційного іспиту має завершити підготовку екзаменаційних завдань іспиту, рішень цих завдань і критеріїв їх оцінювання та поінформувати про це центр з підготовки іспитів та Інспекцію. Після цього укладач іспиту (керівник групи укладачів іспиту) надає доступ до підготовлених екзаменаційних завдань іспиту, рішень цих завдань та критеріїв їх оцінювання визначеній Комісією з атестації особі для попередньої оцінки якості екзаменаційних завдань. У разі якщо складання кваліфікаційного іспиту оголошено поза екзаменаційної сесії, укладач іспиту (група укладачів іспиту) має завершити підготовку екзаменаційних завдань іспиту, рішень цих завдань і критеріїв їх оцінювання за тридцять днів до дати складання кваліфікаційного іспиту та поінформувати про це центр з підготовки іспитів та Інспекцію і після цього надати доступ до них визначеній Комісією з атестації особі для попередньої оцінки якості екзаменаційних завдань.
10. Особа, призначена для попередньої оцінки якості екзаменаційних завдань, протягом десяти календарних днів опрацьовує підготовлені укладачем іспиту екзаменаційні завдання, рішення цих завдань та критерії їх оцінювання. У процесі цієї роботи має бути проаналізовано відповідність екзаменаційних завдань затвердженій програмі іспиту, оцінено рівень складності ситуаційних завдань та правильність їх рішень, однозначність правильної відповіді з питань тестів тощо. Результат цього опрацювання відображається у звіті про виконану роботу.
У разі виявлення недоліків екзаменаційних завдань, рішень цих завдань та критеріїв їх оцінювання, які можуть бути відкориговані, укладач іспиту (група укладачів іспиту) спільно з особою, призначеною для попередньої оцінки якості екзаменаційних завдань, доопрацьовують екзаменаційні завдання, рішення цих завдань та критерії їх оцінювання.
У разі виявлення концептуальної невідповідності підготовлених екзаменаційних завдань затвердженій програмі іспиту, неналежного рівня складності екзаменаційних завдань та недоліків, які не можуть бути виправлені до початку іспиту, особа, призначена для попередньої оцінки якості екзаменаційних завдань, невідкладно письмово інформує про це Комісію з атестації та Інспекцію.
Для підтвердження (спростування) висновків щодо низької якості підготовлених екзаменаційних завдань Комісія з атестації призначає особу з числа осіб з перевірки екзаменаційних робіт з відповідного іспиту, а також до цієї роботи може залучатися уповноважений працівник Інспекції з метою супроводження цього процесу.
11. У разі визнання Комісією з атестації підготовлених екзаменаційних завдань неякісними приймається рішення про скасування проведення іспиту на поточній екзаменаційній сесії або використання екзаменаційних завдань, рішень цих завдань та критеріїв їх оцінювання у варіанті, який подавався на попередню екзаменаційну сесію, але не був використаний та зберігається в Інспекції.
За результатами оцінки підготовлених екзаменаційних завдань Комісія з атестації приймає рішення про скасування акредитації відповідного центру з підготовки іспитів на час, що залишається до закінчення строку, на який його було акредитовано Комісією з атестації, або припинення взаємовідносин з особою, призначеною для попередньої оцінки якості екзаменаційних завдань.
12. Укладач іспиту (група укладачів іспиту) та особа, призначена для попередньої оцінки якості екзаменаційних завдань, забезпечують конфіденційність підготовлених екзаменаційних завдань. У разі розголошення підготовлених екзаменаційних завдань Комісія з атестації приймає рішення щодо відсторонення укладача іспиту (групи укладачів іспиту) або скасування акредитації центру з підготовки іспитів на час, що залишається до закінчення строку, на який Комісією з атестації було акредитовано відповідний центр з підготовки іспитів, або припинення взаємовідносин з особою, призначеною для попередньої оцінки якості екзаменаційних робіт.
13. Правові засади взаємовідносин у процесі підготовки іспиту між центром з підготовки іспитів, укладачем іспитів (групою укладачів іспиту) та Інспекцією визначаються договором.
