БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
08.10.2020 № 632-р

Про визнання підтримки суб'єкта господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

Розглянувши повідомлення про нову індивідуальну державну допомогу Департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради (реєстраційний номер у базі даних 40339, вх. № 1636-ПДД/1 від 17.07.2020) (далі - Повідомлення), що було подано на виконання статті 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" та за формою, що передбачена додатком 1 до Порядку подання та оформлення повідомлення про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04.03.2016 № 2-рп, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за № 501/28631 (z0501-16) (зі змінами), лист про надання додаткової інформації (вх. № 1719-ПДД/4 від 31.08.2020) та подання Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги від 30.09.2020 № 500-01/385-п, Антимонопольний комітет України встановив:

1. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДТРИМКУ

(1) Департаментом парків та рекреації Дніпровської міської ради через Портал державної допомоги відповідно до статті 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (далі - Закон) було подано Повідомлення.
(2) Листом № 500-118/08-10569 від 30.07.2020 (далі - Запит) Комітет залишив зазначене Повідомлення без руху та надав Департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради строк для надання додаткової інформації, необхідної для прийняття рішення.
(3) Листом вх. № 1719-ПДД/4 від 31.08.2020 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради надіслав Комітету додаткову інформацію до Повідомлення (далі - Лист).
(4) Повідомлення було прийнято до розгляду 31.08.2020.

2. ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧА ПІДТРИМКИ

2.1. Надавач підтримки
(5) Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (далі - Надавач, Департамент) (просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49000, ідентифікаційний код юридичної особи 43037107).
2.2. Отримувач підтримки
(6) Комунальне підприємство "Міська інфраструктура" Дніпровської міської ради (далі - Отримувач, КП "Міська інфраструктура" ДМР) (просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49127, ідентифікаційний код юридичної особи 39754779).
2.3. Мета (ціль) підтримки
(7) Утримання в належному стані територій - використання їх за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, правил благоустрою територій населеного пункту, а також санітарне очищення територій, їх озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою.
2.4. Очікуваний результат
(8) Надання державної підтримки КП "Міська інфраструктура" ДМР сприятиме розвитку міста: належному утриманню об'єктів благоустрою зеленого господарства; створенню якісної інфраструктури дозвілля; збереженню наявних та створенню нових парків та скверів міста.
2.5. Форма підтримки
(9) Внески до статутного капіталу.
2.6. Обсяг підтримки
(10) Загальний обсяг державної підтримки становить 41435600,0 грн.
2.7. Підстава для надання підтримки
(11) Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки, затверджена рішенням Дніпровської міської ради від 07.09.2016 № 5/13 (далі - Програма).
(12) Рішення Дніпровської міської ради VII скликання від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".
2.8. Тривалість підтримки
(13) З 01.01.2020 по 31.12.2020.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДТРИМКУ

(14) Метою Програми, яка є підставою надання державної підтримки, є забезпечення функціонування новоутворених та діючих комунальних підприємств для забезпечення належного обслуговування населення міста та виконання відповідних статутних завдань.
(15) За інформацією з Повідомлення, за рахунок коштів державної підтримки покриватимуться витрати на:
- заробітну плату - 9699083,00 грн;
- нарахування на заробітну плату - 2133798,00 грн;
- канцелярські товари - 30000,00 грн;
- господарчі товари та інвентар - 20000,00 грн;
- спеціальний одяг - 141000,00 грн;
- стежку дерев'яна "Трап" - 610000,00 грн;
- оренду приміщень - 704326,00 грн;
- послуги з проведення культурно-масових заходів - 3400000,00 грн;
- обслуговування комп'ютерної техніки та заправку картриджів - 70000,00 грн;
- послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп'ютерної техніки, інші інформаційні послуги, н. в. і. у. (M.E.Doc, ДМБТІ, АВК та ін.) - 26100,00 грн;
- оплату послуг зв'язку, Інтернет, у т. ч. монтаж та налагодження - 95200,00 грн;
- охорону - 6480000,00 грн;
- рекламні послуги, фото-, відеозйомку - 100000,00 грн;
- консалтингові та юридичні послуги - 300000,00 грн;
- послуги навчання - 20000,00 грн;
- послуги банку - 24600,00 грн;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 172800,00 грн;
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування, а саме: туалету - 921000,00 грн, модульних споруд - 93000,00 грн, декоративних виробів - 399693,00 грн, паркових лав - 505000,00 грн;
- капітальний ремонт парку ім. Писаржевського у місті Дніпрі - 12490000,00 грн;
- реконструкцію парку ім. Володі Дубініна - 3000000,00 грн.
Водночас Надавач повідомив, що кошти державної підтримки спрямовуються на утримання та благоустрій парку Зелений гай, парку ім. Володі Дубініна, парку ім. Писаржевського, скверу ім. Івана Старова, стадіону Авангард, скверу "Амурський парк", скверу Святих Кирила та Мефодія та територію загального користування (зелену зону). Парк Зелений гай, парк ім. Володі Дубініна, парк ім. Писаржевського, сквер ім. Івана Старова, сквер "Амурський парк", сквер Святих Кирила та Мефодія не належать до об'єктів природно-заповідного фонду.
(16) Відповідно до інформації від Надавача КП "Міська інфраструктура" ДМР здійснює закупівлю необхідних товарів, послуг та робіт згідно із Законом України "Про публічні закупівлі".
Порядок здійснення придбання товарів, робіт і послуг із використанням авторизованих електронних майданчиків, зокрема комунальними підприємствами Дніпровської міської ради, встановлено Положенням про застосування електронної системи закупівель товарів, робіт і послуг у Дніпровській міській раді, затвердженим рішенням міської ради від 20.05.2020 № 14/57.
Згідно з пунктом 2.1 вказаного Положення, воно застосовується за умови, що очікувана вартість таких товарів, робіт і послуг дорівнює 3 тисячі гривень.
(17) Відповідно до інформації, отриманої від Надавача, вартість на роботи з відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання; озеленення території, утримання зелених зон, парків і скверів; приведення території у належний санітарно-гігієнічний стан не формується, тому що вищезазначені послуги надаються на безкоштовній основі.
(18) Парк ім. Володі Дубініна, парк ім. Писаржевського, сквер "Амурський парк", сквер Святих Кирила та Мефодія не використовуються для економічних цілей, стадіон "Авангард" на сьогодні не доступний для фізичних та юридичних осіб, оскільки перебуває у стадії реконструкції.
(19) Щорічна частка допоміжної економічної діяльності (послуги з тимчасового використання об'єкта благоустрою) у загальній потужності об'єкта інфраструктури - території (площі) парку Зелений гай - становить 1,8 відсотка, скверу ім. Івана Старова - 0,006 відсотка, тобто не перевищує 20 відсотків.
(20) Також Надавач повідомив, що ведення бухгалтерського обліку відбувається за кожним видом діяльності, забезпечуючи належний розподіл доходів і витрат.
(21) Відповідно до Програми контроль за фінансуванням здійснює головний розпорядник коштів міського бюджету. Комунальні підприємства для підтвердження використання коштів, які були отримані, щоквартально надають головному розпоряднику копії платіжних документів, звіти про виконання фінансових планів, разом із пояснювальною запискою, щодо результатів діяльності із зазначенням напрямів використання вказаних коштів. Управління аудиту та контролю Дніпровської міської ради контролює використання статутних внесків проведенням перевірок на підпорядкованих комунальних підприємствах.

