БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
18.11.2020 № 2135

Про внесення змін до Порядку здійснення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг

Відповідно до статті 20 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (1540-19) , статті 6 Закону України "Про ринок електричної енергії" (2019-19) , статті 4 Закону України "Про ринок природного газу" (329-19) , статті 6 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" (2479-17) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
Унести до Порядку здійснення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг (v1120874-17) , затвердженого постановою НКРЕКП від 14 вересня 2017 року № 1120, такі зміни:
1) у пункті 3.1 глави 3 цифру "6" замінити цифрою "5";
2) у пункті 10.1 глави 10 слова "не пізніше місячного строку після завершення періоду моніторингу" виключити;
3) додатки 1, 2, 4 та 5 викласти в новій редакції, що додаються;
4) додаток 6 виключити.
Голова НКРЕКП
В. Тарасюк
Додаток 1
до Порядку здійснення
Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг,
моніторингу ринків у сферах
енергетики та комунальних послуг

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

Напрям моніторингу
Об'єкт моніторингу
Предмет моніторингу
Основні індикатори/показники
Відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП
Функціонування ринків
Оптовий ринок електричної енергії (ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок, ринок двосторонніх договорів, ринок допоміжних послуг)
Ефективність, рівень конкуренції та відкриття ринку
Динаміка кількості учасників ринку за видами діяльності;
динаміка кількості учасників ринку "на добу наперед";
динаміка кількості учасників внутрішньодобового ринку;
динаміка кількості постачальників послуг з балансування на балансуючому ринку;
динаміка кількості постачальників допоміжних послуг;
динаміка кількості сторін, відповідальних за баланс;
кількість балансуючих груп та їх учасників;
частка купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, на РДН, ВДР, БР;
динаміка обсягів купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами у тому числі укладеними між учасниками ринку, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб'єкта або є афілійованими між собою;
динаміка обсягів купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" (загалом та за учасниками ринку);
динаміка обсягів купівлі-продажу електричної енергії на внутрішньодобовому ринку (загалом та за учасниками ринку);
динаміка обсягів купівлі/продажу балансуючої електричної енергії (балансування, врегулювання системних обмежень, надання аварійної допомоги суміжним ОСП);
динаміка обсягів небалансів (позитивний, негативний);
динаміка кількості резервних блоків;
динаміка обсягів придбаних ОСП допоміжних послуг;
динаміка обсягів активованих допоміжних послуг;
динаміка обсягів фактично наданих допоміжних послуг;
динаміка обсягів експорту/імпорту електричної енергії
структура власності суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на ринку електричної енергії;
частка найбільшого, 2-х найбільших та 3-х найбільших виробників електричної енергії (за встановленою потужністю та обсягами продажу);
частка найбільшого, 2-х найбільших та 3-х найбільших постачальників послуг з балансування на балансуючому ринку (за обсягами активованої електричної енергії відповідно до акцептованих заявок/пропозицій);
частка найбільшого, 2-х найбільших та 3-х найбільших постачальників допоміжних послуг (за обсягами придбаних ОСП допоміжних послуг, за видами допоміжних послуг);
індекс Херфіндаля-Хіршмана на оптовому ринку;
індекс основного (залишкового) виробника (PSI/RSI);
динаміка вартості послуг оператора ринку
Управління моніторингу, методологічного забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу Департаменту ліцензійного контролю
Департамент енергоринку
Рівень цін (у тому числі цін за двосторонніми договорами та цін на організованих сегментах ринку)
Динаміка цін продажу електричної енергії виробниками у розрізі сегментів ринку;
динаміка цін на ринку "на добу наперед";
динаміка ціни на внутрішньодобовому ринку;
динаміка цін на балансуючому ринку (на завантаження/розвантаження);
ціна електричної енергії за двосторонніми договорами, у тому числі укладеними між учасниками ринку, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб'єкта або є афілійованими між собою;
динаміка ціни небалансу (негативний/позитивний);
рівень цін на ринках електричної енергії країн ЄС в порівняні з цінами на ринку електричної енергії України
Управління моніторингу, методологічного забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу Департаменту ліцензійного контролю
Рівень прозорості
Наявність централізованої платформи (вебсайту) для оприлюднення ринкової інформації;
наявність інформації щодо функціонування ринку електричної енергії України на платформі прозорості ENTSO-E (відповідно до Порядку збору та передачі даних щодо функціонування ринку електричної енергії для оприлюднення на платформі прозорості ENTSO-E (v0459874-18)
, затвердженого постановою НКРЕКП від 19.06.2018 № 459);
загальна кількість порушень щодо публікації, надання передбаченої законодавством інформації на ринку електричної енергії, зокрема шляхом оприлюднення на офіційних вебсайтах
Департамент ліцензійного контролю
Застосування положень договорів, що обмежують конкуренцію
Різниця цін у двосторонніх договорах, укладених між пов'язаними (афілійованими) учасниками ринку та з іншими учасниками ринку;
кількість двосторонніх договорів, в яких виявлені положення, що обмежують конкуренцію
Департамент ліцензійного контролю
Будь-які практики, що призводять до спотворення або обмеження конкуренції на ринку
Показники ринкової поведінки (індекс Лернера (LI)), різниця рівня цін пропозицій та граничних витрат (PCMI);
випадки значних змін у поданні заявок/пропозицій (різке завищення/заниження цін/обсягів, стратегія подання заявок/пропозицій) на організованих сегментах ринку;
випадки виведення потужності з ринку електричної енергії (економічно, технічно);
кількість випадків демпінгу;
динаміка помилок при поданні заявок/пропозицій;
отримання державної допомоги (підтримки) за рахунок ресурсів держави або місцевих ресурсів
Управління моніторингу, методологічного забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу Департаменту ліцензійного контролю
Департамент енергоринку
Роздрібний ринок
Ефективність, рівень конкуренції та відкриття ринку
Динаміка кількості споживачів (за категоріями споживачів);
динаміка кількості точок комерційного обліку споживачів (за категоріями споживачів);
динаміка обсягів споживання електричної енергії (за категоріями споживачів);
частка споживачів, що мають право на отримання універсальних послуг;
динаміка вразливих споживачів (за кількістю, за обсягами споживання);
динаміка кількості активних електропостачальників на роздрібному ринку;
частка найбільшого, 2-х найбільших та 3-х найбільших електропостачальників (за обсягами постачання, за кількістю споживачів, за категоріями споживачів, у розрізі власників);
індекс Херфіндаля-Хіршмана на роздрібному ринку (постачання електричної енергії);
динаміка кількості електропостачальників на території діяльності ОСР;
частка споживачів з регульованими тарифами (цінами) на електричну енергію (побутові, непобутові);
частка споживачів, що перейшли на облік споживання електричної енергії за періодами часу та розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (за категоріями споживачів);
частка постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг (за кількістю побутових та малих непобутових споживачів, за обсягами постачання);
динаміка споживачів з власними установками для виробництва електричної енергії (за категоріями споживачів);
кількість електропостачальників, що пропонують спільне постачання електричної енергіїта природного газу;
кількість "комерційних пропозицій" щодо спільного постачання електричної енергії та природного газу
кількість комерційних пропозицій з постачання електричної енергії споживачам;
кількість видів методів оплати за електричну енергію на роздрібному ринку;
співвідношення методів оплати за електричну енергію на роздрібному ринку;
