БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 9 листопада 2020 року № 463

Про скаргу кандидата в депутати Буринської міської ради Конотопського району Сумської області Шестака Р.Г., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 9 листопада 2020 року за № 21-36/1-22819

До Центральної виборчої комісії 5 листопада 2020 року надійшла скарга кандидата в депутати Буринської міської ради Конотопського району Сумської області (далі - Буринська міська рада) Шестака Романа Григоровича, суб’єктом оскарження в якій визначено Буринську міську територіальну виборчу комісію Конотопського району Сумської області (далі - Буринська міська територіальна виборча комісія).
У скарзі суб’єкт звернення просить, зокрема, визнати факт одноразового грубого порушення Буринською міською територіальною виборчою комісією вимог Виборчого кодексу України (396-20) (далі - Кодекс) та достроково припинити повноваження її складу через бездіяльність зазначеної виборчої комісії у зв’язку з нерозглядом його заяви про порушення виборчого законодавства під час проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, поданої до цієї комісії 30 жовтня 2020 року.
Враховуючи оформлення скарги Шестака Р.Г. без дотримання вимог, передбачених статтею 67 Кодексу (396-20) та розділом 6 Порядку (v0192359-20) розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 21 серпня 2020 року № 192 (v0192359-20) (далі - Порядок), її повернуто суб’єкту звернення зі скаргою без розгляду відповідно до статті 68 Кодексу (396-20) та пунктів 6.10 - 6.12 Порядку (v0192359-20) .
До Центральної виборчої комісії 9 листопада 2020 року повторно надійшла скарга від імені кандидата в депутати Буринської міської ради Шестака Р.Г. за підписом його довіреної особи Климова К.В.
У скарзі суб’єкт звернення просить визнати бездіяльність Буринської міської територіальної виборчої комісії такою, що не відповідає вимогам законодавства (є протиправною), порушує виборчі права громадян, права та законні інтереси кандидата в депутати Буринської міської ради Шестака Р.Г., установити факт одноразового грубого порушення вказаною виборчою комісією вимог Кодексу (396-20) , достроково припинити повноваження всього складу Буринської міської територіальної виборчої комісії, зобов’язати Буринську міську територіальну виборчу комісію після сформування її нового складу провести свою діяльність та рішення у відповідність із вимогами виборчого законодавства з урахуванням рішення суду, що набрало законної сили.
Свої вимоги суб’єкт звернення обґрунтовує тим, що Буринською міською територіальною виборчою комісією у строк, визначений частиною третьою статті 69 Кодексу (396-20) , не розглянуто його заяву про порушення виборчого законодавства під час проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року з вимогою визнати протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях № 590060 - 590064, 590067 - 590070, 590075 - 5900836, 590085 - 590087, 590091 - 590093 з виборів депутатів Буринської міської ради такими, що не відповідають вимогам законодавства, та прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців на вказаних виборчих дільницях.
Також Шестак Р.Г. зазначив, що рішенням Сумського окружного адміністративного суду від 3 листопада 2020 року у справі № 480/7489/20 визнано протиправною бездіяльність Буринської міської територіальної виборчої комісії щодо нерозгляду заяви кандидата в депутати Буринської міської ради Шестака Р.Г., зареєстрованої 30 жовтня 2020 року, та зобов’язано цю виборчу комісію розглянути заяву Шестака Р.Г.
Однак указане рішення суду Буринською міською територіальною виборчою комісією на момент повторного звернення зі скаргою не виконано.
На підтвердження викладених обставин суб’єктом звернення додано копії вказаної заяви та рішення Сумського окружного адміністративного суду від 3 листопада 2020 року, яке набрало законної сили 6 листопада 2020 року.
Керуючись пунктом 1 частини третьої статті 29 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) (далі - Закон), член Комісії 6 листопада 2020 року листом № 21-33/1-4345 звернувся до Буринської міської територіальної виборчої комісії з проханням надіслати до Комісії до 18 години 7 листопада 2020 року копію протоколу засідання цієї виборчої комісії, на якому розглядалося вказана заява Шестака Р.Г., та рішення Буринської міської територіальної виборчої комісії, прийняте за результатами її розгляду.
