БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 23 листопада 2020 року № 519

Про скаргу Корнійчук М.І., довіреної особи кандидата на посаду Рівненського міського голови Рівненського району Рівненської області Третяка О.В., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 22 листопада 2020 року за № 21-36/1-26145

До Центральної виборчої комісії 22 листопада 2020 року надійшла скарга Корнійчук Марії Іллівни, довіреної особи кандидата на посаду Рівненського міського голови Рівненського району Рівненської області Третяка Олександра Віталійовича, засвідчена її електронним цифровим підписом, суб’єктом оскарження в якій визначено Рівненську міську територіальну виборчу комісію Рівненського району Рівненської області (далі - Рівненська міська територіальна виборча комісія).
У скарзі суб’єкт звернення просить установити факт порушення, зазначений у скарзі, та зобов’язати Рівненську міську територіальну виборчу комісію надати правову, організаційну, методичну допомогу нижчестоящим виборчим комісіям у частині їхньої діяльності, що стосується виборів міського голови, провести роботу з членами дільничних виборчих комісій з метою роз’яснення норм виборчого законодавства з питань організації виборчого процесу.
Свої вимоги суб’єкт звернення зі скаргою обґрунтовує тим, що "22 листопада 2020 року у день голосування на виборчих дільницях Єдиного одномандатного виборчого округу з виборів Рівненського міського голови офіційні спостерігачі від кандидата на посаду Рівненського міського голови Рівненського району Рівненської області Третяка Олександра Віталійовича масово виявляли порушення" положень Виборчого кодексу України (396-20) (далі - Кодекс), які полягали у такому: під час прийняття бюлетенів дільничними виборчими комісіями виборчих дільниць № 560927, № 560727 "не було проставлено у визначених місцях кожного виборчого бюлетеня номер виборчої дільниці, не проставлено у визначених місцях кожного виборчого бюлетеня печатку дільничної виборчої комісії"; "на виборчій дільниці № 560903 був неналежним чином опечатаний сейф, в якому зберігалися виборчі бюлетені на дільниці"; "на виборчій дільниці № 560977 не було виготовлено дільничними виборчими комісіями в останній день перед днем голосування витяг із списку виборців", а також на вказаній виборчій дільниці "до виборчих скриньок опускали контрольні листи без зазначення номеру виборчої дільниці"; "на виборчій дільниці № 560918 дільнична виборча комісія розпочала підготовче засідання раніше, як за 45 хвилин до початку голосування"; "на виборчій дільниці № 560901 неналежно облаштоване приміщення для голосування, а саме столи для видачі бюлетенів знаходяться не в тому приміщенні, де розташовані кабінки для голосування та виборчі скриньки". Указані порушення зафіксовано відповідними актами та відеороликами, які суб’єктом звернення зі скаргою додано до скарги.
Суб’єкт звернення зі скаргою також зазначає, що "вказані порушення Виборчого кодексу України (396-20) свідчать про невиконання Рівненською міською територіальною виборчою комісією своїх повноважень, передбачених п. 3 ч. 2 ст. 206 Виборчого кодексу України (396-20) ".
З огляду на викладене суб’єкт звернення зі скаргою вважає, що суб’єктом оскарження "допущено системну бездіяльність, яка полягає у ненаданні дільничним виборчим комісіям правової, організаційної, методичної допомоги в частині їхньої діяльності, що стосується виборів міського голови, вказує на непроведення належним чином навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу".
Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, Центральна виборча комісія зазначає.
Згідно з частиною четвертою статті 14, частиною четвертою статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) скарги, що стосуються виборів чи референдумів, подаються до Комісії та розглядаються нею в порядку та строки, встановлені законом про вибори чи законом про референдуми.
Порядок і строки подання та розгляду скарг, що стосуються місцевих виборів, а також вимоги до їх форми і змісту визначено розділом XI Кодексу (396-20) . Також відповідно до частини сьомої статті 63 Кодексу (396-20) постановою Центральної виборчої комісії від 21 серпня 2020 року № 192 затверджено Порядок розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів (v0192359-20) (далі - Порядок).
Частиною другою статті 72 Кодексу (396-20) , пунктом 10.3 Порядку (v0192359-20) передбачено, що перед розглядом скарги по суті виборча комісія вивчає скаргу для встановлення, чи подано її належним суб’єктом звернення зі скаргою, визначеним Кодексом; чи віднесено Кодексом розгляд скарги до повноважень виборчої комісії (належний суб’єкт розгляду скарги); чи дотримано суб’єктом звернення зі скаргою строки оскарження, встановлені Кодексом.