кількість видів методів виставлення рахунків за електричну енергію на роздрібному ринку;
кількість малих систем розподілу;
кількість користувачів малих систем розподілу (побутових/непобутових);
кількість нових електропостачальників (за період)
Управління моніторингу, методологічного забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу Департаменту ліцензійного контролю
Практика зміни електропостачальника
Показник зміни електропостачальника в розрізі побутових та непобутових споживачів (за кількістю споживачів, за кількістю точок обліку, за обсягами споживання);
показник зміни споживачем комерційної пропозиції в рамках одного електропостачальника;
динаміка відхилених та реалізованих запитів на зміну електропостачальника;
час реалізації зміни електропостачальника (максимальна та мінімальна кількість днів);
кількість випадків зміни електропостачальника, що були реалізовані із затримкою;
причини відхилення запитів на зміну електропостачальника
Управління моніторингу, методологічного забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу Департаменту ліцензійного контролю
Рівень прозорості
Наявність вебсайтів у електропостачальників;
динаміка кількості споживачів з інтелектуальними лічильниками (smart meters);
Департамент ліцензійного контролю
Загальна кількість порушень щодо публікації, надання передбаченої законодавством інформації на ринку електричної енергії, зокрема шляхом оприлюднення на офіційних вебсайтах
Кількість протоколів обміну інформацією на роздрібному ринку та наявність центрів обміну інформацією (data hub)
Управління інноваційних технологій
Практики, що призводять до спотворення або обмеження конкуренції
Максимальний рівень санкцій (штрафів) за дострокове розірвання договору постачання споживачем;
максимальна тривалість (термін дії) договору постачання електричної енергії;
кількість договорів постачання, укладених між пов'язаними (афілійованими) учасниками ринку;
різниця цін електричної енергії за договорами постачання, укладеними між пов'язаними (афілійованими) учасниками ринку та з іншими учасниками ринку;
кількість додаткових послуг (товарів), що пропонуються разом із постачанням електричної енергії (за видами послуг/товарів, безкоштовно/з оплатою);
кількість випадків постачання постачальником "останньої надії"
Управління моніторингу, методологічного забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу Департаменту ліцензійного контролю
Кількість виявлених випадків дискримінаційної поведінки учасників ринку по відношенню до споживачів/інших учасників ринку;
кількість договорів постачання, в яких виявлено положення, що обмежують (явно чи неявно) споживачів у праві вибору електропостачальника;
кількість договорів постачання, в яких виявлено положення, що накладають (явно чи неявно) додаткові фінансові зобов'язання на споживача, який реалізує право вибору електропостачальника;
кількість договорів зі споживачами, в яких виявлені положення, що обмежують конкуренцію;
кількість випадків застосування учасниками ринку недобросовісних методів конкуренції на роздрібному ринку;
кількість випадків поширення неправдивої інформації та введення споживачів в оману
Департамент ліцензійного контролю
Рівень цін на роздрібному ринку
Динаміка роздрібної ціни (тарифу) на електричну енергію (за категоріями споживачів);
динаміка структури роздрібної ціни на електричну енергію (за категоріями споживачів);
динаміка максимальної та мінімальної цінової пропозиції на електричну енергію на роздрібному ринку (за категоріями споживачів);
спред між ціною ринку "на добу наперед" та ціною електричної енергії в роздрібній ціні для споживача (енергетична складова);
максимальне, мінімальне та середнє значення торгової націнки електропостачальників;
рівень роздрібних цін на ринках електричної енергії країн ЄС (за категоріями споживачів)
Управління моніторингу, методологічного забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу Департаменту ліцензійного контролю
Рівень задоволення споживачів
Динаміка загальної кількості скарг споживачів у розрізі категорій споживачів (за тематикою, за суб'єктами, до яких надходять скарги);
динаміка загальної кількості звернень/запитів споживачів до учасників, що здійснюють діяльність на роздрібному ринку (за категоріями споживачів, тематикою, джерелом надходження звернення/запиту).
Управління моніторингу, методологічного забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу Департаменту ліцензійного контролю
Стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів
Динаміка загальної кількості недотримання учасниками ринку стандартів якості електропостачання (за показниками);
динаміка загальної суми компенсації, виплаченої споживачам за недотримання стандартів якості електропостачання (за видами діяльності);
показники комерційної якості послуг (середній час надання послуг, відсоток послуг, наданих з перевищенням встановлених строків);
показники якості роботи кол-центрів;
динаміка кількості дзвінків в кол-центри (за темою дзвінків)
Управління стратегічного розвитку та міжнародної координації
Захист прав споживачів
Динаміка кількості відключень споживачів;
динаміка кількості відключень електроживлення споживачів за неплатежі (за категоріями споживачів, за ініціатором відключення);
частка споживачів, відключених за неплатежі (за категоріями споживачів);
максимальна та мінімальна кількість днів, необхідна на відключення електроживлення споживача за його запитом;
максимальна та мінімальна кількість днів, необхідна на відключення електроживлення споживача за неплатежі;
кількість відключень споживачів на підставах, не передбачених законодавством;
кількість відключень вразливих споживачів;
кількість відключень захищених споживачів;
максимальна та мінімальна кількість днів, необхідна для відновлення електроживлення споживача (після відключення за неплатежі);
рівень розрахунків споживачів за спожиту електричну енергію (за категоріями споживачів)
Управління моніторингу, методологічного забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу Департаменту ліцензійного контролю
Транскордонні питання
Ефективність, рівень конкуренції та відкриття ринку
Динаміка кількості учасників ринку, що подали заявки на доступ до пропускної спроможності (за видами аукціонів, за перетином, за напрямом передачі);
динаміка кількості учасників ринку, що отримали доступ до пропускної спроможності (за видами аукціонів, за перетином, за напрямом передачі);
динаміка обсягів доступної пропускної спроможності (за видами аукціонів, за перетином, за напрямом передачі);
динаміка обсягів пропонованої (вільної) пропускної спроможності (за видами аукціонів, за перетином, за напрямом передачі);
динаміка обсягів розподіленої пропускної спроможності (за видами аукціонів, за перетином, за напрямом передачі);
обсяги імпорту електричної енергії (за перетином);
обсяги експорту електричної енергії (за перетином);
кількість та обсяг передачі прав на доступ до пропускної спроможності між учасниками;
пропускна спроможність, щодо якої надано повідомлення про використання (за перетином, за напрямом передачі)
Управління моніторингу, методологічного забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу Департаменту ліцензійного контролю
Департамент енергоринку
Рівень прозорості
Наявність відкритої інформації щодо розподілу пропускної спроможності для прийняття рішень учасниками ринку;
відповідність строків оприлюднення інформації щодо розподілу пропускної спроможності потребам учасників ринку для прийняття відповідних рішень
Департамент ліцензійного контролю
Розрахунок пропускної спроможності
Метод розрахунку доступної пропускної спроможності (за перетином);
теплова здатність перевантаження (за перетином);
співвідношення між доступною пропускною спроможністю та тепловою здатністю перевантаження перетину (за перетином);
межа надійності передачі (TRM)
Управління моніторингу, методологічного забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу Департаменту ліцензійного контролю
Будь-які практики, що призводять до спотворення або обмеження конкуренції на ринку
Частка пропускної спроможності за учасником ринку (за перетином, за напрямом передачі);
частка використання розподіленої пропускної спроможності учасником ринку (за перетином, за напрямом передачі,);
