БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 22 грудня 2020 року № 573

Про Комісію з оцінки корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Центральної виборчої комісії № 28 від 26.01.2021 (v0028359-21) № 64 від 15.02.2021 (v0064359-21) № 169 від 27.04.2021 (v0169359-21) № 472 від 24.11.2021 (v0472359-21) )
Відповідно до статті 19 Закону України "Про запобігання корупції", Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади (z1718-16) , затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, керуючись статтями 3, 4, 11 - 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:
1. Утворити Комісію з оцінки корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії у складі, що додається (додаток 1).
2. Затвердити Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії, що додається (додаток 2).
3. Комісії, утвореній відповідно до пункту 1 цієї постанови, до 25 березня 2021 року провести оцінку корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії та підготувати звіт за її результатами.
( Пункт 3 в редакції Постанови Центральної виборчої комісії № 28 від 26.01.2021 (v0028359-21) )
4. Визнати такими, що втратили чинність, протокольні рішення Центральної виборчої комісії:
від 17 березня 2017 року № 2 (vp002359-17) "Про Комісію з оцінки корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії";
від 22 листопада 2018 року № 4 (vp004359-18) "Про внесення змін до протокольного рішення Центральної виборчої комісії від 17 березня 2017 року № 2";
від 29 січня 2020 року № 2 "Про внесення змін до протокольного рішення Центральної виборчої комісії від 17 березня 2017 року № 2".
5. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Заступник Голови
Центральної виборчої комісії
В.ПЛУКАР
Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 22 грудня 2020 року № 573

СКЛАД

Комісії з оцінки корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії

ЛЮБЧЕНКО
Павло Миколайович
-
член Центральної виборчої комісії, голова Комісії;
ВАДІМОВА
Наталія Іванівна
-
заступник керівника Секретаріату Центральної виборчої комісії, заступник голови Комісії;
КРАЄВСЬКИЙ
Ігор Федорович
-
завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Центральної виборчої комісії, секретар Комісії;
члени Комісії:
БАРАБАШ
Анатолій Олександрович
-
начальник відділу внутрішнього контролю Секретаріату Центральної виборчої комісії;
БАХУРИНСЬКА
Тетяна Анатоліївна
-
заступник начальника управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Секретаріату Центральної виборчої комісії - заступник головного бухгалтера Центральної виборчої комісії;
ГУСАР
Максим Олексійович
-
заступник начальника відділу постачання та господарського забезпечення управління господарського та матеріально-технічного забезпечення Секретаріату Центральної виборчої комісії;
ДУДНИК
Юлія Юріївна
-
начальник управління документообігу та забезпечення засідань Комісії Секретаріату Центральної виборчої комісії;
ЗОЗУЛЯ
Тарас Михайлович
-
начальник відділу представництва в судах юридичного управління Секретаріату Центральної виборчої комісії;
ЛИТВИНЮК
Андрій Анатолійович
-
заступник керівника Служби - начальник управління захисту інформації та адміністрування систем Реєстру Служби розпорядника Державного реєстру виборців Секретаріату Центральної виборчої комісії;
РИБИЦЬКИЙ
Олег Вікторович
-
головний консультант відділу нормативно-правової роботи та експертизи проєктів актів юридичного управління Секретаріату Центральної виборчої комісії;
САМОЙЛОВИЧ
Олександр Євгенович
-
заступник керівника Служби - начальник управління забезпечення та контролю функціонування Реєстру Служби розпорядника Державного реєстру виборців Секретаріату Центральної виборчої комісії;
СИДОРЧУК
Олексій Володимирович
-
старший координатор проєкту Міжнародної фундації виборчих систем (за згодою);
СТРІГАНОВ
Валерій Миколайович
-
начальник управління інформатизації Секретаріату Центральної виборчої комісії;
ТІТОВСЬКИЙ
Ігор Дмитрович
-
головний консультант сектору запобігання та виявлення корупції Секретаріату Центральної виборчої комісії;
УСАЧОВА
Тетяна Миколаївна
-
начальник управління персоналу Секретаріату Центральної виборчої комісії.
( Склад із змінами, внесеними згідно з Постановами Центральної виборчої комісії № 28 від 26.01.2021 (v0028359-21) , № 64 від 15.02.2021 (v0064359-21) , № 169 від 27.04.2021 (v0169359-21) , № 472 від 24.11.2021 (v0472359-21) )
Секретар
Центральної виборчої комісії
О.ГАТАУЛЛІНА
Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 22 грудня 2020 року № 573