14. Екзаменаційне завдання з теоретичного іспиту, як правило, складається з тестів у вигляді питань, а також ситуаційних завдань, які мають розкривати здатність кандидата в аудитори застосовувати на практиці теоретичні знання, за відповідними напрямами, визначеними законом. Структура екзаменаційного завдання з теоретичного іспиту визначається у програмі іспиту.
15. Екзаменаційне завдання з кваліфікаційного іспиту має забезпечити визначення рівня вміння кандидата в аудитори застосовувати на практиці теоретичні знання за напрямами, визначеними законом, шляхом розв'язання ситуаційного завдання (ситуаційних завдань).
16. Підготовка програми іспиту, екзаменаційних завдань, рішення цих завдань та критеріїв їх оцінювання здійснюються з урахуванням вимог міжнародно визнаних професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які є дійсними членами Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняли рішення про визнання рівня професійної компетентності, підтвердженої теоретичними іспитами, підготовленими центрами з підготовки іспитів відповідно до цього Порядку.
17. Укладач іспитів (керівник групи укладачів іспиту) за три години до початку складання іспиту передає на електронному носії два варіанти підготовлених екзаменаційних завдань, рішень цих завдань та критеріїв їх оцінювання Інспекції в запечатаному конверті, про що складається акт приймання-передачі у двох примірниках.
18. Виконавчий директор Інспекції (або інша уповноважена особа Інспекції) розкриває конверт, ознайомлюється з матеріалами, обирає один із варіантів, забезпечує його множення, якщо іспит складається у паперовій формі, та здійснює передачу екзаменаційних завдань до незалежного центру оцінювання знань, а рішення цих завдань та критерії їх оцінювання - особі, призначеній для перевірки екзаменаційних робіт цього іспиту.
Виконавчий директор Інспекції (або інша уповноважена особа Інспекції) та залучені до проведення іспитів працівники Інспекції забезпечують конфіденційність отриманих екзаменаційних завдань, рішень цих завдань та критеріїв їх оцінювання.

III. Організація складання іспитів

1. Екзаменаційна сесія проводиться не більше двох разів на рік за рішенням Комісії з атестації. У рішенні Комісії з атестації визначаються дата і час початку кожного іспиту екзаменаційної сесії. Протягом екзаменаційної сесії організовується проведення всіх теоретичних іспитів та кваліфікаційного іспиту.
2. Проведення кваліфікаційного іспиту може бути організовано більше двох разів на рік. У такому разі Комісія з атестації приймає окреме рішення, в якому зазначаються дата і час проведення кваліфікаційного іспиту.
3. Одночасно з рішенням про проведення екзаменаційної сесії Комісія з атестації призначає особу для попередньої оцінки якості екзаменаційних завдань на кожний іспит.
4. Перед початком екзаменаційної сесії Комісія з атестації на кожний іспит визначає особу з перевірки екзаменаційних робіт, а також особу для забезпечення контролю якості перевірки екзаменаційних робіт.
5. Теоретичні іспити та кваліфікаційний іспит проводяться (адмініструються) незалежними центрами оцінювання знань, акредитованими Комісією з атестації.
6. Для акредитації незалежним центром оцінювання знань до Комісії з атестації подаються:
регламент проведення іспиту;
інформація про матеріально-технічну базу, яка може бути використана для проведення іспиту.
Комісія з атестації розглядає подані документи протягом 60 календарних днів з дня їх отримання.
7. У разі подання у неповному обсязі документів, зазначених у пункті 6 цього розділу, або наявності у цих документах неповної або недостовірної інформації такі документи Комісія з атестації не розглядає.
За результатами розгляду поданих документів Комісія з атестації приймає рішення про акредитацію незалежного центру оцінювання знань, якщо запропонований регламент проведення іспиту відповідає вимогам порядку організації складання іспитів, встановленим пунктами 20 - 27 цього розділу, та інформація про матеріально-технічну базу, яка може бути використана для проведення іспиту, розкриває відомості про наявність приміщення, меблів, програмного та технічного забезпечення для належної організації складання іспитів.
