БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.08.2020 № 125
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 листопада 2020 р.
за № 1086/35369

Про затвердження форми плану припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, Вимог до формату реєстрів сформованих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, а також носіїв інформації та порядку запису на них документів в електронній формі

Відповідно до пунктів 5, 8 Порядку зберігання документованої інформації та її передавання центральному засвідчувальному органу в разі припинення діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 року № 821 (821-2018-п) , НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1) форму плану припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;
2) Вимоги до формату реєстрів сформованих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, а також носіїв інформації та порядку запису на них документів в електронній формі.
2. Адміністратору інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу - державному підприємству "ДІЯ" (Легкий В.С.):
1) приймати на зберігання та зберігати документи в електронній формі з урахуванням вимог абзацу четвертого пункту 3 Порядку зберігання документованої інформації та її передавання центральному засвідчувальному органу в разі припинення діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 року № 821 (821-2018-п) ;
2) розмістити цей наказ на офіційному вебсайті центрального засвідчувального органу після набрання ним чинності.
3. Директорату функціонального розвитку цифровізації подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рабчинську Л.С.
Перший заступник Міністра
О. Вискуб
ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о. Голови
Державної регуляторної служби України
О. Мірошніченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
цифрової трансформації
України
25 серпня 2020 року № 125

ПЛАН

припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг

І. Загальна інформація

Найменування кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг
Підстава припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг
Дата припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг
Обсяг документів на папері
(кількість справ та/або розміри приміщення)
Відповідальний
(прізвище, ім’я по батькові
(за наявності), посада, телефон)
1
2
3
4
5

ІІ. Документована інформація

Документи на папері
Документи в електронній формі
№ з/п
Найменування заходу
Термін
(дата до якої має бути здійснено захід)
Найменування заходу
Термін
(дата до якої має бути здійснено захід)
1
2
3
4
5
1
Визначення обсягу документів, які передаються на архівне зберігання
Систематизація та підготовка документів до запису
2
Визначення стану готовності документів до передачі
Здійснення скасування всіх сертифікатів ключів, що були видані кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг
3
Організація та виконання робіт із брошурування документів
Формування та підписання реєстру сформованих сертифікатів ключів
4
Організація робіт із пакування та транспортування
Запис документів в електронній формі на оптичні носії інформації
5
Передача документів на папері на архівне зберігання центральному засвідчувальному органу
Передача документів в електронній формі на архівне зберігання центральному засвідчувальному органу
Директор директорату
функціонального розвитку
цифровізації
А. Халєєва
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
цифрової трансформації України
25 серпня 2020 року № 125
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 листопада 2020 р.
за № 1086/35369

ВИМОГИ

до формату реєстрів сформованих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, а також носіїв інформації та порядку запису на них документів в електронній формі

1. Ці Вимоги визначають технічні та технологічні умови, до формату реєстрів сформованих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, а також носіїв інформації та порядку запису на них документів в електронній формі, яких повинні дотримуватися кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг під час передачі на зберігання центральному засвідчувальному органу документів в електронній формі у разі припинення його діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг.
2. У цих Вимогах терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) .
3. Перед записом кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів (далі - сертифікатів ключів) та реєстрів сформованих сертифікатів ключів кваліфікований надавач електронних довірчих послуг (далі - кваліфікований надавач) здійснює скасування всіх сертифікатів ключів, що були видані кваліфікованим надавачем, окрім сертифікатів посадової особи - керівника кваліфікованого надавача, яка накладає кваліфікований електронний підпис на реєстр сформованих сертифікатів ключів, та посадової особи, наявність чинного сертифіката ключа якої передбачено технологією скасування сертифікатів ключів.
4. Реєстри сформованих сертифікатів ключів, що були сформовані кваліфікованим надавачем, формуються у вигляді файлу табличного формату.xls або.xlsx із заголовками граф, наведених у додатку 1 до цих Вимог.
5. Заповнення полів реєстру сформованих сертифікатів ключів здійснюється за наявності відповідних відомостей у реєстрі чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів кваліфікованого надавача та у сертифікатах ключів, сформованих кваліфікованим надавачем.
6. На реєстр сформованих сертифікатів ключів накладається кваліфікований електронний підпис посадової особи - керівника кваліфікованого надавача.
7. У разі якщо сертифікат ключа посадової особи - керівника кваліфікованого надавача вже не чинний, допускається накладання керівником кваліфікованого надавача кваліфікованого електронного підпису із застосуванням сертифіката ключа, виданого будь-яким іншим кваліфікованим надавачем.
8. Після накладання на реєстр сформованих сертифікатів ключів кваліфікованого електронного підпису кваліфікований надавач здійснює скасування відповідного сертифіката ключа.
9. Кваліфікований надавач надає дистрибутив програмного забезпечення для перевірки кваліфікованого електронного підпису файлу реєстру сформованих сертифікатів ключів на окремому оптичному носії, що має унікальний серійний (заводський) номер, у двох примірниках.
10. Формат таблиці електронного реєстру сформованих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів визначено у додатку 1 до цих Вимог.
11. Електронні документи записуються на оптичні носії інформації, що мають унікальні серійні (заводські) номери, у двох примірниках та відображаються у відповідних каталогах. Структуру каталогів та їх призначення наведено у додатку 2 до цих Вимог.
Директор директорату
функціонального розвитку
цифровізації
А. Халєєва
Додаток 1
до Вимог до формату реєстрів
сформованих кваліфікованих
сертифікатів відкритих ключів,
а також носіїв інформації
та порядку запису на них
документів в електронній формі
(пункт 4)

ФОРМАТ

таблиці електронного реєстру сформованих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів

( Див. текст (z1086-20F48) )
Додаток 2
до Вимог до формату реєстрів
сформованих кваліфікованих
сертифікатів відкритих ключів,
а також носіїв інформації
та порядку запису на них
документів в електронній формі
(пункт 11)

СТРУКТУРА

каталогів та їх призначення

№ з/п
Назва каталогу
Призначення
1
Register_of_certificates
Реєстр сформованих сертифікатів ключів та файл, що містить кваліфікований електронний підпис
2
Signatory_certificates
Сертифікат посадової особи - керівника кваліфікованого надавача, який накладає кваліфікований електронний підпис на реєстр сформованих сертифікатів ключів, сертифікат ключа кваліфікованого надавача та самопідписаний сертифікат центрального засвідчувального органу, чинні на момент накладання
3
CRL
Списки відкликаних сертифікатів, сформовані після скасування сертифікатів ключів, що були видані кваліфікованим надавачем
4
Certificates
Сертифікати ключів, що були видані кваліфікованим надавачем, у вигляді файлів. Ім’я файлу має таку структуру: <реєстраційний_номер_сертифіката>.cer.