БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УХВАЛА
ТРЕТЬОЇ КОЛЕГІЇ СУДДІВ
ПЕРШОГО СЕНАТУ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Синяка Ігоря Григоровича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 3 частини першої статті 77 Кримінального процесуального кодексу України

м. К и ї в
5 листопада 2020 року
№ 249-3(І)/2020
Справа № 3-202/2020(488/20)
Третя колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України у складі:
Литвинова Олександра Миколайовича - головуючого,
Завгородньої Ірини Миколаївни - доповідача,
Кривенка Віктора Васильовича,
розглянула на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Синяка Ігоря Григоровича щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (конституційності) положень пункту 3 частини першої статті 77 Кримінального процесуального кодексу України.
Заслухавши суддю-доповідача Завгородню І.М. та дослідивши матеріали справи, Третя колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України
установила:
1. Синяк І.Г. звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на відповідність положенням частини другої статті 19, частини другої статті 68 Конституції України (конституційність) положення пункту 3 частини першої статті 77 Кримінального процесуального кодексу України (далі - Кодекс), згідно з якими прокурор, слідчий, дізнавач не має права брати участь у кримінальному провадженні, якщо він особисто, його близькі родичі чи члени його сім'ї заінтересовані в результатах кримінального провадження або існують інші обставини, які викликають обґрунтовані сумніви в його неупередженості.
Зі змісту конституційної скарги та доданих до неї матеріалів вбачається
таке.
У провадженні Рівненського міського суду Рівненської області перебуває кримінальне провадження стосовно обвинувачення Синяка І.Г. у вчиненні злочинів, передбачених частинами першою, третьою статті 358 Кримінального кодексу України.
У судовому засіданні обвинувачений Синяк І.Г. подав заяву про відвід прокурора, який бере участь у кримінальному провадженні, висловивши незгоду з його процесуальними діями.
Рівненський міський суд Рівненської області ухвалою від 23 червня 2020 року задовольнив заяву Синяка І.Г. про відвід прокурора, що є остаточним судовим рішенням у його справі.
Автор клопотання стверджує, що суддя, застосувавши в остаточному судовому рішенні оспорювані положення Кодексу, задовольнив відвід прокурора без будь-якої юридичної оцінки його дій.
Суб'єкт права на конституційну скаргу вказує на те, що в оспорюваних положеннях Кодексу (4651-17) закладено довільне трактування терміна "сумнів", що, в свою чергу, на його думку, дає можливість прокурору під час кримінального процесу порушувати процесуальне законодавство України і не нести за це будь-якої юридичної відповідальності. Синяк І.Г. стверджує, що такі дії прокурора надають йому перевагу в кримінальному процесі, а рішення суду, яким задоволено відвід прокурора, без юридичної оцінки дій прокурора фактично не має для нього жодних наслідків.
2. Вирішуючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі, Третя колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України виходить із такого.
Згідно зі статтею 55 Закону України "Про Конституційний Суд України" конституційною скаргою є подане до Конституційного Суду України письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції України (254к/96-ВР) (конституційність) закону України (його окремих положень), що застосований в остаточному судовому рішенні у справі суб'єкта права на конституційну скаргу (частина перша); у конституційній скарзі зазначається обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень) із зазначенням того, яке з гарантованих Конституцією України (254к/96-ВР) прав людини, на думку суб'єкта права на конституційну скаргу, зазнало порушення внаслідок застосування закону (пункт 6 частини другої).
Відповідно до абзацу першого частини першої статті 77 Закону України "Про Конституційний Суд України" конституційна скарга вважається прийнятною, зокрема, за умов її відповідності вимогам, передбаченим статтею 55 цього закону.
З аналізу конституційної скарги вбачається, що автор клопотання не обґрунтував тверджень щодо неконституційності оспорюваних положень Кодексу та не зазначив, яке саме з гарантованих його конституційних прав було порушено внаслідок застосування положень пункту 3 частини першої статті 77 Кодексу, а приписи частини другої статті 19, частини другої статті 68 Конституції України, на відповідність яким Синяк І.Г. просить перевірити оспорювані положення Кодексу (4651-17) , не визначають конкретного конституційного права, а встановлюють загальні принципи та порядок реалізації цих прав. Крім того, аргументація Синяка І.Г. зводиться до висловлення незгоди з остаточним судовим рішенням у його справі.
Отже, конституційна скарга не відповідає вимогам пункту 6 частини другої статті 55 Закону України "Про Конституційний Суд України", що є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 4 статті 62 цього закону - неприйнятність конституційної скарги.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 151-1, 153 Конституції України, на підставі статей 7, 32, 37, 55, 56, 61, 62, 77, 86 Закону України "Про Конституційний Суд України" Третя колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України
ухвалила:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Синяка Ігоря Григоровича щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (конституційності) положень пункту 3 частини першої статті 77 Кримінального процесуального кодексу України на підставі пункту 4 статті 62 Закону України "Про Конституційний Суд України" - неприйнятність конституційної скарги.
2. Ухвала є остаточною.
ТРЕТЯ КОЛЕГІЯ СУДДІВ
ПЕРШОГО СЕНАТУ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