БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 листопада 2020 р. № 1099
Київ

Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1153 від 25.11.2020 (1153-2020-п) )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Відповідно до частини п’ятої статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (294-20) :
скоротити обсяг видатків розвитку за програмою 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення" на суму 2154750,3 тис. гривень;
збільшити обсяг видатків за програмою 3511380 "Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками" на суму 2154750,3 тис. гривень.
2. Виділити Міністерству охорони здоров’я 2154750,3 тис. гривень з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на безповоротній основі, а саме:
1000000 тис. гривень (видатки споживання) - для закупівлі експрес-тестів для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, збільшивши обсяг видатків споживання за програмою 2301230 "Забезпечення готовності та реагування системи громадського здоров’я на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення засобами індивідуального захисту працівників закладів екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками" на зазначену суму;
895578,3 тис. гривень (у тому числі видатки споживання - 99595,3 тис. гривень, видатки розвитку - 795983 тис. гривень) - як субвенцію з державного бюджету (294-20) місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, збільшивши обсяг видатків за програмою 2311530 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками" на зазначену суму;
( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1153 від 25.11.2020 (1153-2020-п) )
259172 тис. гривень (у тому числі видатки споживання - 46422 тис. гривень, видатки розвитку - 212750 тис. гривень) - як субвенцію з державного бюджету (294-20) місцевим бюджетам на забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
4. Затвердити:
Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, що додається;
розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, між місцевими бюджетами згідно з додатком.
5. Забезпечити:
Міністерству охорони здоров’я - погодження скорочення обсягу видатків державного бюджету (294-20) , передбачених пунктом 1 цієї постанови, виділення бюджетних коштів, передбачених пунктом 2 цієї постанови, та розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, між місцевими бюджетами, передбаченого пунктом 4 цієї постанови, та розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, між місцевими бюджетами, передбаченого підпунктом 2 пункту 3 змін, затверджених цією постановою, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
Міністерству фінансів - після зазначеного погодження відкриття нової бюджетної програми та внесення відповідних змін до розпису державного бюджету (294-20) .
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2020 р. № 1099

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 6 травня 2020 р. № 372 (372-2020-п) "Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 41, ст. 1321, № 43, ст. 1394, № 75, ст. 2380, № 84, ст. 2690) - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2020 р. № 1036 і від 28 жовтня 2020 р. № 1083:
1) у пункті 1 постанови:
в абзаці першому цифри "2979992,3" замінити цифрами "3979992,3";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"1000000 тис. гривень (видатки споживання) на безповоротній основі - для закупівлі експрес-тестів для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 з метою задоволення потреби закладів охорони здоров’я, які проводять попередню діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у зазначених медичних виробах для проведення посиленого тестування на амбулаторному та стаціонарному рівні залежно від медичних показань відповідно до стандартів, затверджених Міністерством охорони здоров’я.";
2) у Порядку використання коштів, виділених для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (372-2020-п) , затвердженому зазначеною постановою:
в абзаці п’ятому пункту 2 слова і цифри "підпунктами 1 і 4" замінити словами і цифрами "підпунктами 1 і 6";
пункт 3 доповнити підпунктом 6 такого змісту:
"6) закупівлі експрес-тестів для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 з метою задоволення потреби закладів охорони здоров’я, які проводять попередню діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у зазначених медичних виробах для проведення посиленого тестування на амбулаторному та стаціонарному рівні залежно від медичних показань відповідно до стандартів, затверджених МОЗ.";
пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
"Розподіл експрес-тестів для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 здійснюється між структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської держадміністрацій для забезпечення закладів охорони здоров’я, які проводять попередню діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, пропорційно чисельності наявного населення України станом на 1 січня 2020 року.".
2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 р. № 539 (539-2020-п) "Про виділення коштів для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 55, ст. 1707) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 р. № 1040, цифри "33721227,4" замінити цифрами "31566477,1".
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 923 (923-2020-п) "Про виділення коштів для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 84, ст. 2691):
1) у пункті 3 цифри "571035", "109867,6" та "461167,4" замінити відповідно цифрами "1466613,3", "268687,4" та "1197925,9";
2) додаток до постанови викласти в такій редакції:
"Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 923
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2020 р. № 1099)
РОЗПОДІЛ
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, між місцевими бюджетами
тис. гривень
Код бюджету
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці
Обсяг субвенції (загальний фонд)
У тому числі
видатки споживання
видатки розвитку
02100000000
Обласний бюджет Вінницької області
51616,5
18984,7
32631,8
03100000000
Обласний бюджет Волинської області
68110,7
8730
59380,7
04100000000
Обласний бюджет Дніпропетровської області
130481,8
3375,8
127106
05100000000
Обласний бюджет Донецької області
60088,1
6824,4
53263,7
06100000000
Обласний бюджет Житомирської області
38766,7
17788,6
20978,1
07100000000
Обласний бюджет Закарпатської області
77370,1
3567,2
73802,9
08100000000
Обласний бюджет Запорізької області
56649,9
17350,1
39299,8
09100000000
Обласний бюджет Івано-Франківської області
42799,1
21016,1
21783
10100000000
Обласний бюджет Київської області
24820
1678,1
23141,9
11100000000
Обласний бюджет Кіровоградської області
45171,8
2865
42306,8
12100000000
Обласний бюджет Луганської області
21203,4
6252,3
14951,1
13100000000
Обласний бюджет Львівської області
106159,3
22934,6
83224,7
14100000000
Обласний бюджет Миколаївської області
29205,2
3207,4
25997,8
15100000000
Обласний бюджет Одеської області
82361,6
1168,6
81193
16100000000
Обласний бюджет Полтавської області
24792,7
6181
18611,7
17100000000
Обласний бюджет Рівненської області
22307,3
15553,5
6753,8
18100000000
Обласний бюджет Сумської області
32203,2
473,8
31729,4
19100000000
Обласний бюджет Тернопільської області
37866,7
9191,4
28675,3
20100000000
Обласний бюджет Харківської області
135761,6
9357,1
126404,5
21100000000
Обласний бюджет Херсонської області
66469,6
7024,7
59444,9
22100000000
Обласний бюджет Хмельницької області
23371,5
7917
15454,5
23100000000
Обласний бюджет Черкаської області
101979,2
780,5
101198,7
24100000000
Обласний бюджет Чернівецької області
38937,7
5146
33791,7
25100000000
Обласний бюджет Чернігівської області
83799,4
71319,5
12479,9
26000000000
Бюджет м. Києва
64320,2
64320,2
___________
Усього
1466613,3
268687,4
1197925,9".
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2020 р. № 1099

