БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою Бюро президії
Національної академії правових наук України
від 29.12.2020 р. № 176/5
Президент НАПрН України
___________ О.В. Петришин

ПОЛОЖЕННЯ

про представника Національної академії правових наук України при Апараті Верховної Ради України

1. Загальні положення

1.1 Представник Національної академії правових наук України при Апараті Верховної Ради України (далі - Представник НАПрН України) - член Національної академії правових наук України, який забезпечує координацію наукових досліджень та організацію взаємодії наукових установ НАПрН України з підрозділами Апарату та комітетами Верховної Ради України з питань законотворчої діяльності.
1.2 Правовою основою діяльності Представника НАПрН України є закони України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (848-19) , "Про наукову і науково-технічну експертизу" (51/95-ВР) , "Про регламент Верховної Ради України" (1861-17) , постанова Верховної Ради України "Про заходи з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України", (1035-19) Положення про Апарат Верховної Ради України (769/11-рг) , Статут Національної академії правових наук України (n0001605-16) , Меморандум про взаємодію Апарату Верховної Ради України і Національної академії правових наук України та це Положення.
1.3 Представник НАПрН України здійснює свою діяльність на основі принципів: верховенства права, законності, довгострокового партнерства, взаємної допомоги, позапартійності та принципу самоврядності НАПрН України.

2. Організація діяльності Представника НАПрН України

2.1 Представник НАПрН України координує свої дії з Президентом НАПрН України, Керівником Апарату Верховної Ради України і Заступником Керівника Апарату - керівником Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України та звітує про свою діяльність перед Президією або Бюро президії НАПрН України.
2.2 Представник НАПрН України в ході співробітництва та взаємодії наукових установ Національної академії правових наук України з підрозділами Апарату та комітетами Верховної Ради України бере участь у вирішенні таких завдань:
1) визначенні (спільно з Апаратом та комітетами Верховної Ради України, президією і науковими установами НАПрН України) пріоритетних напрямів розвитку законодавства і державної політики у різних сферах життєдіяльності людини, суспільства і держави та підготовці планів законотворчої діяльності;
2) координації фундаментальних і прикладних наукових досліджень та розробок в галузі юридичних наук, що здійснюються в інтересах Верховної Ради України, науково-методичного і науково-експертного забезпечення її законотворчої діяльності;
3) організації взаємодії суб'єктів правової науки з народними депутатами України, комітетами Верховної Ради України та підрозділами Апарату Верховної Ради України;
4) забезпеченні апробації та впровадження результатів наукових досліджень, розробок і висновків наукових експертиз у практику законотворчої діяльності;
5) організації перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Апарату, комітетів та органів Верховної Ради України в наукових установах НАПрН України, а також у проходженні стажування працівників наукових установ і членів НАПрН України у підрозділах Апарату та комітетах Верховної Ради України.
2.3 Представник НАПрН України також долучається до:
1) організації інформаційно-аналітичного забезпечення за напрямами законотворчої діяльності згідно з рекомендаціями Місії Європейського Парламенту щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України;
2) призначення дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів та інших вчених НАПрН України у встановленому порядку позаштатними консультантами Голови Верховної Ради України і його заступників, підрозділів Апарату та комітетів Верховної Ради України;
3) створення тимчасових наукових (творчих) колективів, робочих груп і дорадчих органів;
4) організації парламентських і комітетських слухань, конференцій, форумів, семінарів, круглих столів та експертних зустрічей;
5) обміну науковими, інформаційними, довідковими та іншими виданнями, у тому числі електронними.
2.4 Представник НАПрН України при Апараті Верховної Ради України здійснює свою діяльність на громадських засадах, за згодою.
2.5 Представник НАПрН України може брати участь у парламентських і комітетських слуханнях та, за окремими запрошеннями, - у засіданнях комітетів Верховної Ради України і нарадах в Апараті Верховної Ради України.
2.6 Представник НАПрН України в межах покладених на нього обов'язків може ініціювати (за згодою сторін) проведення спільних нарад, робочих та експертних зустрічей в Апараті та комітетах Верховної Ради України за участі вчених НАПрН України.
2.7 Наукове і науково-методичне забезпечення діяльності Представника НАПрН України покладається на Апарат Президії та наукові установи НАПрН України, а науково-організаційне забезпечення - на НДІ інформатики і права НАПрН України. Надання Представнику НАПрН України робочого приміщення, його необхідне обладнання і забезпечення у встановленому порядку доступу до будівель Верховної Ради України покладається на Апарат Верховної Ради України.
2.8 Інформаційне забезпечення діяльності Представника НАПрН України в межах компетенції здійснюється Апаратом Президії НАПрН України та Апаратом Верховної Ради України.

3. Порядок обрання Представника НАПрН України

3.1 Представником НАПрН України при Апараті Верховної Ради України може бути обраний дійсний член (академік) або член-кореспондент НАПрН України, який має необхідний досвід управлінської (науково-організаційної) і нормотворчої діяльності, а також організації взаємодії з підрозділами Апарату та комітетами Верховної Ради України.
3.2 Представник НАПрН України обирається Президією або Бюро президії НАПрН України (простою більшістю голосів) за поданням Президента НАПрН України.
3.3 Представник НАПрН України при Апараті Верховної Ради України може бути звільнений від виконання покладених на нього обов'язків за власним бажанням або з інших підстав, визначених законодавством.
3.4 Обранню Представника НАПрН України, як правило, передують консультації з Керівником Апарату Верховної Ради України або заступником Керівника Апарату - керівником Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України.
3.5 Рішення Президії або Бюро президії НАПрН України про обрання Представника НАПрН України затверджується Президентом НАПрН України та оголошується розпорядженням Керівника Апарату Верховної Ради України.
ПОГОДЖЕНО
Виконуючий обов'язки Керівника
Апарату Верховної Ради України
М.О. Теплюк
28.12.2020 р.