До Центральної виборчої комісії 7 листопада 2020 року надійшов лист Буринської міської територіальної виборчої комісії за підписом її голови Криводід З.С., у якому йдеться, що заяву Шестака Р.Г. було розглянуто на засіданні Буринської міської територіальної виборчої комісії 30 жовтня 2020 року в присутності заявника. До листа додано копію протоколу засідання Буринської міської територіальної виборчої комісії від 30 жовтня 2020 року, в якому зазначено, що голова цієї виборчої комісії ознайомила присутніх із заявою Шестака Р.Г. щодо складення з порушенням виборчого законодавства, на думку заявника, протоколів про підрахунок голосів виборців на окремих виборчих дільницях та вимогою повторного підрахунку голосів виборців на таких дільницях. Відповідно до зазначеного протоколу засідання Буринської міської територіальної виборчої комісії на голосування було поставлено питання непроведення повторного підрахунку голосів виборців до повного завершення прийняття протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців. За вказане рішення проголосувало - 5 (п’ять) членів комісії, проти - 5 (п’ять), утрималися - 0 (нуль).
Вивчивши скаргу та наявні документи, Комісія зазначає.
Відповідно до частини другої статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) (далі - Закон) Комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України (254к/96-ВР) та законами України.
За змістом частини четвертої статті 14 Закону (1932-15) скарги, що стосуються виборів чи референдумів, подаються до Комісії в порядку та строки, встановлені законом про вибори чи законом про референдуми.
Порядок і строки подання та розгляду скарг, що стосуються місцевих виборів, а також вимоги до їх форми і змісту визначено розділом XI Кодексу (396-20) та Порядком (v0192359-20) .
Згідно з частиною другою статті 72 Кодексу (396-20) , пунктом 10.3 Порядку (v0192359-20) перед розглядом скарги по суті виборча комісія вивчає скаргу для встановлення, чи подано її належним суб’єктом звернення зі скаргою, визначеним Кодексом; чи віднесено Кодексом розгляд скарги до повноважень виборчої комісії (належний суб’єкт розгляду скарги); чи дотримано суб’єктом звернення зі скаргою строки оскарження, встановлені Кодексом.
За змістом пункту 1 частини першої статті 65 Кодексу (396-20) та пункту 2.1 Порядку (v0192359-20) суб’єктом звернення до виборчої комісії зі скаргою, що стосується виборчого процесу місцевих виборів, може бути кандидат, зареєстрований для участі у відповідних виборах; від імені кандидата - його довірена особа.
До Центральної виборчої комісії може бути подана скарга на бездіяльність територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів (пункт 2 частини третьої статті 65 Кодексу (396-20) ).
Таким чином, скаргу подано належним суб’єктом звернення зі скаргою до належного суб’єкта її розгляду.
Частиною першою статті 66 Кодексу (396-20) встановлено, що скарга до виборчої комісії може бути подана суб’єктом звернення зі скаргою протягом двох днів після прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності суб’єктом оскарження, за винятком випадків, зазначених у частинах другій і третій вказаної статті Кодексу (396-20) .
Строк подання скарги продовженню або поновленню не підлягає, крім випадку повторного подання скарги після усунення її недоліків не пізніше наступного дня після дня її повернення суб’єктом розгляду скарги без розгляду відповідно до частини першої статті 68 цього Кодексу (396-20) .
Уперше скарга Шестака Р.Г. надійшла до Комісії 5 листопада 2020 року, а повернуто її листом 6 листопада 2020 року.
Повторно скаргу суб’єктом звернення подано до Комісії 9 листопада 2020 року, тобто з порушенням строку оскарження.
Частиною третьою статті 72 Кодексу (396-20) , пунктом 10.6 Порядку (v0192359-20) передбачено, що виборча комісія приймає рішення про залишення скарги без розгляду по суті, якщо вона подана неналежним суб’єктом звернення зі скаргою чи до неналежного суб’єкта розгляду скарги або з порушенням строків оскарження, встановлених Кодексом.
Таким чином, скарга Шестака Р.Г. підлягає залишенню без розгляду по суті.
Згідно з частиною першою статті 1 Закону (1932-15) Центральна виборча комісія є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України (254к/96-ВР) , цього та інших законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів у порядку та в межах, установлених цим та іншими законами України.
