БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 6 листопада 2020 року № 457

Про окремі питання діяльності Марганецької міської територіальної виборчої комісії Нікопольського району Дніпропетровської області

До Центральної виборчої комісії 30 та 31 жовтня 2020 року надійшли заяви кандидата на посаду Марганецького міського голови Нікопольського району Дніпропетровської області (далі - Марганецький міський голова) Жадько Олени Анатоліївни та представника Дніпропетровської обласної організації Політичної партії "Пропозиція" у Марганецькій міській територіальній виборчій комісії Нікопольського району Дніпропетровської області (далі - Марганецька міська територіальна виборча комісія) Глиняної Тетяни Миколаївни, у яких повідомлялося про те, що Марганецькою міською територіальною виборчою комісією допущено низку порушень положень Виборчого кодексу України (396-20) (далі - Кодекс) під час прийняття рішень про проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях № 120723, 120726, 120728, 120729, 120731, 120734, 120735, 120736 з виборів Марганецького міського голови та проведення такого підрахунку.
З метою з’ясування викладених у заявах обставин Центральна виборча комісія листами від 30 жовтня 2020 року № 21-33/1-4073 та від 1 листопада 2020 року № 21-33/1-4090 витребувала від Марганецької міської територіальної виборчої комісії пояснення по суті порушених у них питань та копії відповідних документів, у відповідь на що отримала пояснення за підписом заступника голови вказаної виборчої комісії Величко Т.М. та копії запитуваних документів.
Разом з тим 5 листопада 2020 року Комісія отримала заяву кандидата на посаду Марганецького міського голови Жадько О.А., у якій заявниця інформує про систематичні порушення норм Кодексу (396-20) Марганецькою міською територіальною виборчою комісією під час встановлення результатів місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.
Також до Комісії надійшли судові рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду та Третього апеляційного адміністративного суду в справах № 160/13769/20, 160/13850/20, 160/13926/20, 160/13927/20, 160/14169/20, 160/14170/20, 160/14171/20, 160/14244/20, 160/14245/20, 160/14246/20, 160/14249/20, 160/14383/20 відповідно.
Згідно з частиною першою статті 16 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) , якщо Комісії стане відомо про порушення законодавства України про вибори, виборчих прав громадян України з результатів проведених нею перевірок або із засобів масової інформації чи інших джерел, що не суперечать законодавству України, Комісія має право розглянути за власною ініціативою питання, що належать до її повноважень, та прийняти з цього приводу рішення в установленому цим Законом порядку.
Крім того, за змістом частини другої статті 1, пункту 3 частини першої статті 17, пунктів 1, 2 частини першої статті 21 указаного Закону (1932-15) на Центральну виборчу комісію покладено повноваження щодо контролю за діяльністю виборчих комісій, які утворюються для організації підготовки та проведення місцевих виборів, а також за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори на всій території України.
На виконання передбачених наведеними нормами законодавства повноважень Центральна виборча комісія, вивчивши вказані та беручи до уваги інші наявні в неї документи, вважає за необхідне розглянути питання діяльності Марганецької міської територіальної виборчої комісії за власною ініціативою.
Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 8 серпня 2020 року № 160 (v0160359-20) "Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року" на неділю, 25 жовтня 2020 року, призначено перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів за переліками згідно з додатками 1 - 24, зокрема перші вибори Марганецького міського голови.
Організація і проведення вказаних виборів здійснюються згідно з положеннями Кодексу (396-20) .
Статтею 254 Кодексу (396-20) визначено порядок прийняття та розгляду документів дільничних виборчих комісій територіальною виборчою комісією, за змістом частин першої, третьої - п’ятої якої з моменту закінчення голосування територіальна виборча комісія розпочинає безперервне засідання, яке продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування та результатів відповідних місцевих виборів у виборчому окрузі. На цей час члени територіальної виборчої комісії не можуть залучатися до виконання інших функцій, крім участі в засіданні виборчої комісії.
На вказаному засіданні територіальної виборчої комісії голова територіальної виборчої комісії або визначений ним член комісії приймає запечатані пакети з протоколами дільничних виборчих комісій, розпечатує їх та оголошує зміст протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на відповідних виборчих дільницях, а також приймає запечатані пакети з іншими виборчими документами, передбаченими частиною десятою статті 251 Кодексу (396-20) . Час прийняття територіальною виборчою комісією протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, перелік прийнятих виборчих документів і занесені до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці відомості фіксуються у протоколі засідання територіальної виборчої комісії.