максимальне значення використання розподіленої пропускної спроможності учасником ринку (за перетином, за напрямом передачі);
показник розподіленої пропускної спроможності (AAC);
кількість та обсяг передачі прав на доступ до пропускної спроможності учасником ринку (за перетином, за напрямом передачі);
кількість та обсяг передачі прав на доступ до пропускної спроможності між учасниками ринку, що пов'язані (або афілійовані) між собою (за перетином, за напрямом передачі);
випадки припинення використання розподіленої пропускної спроможності (за кількістю, за обсягами, за учасником ринку)
Управління моніторингу, методологічного забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу Департаменту ліцензійного контролю
Департамент енергоринку
Обмеження розподіленої пропускної спроможності
Кількість обмежень розподіленої пропускної спроможності (за перетином, за учасником ринку);
причини обмежень розподіленої пропускної спроможності;
тривалість обмежень розподіленої пропускної спроможності;
обсяги пропускної спроможності, на які було обмежено розподілену пропускну спроможність;
сума відшкодування за обмеження (за учасниками ринку)
Управління моніторингу, методологічного забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу Департаменту ліцензійного контролю
Департамент енергоринку
Рівень цін
Гранична ціна доступу до пропускної спроможності (за видом аукціону, за перетином, за напрямом передачі);
вартість розподіленої пропускної спроможності (за видом аукціону, за перетином, за напрямом передачі)
Управління моніторингу, методологічного забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу Департаменту ліцензійного контролю
Департамент енергоринку
Стан безпеки постачання енергоресурсів та безперебійної роботи інфраструктури
Безперервність роботи електричних мереж
Динаміка розрахункового обсягу недовідпущеної електричної енергії (ENS) в системі передачі (за причинами перерв);
динаміка середнього часу відключення в системі передачі (AIT) (за причинами перерв);
динаміка показників надійності електропостачання користувачам (SAIDI, SAIFI) в системі передачі (за причинами перерв);
кількість незапланованих відключень міждержавних ліній (за причинами відключень)
Управління стратегічного розвитку та міжнародної координації
Достатність інвестицій у розвиток генеруючих потужностей
Динаміка встановленої потужності в енергосистемі (загалом, за типами генерації);
динаміка нової встановленої потужності в енергосистемі (загалом, за типами генерації);
динаміка використання встановленої потужності в енергосистемі (загалом, за видами технологій);
динаміка кількості випадків незапланованого виведення генеруючого обладнання в ремонт;
динаміка обсягів резервів потужності (за видами резервів), які відповідають вимогам щодо надання допоміжних послуг;
динаміка показників адекватності (достатності) генеруючих потужностей;
динаміка інвестицій у будівництво/реконструкцію генеруючих потужностей (за джерелами, за видами технологій);
динаміка обсягів залучення аварійної допомоги у суміжних ОСП;
динаміка встановленої потужності електроустановок з виробництва електричної енергії в домогосподарствах
Управління моніторингу, методологічного забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу Департаменту ліцензійного контролю
Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики
Відповідність вимогам законодавства
Діяльність з виробництва електричної енергії
Застосування цін та тарифів, що регулюються
Структура державної регульованої ціни на електричну енергію для виробників електричної енергії
Управління моніторингу, методологічного забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу Департаменту ліцензійного контролю
Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики
Інвестиції та плани розвитку
Рівень та динаміка виконання схвалених інвестиційних програм (загалом);
виконання заходів схвалених інвестиційних програм;
виконання виробниками умов урахування інвестиційної складової в тарифі ТЕЦ
Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики
Оприлюднення, надання та збереження інформації
Наявність оприлюдненої інформації згідно з вимогами законодавства, її повнота та своєчасність оприлюднення;
достовірність оприлюдненої інформації згідно з вимогами законодавства;
випадки ненадання передбаченої законодавством інформації учасникам ринку;
випадки ненадання інформації Регулятору на його законний запит та/або згідно з вимогами законодавства, надання не в повному обсязі або неправдивої інформації;
дотримання строків надання інформації учасникам ринку та/або Регулятору згідно з вимогами законодавства;
дотримання строків збереження інформації згідно з вимогами законодавства;
дотримання способів, форми надання та збереження інформації згідно з вимогами законодавства
Департамент ліцензійного контролю
Виконання функцій та обов'язків згідно з нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії
Кількість випадків недотримання обов'язку щодо укладення договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії;
кількість випадків невиконання договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії;
кількість випадків та обсяг невиконання зобов'язань щодо надання допоміжних послуг;
кількість випадків та обсяг невиконання зобов'язань щодо надання послуг з балансування на балансуючому ринку електричної енергії;
кількість випадків невиконання оперативних команд та розпоряджень ОСП;
кількість випадків невиконання функцій та обов'язків згідно з нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
кількість випадків невідповідності виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії вимогам, встановленим законодавством;
кількість випадків перехресного субсидіювання між різними видами діяльності
Департамент ліцензійного контролю
Виконання зобов'язань, що стосуються ведення відокремленого бухгалтерського обліку та публікації фінансової звітності
Кількість порушень зобов'язань, що стосуються ведення відокремленого бухгалтерського обліку;
кількість порушень щодо публікації передбаченої законодавством інформації, зокрема на офіційному вебсайті
Департамент ліцензійного контролю
Діяльність з передачі електричної енергії
Застосування цін, тарифів та платежів, що регулюються
Кількість випадків недотримання методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі;
кількість порушень застосування тарифу на послуги з передачі електричної енергії;
кількість порушень застосування тарифу на послуги з централізованого диспетчерського управління ОЕС;
кількість порушень застосування плати за приєднання до системи передачі;
кількість випадків виставлення помилкових рахунків за послуги з приєднання до системи передачі (за видами користувачів);
кількість випадків виставлення помилкових рахунків за послуги з передачі електричної енергії (за видами користувачів);
кількість випадків виставлення помилкових рахунків за послуги з диспетчерського управління ОЕС (за видами користувачів);
кількість випадків недотримання структури тарифу на передачу електричної енергії;
кількість випадків недотримання структури тарифу на послуги з централізованого диспетчерського управління ОЕС;
динаміка обсягів витрат електричної енергії в системі передачі електричної енергії
Департамент ліцензійного контролю
Інвестиції та плани розвитку
Кількість проектів, затверджених у Плані розвитку системи передачі на наступні десять років (далі - План розвитку), які виконано з дотриманням визначених строків;
кількість проектів, затверджених у Плані розвитку, які виконано з недотриманням визначених строків (за видами причин);
кількість проектів, затверджених у Плані розвитку, виконання яких не розпочалось (за видами причин);
кількість проектів, затверджених у Плані розвитку, вилучених з нього (за видами причин);
кількість реалізованих проектів, затверджених у Плані розвитку, результати яких відповідають запланованим (за видами результатів);
кількість реалізованих проектів, затверджених у Плані розвитку, результати яких частково відповідають запланованим (за видами результатів);
кількість реалізованих проектів, затверджених у Плані розвитку, результати яких не відповідають запланованим (за видами результатів);