8. Кандидати в аудитори для складання теоретичних іспитів та кваліфікаційного іспиту реєструються окремо для складання кожного іспиту, які планують складати протягом екзаменаційної сесії.
9. Реєстрація кандидатів в аудитори для складання іспитів проводиться з часу оголошення Комісією з атестації періоду екзаменаційної сесії та закінчується за п'ятнадцять календарних днів до проведення першого іспиту. Реєстрація кандидатів в аудитори для складання кваліфікаційного іспиту, який проводиться поза екзаменаційною сесією, завершується за десять календарних днів до дати його проведення.
10. З метою реєстрації для складання першого теоретичного іспиту кандидат в аудитори подає до Інспекції:
заяву встановленого зразка зі згодою на обробку персональних даних (додаток);
копію першої сторінки паспорта громадянина України.
Реєстрація для складання решти теоретичних іспитів та кваліфікаційного іспиту здійснюється із застосуванням реєстраційного номера кандидата в аудитори.
11. Аудитори, допущені до проведення обов'язкового аудиту в будь-якій державі Європейського Союзу, які мають намір працювати в Україні, з метою реєстрації для складання теоретичних іспитів, визначених цим Порядком, подають до Інспекції:
заяву встановленого зразка зі згодою на обробку персональних даних;
копію документа (витягу з реєстру) національного органу країни Європейського Союзу про допущення аудитора до проведення обов'язкового аудиту з обов'язковим наданням перекладу такого документа українською мовою, засвідченого в установленому законодавством порядку;
копію першої сторінки паспорта.
Для цілей складання іспиту особи, зазначені у цьому пункті, прирівнюються до кандидатів в аудитори.
12. З метою реєстрації для складання кваліфікаційного іспиту за наявності вищої освіти та досвіду роботи на посадах бухгалтера, ревізора, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) аудитора не менше п'ятнадцяти років або досвіду роботи на зазначених посадах не менше семи років та пройденого стажування відповідно до законодавства кандидат в аудитори подає до Інспекції:
заяву встановленого зразка зі згодою на обробку персональних даних;
копію диплома про вищу освіту. У разі якщо документ про вищу освіту видано навчальним закладом іноземної держави, обов'язково надаються переклад такого документа українською мовою, засвідчений в установленому законодавством порядку, та копія свідоцтва про визнання іноземного документа про освіту;
копію трудової книжки (трудових договорів);
копію першої сторінки паспорта.
13. Кандидат в аудитори подає документи до Інспекції особисто, поштою або засобами електронного зв'язку. У разі направлення документів поштою або засобами електронного зв'язку кандидат в аудитори до початку іспиту має надати оригінали заяви, необхідних документів та засвідчені копії документів представнику Інспекції.
14. Якщо кандидат в аудитори не може бути присутнім на іспиті через хворобу або обставини непереборної сили, протягом чотирнадцяти календарних днів після дати іспиту такий кандидат в аудитори повідомляє про це Інспекцію письмово з додаванням пояснень та підтверджуючих документів (листок непрацездатності або інші документи). У такому разі суму оплати за складання іспиту може бути або повернуто, або зараховано в рахунок сплати за складання наступного іспиту. В інших випадках сума оплати за складання іспиту не повертається.
15. Під час реєстрації на перший іспит кожному кандидату в аудитори встановлюється унікальний реєстраційний номер, який не може повторюватися. Кандидат в аудитори використовує реєстраційний номер під час складання всіх іспитів. За реєстраційним номером Інспекція формує справу кандидата в аудитори.
16. На кожного кандидата в аудитори Інспекція відкриває окрему справу, в якій зберігаються всі заяви та документи для реєстрації, екзаменаційні роботи всіх іспитів, результати складання іспитів та інші матеріали, пов'язані зі складанням іспитів. Справи кандидатів в аудитори зберігаються протягом п'яти років з дати оголошення результатів останнього іспиту.