4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

4.1. Ознаки державної допомоги
(22) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (далі - Закон) державна допомога суб'єктам господарювання (далі - державна допомога) - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.
(23) Державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно виконуються такі умови:
- підтримка надається суб'єкту господарювання;
- державна підтримка здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів;
- підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності;
- підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.
(24) Відповідно до частини другої статті 1 Закону терміни "суб'єкт господарювання", "товар", "економічна конкуренція (конкуренція)" вживаються у Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції".
4.2. Надання державної підтримки на утримання об'єктів благоустрою
(25) Згідно зі статтею 30 Закону України "Про місцеве самоврядування України" до відання власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить організація благоустрою та здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів.
(26) Відповідно до частини першої статті 10 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" до повноважень сільських, селищних і міських рад у сфері благоустрою населених пунктів, зокрема, належить:
- затвердження місцевих програм та заходів із благоустрою населених пунктів;
- затвердження правил благоустрою територій населених пунктів;
- створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення спільно з іншими суб'єктами комунальної власності благоустрою населених пунктів, визначення повноважень цих органів (служб).
(27) Відповідно до частини другої статті 10 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" до повноважень виконавчих органів сільських, селищних і міських рад у сфері благоустрою населених пунктів, зокрема, належить:
- забезпечення виконання місцевих програм та здійснення заходів із благоустрою населених пунктів;
- організація місць відпочинку для населення.
(28) Відповідно до частини першої статті 13 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" до об'єктів благоустрою населених пунктів, зокрема, належать: території загального користування: парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; пам'ятки культурної та історичної спадщини; майдани, площі, бульвари, проспекти; вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; пляжі; кладовища; інші території загального користування; прибудинкові території.
(29) Статтею 15 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" визначено, що:
- органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть утворювати підприємства для утримання об'єктів благоустрою державної та комунальної власності;
- підприємство та балансоутримувач забезпечують належне утримання і своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або можуть на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи та організації;
- орган державної влади або орган місцевого самоврядування за поданням підприємства чи балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту об'єкта благоустрою державної або комунальної власності на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Орган державної влади та орган місцевого самоврядування, підприємство та балансоутримувач несуть відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.
(30) Відповідно до частини третьої статті 20 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" фінансування місцевих програм з благоустрою населених пунктів проводиться за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.
(31) Відповідно до частини першої статті 21 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" елементами (частинами) об'єктів благоустрою є, зокрема, зелені насадження в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування; комплекси та об'єкти монументального мистецтва, декоративні фонтани і басейни, штучні паркові водоспади; будівлі та споруди системи інженерного захисту територій.
(32) Згідно зі статтею 22 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" комплексним благоустроєм вважається проведення на визначеній території населеного пункту (мікрорайон, квартал, парк, бульвар, вулиця, провулок, узвіз тощо) комплексу робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями для безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, встановлення малих архітектурних форм, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, покращання її естетичного вигляду.
(33) Відповідно до статті 264 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода), сторони домовились, що вони застосовуватимуть статті 262, 263 (3) або 263 (4) Угоди з використанням як джерела тлумачення критеріїв, що випливають із застосування статей 106, 107 та 93 Договору про функціонування Європейського Союзу (далі - ДФЄС), зокрема відповідну судову практику Суду Європейського Союзу, а також відповідне вторинне законодавство, рамкові положення, керівні принципи та інші чинні адміністративні акти Європейського Союзу.
(34) У пункті 207 Повідомлення Європейської комісії щодо поняття державної допомоги згідно зі статтею 107 (1) ДФЄС вказано, що, на думку Комісії, багатофункціональні об'єкти інфраструктури, які майже повною мірою використовуються для здійснення неекономічної діяльності, можуть підпадати під дію правил надання державної допомоги взагалі за умови, що їх використання для економічних цілей має суто допоміжний характер і полягає в діяльності, яка прямо пов'язана з роботою об'єкта інфраструктури, є необхідною для його функціонування або є невід'ємною частиною його основного, неекономічного призначення. Частка економічної діяльності в потужності об'єкта інфраструктури повинна бути обмеженою. У цьому контексті використання інфраструктури для економічних цілей може вважатися допоміжною діяльністю, якщо щорічна частка такої діяльності в загальній потужності об'єкта інфраструктури не перевищує 20 відсотків.