кількість проектів, затверджених у Плані розвитку, реалізованих у межах запланованих витрат;
кількість проектів, затверджених у Плані розвитку, реалізованих з перевищенням запланованих витрат;
рівень виконання схвалених інвестиційних програм (загалом);
виконання заходів схвалених інвестиційних програм
Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики
Приєднання та доступ до мереж (у тому числі доступ до пропускної спроможності міждержавних мереж)
Кількість запитів на приєднання до системи передачі (за категоріями заявників);
кількість випадків відмови у приєднанні до системи передачі (за категоріями заявників, за підставою відмови);
кількість випадків відмови у приєднанні до системи передачі з підстав, не передбачених законодавством;
тривалість виконання робіт з приєднання до системи передачі (за категоріями заявників);
кількість випадків перевищення встановленої законодавством тривалості виконання робіт з приєднання до системи передачі (за категоріями заявників, за видом причини);
строк перевищення встановленої законодавством тривалості виконання робіт з приєднання;
кількість запитів на укладення договору про надання послуг з передачі (за категоріями заявників);
кількість випадків відмови в укладенні договору про надання послуг з передачі (за категоріями заявників, за підставою відмови);
кількість випадків відмови в укладенні договору про надання послуг з передачі електричної енергії з підстав, не передбачених законодавством (за категоріями заявників, за підставою відмови)
Управління моніторингу, методологічного забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу Департаменту ліцензійного контролю
Вимоги щодо відокремлення діяльності суб'єктів господарювання
Кількість випадків недотримання вимог щодо відокремлення діяльності суб'єктів господарювання (за видами невідповідності);
кількість випадків недотримання вимог щодо незалежності діяльності суб'єктів господарювання (за видами невідповідності)
Департамент ліцензійного контролю
Оприлюднення, надання та збереження інформації
Наявність оприлюдненої інформації згідно з вимогами законодавства, її повнота та своєчасність оприлюднення;
достовірність оприлюдненої інформації згідно з вимогами законодавства;
випадки ненадання передбаченої законодавством інформації учасникам ринку;
випадки ненадання інформації Регулятору на його законний запит та/або згідно з вимогами законодавства, надання не в повному обсязі або надання неправдивої інформації;
дотримання строків надання інформації учасникам ринку та/або Регулятору згідно з вимогами законодавства;
дотримання строків збереження інформації згідно з вимогами законодавства;
дотримання способів, форми надання та збереження інформації згідно з вимогами законодавства
Департамент ліцензійного контролю
Виконання функцій та обов'язків згідно з нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії
Кількість випадків недотримання строків та процедури підготовки Плану розвитку системи передачі на наступні десять років;
кількість випадків недотримання строків та процедури підготовки інвестиційної програми;
кількість випадків недотримання правил розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж;
кількість випадків недотримання правил управління обмеженнями;
кількість випадків недотримання правил придбання електричної енергії для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу;
кількість випадків недотримання вимог щодо уникнення конфлікту інтересів при виконанні функцій диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, передачі електричної енергії, адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку, правил придбання допоміжних послуг;
кількість випадків недотримання правил окремого обліку витрат та доходів;
кількість випадків невідповідності виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії вимогам, встановленим законодавством;
кількість випадків невиконання функцій та обов'язків згідно з нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
кількість випадків та обсяг нецільового використання оператором системи передачі доходів, отриманих від розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів;
кількість випадків перехресного субсидіювання між різними видами діяльності
Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики
Департамент ліцензійного контролю
Виконання зобов'язань, що стосуються ведення відокремленого бухгалтерського обліку та публікації фінансової звітності
Кількість порушень зобов'язань, що стосуються ведення відокремленого бухгалтерського обліку;
кількість порушень щодо публікації передбаченої законодавством інформації, зокрема на офіційному вебсайті
Департамент ліцензійного контролю
Діяльність з розподілу електричної енергії
Застосування цін, тарифів та платежів, що регулюються
Кількість випадків недотримання методики (порядку) формування плати за приєднання до системи розподілу;
кількість порушень застосування тарифу на послуги з розподілу електричної енергії;
кількість порушень застосування плати за приєднання до системи розподілу;
кількість випадків виставлення помилкових рахунків за послуги з приєднання до системи розподілу (за видами користувачів);
кількість випадків виставлення помилкових рахунків за послуги з розподілу (за видами користувачів);
кількість випадків недотримання структури тарифу на розподіл електричної енергії;
динаміка обсягів витрат електричної енергії в системі розподілу електричної енергії
Департамент ліцензійного контролю
Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики
Інвестиції та плани розвитку
Кількість проєктів, затверджених у Плані розвитку системи розподілу на наступні п'ять років (далі - План розвитку на п'ять років), які виконано з дотриманням визначених строків;
кількість проєктів, затверджених у Плані розвитку на п'ять років, які виконано з недотриманням визначених строків (за видами причин);
кількість проєктів, затверджених у Плані розвитку на п'ять років, виконання яких не розпочалось (за видами причин);
кількість проєктів, затверджених у Плані розвитку на п'ять років, вилучених з Плану розвитку на п'ять років (за видами причин);
кількість реалізованих проєктів, затверджених у Плані розвитку на п'ять років, результати яких відповідають запланованим (за видами результатів);
кількість реалізованих проєктів, затверджених у Плані розвитку на п'ять років, результати яких частково відповідають запланованим (за видами результатів);
кількість реалізованих проєктів, затверджених у Плані розвитку на п'ять років, результати яких не відповідають запланованим (за видами результатів);
кількість проєктів, затверджених у Плані розвитку на п'ять років, реалізованих у межах запланованих витрат;
кількість проєктів, затверджених у Плані розвитку на п'ять років, реалізованих з перевищенням запланованих витрат;
рівень виконання схвалених інвестиційних програм (загалом);
виконання заходів схвалених інвестиційних програм
Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики
Приєднання та доступ до мереж
Кількість запитів на приєднання до системи розподілу (за категоріями заявників);
кількість випадків відмови у приєднанні до системи розподілу (за категоріями заявників, за підставою відмови, за видами приєднання);
кількість випадків відмови у приєднанні до системи розподілу на підставах, не передбачених законодавством (за категоріями заявників, за підставою відмови, за видами приєднання);
тривалість виконання робіт з приєднання до системи розподілу (за категоріями заявників, за видами приєднання);
кількість запитів на укладення договору про надання послуг з розподілу (за категоріями заявників);
кількість випадків відмови в укладенні договору про надання послуг з розподілу (за категоріями заявників, за підставою відмови);
кількість випадків відмови в укладенні договору про надання послуг з розподілу на підставах, не передбачених законодавством (за категоріями заявників, за підставою відмови)
Управління моніторингу, методологічного забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу Департаменту ліцензійного контролю
Виконання вимог щодо відокремлення діяльності суб'єктів господарювання
Кількість випадків недотримання вимог щодо відокремлення діяльності суб'єктів господарювання (за видами невідповідності);