Під час прийняття документів дільничної виборчої комісії територіальна виборча комісія перевіряє комплектність документів та цілісність упаковки усіх пакетів з виборчими документами. При цьому кожний член комісії має право оглянути кожний пакет з документами.
За результатами розгляду документів дільничної виборчої комісії та скарг про порушення вимог Кодексу (396-20) під час проведення голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, а також під час транспортування виборчих документів до територіальної виборчої комісії, що надійшли до територіальної виборчої комісії на момент прийняття документів дільничної виборчої комісії, територіальна виборча комісія приймає одне з передбачених частиною п’ятою статті 254 Кодексу (396-20) рішень, а саме: врахувати відомості протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці; зобов’язати дільничну виборчу комісію виправити виявлені недоліки шляхом складання протоколу з позначкою "Уточнений"; провести повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в порядку, встановленому Кодексом.
Водночас обставини, які обумовлюють проведення територіальною виборчою комісією повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлено частинами дев’ятою, десятою статті 254 Кодексу (396-20) .
Так, за наявності заяв або скарг, підтверджених відповідно оформленими актами, складеними кандидатами в депутати, кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довіреними особами, уповноваженими особами місцевих організацій політичних партій, офіційними спостерігачами, виборцями, про порушення вимог Кодексу (396-20) під час проведення голосування та/або підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, що ставлять під сумнів результати підрахунку голосів виборців на цій виборчій дільниці, територіальна виборча комісія може прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.
У разі наявності акта або письмової заяви осіб, зазначених у частині першій статті 253 Кодексу (396-20) , про порушення вимог Кодексу (396-20) під час транспортування протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інших документів до територіальної виборчої комісії територіальна виборча комісія може, а в разі наявних ознак розпечатування пакетів із запакованими документами, а також у разі неможливості усунення без перерахунку бюлетенів неточностей у протоколі дільничної виборчої комісії - зобов’язана прийняти рішення про повторний підрахунок голосів виборців на цій дільниці.
Протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та запечатані пакети з іншими виборчими документами дільничної виборчої комісії до проведення відповідного повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці територіальною виборчою комісією зберігаються у приміщенні, де відбувається засідання територіальної виборчої комісії (частина одинадцята статті 254 Кодексу (396-20) ).
Підстави для визнання голосування на виборчій дільниці недійсним визначено статтею 252 Кодексу (396-20) , згідно з положеннями якої голосування на виборчій дільниці може бути визнано недійсним у разі встановлення виборчою комісією порушень вимог Кодексу (396-20) , внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців, лише за таких обставин: 1) випадків незаконного голосування (заповнення, опускання виборчого бюлетеня до виборчої скриньки за виборця іншою особою, крім випадків, передбачених частинами п’ятою, десятою статті 248 Кодексу (396-20) ; голосування особами, які не мають права голосу на відповідних виборах; голосування особами, які не включені до списку виборців на виборчій дільниці або включені до нього безпідставно; голосування особою більше ніж один раз) у кількості, що перевищує 5 відсотків кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці з відповідних місцевих виборів; 2) знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок), що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюлетенів, якщо кількість цих бюлетенів перевищує 5 відсотків кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці з відповідних місцевих виборів; 3) виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів у кількості, що перевищує більше ніж на 10 відсотків кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці з відповідних місцевих виборів.
Як вбачається з наявних документів, 26 та 27 жовтня 2020 року до Марганецької міської територіальної виборчої комісії надійшла низка скарг з доданими до них актами про виявлені порушення під час підрахунку дільничними виборчими комісіями голосів виборців з виборів Марганецького міського голови, зокрема дільничними виборчими комісіями № 120726, 120728, 120729, 120731, 120734, 120735, 120736. За наслідками розгляду вказаних скарг та документів дільничних виборчих комісій цією територіальною виборчою комісією прийнято рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців на зазначених виборчих дільницях. Також з огляду на встановлення під час приймання документів від дільничної виборчої комісії виборчої дільниці № 120723 порушення цілісності пакетів з виборчою документацією Марганецькою міською територіальною виборчою комісією було прийнято рішення про повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій дільниці.