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з оцінки корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії

1. Це Положення визначає загальні засади діяльності Комісії з оцінки корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії (далі - Комісія).
2. Комісія утворюється для проведення оцінки корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії у рамках підготовки антикорупційної програми Центральної виборчої комісії або під час її періодичного перегляду.
3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України (254к/96-ВР) і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства з питань запобігання корупції, рішеннями Центральної виборчої комісії та цим Положенням.
4. Основними завданнями Комісії є:
- проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Центральної виборчої комісії під час підготовки антикорупційної програми Центральної виборчої комісії або її періодичного перегляду;
- складання звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії, який після затвердження включається до антикорупційної програми Центральної виборчої комісії.
5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
1) здійснює планування діяльності з проведення оцінки корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії та подає відповідний план на затвердження голові Комісії. За необхідності переглядає цей план на різних етапах проведення оцінки корупційних ризиків;
2) проводить аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища Центральної виборчої комісії з метою виявлення корупційних ризиків у організаційно-управлінській діяльності Центральної виборчої комісії;
3) організовує шляхом використання різних джерел отримання інформації для ідентифікації, виявлення корупційних ризиків;
4) здійснює ідентифікацію, виявлення корупційних ризиків;
5) проводить у встановленому порядку оцінку корупційних ризиків;
6) готує звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії та пропозиції щодо заходів з усунення, зменшення рівня виявлених корупційних ризиків;
7) розробляє на підставі проведеної оцінки корупційних ризиків пропозиції до проєкту антикорупційної програми Центральної виборчої комісії;
8) здійснює за дорученням Голови Центральної виборчої комісії інші повноваження, пов’язані з виконанням основних завдань, визначених пунктом 4 цього Положення.
6. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:
1) одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів Секретаріату Центральної виборчої комісії, працівників патронатної служби Центральної виборчої комісії необхідну інформацію;
2) залучати до участі у своїй роботі представників структурних підрозділів Секретаріату Центральної виборчої комісії (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);
3) вносити Голові Центральної виборчої комісії, керівнику Секретаріату Комісії пропозиції щодо вдосконалення у Центральній виборчій комісії роботи з питань запобігання і протидії корупції;
4) залучати для забезпечення своєї діяльності необхідні матеріально-технічні ресурси Центральної виборчої комісії.
7. Персональний склад Комісії затверджується рішенням Центральної виборчої комісії. У складі Комісії обов’язково визначаються голова, заступник голови та секретар Комісії.
Комісію очолює голова Комісії, який має заступника. У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник голови.
8. Голова Комісії:
1) організовує роботу Комісії та забезпечує для цього необхідні умови;
2) затверджує робочий план з проведення оцінки корупційних ризиків;
3) визначає перелік питань для розгляду на засіданні Комісії;
4) забезпечує усім присутнім на засіданні членам Комісії можливість узяти участь в обговоренні питань порядку денного та висловити свою думку.
9. Секретар Комісії:
1) готує проєкти порядку денного засідання Комісії;
2) інформує членів Комісії та запрошених осіб про дату, час і місце проведення засідання Комісії та порядок денний;
3) оформлює протоколи засідання Комісії;
4) готує інші документи, необхідні для забезпечення роботи Комісії.
10. Члени Комісії мають право:
1) ознайомлюватися з матеріалами, що належать до повноважень Комісії;
2) висловлювати свою позицію під час засідання Комісії та брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування;
3) ініціювати в разі потреби скликання засідання Комісії;
4) здійснювати інші повноваження, пов’язані із забезпеченням діяльності Комісії.
11. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого плану роботи Комісії або в разі потреби.
Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.
12. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії та оформлюється протоколом засідання. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.
13. У протоколі зазначається список присутніх на засіданні Комісії, питання, які розглядалися, та рішення, прийняті за результатами обговорення відповідних питань, із зазначенням результатів голосування.
14. Кожен член Комісії має право подати до протоколу свої пропозиції та зауваження з питань, що розглядалися на засіданні, які викладаються на окремому аркуші та додаються до протоколу.
15. Протокол засідання Комісії оформляється протягом трьох робочих днів після проведення засідання, підписується головою та секретарем Комісії і зберігається в секторі з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Центральної виборчої комісії.
16. Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, мають рекомендаційний характер.
Секретар
Центральної виборчої комісії
О.ГАТАУЛЛІНА