БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.10.2020 № 1653
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 жовтня 2020 р.
за № 1065/35348

Про внесення змін до Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації

Відповідно до законів України "Про Фонд державного майна України" (4107-17) , "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (2658-14) , з метою забезпечення професійної підготовки оцінювачів за програмами базової підготовки та підвищення кваліфікації НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до пункту 3.4 глави 3 Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації, затверджених наказом Фонду державного майна України від 15 квітня 2004 року № 754 (z0562-04) , зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 травня 2004 року за № 562/9161 (із змінами), виклавши його в такій редакції:
"3.4. Оцінювачу може зараховуватися навчання за програмами підвищення кваліфікації за дистанційною формою або у режимі відеоконференцій.
Дистанційна форма навчання або у режимі відеоконференцій організовується, зокрема для оцінювачів, які з об’єктивних поважних причин (стан здоров’я, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, воєнний конфлікт, тимчасове проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на тимчасово окупованій території України тощо) не можуть відвідувати заняття з навчання за програмами підвищення кваліфікації оцінювачів.".
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
Голова Фонду
Д. Сенниченко
ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о. Голови Державної регуляторної служби України
О. Мірошніченко