За результатами проведення повторного підрахунку голосів виборців Марганецькою міською територіальною виборчою комісією складено відповідні протоколи про повторний підрахунок голосів виборців на вказаних виборчих дільницях.
Так, у ході проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці № 120731 Марганецькою міською територіальною виборчою комісією визнано голосування на виборчій дільниці № 120731 недійсним. Підставою для прийняття відповідного рішення стало, зокрема, залиття списків виборців рідиною невстановленого характеру, що унеможливило роботу з ними.
Разом з тим 31 жовтня 2020 року Дніпропетровський окружний адміністративний суд у справі № 160/13926/20 за позовною заявою кандидата на посаду Марганецького міського голови Жадько О.А. до Марганецької міської територіальної виборчої комісії визнав протиправними дії вказаної виборчої комісії щодо прийняття постанови від 28 жовтня 2020 року № 139 "Про проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці № 120726 на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року", а також визнав протиправною та скасував постанову Марганецької міської територіальної виборчої комісії від 28 жовтня 2020 року № 139 "Про проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці № 120726 на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року". Указане рішення суду набрало законної сили 3 листопада 2020 року.
У справі № 160/14170/20 за позовною заявою кандидата на посаду Марганецького міського голови Жадько О.А. до Марганецької міської територіальної виборчої комісії рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 2 листопада 2020 року в задоволенні позову відмовлено. При цьому в позовній заяві позивач просив визнати протиправними дії Марганецької міської територіальної виборчої комісії щодо визнання недійсними одного бюлетеня; визнати протиправним і скасувати протокол Марганецької міської територіальної виборчої комісії від 30 жовтня 2020 року про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці № 120731 з виборів Марганецького міського голови; визнати протиправною та скасувати постанову Марганецької міської територіальної виборчої комісії від 30 жовтня 2020 року № 142 "Про визнання голосування на перших місцевих виборах міських голів на дільниці № 120731 недійсним" за результатами повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці № 120731 з виборів Марганецького міського голови; зобов’язати Марганецьку міську територіальну виборчу комісію скласти уточнений протокол про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці № 120731, у якому врахувати один голос як такий, що віддано за кандидата на посаду Марганецького міського голови Жадько О.А., та врахувати до нього фактичну кількість бюлетенів, які підраховано в ході виборчого процесу та зазначено у протоколі дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці № 120731 з виборів Марганецького міського голови. Постановою Третього апеляційного адміністративного суду від 5 листопада 2020 року у цій самій справі задоволено апеляційну скаргу представника позивача (кандидата на посаду Марганецького міського голови Жадько О.А.) адвоката С. Герасимчука, скасовано рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 2 листопада 2020 року та прийнято нову постанову про задоволення позовних вимог. Так, Третій апеляційний адміністративний суд постановив визнати протиправним та скасувати протокол Марганецької міської територіальної виборчої комісії від 30 жовтня 2020 року про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці № 120731 з виборів Марганецького міського голови; визнати протиправною та скасувати постанову Марганецької міської територіальної виборчої комісії від 30 жовтня 2020 року № 142 "Про визнання голосування на перших місцевих виборах міських голів на дільниці № 120731 недійсним".
Дніпропетровський окружний адміністративний суд 28 жовтня 2020 року в справі № 160/13769/20 за позовною заявою кандидата на посаду Марганецького міського голови Жадько О.А. визнав протиправними дії Марганецької міської територіальної виборчої комісії щодо прийняття рішень від 26 жовтня 2020 року о 12 год 15 хв "Про проведення повторного підрахунку голосів на виборчій дільниці № 120734" та від 26 жовтня 2020 року о 18 год 45 хв "Про проведення повторного підрахунку голосів на виборчій дільниці № 120734". Суд також визнав протиправним та скасував рішення Марганецької міської територіальної виборчої комісії щодо прийняття рішень від 26 жовтня 2020 року о 12 год 15 хв "Про проведення повторного підрахунку голосів на виборчій дільниці № 120734" та від 26 жовтня 2020 року о 18 год 45 хв "Про проведення повторного підрахунку голосів на виборчій дільниці № 120734". Постановою Третього апеляційного адміністративного суду від 1 листопада 2020 року в рішенні Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 28 жовтня 2020 року в справі № 160/13769/20 змінено мотивувальну частину рішення суду першої інстанції, в іншій частині рішення залишено без змін.
Рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 30 жовтня 2020 року в справі № 160/13927/20 за позовною заявою кандидата на посаду Марганецького міського голови Жадько О.А. визнано протиправними дії Марганецької міської територіальної виборчої комісії щодо проведення в ніч з 28 - 29 жовтня 2020 року повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці № 120734 з виборів Марганецького міського голови; визнано протиправним та скасовано протокол Марганецької міської територіальної виборчої комісії від 29 жовтня 2020 року про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці № 120734 з виборів Марганецького міського голови. Постановою Третього апеляційного адміністративного суду від 3 листопада 2020 року зазначене судове рішення залишено без змін.
При цьому Комісія зауважує, що згідно зі статтею 129-1 Конституції України (254к/96-ВР) , статтею 14 Кодексу адміністративного судочинства України (2747-15) судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території України.
Таким чином, зазначене свідчить про допущення Марганецькою міською територіальною виборчою в ході прийняття та розгляду виборчих документів дільничних виборчих комісій, зокрема проведення повторного підрахунку голосів виборців на окремих виборчих дільницях та складення за його наслідками відповідних протоколів, систематичних порушень вимог Конституції України (254к/96-ВР) та Кодексу (396-20) , що підтверджується судовими рішеннями, які набрали законної сили.
За змістом статті 206 Кодексу (396-20) повноваження територіальних виборчих комісій визначено Кодексом та законами України. Відповідно до частини третьої статті 32 Кодексу (396-20) територіальні виборчі комісії зобов’язані діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, установлені Конституцією України (254к/96-ВР) , Кодексом та законами України.
Згідно з частиною третьою статті 208 Кодексу (396-20) повноваження усього складу територіальної виборчої комісії можуть бути достроково припинені в установленому законом порядку виборчою комісією, яка сформувала (утворила) відповідну територіальну виборчу комісію, рішенням виборчої комісії вищого рівня з відповідних місцевих виборів або рішенням суду в разі одноразового грубого порушення чи систематичного порушення комісією Конституції України (254к/96-ВР) , Кодексу (396-20) та законів України, невиконання рішень виборчої комісії вищого рівня.
Частиною другою статті 33 та частиною першою статті 202 Кодексу (396-20) передбачено, що Центральна виборча комісія є комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів.
За таких обставин Центральна виборча комісія вважає за необхідне встановити факт систематичного порушення Марганецькою міською територіальною виборчою комісією Конституції Укр аїни (254к/96-ВР) та Кодексу (396-20) , у зв’язку з чим достроково припинити повноваження всього складу цієї територіальної виборчої комісії.
Крім того, Комісія зазначає, що згідно з частиною шостою статті 64 Кодексу (396-20) в разі скасування судом рішення виборчої комісії, у тому числі з питання визнання голосування на виборчій дільниці недійсним, встановлення підсумків голосування та результатів виборів, рішення з цього питання приймає виборча комісія, рішення якої було скасовано, або відповідна виборча комісія вищого рівня на підставі рішення суду. При цьому, якщо рішення не було скасовано з формальних підстав, виборча комісія не може прийняти рішення, яке по суті повторює скасоване рішення.
Пунктом 17 частини другої статті 206 Кодексу (396-20) передбачено, що територіальна виборча комісія встановлює результати виборів міського голови в порядку, визначеному Кодексом, здійснює офіційне оприлюднення результатів відповідних місцевих виборів.
Згідно з частинами першою, другою статті 268 Кодексу (396-20) відповідна міська (міста без районного поділу) виборча комісія на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях з відповідних місцевих виборів (у тому числі протоколів з позначкою "Уточнений"), а в разі проведення повторного підрахунку голосів виборців - на підставі протоколів відповідної територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, не пізніш як на дванадцятий день з дня голосування встановлює результати голосування з виборів міського голови у єдиному одномандатному виборчому окрузі, про що складає протокол.
Центральна виборча комісія зауважує, що Марганецькою міською територіальною виборчою 31 жовтня 2020 року встановлено результати голосування з виборів Марганецького міського голови з урахуванням проведеного повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці № 120734 та прийнятого рішення про визнання голосування на виборчій дільниці № 120731 недійсним, визнаних судом такими, що суперечать законодавству України.
