БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
та інформаційної політики
України
22 вересня 2020 року № 2128
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 листопада 2020 р.
за № 1155/35438

ПОРЯДОК

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Міністерством культури та інформаційної політики України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра культури та інформаційної політики України (далі - центральні органи виконавчої влади), за запитом на інформацію.
2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли МКІП або центральні органи виконавчої влади є належними розпорядниками інформації.
3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:
особі у разі надання інформації про себе;
якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;
щодо інформації, що становить суспільний інтерес.
4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з одинадцятої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затвердженого цим наказом.
5. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається відповідним структурним підрозділом МКІП або центрального органу виконавчої влади з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
6. Структурний підрозділ МКІП або центрального органу виконавчої влади, який визначений головним виконавцем запиту в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Заявка), до структурного підрозділу з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності МКІП або центрального органу виконавчої влади за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.
7. На підставі отриманої Заявки структурний підрозділ з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності МКІП або центрального органу виконавчої влади протягом одного робочого дня виписує Рахунок для здійснення оплати за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку і передає його до відділу забезпечення доступу до публічної інформації та звернень громадян управління забезпечення документообігу, контролю та звернень громадян МКІП або структурному підрозділу центрального органу виконавчої влади, у якому знаходиться запитувана інформація для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.
Відповідь на запит разом з Рахунком для здійснення оплати надається запитувачу інформації одночасно з 10 безкоштовними сторінками копій запитуваних документів.
8. Оплата Рахунку здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.
9. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на поточний рахунок МКІП або центрального органу виконавчої влади, структурний підрозділ з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності МКІП або центрального органу виконавчої влади передає структурному підрозділу, у якому знаходиться запитувана інформація, копію виписки з поточного рахунка, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою структурного підрозділу з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності МКІП або центрального органу виконавчої влади з проставленням власного ім’я, прізвища та поточної дати.
10. Запитувані документи надаються запитувачу інформації структурним підрозділом МКІП, у якому знаходиться запитувана інформація, після підтвердження повної оплати Рахунка протягом трьох робочих днів після підтвердження факту оплати.
11. Інформація на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунка з повідомленням про це запитувача відповідно до пункту 3 частини першої статті 22 Закону (2939-17) України "Про доступ до публічної інформації".
Заступник начальника
управління забезпечення
документообігу, контролю
та роботи зі зверненнями
громадян - начальник відділу
організації документообігу
В. Наруцький
Додаток 1
до Порядку відшкодування
фактичних витрат на копіювання
або друк документів, що надаються
за запитом на інформацію
(пункт 6)

ЗАЯВКА

на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

( Див. текст (z1155-20F47) )
Додаток 2
до Порядку відшкодування
фактичних витрат на копіювання
або друк документів, що надаються
за запитом на інформацію
(пункт 7)

РАХУНОК

для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів,що надаються за запитом на інформацію

( Див. текст (z1155-20F48) )