Частиною першою статті 65 Кодексу (396-20) , пунктом 2.1 Порядку (v0192359-20) визначено, що суб’єктом звернення до виборчої комісії зі скаргою, що стосується виборчого процесу, може бути, зокрема, кандидат, зареєстрований для участі у відповідних виборах. Від імені відповідного кандидата суб’єктом звернення до виборчої комісії зі скаргою, що стосується виборчого процесу, може бути також довірена особа такого кандидата.
Отже, скаргу подано належним суб’єктом звернення зі скаргою.
Під час вирішення питання, чи належить розгляд поданої скарги до повноважень виборчої комісії, необхідно враховувати не лише зазначені у скарзі предмет і суб’єкт оскарження, а й проаналізувати сформульовані суб’єктом звернення зі скаргою вимоги та суть рішення, ухвалення якого вимагається від виборчої комісії (пункт 10.5 Порядку (v0192359-20) ).
Як вбачається зі змісту скарги, йдеться про порушення, які були допущені дільничними виборчими комісіями з виборів Рівненського міського голови Рівненського району Рівненської області та виявлені у день голосування 22 листопада 2020 року. Тобто суб’єкт звернення зі скаргою фактично оскаржує дії дільничних виборчих комісій, вчинені ними як під час організації підготовки до дня повторного голосування, так і під час його проведення 22 листопада 2020 року. Водночас дії чи бездіяльність дільничних виборчих комісій не слід ототожнювати з бездіяльністю територіальних виборчих комісій.
У зв’язку з цим Комісія звертає увагу, що згідно з пунктом 2 частини третьої статті 65 Кодексу (396-20) та підпунктом 1 пункту 3.1 Порядку (v0192359-20) до Центральної виборчої комісії може бути оскаржено лише бездіяльність територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів.
Натомість за змістом пункту 2 частини четвертої статті 65 Кодексу (396-20) , підпункту 3 пункту 3.1 Порядку (v0192359-20) рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії, яка забезпечує організацію і проведення відповідних місцевих виборів (у разі якщо підсумки голосування з відповідних місцевих виборів не встановлюються), оскаржуються до територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів.
За таких обставин Центральна виборча комісія констатує, що є неналежним суб’єктом розгляду скарги в частині встановлення фактів порушень, допущених дільничними виборчими комісіями.
За змістом частини третьої статті 72 Кодексу (396-20) та пункту 10.6 Порядку (v0192359-20) виборча комісія приймає рішення про залишення скарги без розгляду по суті, якщо вона подана неналежним суб’єктом звернення зі скаргою чи до неналежного суб’єкта розгляду скарги або з порушенням строків оскарження, встановлених Кодексом.
Частиною восьмою статті 67 Кодексу (396-20) передбачено, що суб’єкт звернення може у скарзі заявляти вимоги про визнання рішення, дії чи бездіяльності суб’єкта оскарження такими, що не відповідають вимогам законодавства (є протиправними), порушують виборчі права громадян, права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу; про скасування відповідного рішення, зобов’язання утриматися від вчинення певних дій чи вчинити певні дії або про поновлення в інший спосіб, що не суперечить Кодексу (396-20) , порушених виборчих прав громадян, прав та законних інтересів суб’єкта виборчого процесу.
У свою чергу заявлена в скарзі вимога щодо зобов’язання Рівненської міської територіальної виборчої комісії надати правову, організаційну, методичну допомогу нижчестоящим виборчим комісіям у частині їхньої діяльності, що стосується виборів міського голови, провести роботу з членами дільничних виборчих комісій з метою роз’яснення норм виборчого законодавства з питань організації виборчого процесу є похідною від вимоги щодо встановлення фактів порушень, допущених дільничними виборчими комісіями.
За таких обставин скарга Корнійчук М.І., довіреної особи кандидата на посаду Рівненського міського голови Рівненського району Рівненської області Третяка О.В., підлягає залишенню без розгляду по суті.
Враховуючи викладене, відповідно до частин першої, третьої, четвертої статті 65, частин першої - третьої, сьомої статті 66, частини восьмої статті 67, частин другої, третьої статті 72 Виборчого кодексу України (396-20) , Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів (v0192359-20) , затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 21 серпня 2020 року № 192, керуючись частиною другою статті 3, статтями 11 - 13, 17, 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) , Центральна виборча комісія постановляє:
1. Скаргу Корнійчук Марії Іллівни, довіреної особи кандидата на посаду Рівненського міського голови Рівненського району Рівненської області Третяка Олександра Віталійовича, зареєстровану в Центральній виборчій комісії 22 листопада 2020 року за № 21-36/1-26145, залишити без розгляду по суті.
2. Копію цієї постанови надіслати кандидату на посаду Рівненського міського голови Рівненського району Рівненської області Третяку О.В., його довіреній особі Корнійчук М.І. та Рівненській міській територіальній виборчій комісії Рівненського району Рівненської області.
3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Голова
Центральної виборчої комісії
О.ДІДЕНКО