Частиною першою статті 2 Закону (1932-15) встановлено, що Комісія в межах своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Конституцією України (254к/96-ВР) та законами України принципів і засад виборчого процесу, реалізацію виборчих прав громадян України, однакове застосування законодавства України про вибори на всій території України.
Відповідно до частини першої статті 16 Закону (1932-15) , якщо Комісії стане відомо про порушення законодавства України про вибори, виборчих прав громадян України з результатів проведених нею перевірок або із засобів масової інформації чи інших джерел, що не суперечать законодавству України, Комісія має право розглянути за власною ініціативою питання, що належать до її повноважень, та прийняти з цього приводу рішення в установленому Законом порядку.
Також згідно з частиною четвертою статті 72 Кодексу (396-20) Центральна виборча комісія, приймаючи рішення про залишення скарги без розгляду по суті, може з власної ініціативи взяти до розгляду факти, викладені у скарзі.
Територіальні виборчі комісії є спеціальними колегіальними органами, які в межах повноважень, визначених Кодексом, забезпечують організацію підготовки та проведення місцевих виборів (частини перша, четверта статті 33 Кодексу (396-20) ).
До повноважень територіальної виборчої комісії згідно зі статтею 206 Кодексу (396-20) належить, зокрема, встановлення підсумків та результатів відповідних виборів, розгляд звернень, заяв і скарг стосовно підготовки та проведення відповідних місцевих виборів, прийняття щодо них рішень, здійснення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці контролю за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори в частині, що стосується відповідних місцевих виборів, здійснення інших повноважень, передбачених Кодексом.
Рішенням Сумського окружного адміністративного суду від 3 листопада 2020 року (справа № 480/7489/20), яке набрало законної сили 6 листопада 2020 року, визнано протиправною бездіяльність Буринської міської територіальної виборчої комісії щодо нерозгляду заяви кандидата в депутати Буринської міської ради Шестака Р.Г., зареєстрованої 30 жовтня 2020 року, та зобов’язано Буринську міську територіальну виборчу комісію розглянути вказану заяву Шестака Р.Г.
Водночас Центральна виборча комісія звертає увагу, що надіслані до Комісії 7 листопада 2020 року пояснення голови Буринської міської територіальної виборчої комісії не свідчать про належний розгляд заяви Шестака Р.Г. на засіданні цієї виборчої комісії 30 жовтня 2020 року, оскільки судом 3 листопада 2020 року встановлено, що "відповідачем допущено бездіяльність щодо розгляду заяви від 30.10.2020 року кандидата в депутати до Буринської міської ради Конотопського району Сумської області від ПП "Слуга Народу" про порушення виборчого законодавства під час проведення місцевих виборів 25.10.2020 року".
Статтею 37 Кодексу (396-20) визначено, що документування діяльності виборчих комісій здійснюється у порядку, встановленому Кодексом та порядком ведення діловодства виборчих комісій, що затверджується Центральною виборчою комісією.
Згідно з частиною третьою статті 37 Кодексу (396-20) рішення виборчої комісії з розглянутого питання письмово оформляється у формі постанови, яка повинна містити: 1)найменування комісії; 2) найменування постанови; 3) дату, час та місце її прийняття і порядковий номер; 4) мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії; 5) посилання на конкретні положення нормативно-правових актів або постанову виборчої комісії вищого рівня чи судові рішення, якими керувалася комісія при прийнятті постанови; 6) резолютивну частину. Постанова підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (секретарем засідання).
Натомість Буринська міська територіальна виборча комісія на вимогу члена Центральної виборчої комісії рішення у формі постанови щодо розгляду заяви Шестака Р.Г. не надала.
Отже, Комісія зазначає, що Буринською міською територіальною виборчою комісією не виконано рішення суду, яке набрало законної сили.
При цьому Комісія зауважує, що згідно зі статтею 129-1 Конституції України (254к/96-ВР) , статтею 14 Кодексу (396-20) адміністративного судочинства України судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території України.
Таким чином, зазначене свідчить про допущення Буринською міською територіальною виборчою комісією одноразового грубого порушення Конституції України (254к/96-ВР) та Кодексу (396-20) .
За змістом статті 206 Кодексу (396-20) повноваження територіальних виборчих комісій визначено Кодексом та законами України. Відповідно до частини третьої статті 32 Кодексу (396-20) територіальні виборчі комісії зобов’язані діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, установлені Конституцією України (254к/96-ВР) , Кодексом та законами України.
Згідно з частиною третьою статті 208 Кодексу (396-20) повноваження усього складу територіальної виборчої комісії можуть бути достроково припинені в установленому законом порядку виборчою комісією, яка сформувала (утворила) відповідну територіальну виборчу комісію, рішенням виборчої комісії вищого рівня з відповідних місцевих виборів або рішенням суду в разі одноразового грубого порушення чи систематичного порушення комісією Конституції України (254к/96-ВР) , Кодексу (396-20) та законів України, невиконання рішень виборчої комісії вищого рівня.
Частиною другою статті 33 та частиною першою статті 202 Кодексу (396-20) встановлено, що Центральна виборча комісія є комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів.
За таких обставин Центральна виборча комісія вважає за необхідне встановити факт одноразового грубого порушення Буринською міською територіальною виборчою комісією Конституції України (254к/96-ВР) та Кодексу (396-20) , у зв’язку з чим достроково припинити повноваження всього складу цієї територіальної виборчої комісії.
З огляду на зазначені факти, з метою забезпечення обов’язковості виконання судового рішення, яке набрало законної сили, Комісія вважає за необхідне зобов’язати Буринську міську територіальну виборчу комісію після сформування її нового складу виконати рішення Сумського окружного адміністративного суду від 3 листопада 2020 року у справі № 480/7489/20 щодо розгляду заяви кандидата в депутати Буринської міської ради Шестака Р.Г., зареєстрованої 30 жовтня 2020 року.
Враховуючи викладене, відповідно до частин першої, четвертої статті 33, статей 65, 66, 72, 254, 255 Виборчого кодексу України (396-20) , Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів (v0192359-20) , затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 21 серпня 2020 року № 192, керуючись статтею 1, частиною першою статті 2, частиною другою статті 3, статтями 11 - 13, 16, 17, 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) , Центральна виборча комісія постановляє:
1. Скаргу кандидата в депутати Буринської міської ради Конотопського району Сумської області Шестака Романа Григоровича, зареєстровану в Центральній виборчій комісії 9 листопада 2020 року за № 21-36/1-22819, залишити без розгляду по суті.
2. Встановити факт одноразового грубого порушення Буринською міською територіальною виборчою комісією Конотопського району Сумської області Конституції України (254к/96-ВР) , Виборчого кодексу України (396-20) .
3. Достроково припинити повноваження всього складу Буринської міської територіальної виборчої комісії Конотопського району Сумської області (v0172359-20) у зв’язку з одноразовим грубим порушенням нею Конституції України (254к/96-ВР) , Виборчого кодексу України (396-20) .
4. Встановити, що місцеві організації політичних партій, за поданнями яких до складу Буринської міської територіальної виборчої комісії Конотопського району Сумської області було включено осіб, повноваження яких достроково припинено цією постановою, можуть не пізніше 15 години 10 листопада 2020 року подати до Центральної виборчої комісії кандидатури для включення до складу зазначеної виборчої комісії.
5. Зобов’язати Буринську міську територіальну виборчу комісію Конотопського району Сумської області після сформування її нового складу виконати рішення Сумського окружного адміністративного суду від 3 листопада 2020 року у справі № 480/7489/20 щодо розгляду заяви кандидата в депутати Буринської міської ради Конотопського району Сумської області Шестака Р.Г., зареєстрованої 30 жовтня 2020 року.
6. Звернути увагу Буринської міської територіальної виборчої комісії Конотопського району Сумської області на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства в ході реалізації повноважень щодо підготовки і проведення місцевих виборів та організації своєї роботи.
7. Копію цієї постанови надіслати кандидату в депутати Буринської міської ради Конотопського району Сумської області Шестаку Р.Г. та Буринській міській територіальній виборчій комісії Конотопського району Сумської області.
8. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Голова
Центральної виборчої комісії
О.ДІДЕНКО