кількість випадків недотримання вимог щодо незалежності діяльності суб'єктів господарювання (за видами невідповідності);
кількість випадків недотримання строків та процедури підготовки програми відповідності;
кількість випадків недотримання заходів програми відповідності (за типами причин)
Департамент ліцензійного контролю
Управління стратегічного розвитку та міжнародної координації
Оприлюднення, надання та збереження інформації
Наявність оприлюдненої інформації згідно з вимогами законодавства, її повнота та своєчасність оприлюднення;
достовірність оприлюдненої інформації згідно з вимогами законодавства;
випадки ненадання передбаченої законодавством інформації учасникам ринку;
випадки ненадання інформації Регулятору на його законний запит та/або згідно з вимогами законодавства, надання не в повному обсязі або надання неправдивої інформації;
дотримання строків надання інформації учасникам ринку та/або Регулятору згідно з вимогами законодавства;
дотримання строків збереження інформації згідно з вимогами законодавства;
дотримання способів, форми надання та збереження інформації згідно з вимогами законодавства
Департамент ліцензійного контролю
Виконання функцій та обов'язків згідно з нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії
Кількість випадків недотримання строків та процедури підготовки Плану розвитку на п'ять років;
кількість випадків недотримання строків та процедури підготовки інвестиційної програми;
кількість випадків недотримання правил придбання електричної енергії для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл;
кількість випадків невідповідності виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії вимогам, встановленим законодавством;
кількість випадків невиконання функцій та обов'язків згідно з нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
кількість випадків перехресного субсидіювання між різними видами діяльності
Департамент ліцензійного контролю
Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики
Виконання зобов'язань, що стосуються ведення відокремленого бухгалтерського обліку та публікації фінансової звітності
Кількість порушень зобов'язань, що стосуються ведення відокремленого бухгалтерського обліку;
кількість порушень щодо публікації передбаченої законодавством інформації, зокрема на офіційному вебсайті
Департамент ліцензійного контролю
Діяльність з постачання електричної енергії
Застосування цін, тарифів та платежів, що регулюються
Кількість випадків недотримання методики (порядку) формування цін на універсальні послуги;
кількість випадків недотримання методики (порядку) формування цін на послуги постачальника "останньої надії";
кількість порушень застосування цін (тарифів) на універсальні послуги;
кількість порушень застосування цін (тарифів) на послуги постачальника "останньої надії";
кількість випадків виставлення помилкових рахунків за постачання електричної енергії (за категоріями споживачів)
Департамент ліцензійного контролю
Оприлюднення, надання та збереження інформації
Наявність оприлюдненої інформації згідно з вимогами законодавства, її повнота та своєчасність оприлюднення;
достовірність оприлюдненої інформації згідно з вимогами законодавства;
випадки ненадання передбаченої законодавством інформації учасникам ринку;
випадки ненадання інформації Регулятору на його законний запит та/або згідно з вимогами законодавства, надання не в повному обсязі або неправдивої інформації;
дотримання строків надання інформації учасникам ринку та/або Регулятору згідно з вимогами законодавства;
дотримання строків збереження інформації згідно з вимогами законодавства;
дотримання способів, форми надання та збереження інформації згідно з вимогами законодавства
Департамент ліцензійного контролю
Виконання функцій та обов'язків згідно з нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії
Кількість випадків недотримання стандартів якості електропостачання;
кількість випадків недотримання правил здійснення переходу споживача електричної енергії до іншого електропостачальника;
кількість випадків невідповідності виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії вимогам, встановленим законодавством;
кількість випадків невиконання функцій та обов'язків згідно з нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
кількість випадків перехресного субсидіювання між різними видами діяльності
Департамент ліцензійного контролю
Виконання зобов'язань, що стосуються ведення відокремленого бухгалтерського обліку та публікації фінансової звітності
Кількість порушень зобов'язань, що стосуються ведення відокремленого бухгалтерського обліку;
кількість порушень щодо публікації передбаченої законодавством інформації, зокрема на офіційному вебсайті
Департамент ліцензійного контролю
Трейдерська діяльність
Оприлюднення, надання та збереження інформації
Наявність оприлюдненої інформації згідно з вимогами законодавства, її повнота та своєчасність оприлюднення;
достовірність оприлюдненої інформації згідно з вимогами законодавства;
випадки ненадання передбаченої законодавством інформації учасникам ринку;
випадки ненадання інформації Регулятору на його законний запит та/або згідно з вимогами законодавства, надання не в повному обсязі або неправдивої інформації;
дотримання строків надання інформації учасникам ринку та/або Регулятору згідно з вимогами законодавства;
дотримання строків збереження інформації згідно з вимогами законодавства;
дотримання способів, форми надання та збереження інформації згідно з вимогами законодавства
Департамент ліцензійного контролю
Виконання функцій та обов'язків згідно з нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії
Кількість випадків недотримання обов'язку щодо укладення договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії;
кількість випадків невиконання договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії;
кількість випадків невиконання функцій та обов'язків згідно з нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії
Департамент ліцензійного контролю
Діяльність здійснення функцій оператора ринку (ОР)
Оприлюднення, надання та збереження інформації
Наявність оприлюдненої інформації згідно з вимогами законодавства, її повнота та своєчасність оприлюднення;
достовірність оприлюдненої інформації згідно з вимогами законодавства;
випадки ненадання передбаченої законодавством інформації учасникам ринку;
випадки ненадання інформації Регулятору на його законний запит та/або згідно з вимогами законодавства, надання не в повному обсязі або неправдивої інформації;
дотримання строків надання інформації учасникам ринку та/або Регулятору згідно з вимогами законодавства;
дотримання строків збереження інформації згідно з вимогами законодавства;
дотримання способів, форми надання та збереження інформації згідно з вимогами законодавства
Департамент ліцензійного контролю
Департамент енергоринку
Виконання функцій та обов'язків згідно з нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії
Кількість випадків недотримання обов'язку щодо укладення договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії;
кількість випадків невиконання договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії;
кількість випадків невиконання функцій та обов'язків згідно з нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
кількість випадків недотримання правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку;
кількість випадків невідповідності виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії вимогам, встановленим законодавством;
кількість випадків перехресного субсидіювання між різними видами діяльності;
кількість випадків недотримання правил окремого обліку витрат та доходів
Департамент ліцензійного контролю
Департамент енергоринку
Виконання зобов'язань, що стосуються ведення відокремленого бухгалтерського обліку та публікації фінансової звітності
Кількість порушень щодо публікації передбаченої законодавством інформації, зокрема на офіційному вебсайті
Департамент ліцензійного контролю
Діяльність здійснення функцій гарантованого покупця (ГП)
Застосування цін, тарифів та платежів, що регулюються
Кількість випадків недотримання порядку купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом та розрахунку вартості послуг із забезпечення збільшення частки виробництва енергії з альтернативних джерел;