17. Залежно від кількості зареєстрованих для складання іспитів кандидатів в аудитори, відповідно до інформації Інспекції, Комісія з атестації визначає незалежні центри оцінювання знань, які забезпечуватимуть проведення іспитів протягом поточної екзаменаційної сесії. Незалежні центри оцінювання знань обираються з числа акредитованих, ураховуючи можливості їх матеріально-технічної бази забезпечити проведення іспитів для зареєстрованої кількості кандидатів в аудитори.
18. Інспекція формує списки кандидатів в аудитори, які зареєструвались для складання іспитів, окремо за кожним іспитом. Зазначені списки передаються за день до проведення іспиту незалежним центрам з оцінювання знань.
19. Адміністрування процесу складання іспиту забезпечує персонал незалежного центру оцінювання знань відповідно до регламенту складання іспиту.
20. Для забезпечення максимальної прозорості під час проведення іспитів технічними засобами Інспекції здійснюється відеозапис процедури проведення іспиту та забезпечується зберігання цих відеозаписів протягом п'яти років.
21. Перед складанням іспиту кожен кандидат в аудитори пред'являє документ, що посвідчує особу.
22. Під час складання іспиту кандидатам в аудитори забороняється користуватися додатковими електронними приладами (крім випадків, коли використання додаткових електронних приладів становить розумне пристосування), підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватися один з одним.
У разі порушення зазначених вимог кандидат в аудитори відсторонюється від подальшого складання іспиту, про що складається відповідний акт, який підписує уповноважена особа незалежного центру з оцінювання знань.
Відсторонений кандидат в аудитори вважається таким, що не склав іспит.
23. Загальний час для складання теоретичного іспиту становить до трьох годин, а кваліфікаційного іспиту - до чотирьох годин.
Під час розв'язання екзаменаційних завдань із використанням комп'ютерної техніки забезпечується блокування доступу до Інтернету та інших джерел інформації, а після виконання завдання відповіді роздруковуються без будь-яких позначок, які б могли ідентифікувати кандидата в аудитори.
24. Кандидату в аудитори надається п'ятнадцять хвилин на ознайомлення з екзаменаційними завданнями, які не входять у час складання іспиту.
Технічна перерва для кандидатів в аудитори, коли вони можуть залишати приміщення, в якому складається іспит, може тривати до п'яти хвилин. При цьому всі аркуші відповідей і завдання передаються уповноваженій особі незалежного центру оцінювання знань, або блокується комп'ютер, на якому виконується завдання.
25. На аркушах екзаменаційної роботи зазначення інформації, яка може ідентифікувати кандидата в аудитори, зокрема прізвища, імені, по батькові (за наявності), підпису тощо, не допускається. У разі порушення зазначеної вимоги кандидат в аудитори відсторонюється від складання іспиту, про що складається відповідний акт, який підписує уповноважена особа незалежного центру з оцінювання знань.
26. Після завершення розв'язання екзаменаційних завдань або після закінчення часу, відведеного на їх розв'язання, уповноважена особа незалежного центру з оцінювання знань надає кандидату в аудитори два конверти, в один з яких складаються аркуші екзаменаційної роботи, а в інший - аркуш із зазначенням реєстраційного номера. Конверти повертаються уповноваженій особі незалежного центру з оцінювання знань, яка проставляє на них однаковий номер.
Після завершення іспиту та отримання від усіх кандидатів в аудитори конвертів уповноважена особа незалежного центру з оцінювання знань окремо складає і запаковує лише конверти з екзаменаційними роботами, які передає представнику Інспекції (про що складається акт приймання-передачі у двох примірниках), та складає і запаковує конверти з реєстраційними номерами, які залишає у себе.
