БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 листопада 2020 р. № 1115
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для поповнення статутного капіталу акціонерного товариства, яке створюється з метою впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України (2456-17) та статті 9 Закону України "Про акціонерні товариства" (514-17) Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок використання коштів державного бюджету, передбачених для поповнення статутного капіталу акціонерного товариства, яке створюється з метою впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом, що додається.
2. Міністерству фінансів забезпечити утворення приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія" (далі - товариство).
3. Державній казначейській службі для забезпечення виконання пункту 5 Порядку, затвердженого цією постановою, та з метою здійснення оплати акцій товариства відкрити рахунок товариства в Казначействі до реєстрації установчих документів товариства в установленому законодавством порядку.
Міністерству фінансів після здійснення реєстрації установчих документів товариства забезпечити подання їх копій до Державної казначейської служби.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2020 р. № 1115

ПОРЯДОК

використання коштів державного бюджету, передбачених для поповнення статутного капіталу акціонерного товариства, яке створюється з метою впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінфіну за програмою "Поповнення статутного капіталу акціонерного товариства, яке створюється з метою впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом" (далі - бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінфін.
3. Бюджетні кошти спрямовуються на поповнення статутного капіталу приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія" (далі - товариство).
4. Бюджетні кошти, отримані товариством відповідно до пункту 3 цього Порядку, використовуються виключно для забезпечення його статутної діяльності, зокрема:
1) впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом;
2) рефінансування іпотечних кредиторів (банків і небанківських фінансових установ, які провадять діяльність з надання забезпечених іпотекою кредитів) за рахунок власних та залучених коштів, у тому числі коштів, що надійшли від розміщення цінних паперів;
3) набуття права власності на об’єкти житлової нерухомості з метою подальшої передачі таких об’єктів у фінансовий лізинг громадянам України та здійснення розпорядження такими об’єктами до повного викупу та відчуження;
4) надання послуг фінансового лізингу стосовно об’єктів житлової нерухомості відповідно до законодавства;
5) надання фінансових кредитів фінансовим установам з метою видачі іпотечних кредитів фізичним особам на придбання (будівництво) житла;
6) забезпечення надання консультаційної та технічної підтримки під час впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом та здійснення нагляду за належним використанням наданих коштів, зокрема для компенсації послуг з адміністрування діяльності товариства Державною іпотечною установою;
7) придбання основних фондів, матеріальних та нематеріальних активів, результатів робіт і послуг, необхідних для виконання статутних завдань товариства;
8) оренди та ремонту приміщення, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, оплати послуг з тепло-, водопостачання і водовідведення, оплати електричної енергії, оплати праці та здійснення нарахувань на заробітну плату, відряджень працівників та членів органів управління, придбання предметів, матеріалів і послуг, сплати передбачених законодавством обов’язкових платежів, здійснення інших заходів відповідно до покладених на товариство статутних завдань.
5. Перерахування бюджетних коштів здійснюється Мінфіном платіжними дорученнями із реєстраційного рахунка Мінфіну, відкритого у Казначействі, на рахунок за субрахунком 3553 "Рахунки інших клієнтів Казначейства", відкритий товариству за його місцезнаходженням в органах Казначейства.
6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, та про отримані (створені) активи здійснюється в установленому законодавством порядку.
7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
8. Товариство подає щомісяця до 5 числа Мінфіну інформацію про використання коштів.