БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 листопада 2020 р. № 1110
Київ

Про надання у 2020 році державної гарантії за зобов’язаннями Державної іпотечної установи

Відповідно до підпункту "в" пункту 1 статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (294-20) Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Надати у 2020 році державну гарантію для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань Державної іпотечної установи за внутрішніми кредитами (позиками), сума яких не перевищує 3000000 тис. гривень, що залучаються з метою фінансування статутної діяльності.
2. Затвердити Умови надання у 2020 році державної гарантії для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за внутрішніми кредитами (позиками), що залучаються Державною іпотечною установою, що додаються.
3. Уповноважити Міністра фінансів підписати документи щодо надання державної гарантії для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань Державної іпотечної установи, передбачених пунктом 1 цієї постанови.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2020 р. № 1110

УМОВИ

надання у 2020 році державної гарантії для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за внутрішніми кредитами (позиками), що залучаються Державною іпотечною установою

1. Ці Умови регулюють відносини, пов’язані з наданням у 2020 році державної гарантії для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань Державної іпотечної установи (далі - позичальник) за внутрішніми кредитами (позиками), що залучаються з метою фінансування статутної діяльності (далі - державна гарантія).
2. Державна гарантія надається Кабінетом Міністрів України для забезпечення виконання не більше 99 відсотків боргових зобов’язань позичальника за внутрішніми кредитами (позиками), сума яких не перевищує 3000000 тис. гривень (далі - запозичення), ураховуючи зобов’язання щодо погашення основної суми, сплати відсотків, комісій та інших зобов’язань за запозиченням.
3. Державна іпотечна установа надає забезпечення виконання зобов’язань за державною гарантією у визначеному законодавством порядку в розмірі не менш як 100 відсотків суми боргових зобов’язань позичальника за гарантованою частиною запозичення, а саме:
державні цінні папери та облігації, які обліковуються на рахунку в цінних паперах Державної іпотечної установи;
право вимоги на грошові кошти на рахунках Державної іпотечної установи;
майнові права на грошові кошти, які отримає Державна іпотечна установа від передачі фізичним особам у фінансовий лізинг житла;
майнові права на грошові кошти за портфелем іпотечних кредитів;
нерухоме майно, яке перебуває у власності Державної іпотечної установи;
право договірного списання коштів у сумі невиконаних зобов’язань за договором про погашення заборгованості Державної іпотечної установи перед державою за виконання гарантійних зобов’язань.
4. Плата за надання державної гарантії установлюється в розмірі 0,01 відсотка річних залишку суми гарантійних зобов’язань за відповідний відсотковий період.
5. До надання державної гарантії позичальник забезпечує погодження з Мінфіном залучення запозичень відповідно до Порядку погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток) належать державі, кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов’язаннями (809-2011-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 р. № 809 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 58, ст. 2325; 2019 р., № 46, ст. 1588).
6. До надання державної гарантії Мінфін укладає з позичальником договір про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань.
7. Державна гарантія надається на строк до виконання зобов’язань за запозиченнями.