27. За результатами іспиту незалежний центр з оцінювання знань у день його проведення складає протокол у двох примірниках, один з яких передає представнику Інспекції разом із конвертами з екзаменаційними роботами. У зазначеному протоколі міститься така інформація:
час початку та закінчення складання іспиту;
кандидати в аудитори, які прибули для складання іспиту вчасно;
кандидати в аудитори, які прибули із запізненням, але були допущені до складання іспиту;
час, коли кандидати в аудитори були відсутні у приміщенні;
кандидати в аудитори, відсторонені від складання іспитів;
кількість отриманих конвертів з екзаменаційними роботами, які передаються Інспекції;
кількість конвертів з реєстраційними номерами, взяті на зберігання.

IV. Перевірка екзаменаційних робіт та затвердження результатів складання іспитів

1. Попередню оцінку рівня якості екзаменаційних завдань, перевірку результатів іспитів та контроль якості перевірки результатів іспитів здійснюють особи, призначені Комісією з атестації для перевірки екзаменаційних робіт.
2. Осіб з перевірки екзаменаційних робіт призначає Комісія з атестації на кожний теоретичний іспит та кваліфікаційний іспит строком на три роки.
3. Особи з перевірки екзаменаційних робіт обираються з числа висококваліфікованих спеціалістів (вчених, фахівців-практиків).
4. Комісія з атестації призначає не менше п'яти осіб для перевірки екзаменаційних робіт на кожний іспит. З числа цих осіб на кожну екзаменаційну сесію Комісія з атестації призначає одну особу для попередньої оцінки якості завдань іспитів, одну або дві особи (залежно від кількості зареєстрованих для складання іспиту кандидатів в аудитори) - для перевірки результатів іспитів, одну особу - для контролю якості перевірки результатів іспитів.
5. Інформація щодо осіб з перевірки екзаменаційних робіт є конфіденційною.
6. Особа(и) з перевірки екзаменаційних робіт отримує(ють) від Інспекції запечатані конверти з копіями екзаменаційних робіт, про що складається акт приймання-передачі у двох примірниках. Оригінали цих екзаменаційних робіт зберігаються в Інспекції з метою унеможливлення внесення змін до екзаменаційних робіт після їх здавання на перевірку. У разі якщо Комісією з атестації на екзаменаційну сесію призначено декількох осіб з перевірки екзаменаційних робіт, розподіл між ними конвертів з копіями екзаменаційних робіт здійснює Інспекція для забезпечення рівномірного навантаження.
7. Разом з копіями екзаменаційних робіт для перевірки Інспекція передає особі(ам) з перевірки екзаменаційних робіт рішення екзаменаційних завдань та критерії їх оцінювання, підготовлені укладачем іспиту (групою укладачів іспиту).
8. Особа з перевірки екзаменаційних робіт розкриває конверт, здійснює перевірку правильності відповідей на питання тестів та оцінює професійні компетентності за результатами розв'язання ситуаційних завдань за кожним критерієм оцінювання.
9. За результатами перевірки особа з перевірки екзаменаційних робіт складає екзаменаційну відомість, у якій визначається сума балів за відповіді на питання тестів, розгорнуто викладаються результати оцінки кожного ситуаційного завдання та виставлений бал, а також визначається загальна сума балів за екзаменаційну роботу.
10. Копія екзаменаційної роботи та екзаменаційна відомість складаються в конверт, у якому надійшла екзаменаційна робота та на якому проставляється підсумковий бал екзаменаційної роботи. Конверти з копіями екзаменаційних робіт та екзаменаційними відомостями повертаються Інспекції, про що складається акт приймання-передачі у двох примірниках.
11. Інспекція передає за актом приймання-передачі особі з контролю якості перевірки екзаменаційних робіт конверти з копіями екзаменаційних робіт та екзаменаційними відомостями з підсумковим балом екзаменаційної роботи - від 45 до 55 балів.
12. Особа з контролю якості перевірки екзаменаційних робіт оцінює правильність оцінки екзаменаційної роботи, готує відповідний висновок та повертає Інспекції конверти з копіями екзаменаційних робіт, екзаменаційними відомостями та висновком, про що складається акт приймання-передачі у двох примірниках.
