БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.12.2020  № 205
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 січня 2021 р.
за № 25/35647
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства цифрової трансформації № 115 від 27.08.2021 (z1313-21) )

Про внесення змін до Регламенту роботи центрального засвідчувального органу

Відповідно до частини шостої статті 29 Закону України "Про електронні довірчі послуги", пунктів 4, 8, 10 Положення про Міністерство цифрової трансформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 року № 856 (856-2019-п) , НАКАЗУЮ:
1. Внести до Регламенту роботи центрального засвідчувального органу (z0033-20) , затвердженого наказом Міністерства цифрової трансформації України від 19 грудня 2019 року № 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2020 року за № 33/34316, такі зміни:
1) у розділі І:
в абзаці шостому пункту 5 слова "Електронна пошта ЦЗО" замінити словами "Адреса електронної пошти для офіційного листування";
у пункті 6:
абзац четвертий виключити.
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом четвертим;
в абзаці четвертому слова "електронна пошта" замінити словами "адреса електронної пошти технічної підтримки";
в абзаці другому пункту 7 слова "Відділ забезпечення виконання функцій центрального засвідчувального органу Департаменту функціональної підтримки цифровізації" замінити словами "експертна група розвитку електронних довірчих послуг директорату функціонального розвитку цифровізації";
у пункті 10 слова та цифри "за телефоном (044) 207-17-30" замінити словами "на адресу електронної пошти: support.its@czo.gov.ua";
2) у главі 4 розділу IV:
у пункті 1:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
"1) програмно-технічний комплекс ЦЗО розташовується та експлуатується згідно з вимогами до умов експлуатації та за місцезнаходженням, що зазначені в експертному висновку за результатами державної експертизи у сфері технічного захисту інформації, який є невід’ємною частиною атестата відповідності комплексної системи захисту інформації вимогам нормативних документів у сфері захисту інформації;";
у першому реченні підпункту 2 слова "ЛОМ управління" замінити словами "локальній обчислювальній мережі (далі - ЛОМ) управління ІТС ЦЗО";
у підпункті 1 пункту 3 слова "неналежне виконання своїх обов’язків, розголошення конфіденцій-ної інформації" замінити словами "належне виконання своїх обов’язків, нерозголошення конфіденційної інформації".
2. Адміністратору інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу - державному підприємству "ДІЯ" (Легкий В.С.) розмістити цей наказ на офіційному вебсайті центрального засвідчувального органу.
3. Директорату функціонального розвитку цифровізації подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рабчинську Л.С.
Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр
М. Федоров
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
Ю. Щиголь