БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Фонду загальнообов’язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття
31 серпня 2020 року № 227 (z1083-20)
        
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 листопада 2020 р.
за № 1084/35367

ПОРЯДОК

відшкодування фактичних витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядниками якої є правління Фонду та державна служба зайнятості (далі - розпорядники інформації).
2. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно у разі:
надання особі інформації про неї;
якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;
надання інформації, яка становить суспільний інтерес.
3. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється при виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затвердженого постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 31 серпня 2020 року № 227.
4. У разі, якщо розпорядником інформації є правління Фонду то, запитувану інформацію, за дорученням Голови правління Фонду або його заступників надає Державний центр зайнятості.
5. Структурний підрозділ відповідного розпорядника інформації, відповідальний за надання інформації (далі - відповідальний підрозділ), у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів для підготовки відповіді на запит обсягом більш як 10 сторінок подає до підрозділу, який веде бухгалтерський облік, відповідного розпорядника інформації (далі - підрозділ бухгалтерського обліку) заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - заявка), за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.
6. На підставі отриманої заявки підрозділ бухгалтерського обліку протягом одного робочого дня виписує рахунок для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку і передає відповідальному підрозділу для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.
7. Оплата рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.
8. Кошти, що сплачуються, як відшкодування витрат на копіювання або друк документів, зараховуються на рахунок, відкритий у відповідному органі Державної казначейської служби України за балансовим рахунком 3554 "Рахунки державних цільових фондів" для проведення видатків розпорядника інформації, та відображаються в бухгалтерському обліку як відновлення касових та фактичних видатків розпорядника інформації на придбання паперу.
9. Не пізніше наступного дня після надходження коштів від запитувача інформації підрозділ бухгалтерського обліку передає відповідальному підрозділу копію виписки банку, завізовану відповідальною особою підрозділу бухгалтерського обліку, із зазначенням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.
10. Запитувані документи надаються протягом трьох робочих днів після підтвердження повної оплати рахунка.
11. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати рахунка.
Директор Фінансового
департаменту Державного
центру зайнятості
Н. Костюк
Додаток 1
до Порядку відшкодування
фактичних витрат, здійснених
за рахунок коштів Фонду
загальнообов’язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття на копіювання
або друк документів,що надаються
за запитом на інформацію
(пункт 5)

ЗАЯВКА

на виписку рахунка для здійснення оплати за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

( Див. текст (z1084-20F25) )
Додаток 2
до Порядку відшкодування
фактичних витрат, здійснених
за рахунок коштів Фонду
загальнообов’язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття на копіювання
або друк документів, що надаються
за запитом на інформацію
(пункт 6)

РАХУНОК

для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

( Див. текст (z1084-20F26) )