5. ВИЗНАЧЕННЯ НАЛЕЖНОСТІ ЗАХОДУ ПІДТРИМКИ ДО ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ

5.1. Надання підтримки суб'єкту господарювання
(35) Отримувачем підтримки є КП "Міська інфраструктура" ДМР. Відповідно до пункту 1.6 Статуту, затвердженого рішенням міської ради від 24.04.2019 № 118/44 (далі - Статут), підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та кодом ЄДРПОУ.
(36) Згідно з пунктом 2.2 Статуту предметом діяльності підприємства, зокрема, є:
утримання на балансі та забезпечення експлуатації елементів благоустрою, малих архітектурних форм, тимчасових споруд, парків, скверів, бульварів;
виготовлення, придбання, встановлення, демонтаж елементів благоустрою, зелених насаджень, малих архітектурних форм, тимчасових споруд;
поточний та капітальний ремонт елементів благоустрою, зелених насаджень, малих архітектурних форм, тимчасових споруд.
(37) Отже, КП "Міська інфраструктура" ДМР є суб'єктом господарювання в розумінні Закону.
5.2. Надання підтримки за рахунок ресурсів держави
(38) Відповідно до інформації, наданої в Повідомленні, фінансова підтримка КП "Міська інфраструктура" ДМР надається за рахунок коштів бюджету міста.
(39) Пунктом 4 частини першої статті 1 Закону встановлено, що місцеві ресурси - рухоме і нерухоме майно, кошти місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, об'єкти їх спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад, майно, що належить Автономній Республіці Крим, управління яким здійснює Рада міністрів Автономної Республіки Крим.
(40) Отже, фінансова підтримка КП "Міська інфраструктура" ДМР надається за рахунок місцевих ресурсів у розумінні Закону.
5.3. Створення переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності
(41) Згідно з пунктом 66 Повідомлення Європейської комісії щодо поняття державної допомоги згідно зі статтею 107 (1) ДФЄС перевагою вважається будь-яка економічна вигода, яка була б недоступною для суб'єкта господарювання за звичайних ринкових умов, тобто за відсутності втручання держави. Разом із цим будь-яка компенсація витрат, пов'язаних із виконанням нормативних обов'язків, передбачає надання переваги відповідному суб'єкту господарювання (пункт 69 зазначеного Повідомлення).
(42) Відповідно до пункту 97 Повідомлення Європейської комісії щодо поняття державної допомоги згідно зі статтею 107 (1) ДФЄС, якщо операція проводилася із застосуванням процедури торгів або на рівних умовах, це є прямим і конкретним доказом її відповідності ринковим умовам.
(43) При цьому процедура торгів має бути конкурентною, щоб усі зацікавлені учасники, які відповідають умовам, могли взяти участь у процесі, прозорою, щоб усі зацікавлені учасники мали право на отримання належної інформації на кожному етапі процедури торгів, недискримінаційною.
(44) Оскільки КП "Міська інфраструктура" ДМР не було обрано за конкурентною процедурою, не можна стверджувати, що надана КП "Міська інфраструктура" ДМР економічна вигода у вигляді внесків до статутного капіталу була б доступною для нього на звичайних ринкових умовах.
(45) Крім того, Департаментом не надано доказів та достатніх обґрунтувань того, що державна підтримка для утримання в належному стані територій, використання їх за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, санітарне очищення територій, їх озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою визначена на мінімально можливому рівні, тобто що за звичайних ринкових умов, зокрема при виборі КП "Міська інфраструктура" ДМР за конкурентною процедурою, витрати місцевого бюджету не були б меншими за ті, які мають бути використані для забезпечення діяльності КП "Міська інфраструктура" ДМР.
(46) Отже, надання фінансування КП "Міська інфраструктура" ДМР не виключає створення переваг для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.
(47) Державна підтримка на закупівлю необхідних для виконання заходів Програми робіт, товарів та інвентарю визначається на мінімально можливому рівні, тобто за звичайних ринкових умов, з огляду на те, що для їх закупівлі буде проведено процедуру торгів, яка є конкурентною (усі зацікавлені учасники, які відповідають умовам, можуть взяти участь у процесі), прозорою (усі зацікавлені учасники мають право на отримання належної інформації на кожному етапі процедури торгів), недискримінаційною (у випадку наявності підстав вважати її дискримінаційною кожен учасник має право подати скаргу до органу оскарження з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів), що у свою чергу виключає створення переваг для виробництва тих видів робіт, товарів (інвентарю), які будуть закуповуватися через систему "ProZorro".
5.4. Спотворення або загроза спотворення економічної конкуренції
(48) Економічна конкуренція (конкуренція) - це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку. Під господарською діяльністю у статті 3 Господарського кодексу України розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.
(49) Отже, для того щоб мати вплив на економічну конкуренцію (спотворювати або загрожувати спотворенням конкуренції), допомога суб'єктові господарювання повинна стосуватися діяльності такого суб'єкта щодо виробництва товару (виконання робіт, надання послуг), який має вартісний характер і цінову визначеність та бере участь у господарському обороті на ринку.
(50) Надавач у Листі зазначив, що щорічна частка допоміжної економічної діяльності (послуги з тимчасового використання об'єкта благоустрою) у загальній потужності об'єктів інфраструктури не перевищує 20 відсотків.
(51) Послуги КП "Міська інфраструктура" ДМР з утримання в належному стані територій, санітарного очищення територій, їх озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою є безкоштовними для населення, тобто не реалізуються на ринку, у розумінні Закону України "Про захист економічної конкуренції", та не беруть участі в господарському обороті.
(52) Отже, підтримка КП "Міська інфраструктура" ДМР не спотворює економічної конкуренції.
(53) Водночас використання державної підтримки КП "Міська інфраструктура" ДМР на надання платних послуг може загрожувати спотворенням економічної конкуренції.
5.5. Віднесення повідомленої фінансової підтримки до державної допомоги
(54) Враховуючи викладене, фінансова підтримка, яка надається суб'єкту господарювання - КП "Міська інфраструктура" ДМР за рахунок місцевих ресурсів, не спотворює економічної конкуренції, а тому не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (1555-18) .

6. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕННЯ

(55) Підсумовуючи наведене та інформацію, надану в Повідомленні й Листі, фінансова підтримка, яка надається суб'єкту господарювання - КП "Міська інфраструктура" ДМР для утримання в належному стані територій, використання їх за призначенням, санітарного очищення територій, їх озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою, не спотворює економічної конкуренції, відтак не є державною допомогою у розумінні Закону.
(56) Разом із тим слід зазначити, що:
- фінансування інфраструктури парків, яка використовується для економічних цілей, може містити ознаки державної допомоги, у разі якщо щорічна частка допоміжної економічної діяльності об'єкта інфраструктури в загальній потужності об'єкта інфраструктури перевищуватиме 20 відсотків;
- фінансування КП "Міська інфраструктура" ДМР повинно спрямовуватися лише на покриття витрат, які пов'язані з утриманням у належному стані територій, використанням їх за призначенням, санітарним очищенням територій, їх озелененням, збереженням та відновленням об'єктів благоустрою, і в жодному разі не повинно покривати витрати на здійснення комерційної діяльності;
- з метою уникнення перехресного субсидіювання КП "Міська інфраструктура" ДМР забезпечити ведення окремого бухгалтерського обліку за кожним видом діяльності таким чином, щоб забезпечувати належний розподіл доходів і витрат на надання послуг, на які спрямовується державна підтримка, а також повинно встановити механізм чіткого обліку часу працівників на виконання робіт, які здійснюються на комерційній та некомерційній основі;
- КП "Міська інфраструктура" ДМР повинно проводити конкурсні торги відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" з метою закупівлі відповідних товарів, робіт, послуг, на які виділяється державна підтримка;
- використання коштів державної підтримки КП "Міська інфраструктура" ДМР на здійснення платної діяльності може містити ознаки державної допомоги;
- надавач підтримки має забезпечити постійний контроль за обліком доходів, витрат і видатків за видами діяльності та за джерелами фінансування отримувача підтримки окремо в розрізі синтетичних та аналітичних рахунків.
(57) Зазначена оцінка була здійснена з урахуванням того, що КП "Міська інфраструктура" ДМР функціонує відповідно до статті 15 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", якою, зокрема, передбачено право органів місцевого самоврядування утворювати підприємства для утримання об'єктів благоустрою комунальної власності.
(58) Наведені в цьому рішенні обґрунтування та висновки застосовуються виключно для цілей застосування положень Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" та не охоплюють правовідносин, що регулюються Законом України "Про захист економічної конкуренції".
Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 8 і 10 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" та пунктом 14 розділу IV Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04 березня 2017 року № 2-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 квітня 2016 року за № 501/28631 (z0501-16) (зі змінами), на підставі інформації, наданої Департаментом парків та рекреації Дніпровської міської ради, Антимонопольний комітет України постановив:
Визнати, що державна підтримка у формі внесків до статутного капіталу, яку надає Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради комунальному підприємству "Міська інфраструктура" Дніпровської міської ради на підставі Програми фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 07.09.2016 № 5/13, рішення Дніпровської міської ради VII скликання від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік" у період з 01.01.2020 по 31.12.2020 загальним обсягом 41435600,0 (сорок один мільйон чотириста тридцять п'ять тисяч шістсот) гривень, не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (1555-18) .
Відповідно до частини десятої статті 11 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" Антимонопольний комітет України може відкликати прийняте ним рішення, якщо воно прийнято на підставі недостовірної інформації, що призвело до прийняття необґрунтованого рішення, та прийняти нове рішення у порядку, встановленому цією статтею.
Голова Комітету
О. ПІЩАНСЬКА