13. Після повернення до Інспекції всіх конвертів з копіями екзаменаційних робіт, екзаменаційними відомостями та висновками особи з контролю якості перевірки екзаменаційних робіт виконавчий директор Інспекції (або інша уповноважена особа Інспекції) у присутності уповноваженої особи незалежного центру оцінювання знань відкриває конверти з реєстраційними номерами кандидатів в аудитори і складає узагальнену екзаменаційну відомість із зазначенням прізвищ, імен, по батькові (за наявності) кандидатів в аудитори та отриманих ними балів.
14. Кандидати в аудитори, які набрали 50 і більше відсотків максимально можливої суми балів, вважаються такими, що успішно склали іспит. Максимально можлива сума балів за кожним іспитом визначається у програмі іспиту.
15. Інспекція інформує засобами електронного зв'язку кандидатів в аудитори про результати складання іспиту.
16. Протягом трьох календарних днів з дня повідомлення про результати іспиту кандидат в аудитори може письмово звернутися до Інспекції із запитом про допущені помилки в екзаменаційній роботі. Протягом п'яти календарних днів кандидату в аудитори надається письмова відповідь.
17. У разі незгоди з результатами іспиту кандидат в аудитори може їх оскаржити до Комісії з атестації шляхом подання заяви про оскарження результатів іспиту з обґрунтованими запереченнями протягом двадцяти календарних днів з дня повідомлення про результати іспиту. За результатами розгляду цієї заяви Комісія з атестації приймає вмотивоване рішення про її задоволення або відмову у її задоволенні.
18. Узагальнена екзаменаційна відомість разом з екзаменаційними відомостями та висновками особи з контролю якості перевірки екзаменаційних робіт, а також обґрунтовані заперечення кандидатів в аудитори, які оскаржують результати іспиту, надаються на розгляд Комісії з атестації.
Справу кожного кандидата в аудитори, який оскаржує результати іспиту, Комісія з атестації розглядає окремо. До розгляду такої справи можуть залучатися особа з перевірки екзаменаційних робіт та особа з контролю якості перевірки екзаменаційних робіт, а за потреби - укладач іспиту (керівник групи укладачів іспиту). Комісія з атестації, за наявності обґрунтованих підстав, може переглянути оцінку окремого екзаменаційного завдання.
Рішення про затвердження результатів іспиту приймає Комісія з атестації.
19. Неправомірні рішення Комісії з атестації, її дії або бездіяльність, що обмежують чи порушують права юридичних або фізичних осіб, можуть бути оскаржені до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю або до суду.
20. Результати складання іспиту оприлюднюються на офіційному вебсайті Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (без зазначення кількості отриманих балів).
21. Після екзаменаційної сесії Інспекція оприлюднює екзаменаційні завдання, рішення цих завдань та огляд найбільш поширених помилок, підготовлені особою з перевірки екзаменаційних робіт.
22. Рішення Комісії з атестації щодо видачі свідоцтва про складання іспитів з теоретичних знань та кваліфікаційного іспиту Інспекція надсилає до Мінфіну.
На підставі рішення Комісії з атестації кандидатам в аудитори, які успішно склали іспити, Мінфін видає свідоцтво про складання іспитів з теоретичних знань та кваліфікаційного іспиту.
Зазначене свідоцтво є чинним протягом п'яти років з дня складення кваліфікаційного іспиту.
Відмову у видачі свідоцтва може бути оскаржено до суду.
23. На підставі рішень Комісії з атестації про затвердження результатів теоретичних іспитів у випадках, передбачених цим Порядком, Інспекція видає документи про підтвердження відповідних теоретичних знань у разі письмового звернення кандидата в аудитори.

V. Методика оцінювання теоретичних іспитів та кваліфікаційного іспиту

1. Під час оцінки екзаменаційної роботи використовуються рішення цих екзаменаційних завдань та критерії їх оцінювання, підготовлені укладачем іспиту (групою укладачів іспиту) та опрацьовані особою, призначеною для попередньої оцінки якості екзаменаційних завдань.
