БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
30.11.2020 N 4890/ІПК/99-00-05-05-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо відображення в податковому обліку відсотків та амортизації, які нараховуються за орендним зобов'язанням та активами з права користування, із розрахунку 6 років, якщо договір укладено на 3 роки з правом його продовження та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє таке.
Як зазначено у зверненні платник укладає договори оренди приміщень терміном на 3 роки, з можливістю подовження строку оренди на аналогічний термін.
У платника виникло питання: "Чи має право підприємство відображати в податковому обліку відсотки та амортизацію, які нараховуються за орендним зобов'язанням та активом з права користування, із розрахунку 6 років, хоча договір оренди укладено на 3 роки з правом його продовження?"
Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу (2755-17) об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.
Статтею 138 Кодексу (2755-17) встановлені різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів.
Згідно з абзацом першим п. 138.1 ст. 138 Кодексу (2755-17) фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації основних засобів та/або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та згідно з абзацом першим п. 138.2 ст. 138 Кодексу (2755-17) зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів та/або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу (2755-17) .
Вимоги пп. 138.1 - 138.3 ст. 138 Кодексу (2755-17) не застосовуються до операцій з активами з права користування за договорами оренди (п. 138.4 ст. 138 кодексу), якими відповідно до пп. 14.1.1-2п. 14.1.1 ст. 14 Кодексу (2755-17) визначаються визнані орендарем згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності активи, які представляють право орендаря використовувати базовий актив протягом строку оренди.
Отже, операції з активами з права користування за договорами оренди, визнаними орендарем згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності, відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку без застосування різниць згідно з пп. 138.1 - 138.3 ст. 138 Кодексу (2755-17) .
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу (2755-17) індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.