БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 27 листопада 2020 року № 525

Про виконання рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 19 листопада 2020 року у справі № 855/118/20

У зв’язку з достроковим припиненням повноважень усього складу Броварської міської територіальної виборчої комісії Броварського району Київської області (далі - Броварська міська територіальна виборча комісія) згідно з постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 14 листопада 2020 року у справі № 320/11152/20 Центральна виборча комісія постановою від 16 листопада 2020 року № 485 (v0485359-20) сформувала новий склад Броварської міської територіальної виборчої комісії, до якого, зокрема, включено Скочка Олексія Олександровича від Київської обласної територіальної організації Політичної партії "ГОЛОС".
Рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду від 19 листопада 2020 року у справі № 855/118/20, залишеним без змін постановою Верховного Суду від 23 листопада 2020 року, скасовано постанову Центральної виборчої комісії від 16 листопада 2020 року № 485 (v0485359-20) та додаток до неї в частині включення до складу Броварської міської територіальної виборчої комісії Скочка О.О. від місцевої організації Політичної партії "ГОЛОС" та зобов’язано Центральну вибору комісію повторно розглянути подання місцевої організації Політичної партії "ГОЛОС" щодо включення до нового складу Броварської міської територіальної виборчої комісії Скочка О.О. та прийняти постанову з урахуванням висновків суду, викладених у цьому рішенні.
Згідно з частиною першою статті 129-1 Конституції України (254к/96-ВР) та частиною другою статті 14 Кодексу адміністративного судочинства України (2747-15) судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території України.
У зв’язку з указаним Центральна виборча комісія, повторно розглядаючи подання Київської обласної територіальної організації Політичної партії "ГОЛОС", зареєстроване в Комісії 15 листопада 2020 року за № 21-34/1-24310, щодо включення до нового складу Броварської міської територіальної виборчої комісії Скочка О.О., зазначає.
Відповідно до частини четвертої статті 203 Виборчого кодексу України (396-20) (далі - Кодекс) Центральна виборча комісія формує склад обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (крім міст в Автономній Республіці Крим), районних у містах Києві, Севастополі виборчих комісій не пізніш як за сімдесят п’ять днів до дня чергових виборів. Подання кандидатур до складу відповідних територіальних виборчих комісій можуть вносити обласні, районні, міські, районні у містах Києві, Севастополі (у разі їх відсутності у структурі відповідної політичної партії - міська міст Києва, Севастополя) організації політичних партій, зазначених у частині другій цієї статті, а в разі їх відсутності у структурі відповідної політичної партії - обласна організація цієї політичної партії згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм.
Згідно з абзацом четвертим частини п’ятої статті 208 Кодексу (396-20) в разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії відповідна виборча комісія не пізніш як на третій день з дня припинення повноважень комісії, але не пізніше останнього дня перед днем голосування, затверджує новий склад виборчої комісії у порядку, встановленому Кодексом.
За змістом частини п’ятої статті 208 Кодексу (396-20) суб’єкти, за поданням яких до складу виборчої комісії було включено осіб, повноваження яких достроково припинено, можуть внести подання з новими кандидатурами до складу відповідної виборчої комісії.
Таке подання внесено Київською обласною територіальною організацією Політичної партії "ГОЛОС" щодо включення до нового складу Броварської міської територіальної виборчої комісії Скочка О.О.
За змістом частин другої, третьої, дев’ятої, десятої статті 203 Кодексу (396-20) подання щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій вноситься до Центральної виборчої комісії визначеними Кодексом суб’єктами подання кандидатур у встановленій Кодексом кількості, за формою (v0137359-20) , затвердженою постановою Центральної виборчої комісії від 24 липня 2020 року № 137 "Про форми подань щодо кандидатур до складу виборчих комісій, які здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів", на паперових носіях та в електронному вигляді. Подання щодо кандидатур до складу територіальної виборчої комісії вноситься до відповідної виборчої комісії за підписом керівника місцевої організації політичної партії та скріплюється печаткою місцевої організації політичної партії або печаткою організації політичної партії вищого рівня, або печаткою цієї політичної партії.
До подання додаються копії паспорта громадянина України (копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки) або копії першої та другої сторінок тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України) кожної запропонованої особи.
Згідно з частиною третьою статті 203 Кодексу (396-20) кандидатури, внесені до складу територіальної виборчої комісії, які не відповідають вимогам, зазначеним у статті 34 Кодексу (396-20) , або внесені з порушенням вимог частиндругої - десятої цієї статті, відхиляються.
Комісія бере до уваги, що новий склад Броварської міської територіальної виборчої комісії, до якого пропонується включити кандидатуру Скочка О.О., сформовано внаслідок дострокового припинення повноважень попереднього складу вказаної виборчої комісії за рішенням суду відповідно до частини третьої статті 208 Кодексу (396-20) .
Приписами абзацу третього частини п’ятої статті 208 Кодексу (396-20) додатково до вимог, установлених статтею 34 Кодексу (396-20) , визначено, що в разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії з підстав, передбачених пунктами 7, 9 частини четвертої статті 208 Кодексу (396-20) , або у зв’язку з достроковим припиненням повноважень усього складу виборчої комісії його кандидатура не може бути включена до складу виборчої комісії та підлягає відхиленню.
Досліджуючи питання відповідності кандидатури Скочка О.О. встановленим Кодексом (396-20) вимогам, Комісія зазначає.