ПОРЯДОК ТА УМОВИ

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету (294-20) місцевим бюджетам на забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками (далі - субвенція).
2. Головним розпорядником субвенції є МОЗ.
Розпорядники та одержувачі субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.
3. Субвенція спрямовується на:
закупівлю лабораторного обладнання, необхідного для забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, закладами охорони здоров’я комунальної форми власності;
забезпечення закладів охорони здоров’я, які здійснюють заготівлю, переробку, зберігання донорської крові та її компонентів, розхідними матеріалами для тестування на виявлення антитіл до коронавірусу SARS-CoV-2.
4. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.
Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень законодавства. У договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти може передбачатися попередня оплата на строк не більше одного місяця.
5. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням субвенції, а також відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи здійснюються в установленому законодавством порядку.
6. Обласні та Київська міська держадміністрації подають щотижня МОЗ інформацію про використання субвенції в розрізі місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць та напрямів використання.
7. МОЗ подає щомісяця до 5 числа Комітетові Верховної Ради України з питань бюджету та Мінфіну інформацію про використання субвенції.
8. Казначейство:
перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів (1132-2010-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами (z0130-13) , затвердженого Мінфіном;
подає щомісяця до 15 числа МОЗ і Мінфіну інформацію про обсяги перерахування субвенції та касові видатки в розрізі місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць.
9. МОЗ забезпечує використання субвенції, не допускаючи наявності кредиторської заборгованості на 30-й день з дня відміни дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2020 р. № 1099

РОЗПОДІЛ

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, між місцевими бюджетами

тис. гривень
Код бюджету
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці
Обсяг субвенції (загальний фонд)
З них видатки на
закупівлю лабораторного обладнання, необхідного для забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, закладами охорони здоров’я комунальної форми власності (видатки розвитку)
забезпечення закладів охорони здоров’я, які здійснюють заготівлю, переробку, зберігання донорської крові та її компонентів, розхідними матеріалами для тестування на виявлення антитіл до коронавірусу SARS-CoV-2 (видатки споживання)
02100000000
Обласний бюджет Вінницької області
12250
10950
1300
03100000000
Обласний бюджет Волинської області
3800
2500
1300
04100000000
Обласний бюджет Дніпропетровської області
14470,7
9950
4520,7
05100000000
Обласний бюджет Донецької області
15735,4
14200
1535,4
06100000000
Обласний бюджет Житомирської області
11835,4
6950
4885,4
07100000000
Обласний бюджет Закарпатської області
10433,2
8300
2133,2
08100000000
Обласний бюджет Запорізької області
1173,9
500
673,9
09100000000
Обласний бюджет Івано-Франківської області
9100,3
8550
550,3
10100000000
Обласний бюджет Київської області
7138
5600
1538
11100000000
Обласний бюджет Кіровоградської області
4635,4
3100
1535,4
12100000000
Обласний бюджет Луганської області
23050
21750
1300
13100000000
Обласний бюджет Львівської області
13303,9
12350
953,9
14100000000
Обласний бюджет Миколаївської області
11687,8
8600
3087,8
15100000000
Обласний бюджет Одеської області
18787,8
15700
3087,8
16100000000
Обласний бюджет Полтавської області
11330,6
9200
2130,6
17100000000
Обласний бюджет Рівненської області
11333,7
10400
933,7
18100000000
Обласний бюджет Сумської області
3597,3
250
3347,3
19100000000
Обласний бюджет Тернопільської області
4600
3300
1300
20100000000
Обласний бюджет Харківської області
8699,7
5250
3449,7
21100000000
Обласний бюджет Херсонської області
4600,3
3550
1050,3
22100000000
Обласний бюджет Хмельницької області
5462,2
4350
1112,2
23100000000
Обласний бюджет Черкаської області
797,9
797,9
24100000000
Обласний бюджет Чернівецької області
7984,4
7600
384,4
25100000000
Обласний бюджет Чернігівської області
19976,3
19550
426,3
26000000000
Бюджет м. Києва
23387,8
20300
3087,8
___________
Усього
259172
212750
46422