БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 листопада 2020 р. № 1117
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських) Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, на узбережжі Чорного і Азовського морів

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України (2456-17) та пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (829-20) щодо забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки" Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських) Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, на узбережжі Чорного і Азовського морів, що додається.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2020 р. № 1117

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених у державному бюджеті на оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських) Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, на узбережжі Чорного і Азовського морів

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських) Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, на узбережжі Чорного і Азовського морів" (далі - бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним за виконання бюджетної програми є Мінсоцполітики.
3. Бюджетні кошти спрямовуються на закупівлю путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських) Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, на узбережжі Чорного і Азовського морів (крім державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія") (далі - дитячі заклади оздоровлення та відпочинку).
4. Бюджетні кошти спрямовуються на організацію оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) ; дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи; дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення; рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; дітей, взятих на облік службами у справах дітей як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах; дітей з інвалідністю; дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей із багатодітних сімей; дітей із малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків; дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій; дітей - учасників дитячих творчих колективів та спортивних команд; дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села шляхом придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
5. Розподіл коштів на придбання путівок здійснюється пропорційно кількості місць у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.
У разі оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки в осінньо-зимовий період, дитячі заклади оздоровлення та відпочинку зобов’язані забезпечити належні умови оздоровлення та відпочинку дітей.
Вартість путівки (ліжко-дня) не може перевищувати вартості путівки (ліжко-дня), яка закуповується у поточному році за рахунок бюджетних коштів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії державної форми власності.
6. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів проводиться в установленому законом порядку.
Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.
Остаточна оплата вартості придбаних путівок здійснюється Мінсоцполітики згідно з умовами договору про їх закупівлю.
7. Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на фінансування видатків, не пов’язаних із напрямами використання бюджетних коштів, та видатків, які фінансуються за рахунок інших бюджетних програм.
8. Бухгалтерський облік, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства, операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, а також погашення бюджетної заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства (за її наявності), проводяться в установленому законодавством порядку.
9. Придбані за рахунок бюджетних коштів путівки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку надаються дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, безоплатно.
Першочергове право на отримання путівки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку надається дітям-сиротам; дітям, позбавленим батьківського піклування; дітям з інвалідністю, здатним до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань); дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; дітям, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення; рідним дітям батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; дітям, взятим на облік службами у справах дітей як таким, що перебувають у складних життєвих обставинах; дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; дітям із малозабезпечених сімей; дітям із багатодітних сімей.
10. Направлення дітей на оздоровлення та відпочинок у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку здійснюється відповідно допорядку, затвердженого Мінсоцполітики.
Дитина забезпечується путівкою до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок бюджетних коштів один раз на рік за умови, що дитині не надавалася у поточному році уповноваженими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування путівка до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, у тому числі до державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія", за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів усіх рівнів.
11. Мінсоцполітики затверджує розподіл путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку в розрізі адміністративно-територіальних одиниць пропорційно відношенню чисельності дітей віком від 7 до 18 років у регіоні до загальної чисельності таких дітей в Україні за даними органів державної статистики з урахуванням кількості дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та укладає договори із структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій про направлення дітей на оздоровлення та відпочинок.
Мінсоцполітики передає путівки структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій, які розподіляють путівки в розрізі районів і міст обласного значення пропорційно відношенню чисельності в них дітей віком від 7 до 18 років до загальної чисельності таких дітей у відповідній області та м. Києві з урахуванням кількості дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
12. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій подають протягом 10 днів після закінчення кожної оздоровчої зміни Мінсоцполітики інформацію про використання путівок за встановленою Мінсоцполітики формою.
Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій здійснюють контроль за цільовим використанням путівок в установленому законодавством порядку.
Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій є відповідальними за своєчасний і належний розподіл путівок між районами та містами обласного значення.
У разі встановлення факту видачі путівки структурним підрозділом з питань соціального захисту населення обласної, Київської міської держадміністрації з порушенням законодавства цей підрозділ у місячний строк із дня виявлення такого факту вживає заходів для повернення коштів у розмірі повної вартості путівки та перераховує зазначені кошти на рахунок Мінсоцполітики.
13. Складення та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.