З огляду на зазначені обставини, з метою забезпечення виконання вимог Кодексу (396-20) щодо встановлення результатів місцевих виборів та положень Конституції України (254к/96-ВР) щодо обов’язковості виконання судових рішень, які набрали законної сили, Комісія вважає за необхідне зобов’язати Марганецьку міську територіальну виборчу комісію після сформування її нового складу встановити результати голосування з виборів Марганецького міського голови відповідно до положень Кодексу (396-20) з урахуванням судових рішень, що набрали законної сили.
Окремо Комісія вважає за необхідне звернути увагу Марганецької міської територіальної виборчої комісії на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства в ході реалізації повноважень щодо підготовки і проведення місцевих виборів та організації своєї роботи.
Разом з тим Комісія зауважує, що особи, винні в порушенні законодавства про вибори, виборчих прав виборців, кандидатів, місцевих організацій політичних партій - суб’єктів виборчого процесу, притягаються до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом (частина третя статті 19 Кодексу (396-20) ).
При цьому відповідно до статті 157 Кримінального кодексу України (2341-14) перешкоджання здійсненню виборчого права є кримінально караним діянням.
Частиною четвертою статті 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) передбачено, що в разі виявлення у процесі розгляду питання на засіданні Комісії ознак вчинення злочину чи іншого правопорушення Комісія приймає рішення про звернення до відповідних правоохоронних органів та передає їм відповідні матеріали.
Згідно з частиною першою статті 23 Закону України "Про Національну поліцію" (580-19) поліція відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень; виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів для їх усунення; вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення; здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події; здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах визначеної підслідності.
Таким чином, Комісія дійшла висновку, що вказані обставини, зокрема пошкодження списків виборців на виборчій дільниці № 120731, незабезпечення належного зберігання виборчої документації відповідної дільничної виборчої комісії, потребують перевірки правоохоронними органами, а тому вважає за необхідне звернутися до Національної поліції України для проведення перевірки викладених у цій постанові обставин та в разі виявлення підстав вжиття згідно із законодавством України заходів реагування, для чого передати їй копії відповідних документів та матеріалів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення дотримання законного перебігу виборчого процесу, захисту виборчих прав громадян та недопущення порушення прав виборців, кандидатів, інших суб’єктів та учасників виборчого процесу, відповідно до статті 129-1 Конституції України (254к/96-ВР) , статті 21, частини третьої статті 32, частин першої, другої, четвертої статті 33, статті 205, пункту 17 частини другої статті 206, статей 208, 254, частин першої, другої статті 268 Виборчого кодексу України (396-20) , керуючись статтями 1, 2, частиною другою статті 3, статтями 11 - 13, 16, 17, 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) , Центральна виборча комісія постановляє:
1. Встановити факт систематичного порушення Марганецькою міською територіальною виборчою комісією Нікопольського району Дніпропетровської області Конституції України (254к/96-ВР) , Виборчого кодексу України (396-20) .
2. Достроково припинити повноваження всього складу Марганецької міської територіальної виборчої комісії Нікопольського району Дніпропетровської області (v0172359-20) у зв’язку з систематичним порушенням нею Конституції України (254к/96-ВР) , Виборчого кодексу України (396-20) .
3. Встановити, що місцеві організації політичних партій, за поданнями яких до складу Марганецької міської територіальної виборчої комісії Нікопольського району Дніпропетровської області було включено осіб, повноваження яких достроково припинено цією постановою, можуть не пізніше 16 години 7 листопада 2020 року подати до Центральної виборчої комісії кандидатури для включення до складу зазначеної виборчої комісії.
4. Зобов’язати Марганецьку міську територіальну виборчу комісію Нікопольського району Дніпропетровської області після сформування її нового складу встановити результати голосування з виборів Марганецького міського голови Нікопольського району Дніпропетровської області відповідно до положень Виборчого кодексу України (396-20) з урахуванням судових рішень, що набрали законної сили.
5. Звернути увагу Марганецької міської територіальної виборчої комісії Нікопольського району Дніпропетровської області на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства в ході реалізації повноважень щодо підготовки і проведення місцевих виборів та організації своєї роботи.
6. Звернутися до Національної поліції України для проведення перевірки викладених у цій постанові обставин та в разі виявлення підстав вжиття згідно із законодавством України заходів реагування, для чого передати їй копії відповідних документів та матеріалів.
7. Копію цієї постанови надіслати Марганецькій міській територіальній виборчій комісії Нікопольського району Дніпропетровської області.
8. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Голова
Центральної виборчої комісії
О.ДІДЕНКО