Постановою Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2020 року № 172 (v0172359-20) "Про утворення та формування складу обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (крім міст в Автономній Республіці Крим), районних у місті Києві територіальних виборчих комісій" було утворено та сформовано склад обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (крім міст в Автономній Республіці Крим), районних у місті Києві територіальних виборчих комісій, зокрема склад Броварської міської територіальної виборчої комісії, до складу якої було включено Скочка О.О. від Київської обласної територіальної організації Політичної партії "ГОЛОС".
Постановою Центральної виборчої комісії від 12 листопада 2020 року № 474 (v0474359-20) "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів" повноваження члена Броварської міської територіальної виборчої комісії Скочка О.О. достроково припинено у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії, та до складу цієї виборчої комісії включено іншу особу - Миколаєнка М.Г.
Разом з тим постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 14 листопада 2020 року у справі № 320/11253/20 достроково припинено повноваження всього складу Броварської міської територіальної виборчої комісії у зв’язку з одноразовим порушенням нею Конституції України (254к/96-ВР) , Кодексу (396-20) та законів України.
Таким чином, на момент припинення повноважень усього складу Броварської міської територіальної виборчої комісії за рішенням суду апеляційної інстанції Скочко О.О. не перебував у складі вказаної виборчої комісії.
За таких умов під час формування нового складу Броварської міської територіальної виборчої комісії, до якого було запропоновано включити кандидатуру Скочка О.О. від Київської обласної територіальної організації Політичної партії "ГОЛОС", Центральна виборча комісія не застосувала щодо вказаної особи обмежень, визначених абзацом третім частини п’ятої статті 208 Кодексу (396-20) .
Однак, як установлено судами обох інстанцій в адміністративній справі № 855/118/20 "під час допущення порушень Броварською МТВК Скочко О.О. був її членом, а тому висновки судів у справах № 320/11152/20 та № 320/11253/20 щодо грубого порушеннями Конституції (254к/96-ВР) та ВК України, які мали наслідками визнання виборів такими, що не відбулися, та потягли за собою дострокове припинення повноважень усього складу цієї ТВК, стосуються його рівною мірою як і будь якого іншого члена Броварського МТВК того складу. Той факт, що рішення судів у справах № 320/11152/20 та № 320/11253/20 не набрали чинності на момент дострокового припинення повноваження Скочка О.О. на підставі пункту 2 частини четвертої статті 208 ВК України (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії) не звільняє його від поширення наслідків у вигляді обмеження можливості його повторного включення до нового складу ТВК, визначених абзацом 3 частини п’ятої статті 208 ВК України, у зв’язку із висновками судів у справах № 320/11152/20 та № 320/11253/20" (пункти 55, 56 постанови Верховного Суду від 23 листопада 2020 року у справі № 855/118/20).
Згідно з висновками Шостого апеляційного адміністративного суду, викладеними в рішенні від 19 листопада 2020 року у справі № 855/118/20, "аналіз положень Виборчого кодексу України (396-20) дає підстави для висновку, що правовою метою встановленої заборони щодо включення до складу виборчої комісії осіб, які входили до складу комісії, повноваження якої достроково припинені, є недопущення до участі у виборчому процесі осіб, які допустили порушення Конституції України (254к/96-ВР) , Кодексу (396-20) та законів України або невиконання рішень виборчої комісії вищого рівня".
Також у зазначеному рішенні суд дійшов висновку, що "хоча постанова ЦВК від 16 листопада 2020 року прийнята на підставі положень Виборчого кодексу України (396-20) , проте носить протиправний характер, оскільки не відповідає принципам її діяльності, закріпленим у статті 2 Закону України № 1932-ІV (1932-15) та меті законодавця щодо недопущення до участі у виборчому процесі осіб, які у минулому допустили порушення Конституції (254к/96-ВР) , Виборчого кодексу та законів України або невиконання рішень виборчої комісії вищого рівня".
Отже, Центральна виборча комісія, розглядаючи повторно подання Київської обласної територіальної організації Політичної партії "ГОЛОС" від 15 листопада 2020 року щодо включення Скочка О.О. до складу Броварської міської територіальної виборчої комісії, враховує висновки судів, викладені у рішенні Шостого апеляційного адміністративного суду від 19 листопада 2020 року та постанові Верховного Суду від 23 листопада 2020 року у справі № 855/118/20, і констатує наявність у вказаної особи обмежень, передбачених абзацом третім частини п’ятої статті 208 Кодексу (396-20) , та підстав для відхилення зазначеної кандидатури.
Враховуючи викладене, відповідно до статті 129-1 Конституції України (254к/96-ВР) , частини другої статті 14 Кодексу (396-20) адміністративного судочинства України, статті 34, частин другої - четвертої, дев’ятої, десятої статті 203, статті 208 Виборчого кодексу України (396-20) , керуючись статтями 11 - 13, статтею 17, пунктом 9 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) , Центральна виборча комісія постановляє:
1. Встановити невідповідність кандидатури Скочка Олексія Олександровича, внесеної Київською обласною територіальною організацією Політичної партії "ГОЛОС" для включення до складу Броварської міської територіальної виборчої комісії Броварського району Київської області, вимогам Виборчого кодексу України (396-20) та відхилити її.
2. Копію цієї постанови видати представнику суб’єкта подання кандидатури, відхиленої пунктом 1 цієї постанови.
3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Голова
Центральної виборчої комісії
О.ДІДЕНКО