БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 25 листопада 2020 р. № 1177
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2020 р. № 372

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2020 р. № 372 (372-2020-п) "Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 41, ст. 1321, № 75, ст. 2380, № 91, ст. 2925, № 93, ст. 3005) зміни, що додаються.
2. Забезпечити:
Міністерству охорони здоров’я - погодження виділення бюджетних коштів, передбачених пунктом 1 змін, затверджених цією постановою, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
Міністерству фінансів - внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету (294-20) .
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 2020 р. № 1177

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2020 р. № 372

1. У пункті 1 постанови (372-2020-п) :
1) в абзаці третьому цифри "1 865 096,6" замінити цифрами "1 739 415,63";
2) в абзаці четвертому цифри "46 811,5" замінити цифрами "172 492,472", а після слів "remdesivir" (ремдесивір)" доповнити словами ", "tocilizumab" (тоцилізумаб) та "immunoglobulins, normal human, for intravascular afm." (імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення)".
2. У Порядку використання коштів, виділених для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (372-2020-п) , затвердженому зазначеною постановою:
1) підпункт 4 пункту 3 після слів "remdesivir" (ремдесивір)" доповнити словами ", "tocilizumab" (тоцилізумаб) та "immunoglobulins, normal human, for intravascular afm." (імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення)";
2) у пункті 4:
абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:
"Розподіл лікарських засобів за міжнародною непатентованою назвою "remdesivir" (ремдесивір), "tocilizumab" (тоцилізумаб) та "immunoglobulins, normal human, for intravascular afm." (імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення) здійснюється структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської держадміністрацій, Державним управлінням справами для подальшого забезпечення закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, пропорційно кількості таких пацієнтів, яким надається медична допомога в закладах охорони здоров’я.
У разі потреби структурні підрозділи з питань охорони здоров’я, Державне управління справами здійснюють перерозподіл лікарських засобів з урахуванням фактичної потреби.";
доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:
"Використання залишків лікарських засобів може здійснюватися для надання медичної допомоги пацієнтам з іншими захворюваннями відповідно до галузевих стандартів за погодженням з МОЗ.".
У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим.