БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
НАКАЗ
11.11.2020 № 520

Про організацію інформування суспільства щодо діяльності органів прокуратури

Відповідно до статей 6, 9 Закону України "Про прокуратуру" (1697-18) , Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" (539/97-ВР) , з метою належної організації інформування суспільства про діяльність органів прокуратури України НАКАЗУЮ:
1. Першим заступникам та заступникам Генерального прокурора, заступнику Генерального прокурора - керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівникам обласних, місцевих (окружних), спеціалізованих на правах обласних і військових (спеціалізованих) на правах місцевих (окружних) прокуратур (далі - обласні, місцеві (окружні) прокуратури) забезпечити оперативне інформування громадськості та засобів масової інформації щодо діяльності органів прокуратури задля запобігання злочинності, зміцнення законності та формування у суспільстві об'єктивної думки про виконання органами прокуратури покладених на них завдань і функцій.
1.1. Особисто організовувати зазначену роботу та проводити її з неухильним додержанням вимог законодавчих актів, що регулюють правовідносини у сфері інформаційної діяльності.
1.2. Для максимально повного й об'єктивного донесення до громадськості інформації про діяльність органів прокуратури систематично брати безпосередню участь у заходах медійного характеру (брифінгах, пресконференціях, теле- і радіоефірах, інтерв'ю тощо).
1.3. Пріоритетного значення надавати оприлюдненню інформації суспільно важливого характеру з питань діяльності прокуратури, передусім про результати роботи, які реально сприяли відновленню або зміцненню законності та правопорядку. Забезпечувати ретельну перевірку матеріалів, які подаються для оприлюднення.
1.4. Оперативно реагувати на критичні публікації та повідомлення про роботу органів прокуратури та їх посадових осіб шляхом підготовки інформацій про вжиті органами прокуратури заходи, а також спростувань у разі поширення засобами масової інформації недостовірних даних щодо роботи прокуратури.
1.5. За наявності подій, що набули значного суспільного значення або резонансу, у межах компетенції надавати офіційні коментарі щодо встановлених обставин, положень законодавства та вжитих органами прокуратури заходів. Соціально значущу інформацію невідкладно доносити до громадськості з використанням усіх доступних каналів комунікації.
1.6. Запобігати поширенню інформації, яка містить державну чи будь-яку іншу таємницю або конфіденційні відомості, стосовно яких законодавством встановлено особливий порядок захисту.
1.7. Інформацію про результати досудового розслідування у кримінальних провадженнях оприлюднювати з додержанням вимог статті 222 Кримінального процесуального кодексу України (4651-17) . Не допускати поширення даних про особу підозрюваного, обвинуваченого або підсудного до набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього, а стосовно потерпілого - без його згоди.
2. Першим заступникам та заступникам Генерального прокурора, заступнику Генерального прокурора - керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівникам самостійних структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора про участь у медійних заходах, їх тематику та питання, що підлягають оприлюдненню, заздалегідь повідомляти управління інформаційної політики Офісу Генерального прокурора, надавати основні тези виступів та за наявності - підготовлені матеріали.
3. Керівникам обласних прокуратур систематично, але не рідше ніж один раз на квартал, проводити пресконференції з важливих питань діяльності органів прокуратури.
4. Відомості про роботу Офісу Генерального прокурора оприлюднювати за погодженням із Генеральним прокурором, його першим заступником або заступником згідно з компетенцією, обласних і місцевих (окружних) прокуратур - з їх керівниками.
Оприлюднення інформації з тих тем, які мають велике суспільне значення або набули широкого розголосу, обласним прокуратурам здійснювати за попереднім погодженням із першим заступником або заступником Генерального прокурора згідно з компетенцією.
4.1. Забезпечувати достовірність, професійність і виваженість офіційних (письмових та усних) виступів (повідомлень) у засобах масової інформації уповноваженого на їх здійснення прокурора з урахуванням того, що вони можуть розцінюватися як офіційна позиція прокуратури.
5. Керівникам самостійних структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора на вимогу управління інформаційної політики, прессекретаря Генерального прокурора надавати матеріали з актуальних питань прокурорської діяльності, а керівникам обласних прокуратур в установлені строки надсилати такі відомості до управління інформаційної політики Офісу Генерального прокурора.
6. Управлінню інформаційної політики Офісу Генерального прокурора забезпечити проведення єдиної інформаційної політики органів прокуратури, координувати роботу підрозділів із питань інформаційної політики або інших уповноважених працівників обласних прокуратур, надавати їм методичну і практичну допомогу в реалізації покладених повноважень.
7. Управлінню інформаційної політики Офісу Генерального прокурора, підрозділам із питань інформаційної політики або іншим уповноваженим працівникам обласних прокуратур налагодити і підтримувати ефективні канали комунікації, механізми тривалого партнерства з медіа з метою оперативного інформування громадськості та засобів масової інформації про діяльність органів прокуратури.
7.1. Вносити пропозиції щодо участі керівників прокуратур, їх перших заступників та заступників, керівників структурних підрозділів та інших працівників органів прокуратури у медійних заходах, здійснювати їх організаційне забезпечення, фахово сприяти у проведенні цієї роботи.
7.2. Систематично здійснювати моніторинг та аналіз інформаційного простору щодо висвітлення діяльності органів прокуратури у засобах масової інформації, повідомлень про кримінальні правопорушення та інші порушення закону з метою встановлення підстав для вжиття заходів прокурорського реагування. Зміст матеріалів критичного характеру невідкладно доводити до відома керівників органів прокуратури.
7.3. Забезпечувати в межах компетенції постійне інформаційне оновлення визначених рубрик офіційних вебсайтів Офісу Генерального прокурора та обласних прокуратур.
7.4. Розробляти та реалізовувати заходи, спрямовані на удосконалення роботи з висвітлення діяльності органів прокуратури. Впроваджувати можливості сучасних інформаційних технологій у форматі нових медіа (соціальні мережі, відео- і фотосервіси, месенджери тощо).
8. Прессекретарю Генерального прокурора у взаємодії із самостійними структурними підрозділами Офісу Генерального прокурора забезпечувати проведення заходів медійного характеру (відеозвернень, брифінгів, пресконференцій, теле- і радіоефірів, інтерв'ю тощо) за участі Генерального прокурора. Брати участь у підготовці публікацій та коментарів для засобів масової інформації, безпосередньо надавати такі коментарі.
9. Основними критеріями оцінки роботи з інформування суспільства щодо діяльності органів прокуратури визначити своєчасність та повноту оприлюднення інформації про результати виконання прокуратурою покладених законодавством функцій з метою зміцнення законності, захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.
10. Контроль за виконанням наказу покласти на перших заступників та заступників Генерального прокурора, заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, обласних, місцевих (окружних), спеціалізованих на правах обласних, військових (спеціалізованих) на правах місцевих (окружних) прокуратур.
11. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Генерального прокурора України від 18 вересня 2015 року № 218 (v0218900-15) "Про організацію інформування суспільства щодо діяльності органів прокуратури України".
Генеральний прокурор
І. Венедіктова
( Текст взято з сайту Офісу Генерального прокурора http://www.gp.gov.ua )