2. Ситуаційне завдання є комплексним та містить низку пов'язаних завдань. Професійні компетентності за результатами розв'язання ситуаційного завдання оцінюються за кожним із пов'язаних завдань відповідно до критеріїв, установлених укладачем іспиту (групою укладачів іспиту). Під час складання ситуаційного завдання укладач іспиту (група укладачів іспиту) формулює питання таким чином, щоб під час його розв'язання кандидат в аудитори надав відповідь на кожне з пов'язаних завдань.
3. В екзаменаційній роботі оцінюється кожне питання тестів та кожне ситуаційне завдання. Критерії оцінки відповідей на тестові питання та розв'язання ситуаційних завдань визначаються в програмі іспиту.

VI. Порядок розподілу коштів, отриманих за складання іспиту

1. Кандидати в аудитори за складання іспиту справляють плату в розмірі однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на початок відповідного року. У разі зарахування іспиту плата не справляється.
2. Кандидат в аудитори має здійснити оплату за складання іспиту до завершення реєстрації для складання іспиту. Кандидати в аудитори, які вчасно не здійснили плати за складання іспиту, не допускаються до складання іспиту.
3. Фонд оплати праці укладачів іспиту (групи укладачів іспиту), які підготували екзаменаційні завдання на іспити, що відбулися, формується за рахунок п'ятдесяти відсотків суми, яка надійшла як оплата за складання таких іспитів. Оплату послуг згідно з умовами договору з укладачем іспиту здійснює Інспекція після завершення екзаменаційної сесії або складання кваліфікаційного іспиту, оголошеного поза екзаменаційну сесію.
4. Решта суми, яка надійшла як оплата за складання іспитів, спрямовується відповідно до частини дванадцятої статті 19 Закону. При цьому не менше 20 % загальної суми, яка надійшла як оплата за складання іспитів, має спрямовуватися на оплату послуг осіб з перевірки екзаменаційних робіт.
5. Кошторис організації та проведення кожної екзаменаційної сесії або кваліфікаційного іспиту, оголошеного поза екзаменаційну сесію, та порядок розподілу коштів, які надходитимуть як оплата за складання іспитів, готує Інспекція та подає на затвердження Комісії з атестації.
6. Перерахування оплати за складання іспиту здійснюється на окремий рахунок в банку, відкритий Інспекцією.
Інспекція (як комісіонер) отримує кошти, які надходять як оплата за складання іспиту від кандидатів в аудитори, та після складання іспитів перераховує їх відповідно до затвердженого порядку розподілу коштів укладачам іспитів, незалежним центрам оцінювання знань та особам з перевірки екзаменаційних робіт.
7. Інспекція забезпечує окремий бухгалтерський облік операцій, пов'язаних з організацією, підготовкою та складанням іспитів, у тому числі з надходження коштів як оплати за складання іспиту та їх розподілу.
В. о. директора Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного
забезпечення аудиторської діяльності
Л. Гапоненко
Додаток
 до Порядку складання іспитів при атестації аудиторів
 (пункт 10 розділу III)
ІНСПЕКЦІЇ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОРГАНУ СУСПІЛЬНОГО НАГЛЯДУ ЗА АУДИТОРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

ЗАЯВА

Я, _____________________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
дата народження: __________________________, ____________________________________________________
(серія (за наявності) та номер паспорта, ким і коли виданий)
_______________________________________________________________________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це
відповідний контролюючий орган та мають відповідну відмітку у паспорті))
________________________________________________________________________________________________
(місце проживання, телефон)
прошу надати мені дозвіл на проходження теоретичних іспитів та/або кваліфікаційного іспиту для отримання кваліфікації аудитора.
Надаю Інспекції із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю добровільну згоду на обробку моїх
персональних даних. Додаток: на ___ арк. в ___ прим.
______________
(дата)
____________
(підпис)
__________________________
(ініціали (ініціал), прізвище)