БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.09.2020 № 2151
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 листопада 2020 р.
за № 1078/35361

Про затвердження Порядку проведення судово-медичного розтину тіл осіб, померлих з підозрою на коронавірусну хворобу (COVID-19)

Відповідно до статей 14-1, 71, пункту "б" частини першої статті 77 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров’я" (2801-12) , статей 6, 11 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (1645-14) , статей 4, 7, 8 Закону України "Про судову експертизу" (4038-12) , абзацу шістдесят дев’ятого підпункту 10 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (267-2015-п) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), пункту 4 розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2020 року № 93-р (93-2020-р) "Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", з метою оптимізації заходів щодо недопущення занесення і поширення на території України випадків захворювань спричинених коронавірусною хворобою (COVID-19) та встановлення заходів безпеки, щодо запобігання інфікування медичних працівників бюро судово-медичної експертизи при проведенні судово-медичного розтину тіл осіб, померлих з підозрою на коронавірусну хворобу (COVID-19) НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок проведення судово-медичного розтину тіл осіб, померлих з підозрою на коронавірусну хворобу (COVID-19), що додається.
2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.
3. Директорату високотехнологічної медичної допомоги та інновацій (В. Стрілка) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України - головного державного санітарного лікаря України Ляшка В.К.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
М. Степанов
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Служби безпеки України
Тимчасово виконуючий обов’язки
Міністра оборони України
Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини
В. Малюк
І. Руснак
Л. Денісова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
22 вересня 2020 року № 2151
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 листопада 2020 р.
за № 1078/35361

ПОРЯДОК

проведення судово-медичного розтину тіл осіб, померлих з підозрою на коронавірусну хворобу (COVID-19)