кількість випадків недотримання правил розрахунків у рамках правил функціонування балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом
Департамент ліцензійного контролю
Департамент енергоринку
Оприлюднення, надання та збереження інформації
Наявність оприлюдненої інформації згідно з вимогами законодавства, її повнота та своєчасність оприлюднення;
достовірність оприлюдненої інформації згідно з вимогами законодавства;
випадки ненадання передбаченої законодавством інформації учасникам ринку;
випадки ненадання інформації Регулятору на його законний запит та/або згідно з вимогами законодавства, надання не в повному обсязі або неправдивої інформації;
дотримання строків надання інформації учасникам ринку та/або Регулятору згідно з вимогами законодавства;
дотримання строків збереження інформації згідно з вимогами законодавства;
дотримання способів, форми надання та збереження інформації згідно з вимогами законодавства
Департамент ліцензійного контролю
Департамент енергоринку
Виконання функцій та обов'язків згідно з нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії
Кількість випадків недотримання обов'язку щодо укладення договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії;
кількість випадків невиконання договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії;
кількість випадків невиконання функцій та обов'язків згідно з нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
кількість випадків невідповідності виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії вимогам, встановленим законодавством;
кількість випадків перехресного субсидіювання між різними видами діяльності
Департамент ліцензійного контролю
Департамент енергоринку
Виконання зобов'язань, що стосуються ведення відокремленого бухгалтерського обліку та публікації фінансової звітності
Кількість порушень щодо публікації передбаченої законодавством інформації, зокрема на офіційному вебсайті
Департамент ліцензійного контролю
Додаток 2
до Порядку здійснення
Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг,
моніторингу ринків у сферах енергетики
та комунальних послуг

ПРИРОДНИЙ ГАЗ

Напрям моніторингу
Об'єкт моніторингу
Предмет моніторингу
Основні індикатори/показники
Відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП
Функціонування ринків
Оптовий ринок природного газу
Рівень оптових цін
Оптова ціна;
ціна природного газу оптових продавців-імпортерів/видобувників природного газу
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
Рівень конкуренції та ефективність відкриття
Динаміка кількості суб'єктів оптового ринку;
індекс Херфіндаля-Хіршмана;
частки найбільших суб'єктів оптового ринку природного газу (у розрізі джерел надходження природного газу на оптовий ринок, обсягів газу, реалізованого оптовими продавцями тощо);
кількість операцій та обсяги природного газу, купленого/проданого в газових сховищах, віртуальній торговій точці;
кількість замовників послуг транспортування, які врегулювали небаланси шляхом купівлі/продажу природного газу;
обсяги позитивних та негативних небалансів замовників послуг транспортування, які були врегульовані оператором газотранспортної системи, та кількість таких замовників.
Рівень прозорості
Кількість порушень щодо надання до НКРЕКП передбаченої законодавством інформації
Департамент ліцензійного контролю.
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
Застосування положень договорів, що обмежують конкуренцію
Кількість випадків, у яких виявлено порушення в укладених договорах
Будь-які практики, що призводять до спотворення або обмеження конкуренції на ринку
Кількість випадків, що призвели до спотворення або обмеження конкуренції на ринку
Роздрібний ринок природного газу
Рівень роздрібних цін
Роздрібна ціна природного газу в розрізі категорій споживачів;
ціна постачання природного газу постачальником "останньої надії"
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
Рівень конкуренції та ефективність відкриття ринку
Частки найбільших постачальників на роздрібному ринку природного газу та в розрізі категорій споживачів;
динаміка кількості постачальників та споживачів природного газу (у розрізі категорій) на роздрібному ринку;
динаміка кількості активних постачальників;
кількість та динаміка змін споживачами постачальників природного газу (у розрізі категорій споживачів та обсягів їх споживання);
середня тривалість зміни споживачами постачальника;
кількість випадків перевищення максимально допустимої тривалості зміни постачальника, дозволеної законодавством
Якість обслуговування споживачів
Дотримання встановлених законодавством строків надання послуг
Статистика відключень
Кількість відключень споживачів за неоплату послуг у розрізі категорій споживачів, приєднаних до газотранспортної системи та газорозподільних систем
Рівень прозорості
Наявність вебсайтів у постачальників природного газу;
кількість порушень щодо публікації інформації, передбаченої законодавством, зокрема шляхом розміщення на офіційному вебсайті;
кількість порушень щодо надання до НКРЕКП передбаченої законодавством інформації.
Департамент ліцензійного контролю.
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
Застосування положень договорів, що обмежують конкуренцію
Кількість випадків, у яких виявлено порушення в укладених договорах, зокрема умов договорів, що перешкоджають укладенню непобутовими споживачами декількох договорів одночасно
Будь-які практики, що призводять до спотворення або обмеження конкуренції на ринку
Кількість випадків, що призвели до спотворення або обмеження конкуренції на ринку
Скарги споживачів, у тому числі побутових
Кількість скарг та звернень, отриманих постачальниками природного газу (у розрізі побутових/непобутових споживачів), та питань, порушених у скаргах та зверненнях
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері.
Департамент ліцензійного контролю
Газосховища
Рівень та ефективність відкриття
Динаміка кількості замовників послуг зберігання, зокрема нерезидентів;
рівень заповнення газосховищ
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
Рівень прозорості
Своєчасність та повнота оприлюднення інформації, передбаченої законодавством, для прийняття рішень замовниками послуг зберігання щодо замовлення (використання) потужності газосховищ
Врегулювання перевантажень газосховищ
Використання потужності;
застосування правил врегулювання перевантажень у газосховищах;
розмір потужності газосховищ, яку було обмежено внаслідок фізичних перевантажень, а також дата та причини виникнення фізичних перевантажень
Транскордонні питання
Рівень конкуренції та ефективність відкриття
Динаміка кількості замовників послуг транспортування, які використовують потужність на міждержавних з'єднаннях;
обсяги імпорту природного газу
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
Врегулювання перевантажень міждержавних з'єднань газотранспортної системи
Розмір потужності, яку було розподілено замовникам послуг транспортування;
розмір аукціонної премії;
розмір вільної (нерозподіленої) потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях;
використання потужності міждержавних з'єднань газотранспортної системи;
розмір потужності міждержавних з'єднань, яку було обмежено внаслідок фізичних перевантажень, а також дата та причини виникнення фізичних перевантажень
Технічне співробітництво з операторами газотранспортних систем інших договірних сторін Договору про заснування Енергетичного Співтовариства
Наявність нових угод про співпрацю оператора газотранспортної системи України з операторами газотранспортних систем договірних сторін Договору про заснування Енергетичного Співтовариства;
результати співпраці оператора газотранспортної системи України з операторами газотранспортних систем договірних сторін Договору про заснування Енергетичного Співтовариства
Будь-які практики, що призводять до спотворення або обмеження конкуренції на ринку
Використання потужності міждержавних з'єднань газотранспортної системи в розрізі замовників послуг транспортування;
кількість випадків, що призвели до спотворення або обмеження конкуренції на міждержавних з'єднаннях
Департамент ліцензійного контролю.
