БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
25.11.2020 N 4833/ІПК/99-00-04-05-03-06
Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула звернення щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, і в межах компетенції повідомляє.
Платник податків у своєму зверненні зазначив, що є фізичною особою - підприємцем і здійснює діяльність у сфері розробки комп'ютерних програм і програмного забезпечення для комп'ютерів.
Оскільки здійснення даного виду діяльності не потребує наймання окремого офісного приміщення, платник податків здійснює діяльність на дому в квартирі де зареєстрований (власником квартири є дружина, яка не здійснює підприємницької діяльності), то фізична особа - підприємець просить надати індивідуальну податкову консультацію щодо сплати податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки та подання повідомлення N 20-ОПП.
Питання оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, регулюються статтею 266 Кодексу (2755-17) , відповідно до підпункту 266.1.1 пункту 266.1 статті 266 якого платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка (підпункт 266.2.1 пункту 266.2 статті 266 Кодексу (2755-17) ).
Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток (підпункт 266.3.1 пункту 266.3 статті 266 Кодексу (2755-17) ).
Пільги із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначені пунктом 266.4 статті 266 Кодексу (2755-17) .
База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, у тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується, зокрема, для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів (підпункт "а" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Кодексу (2755-17) ).
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).
Відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Кодексу (2755-17) сільські, селищні, міські ради та ради об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, встановлюють пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об'єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).
Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.
Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об'єктом оподаткування.
Водночас згідно з підпунктом 266.4.3 пункту 266.4 статті 266 Кодексу (2755-17) пільги з податку, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 цього пункту, для фізичних осіб не застосовуються до:
об'єкта/об'єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 266.4.1 цього пункту;
об'єкта/об'єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).
Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості (підпункт 266.7.1 пункту 266.7 статті 266 Кодексу (2755-17) ).
Пунктом 63.3 статті 63 Кодексу (2755-17) визначено, що платники податків з метою проведення податкового контролю підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).
Враховуючи зазначене, оскільки платником податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є власник об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, то такий власник має право на пільгу із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за умови дотримання вимог, зокрема підпункту 266.4.3 пункту 266.4 статті 266 Кодексу (2755-17) .
Слід зазначити, що платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних щодо об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку,розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку, права на користування пільгою із сплати податку, розміру ставки податку, нарахованої суми податку (підпункту 266.7.3 пункту 266.7 статті 266 Кодексу (2755-17) ).
Крім того, відповідно до абзацу четвертого пункту 63.3 статті 63 Кодексу (2755-17) платник податків зобов'язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків.
Об'єктами оподаткування і об'єктами, пов'язаними з оподаткуванням, є майно та дії, у зв'язку з якими у платника податків виникають обов'язки щодо сплати податків та зборів.
Пунктом 65.1 статті 65 Кодексу (2755-17) встановлено, що взяття на облік фізичних осіб - підприємців у контролюючих органах здійснюється за податковою адресою на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, наданих державним реєстратором згідно із Законом України від 15 травня 2003 року N 755-IV " (755-15) Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
Відповідно до положень Кодексу (2755-17) процедури обліку об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, визначені розділом VIII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. N 1588, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 р. за N 1562/20300 (z1562-11) (далі - Порядок).
Пунктом 8.1 розділу VIII Порядку (z1562-11) встановлено, що платник податків зобов'язаний повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням контролюючий орган за основним місцем обліку.
У разі, якщо місце проживання фізичної особи - підприємця є місцем, де провадиться підприємницька діяльність, або воно пов'язане із здійсненням підприємницької діяльності, то фізична особа - підприємець повинна подати повідомлення N 20-ОПП у порядку та строки, визначені пунктом 8.4 розділу VIII Порядку (z1562-11) , у якому повідомити про місце проживання як про об'єкт оподаткування.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу (2755-17) податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.