1. Цей Порядок визначає процедуру розтину тіл осіб у бюро судово-медичної експертизи (далі - Бюро), померлих з підозрою на коронавірусну хворобу (COVID-19) (далі - розтин тіла), що проводиться з дотриманням протиепідемічних заходів, передбачених законодавством.
2. Розтин тіла проводиться з дотриманням протиепідемічних заходів без виконання аерозольгенеруючих маніпуляцій, з використанням засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), спрямованих на запобігання інфікуванню медичних працівників.
При розтині тіла слід використовувати такі ЗІЗ: водостійкий ізоляційний халат із довгими рукавами одноразовий, водостійкі одноразові бахіли і шапочка медична одноразова або костюм біозахисту, респіратор класу захисту не нижче FFP2, дві пари нестерильних нітрилових рукавичок з довгою манжетою, захисний щиток.
При наявності ризику порізів, проколів або використання інструментарію, який потенційно може пошкодити шкіру, одягаються кольчужні (кевларові) рукавички поверх нітрилових рукавичок.
При виконанні розтину тіла одягається медичний фартух, який закриває ноги до ступнів.
Водостійкі одноразові бахіли можуть бути замінені на гумові чоботи.
Послідовність одягання ЗІЗ:
ізоляційний халат або костюм біозахисту;
бахіли або чоботи (якщо використовується ізоляційний халат);
шапочка медична (якщо використовується ізоляційний халат);
респіратор;
захисний щиток (окуляри);
медичні рукавички.
3. Керівник Бюро перед видачею ЗІЗ повинен поінформувати працівника про ризики для його життя та здоров’я, від яких його захищатиме користування цим ЗІЗ та забезпечити регулярне навчання працівників правилам користування ЗІЗ і демонстрацію їх правильного застосування відповідно до Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці (z1494-18) , затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 29 листопада 2018 року № 1804, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2018 року за № 1494/32946, та відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 березня 2020 року № 722 (v0722282-20) "Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)".
4. На кожний випадок з підозрою на коронавірусну хворобу (COVID-19) лікар - судово-медичний експерт (далі - Експерт) заповнює форму первинної облікової документації № 058/о (z0686-06) "Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення", затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560. Діагноз коронавірусна хвороба (COVID-19), як причина смерті може бути встановлена Експертом на підставі результатів судово-гістологічної експертизи та вірусологічного дослідження матеріалу.
5. У випадку встановлення під час розтину смерті від коронавірусної хвороби (COVID-19) чи при обґрунтованій підозрі на неї, Експерт зобов’язаний негайно поінформувати про цей випадок завідувача відділу судово-медичної експертизи трупів (далі - Відділ) або керівника Бюро.
6. Невідкладно після отримання повідомлення про доставку у Відділ тіла особи, померлої з підозрою на коронавірусну хворобу (COVID-19), а також при виявленні під час розтину тіла змін, характерних для коронавірусної хвороби (COVID-19), Експертом та іншими медичними працівниками, які присутні при розтині, здійснюються такі дії:
якщо розтин тіла було розпочато - призупинити подальший розтин тіла;
накрити тіло (клейонкою, простирадлом), без застосування дезінфекційних засобів;
медичні працівники, в разі необхідності, одягають додаткові ЗІЗ;
слід забезпечити ізоляцію секційного блоку (секційної зали) - обмежити доступ до приміщення, ввімкнути вентиляцію та/або за умов відсутності належно працюючої системи вентиляції екранований ультрафіолетовий опромінювач, зачинити двері та вікна;
терміново поінформувати про випадок адміністрацію Бюро і обласний / Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України відповідно до адміністративно-територіальної приналежності;
повідомити про випадок, підозрілий на коронавірусну хворобу (COVID-19), медичних працівників, що знаходилися поза межами секційного залу, для підготовки до проведення дезінфекції приміщень Бюро;
Експерт продовжує розтин тіла і проводить відбір матеріалу з подальшою передачею у обласний/ Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України відповідно до адміністративно-територіальної приналежності з дотриманням вимог забору і транспортування, для вірусологічного дослідження;
проведення розтину доручається Експерту з одним помічником, з метою зменшення кількості контактних осіб;
заборонено допускати до розтину тіла працівників, які не пройшли навчання та перевірку знань щодо одягання, носіння, знімання та утилізації ЗІЗ.
Після розтину тіла внутрішні органи укладаються у грудну та черевну порожнини тіла. Великі ділянки тіла померлого, забруднені рідинами, очищаються і обробляються дезінфікуючим засобом після видалення рідини абсорбуючим матеріалом. Застосування води під час розтину з підозрою на коронавірусну хворобу (COVID-19) забороняється. Каналізаційні зливи герметизуються. Труп обробляється дезінфікуючим розчином, одяг померлого та біологічні матеріали тіла померлого утилізується відповідно до Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами (z0959-15) , затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 червня 2015 року № 325, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07 серпня 2015 року за № 959/27404. У разі необхідності подальшого дослідження одяг і взуття (речові докази) залишаються на строк до однієї доби, для висушування та знезараження, у приміщенні із ввімкнутою вентиляцією та/або екранованим УФ-опромінювачем.
Медичні працівники, які проводили розтин і були присутні під час розтину, після його закінчення обережно знімають ЗІЗ у передсекційному приміщенні у наступній послідовності:
рукавички;
захисний щиток (окуляри);
фартух;
ізоляційний халат і бахіли (чоботи) або костюм біозахисту;
шапочка;
респіратор.
Перед одяганням і відразу після зняття ЗІЗ слід вимити руки з милом протягом 40 секунд та використати спиртовмісний антисептик для рук. Засоби для гігієни рук мають бути легко доступні в точці потреби (наприклад, біля місця для зняття ЗІЗ).
Утилізація ЗІЗ здійснюється з використанням фізичних методів - спалювання або автоклавування, попередньо помістивши їх у пакети для утилізації медичних відходів стійкі до пошкоджень та до високих температур (якщо методом знезараження обрано автоклавування). У разі відсутності можливості використання фізичних методів, утилізувати ЗІЗ необхідно у відповідну ємність для білизни та сміття з наступним їх замочуванням у дезінфекційному засобі (час експозиції та концентрація визначаються відповідно до інструкції виробника).
ЗІЗ для багаторазового використання (щитки, водонепроникні фартухи, чоботи) перед повторним використанням необхідно очистити і продезінфікувати (час експозиції та концентрація дезінфекційного засобу визначаються відповідно до інструкції виробника).