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
Рівень прозорості
Своєчасність та повнота оприлюднення інформації, передбаченої законодавством, для прийняття рішень замовниками послуг транспортування щодо замовлення (використання) потужності на міждержавних з'єднаннях
Безпека постачання
Диверсифікація поставок природного газу
Кількість джерел надходження природного газу;
індекс Херфіндаля-Хіршмана стосовно оптових продавців природного газу до кордону України
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
Розвиток інфраструктури
Стан реалізації інфраструктурних проєктів, у тому числі транскордонних
Відповідність вимогам законодавства
Діяльність з транспортування природного газу
Виконання плану розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років
Відсоток фактичного виконання плану розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
Розробка та реалізація інвестиційної програми і заходів з інвестиційного планування
Відсоток фактичного виконання інвестиційної програми
Застосування тарифів та інших платежів, пов'язаних з доступом або приєднанням до газотранспортної системи
Дохід та витрати від діяльності з транспортування природного газу;
дохід та витрати від здійснення приєднань до газотранспортної системи
Застосування та забезпечення дотримання методик (порядків) визначення тарифів та платежів, пов'язаних з доступом або приєднанням до газотранспортної системи
Структура тарифів на транспортування природного газу;
структура витрат, понесених оператором газотранспортної системи при здійсненні приєднань
Відокремлення і незалежність оператора газотранспортної системи
Дотримання вимог щодо незалежності оператора газотранспортної системи;
виконання програми відповідності
Управління ліцензування.
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
Структура власності оператора газотранспортної системи
Зміни у структурі власності оператора газотранспортної системи
Управління ліцензування
Виконання зобов'язань, що стосуються ведення відокремленого бухгалтерського обліку та публікації фінансової звітності
Кількість порушень зобов'язань, що стосуються ведення відокремленого бухгалтерського обліку;
кількість порушень щодо публікації інформації, передбаченої законодавством, зокрема, на офіційному вебсайті
Департамент ліцензійного контролю
Відсутність проявів перехресного субсидіювання
Кількість порушень, що стосуються перехресного субсидіювання
Дотримання ліцензійних умов
Кількість порушень ліцензійних умов ліцензіатом НКРЕКП;
типи порушень ліцензійних умов ліцензіатом НКРЕКП
Рівень прозорості
Своєчасність та повнота оприлюднення інформації, передбаченої законодавством
Департамент ліцензійного контролю.
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
Безперебійність роботи
Тривалість та частота переривань транспортування природного газу
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
Діяльність зі зберігання природного газу
Виконання плану розвитку газосховищ на наступні 10 років
Відсоток фактичного виконання плану розвитку газосховищ на наступні 10 років
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
Розробка та реалізація інвестиційної програми і заходів з інвестиційного планування
Відсоток фактичного виконання інвестиційної програми
Застосування тарифів та інших платежів, пов'язаних з доступом або приєднанням до газотранспортної системи
Дохід та витрати від діяльності зі зберігання (закачування, відбору) природного газу
Застосування та забезпечення дотримання методик (порядків) визначення тарифів та платежів, пов'язаних з доступом до газосховищ
Структура тарифів на зберігання (закачування, відбір) газу
Дотримання критеріїв для визначення режиму доступу, що застосовується оператором газосховищ до кожного конкретного газосховища
Частка активного об'єму газосховищ кожного оператора газосховищ у загальному активному об'ємі всіх газосховищ
Відокремлення і незалежність оператора газосховищ
Дотримання вимог щодо незалежності оператора газосховищ;
виконання програми відповідності
Управління ліцензування.
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
Структура власності оператора газосховищ
Зміни у структурі власності оператора газосховищ
Управління ліцензування
Виконання зобов'язань, що стосуються ведення відокремленого бухгалтерського обліку та публікації фінансової звітності
Кількість порушень зобов'язань, що стосуються ведення відокремленого бухгалтерського обліку;
кількість порушень щодо публікації інформації, передбаченої законодавством, зокрема на офіційному вебсайті
Департамент ліцензійного контролю
Відсутність проявів перехресного субсидіювання
Кількість порушень, що стосуються перехресного субсидіювання
Дотримання ліцензійних умов
Кількість порушень ліцензійних умов ліцензіатом НКРЕКП;
типи порушень ліцензійних умов ліцензіатом НКРЕКП
Рівень прозорості
Своєчасність та повнота оприлюднення інформації, передбаченої законодавством
Департамент ліцензійного контролю.
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
Діяльність із розподілу природного газу
Виконання планів розвитку газорозподільних систем на наступні 10 років
Відсоток фактичного виконання планів розвитку газорозподільних систем на наступні 10 років
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
Розробка та реалізація інвестиційних програм і заходів з інвестиційного планування
Відсоток фактичного виконання інвестиційних програм
Застосування тарифів та інших платежів, пов'язаних із доступом або приєднанням до газорозподільних систем
Дохід та витрати від діяльності з розподілу природного газу;
дохід та витрати від здійснення приєднань до газорозподільних систем
Застосування та забезпечення дотримання методик (порядків) визначення тарифів та платежів, пов'язаних з доступом або приєднанням до газорозподільних систем
Структура тарифів на розподіл природного газу;
структура витрат, понесених операторами газорозподільних систем при здійсненні приєднань
Відокремлення і незалежність операторів газорозподільних систем
Дотримання вимог щодо незалежності операторів газорозподільних систем;
виконання програми відповідності
Безперебійність роботи
Тривалість та частота переривань розподілу природного газу
Структура власності операторів газорозподільних систем
Зміни у структурі власності операторів газорозподільних систем
Управління ліцензування
Виконання зобов'язань, що стосуються ведення відокремленого бухгалтерського обліку та публікації фінансової звітності
Кількість порушень зобов'язань, що стосуються ведення відокремленого бухгалтерського обліку;
кількість порушень щодо публікації інформації, передбаченої законодавством, зокрема, на офіційному вебсайті
Департамент ліцензійного контролю
Відсутність проявів перехресного субсидіювання
Кількість порушень, що стосуються перехресного субсидіювання
Дотримання ліцензійних умов
Кількість порушень ліцензійних умов ліцензіатом НКРЕКП;
типи порушень ліцензійних умов ліцензіатом НКРЕКП
Рівень прозорості
Своєчасність та повнота оприлюднення інформації, передбаченої законодавством
Департамент ліцензійного контролю.
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
Діяльність з постачання природного газу
Виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів
Відповідність рівня цін на роздрібному ринку природного газу статті 11 Закону України "Про ринок природного газу" (329-19)
і законодавству про захист прав споживачів
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
Дотримання показників якості послуг
Дотримання встановлених законодавством строків надання послуг
Скарги споживачів
Кількість скарг за тематикою
Відсутність проявів перехресного субсидіювання
Кількість порушень, що стосуються перехресного субсидіювання
Департамент ліцензійного контролю
Виконання зобов'язань, що стосуються ведення відокремленого бухгалтерського обліку
Кількість порушень зобов'язань, що стосуються ведення відокремленого бухгалтерського обліку
Дотримання ліцензійних умов
Кількість порушень ліцензійних умов ліцензіатом НКРЕКП;
типи порушень ліцензійних умов ліцензіатом НКРЕКП
Застосування положень договорів, що обмежують конкуренцію
Кількість випадків, у яких виявлено порушення в укладених договорах, зокрема умов договорів, що перешкоджають укладенню непобутовими споживачами декількох договорів одночасно
Департамент ліцензійного контролю.
