БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 18 листопада 2020 р. № 1138
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 306 і від 7 грудня 2016 р. № 921

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 306 (306-2016-п) "Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 34, ст. 1329; 2017 р., № 59, ст. 1806; 2018 р., № 47, ст. 1643) і від 7 грудня 2016 р. № 921 (921-2016-п) "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 99, ст. 3230) зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 листопада 2020 р. № 1138

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 306 і від 7 грудня 2016 р. № 921

1. У Порядку присвоєння рангів державних службовців (306-2016-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 306:
1) пункт 4 після абзацу чотирнадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:
"Членом Національної комісії зі стандартів державної мови - щодо Голови Національної комісії зі стандартів державної мови;
Головою Національної комісії зі стандартів державної мови - щодо членів Національної комісії зі стандартів державної мови;".
У зв’язку з цим абзац п’ятнадцятий вважати абзацом сімнадцятим;
2) у пункті 5 слова ", погоджене безпосереднім керівником, якщо такий керівник не є суб’єктом призначення" виключити;
3) абзаци четвертий - шостий пункту 7 виключити.
2. В абзаці другому пункту 38 Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних (921-2016-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921, слова і цифри "формою первинного обліку "Особова картка державного службовця", затвердженою наказом Нацдержслужби від 5 серпня 2016 р. № 156, у пункті 14" замінити словами і цифрами "формою Особової картки державного службовця (z0461-20) , затвердженою наказом НАДС від 19 травня 2020 р. № 77-20, у пункті 12".