7. Після закінчення розтину та вивезення трупа із секційної зали, проводиться заключна дезінфекція медичними працівниками, які пройшли навчання і перевірку знань щодо одягання, носіння, зняття і утилізації ЗІЗ. Для проведення дезінфекції медичні працівники мають бути одягнені у наступні ЗІЗ:
одноразовий ізоляційний халат і одноразові водонепроникні бахіли або костюм біозахисту;
маска медична (хірургічна) або респіратор класу захисту не нижче FFP2 (у разі використання розпилювачів дезінфікуючих засобів);
захисні окуляри або захисний щиток;
рукавички нестерильні нітрилові із довгими манжетами.
Послідовність одягання ЗІЗ:
ізоляційний халат або костюм біозахисту;
бахіли або чоботи;
маска медична (хірургічна);
захисні окуляри або захисний щиток;
медичні рукавички.
Підчас заключної дезінфекції здійснюються наступні підходи:
очищення всіх поверхонь у секційному залі проводиться миючими розчинами з наступною дезінфекцією, при якій використовуються хлоровмісні дезінфікуючі засоби (наприклад, гіпохлорит натрію в концентрації 0,5 %) і спиртовмісні дезінфекційні засоби в концентрації 60-80 % (час експозиції та концентрація дезінфекційного засобу визначаються відповідно до інструкції виробника);
після очищення і дезінфекції проводиться опромінення відкритими ультрафіолетовими бактерицидними опромінювачами.
Гігієну рук, зняття та утилізацію ЗІЗ слід провести відповідно до положень, що наведені в пункті 6 цього Порядку.
Медичний інструментарій та інші вироби багаторазового використання (наприклад, водонепроникні фартухи, захисні щитки або окуляри) слід очистити і дезінфікувати відповідно до інструкції виробника.
Матеріали чи одяг, які підлягають пранню, слід транспортувати для дезінфекції у стійких до пошкоджень пакетах для утилізації медичних відходів або у мішках біобезпеки, які зав’язуються та не відкриваються для дозавантаження, однак надавати перевагу слід одноразовим матеріалам.
Перед початком розтину камери, телефони, клавіатури комп’ютера та інші предмети, що залишаються в секційній залі або передсекційному приміщенні слід накрити водонепроникним (наприклад, целофановим) покриттям, з метою уникнення їх забруднення та необхідності в дезінфекції. Якщо вищезазначене обладнання не було накритим, з ним слід поводитись як із забрудненим - використовувати рукавички. Під час проведення заключної дезінфекції необхідно протерти поверхні обладнання дезінфікуючим засобом, який рекомендований виробником приладу відповідно до інструкції. Такі ж дії слід провести перед винесенням такого обладнання з секційної зали.
8. Після проведення розтину всі особи, які брали в ньому участь, підлягають медичному нагляду протягом 14 днів.
9. Облік осіб, які мали доступ до секційної зали під час знаходження там тіла з підозрою на коронавірусну хворобу (COVID-19), ведеться у вигляді журналу довільної форми із зазначенням:
дати і часу перебування;
прізвища, ім’я, по батькові (за наявності);
адреси проживання;
контактного номеру телефону.
10. Секційний матеріал направляється до вірусологічної лабораторії обласного / Київського міського лабораторних центрів Міністерства охорони здоров’я України відповідно до адміністративно-територіальної приналежності.
У разі отримання позитивного результату на SARS-CoV-2 первинний матеріал направляється до вірусологічної референс-лабораторії ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України" для підтвердження.
Відбір секційного матеріалу, дотримання протиепідемічних заходів, транспортування зразків у лабораторію здійснюється з дотриманням вимог, наведених у додатку 3 до Стандартів медичної допомоги "Коронавірусна хвороба (COVID-19)", затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 березня 2020 року № 722 (v0722282-20) , та Державних санітарних правил ДСП 9.9.5.035-99 "Безпека роботи з мікроорганізмами I-II груп патогенності", затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 липня 1999 року № 35.
Відбір секційного матеріалу на вірусологічне дослідження здійснюється наступним чином:
відбираються мазки верхніх дихальних шляхів: мазок з носоглотки і мазок з ротоглотки;
відбираються 3-4 зразки матеріалів з обох легень, трахеї, сегментарних бронхів з ознаками патоморфологічних змін обсягом до 1 см-3;
відбір зразків матеріалу здійснюється з ураженої ділянки легені, при цьому відбирають мінімум 4 зразки з глибокого шару ураженої легеневої тканини, за наявності рідкого азоту - 5 зразків. Для контролю відібрати 1 зразок із неураженої ділянки;
для мінімізації інфікування медичних працівників слід використовувати біопсійну голку;
зразки матеріалів поміщаються до одноразових стерильних поліпропіленових кріофлаконів з ґвинтовими кришками, що щільно закриваються;
зразки матеріалів від осіб, померлих від пневмоній (двобічні тотальні, вірусні і вірусо-бактеріальні пневмонії, геморагічні пневмонії, ознаки гострого респіраторного дистрес-синдрому), в тому числі, викликаних грипом або тяжкою гострою респіраторною вірусною інфекцією, або з підозрою на неї, відбираються в межах 6-12 годин з часу біологічної смерті;
транспортування заморожених зразків проводять відповідно до Порядку організації проведення епідеміологічного нагляду за грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями, заходів з готовності в міжепідемічний період і реагування під час епідемічного сезону захворюваності на грип та ГРВІ (z0595-19) , затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 травня 2019 року № 1126, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 червня 2019 року за № 595/33566.
11. Для гістологічного дослідження, під час розтину необхідно відібрати шматочки органів і тканини та помістити їх в 10 % розчин формаліну на три дні (72 години) для оптимальної фіксації.
12. Вилучені для подальшого дослідження у відділеннях судово-медичної криміналістики, імунології та цитології біологічні матеріали знезаражуються шляхом стандартного висушування протягом доби після чого передаються у відділення.
13. Через неможливість знезараження біологічного матеріалу, який надходить до відділення судово-медичної токсикології, дослідження його проводиться із застосуванням ЗІЗ відповідно до положень, що наведені в пункті 6 цього Порядку.
14. Після завершення розтину, тіло особи, померлої від вірусної пневмонії, тяжкої гострої респіраторної інфекції або з підозрою на коронавірусну хворобу (COVID-19), обробляється дезінфекційним хлорвмісним розчином поміщається у непроникний герметичний пакет-мішок, та вкладається в труну, яка щільно закривається.
За письмовою заявою родичів, щодо відмови від упакування тіла у непроникний герметичний пакет-мішок, тіло покійного видається для поховання одягненим та поміщеним в труну, яка щільно закривається.
Генеральний директор
Директорату
високотехнологічної медичної
допомоги та інновацій
В. Стрілка