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
Будь-які практики, що призводять до спотворення або обмеження конкуренції на ринку
Кількість випадків, що призвели до спотворення або обмеження конкуренції на ринку
Додержання положень статті 14 Закону України "Про ринок природного газу" (329-19)
щодо зміни постачальника
Кількість порушень зобов'язань щодо зміни постачальника
Рівень прозорості
Своєчасність та повнота оприлюднення інформації, передбаченої законодавством
Структура власності постачальників
Зміни у структурі власності постачальників
Управління ліцензування
Оптовий продаж природного газу
Виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів
Дотримання вимог статті 11 Закону України "Про ринок природного газу" (329-19)
Департамент ліцензійного контролю.
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
Будь-які практики, що призводять до спотворення або обмеження конкуренції на ринку
Кількість випадків, що призвели до спотворення або обмеження конкуренції на ринку
Додаток 4
до Порядку здійснення
Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг,
моніторингу ринків у сферах енергетики
та комунальних послуг

СФЕРА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Об'єкт моніторингу
Предмет моніторингу
Основні індикатори/показники
Відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП
Сфера теплопостачання
Рівень прозорості
Кількість порушень щодо публікації суб'єктами інформації, передбаченої законодавством, зокрема на офіційному вебсайті
Департамент ліцензійного контролю
Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання
Рівень тарифів (динаміка їх змін)
Рівень тарифів на теплову енергію та комунальні послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води за категоріями споживачів
Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання
Відсутність проявів перехресного субсидіювання
Кількість фактів переміщення доходів/витрат від провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії для фінансової підтримки іншої діяльності в межах одного суб'єкта господарювання
Департамент ліцензійного контролю.
Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання
Розробка та реалізація інвестиційних програм
Інформація щодо схвалення інвестиційних програм;
рівень виконання заходів схваленої інвестиційної програми з урахуванням фактично нарахованих коштів за звітний період
Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання.
Департамент ліцензійного контролю
Діяльність з виробництва теплової енергії на теплогенеруючих установках
Рівень тарифів (динаміка їх змін)
Рівень тарифів на виробництво теплової енергії
Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання
Управління генеруючих підприємств Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики
Виконання своїх зобов'язань відповідно до законодавства
Показники технічної якості виробництва теплової енергії:
питомі витрати умовного палива на виробництво 1 Гкал відпущеної з джерел теплової енергії;
питомі витрати електроенергії на виробництво 1 Гкал відпущеної з джерел теплової енергії;
відсоток зносу, показник ветхих та аварійних об'єктів
Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання
Кількість порушень законодавства ліцензіатом НКРЕКП;
типи порушень законодавства ліцензіатом НКРЕКП
Департамент ліцензійного контролю
Дотримання ліцензійних умов
Кількість порушень ліцензійних умов ліцензіатом НКРЕКП;
типи порушень ліцензійних умов ліцензіатом НКРЕКП
Департамент ліцензійного контролю
Дотримання вимог щодо надійності та безперебійності виробництва
Показники надійності та безперебійності при виробництві теплової енергії:
кількість та тривалість перерв у виробництві ТЕ (хвилин);
Управління стратегічного розвитку та міжнародної координації.
Діяльність з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
Рівень тарифів (динаміка їх змін)
Рівень тарифів на транспортування теплової енергії
Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання
Виконання своїх зобов'язань відповідно до законодавства
Показники технічної якості транспортування теплової енергії: питомі витрати електроенергії на транспортування 1 Гкал, відпущеної з мереж теплової енергії;
відсоток втрат теплової енергії в мережах відсоток зносу; показник ветхих та аварійних об'єктів
Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання
Кількість порушень законодавства ліцензіатом НКРЕКП;
типи порушень законодавства ліцензіатом НКРЕКП
Департамент ліцензійного контролю
Дотримання ліцензійних умов
Кількість порушень ліцензійних умов ліцензіатом НКРЕКП;
типи порушень ліцензійних умов ліцензіатом НКРЕКП
Департамент ліцензійного контролю
Дотримання вимог щодо надійності та безперебійності транспортування, стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів
Показники надійності та безперебійності при транспортуванні теплової енергії:
кількість та тривалість перерв у транспортуванні ТЕ (хвилин);
кількість випадків недотримання параметрів тиску/температури
Управління стратегічного розвитку та міжнародної координації.
Діяльність з постачання теплової енергії
Рівень тарифів (динаміка їх змін)
Рівень тарифів на постачання теплової енергії
Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання
Обсяги реалізації (постачання) теплової енергії споживачам
Динаміка обсягів реалізації теплової енергії споживачам
Скарги споживачів
Кількість скарг споживачів;
кількість відповідей на скарги споживачів
Виконання своїх зобов'язань відповідно до законодавства
Кількість порушень законодавства ліцензіатом НКРЕКП;
типи порушень законодавства ліцензіатом НКРЕКП
Департамент ліцензійного контролю
Дотримання ліцензійних умов
Кількість порушень ліцензійних умов ліцензіатом НКРЕКП;
типи порушень ліцензійних умов ліцензіатом НКРЕКП
Дотримання вимог до якості обслуговування споживачів
Дотримання встановлених законодавством строків надання послуг
Управління стратегічного розвитку та міжнародної координації.
Додаток 5
до Порядку здійснення
Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг,
моніторингу ринків у сферах енергетики
та комунальних послуг

СФЕРА

централізованого водопостачання та водовідведення

Об'єкт моніторингу
Предмет моніторингу
Основні індикатори/показники
Відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП
Сфера централізованого водопостачання та водовідведення
Рівень прозорості
Кількість порушень щодо публікації суб'єктами інформації, передбаченої законодавством, зокрема на офіційному вебсайті
Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.
Департамент ліцензійного контролю
Статистика скарг споживачів
Кількість скарг споживачів за темами звернень;
Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
Застосування цін і тарифів
Рівень тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення за категоріями споживачів;
рівень відповідності обсягів фактичних витрат до планованих за основними складовими структур тарифів: витрати на оплату праці, витрати на електроенергію, витрати на реагенти, %;
рівень відповідності фактичних обсягів доходу до планованих, %
Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
Відсутність проявів перехресного субсидіювання
Кількість фактів переміщення доходів/витрат від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення для фінансової підтримки іншої діяльності в межах одного суб'єкта господарювання
Департамент ліцензійного контролю.
Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
Дотримання вимог щодо надійності та безперебійності постачання, стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів
Тривалість та частота перерв у водопостачанні;
перевірка параметрів тиску;
показники якості питної води;
дотримання встановлених законодавством строків надання послуг
Управління стратегічного розвитку та міжнародної координації
Виконання суб'єктами господарювання своїх зобов'язань відповідно до законодавства
Кількість порушень законодавства ліцензіатом НКРЕКП;
типи порушень законодавства ліцензіатом НКРЕКП
Департамент ліцензійного контролю
Дотримання ліцензійних умов
Кількість порушень ліцензійних умов ліцензіатом НКРЕКП;
типи порушень ліцензійних умов ліцензіатом НКРЕКП
Департамент ліцензійного контролю
Розробка та реалізація інвестиційних програм
Кількість та частка схвалених інвестиційних програм;
рівень виконання інвестиційної програми у розрізі окремих заходів за підсумками календарного року (з урахуванням фактично нарахованих коштів порівняно з планованим обсягом фінансування), %;
рівень виконання інвестиційної програми в цілому (фактичні обсяги фінансування порівняно з планованими), %
Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
Департамент ліцензійного контролю