БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
10.02.2021 № 227
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 лютого 2021 р.
за № 194/35816

Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для лікування та/або специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19), вимогам належної виробничої практики

( Заголовок Наказу в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 2763 від 10.12.2021 (z0065-22) ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я № 257 від 15.02.2021 (za195-21) № 722 від 13.04.2021 (z0522-21) № 2763 від 10.12.2021 (z0065-22) ) ( Дату Наказу змінено згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 257 від 15.02.2021 (za195-21) )
Відповідно до абзацу третього пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 29 січня 2021 року № 1159-IX (1159-20) "Про внесення зміни до Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання для екстреного медичного застосування", статті 9-2 Закону України "Про лікарські засоби" та з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для лікування та/або специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19), вимогам належної виробничої практики, що додається.
( Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 2763 від 10.12.2021 (z0065-22) )
2. Директорату фармацевтичного забезпечення (Комаріда О.О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Іващенка І.А.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
М. Степанов
ПОГОДЖЕНО:
Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини
Голова Державної служби України
з лікарських засобів та контролю за наркотиками
Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України
Л. Денісова
Р. Ісаєнко
О. Вискуб
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
10 лютого 2021 року № 227
(у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров’я України
 від 10 грудня 2021 року № 2763 (z0065-22)
        
)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 лютого 2021 р.
за № 194/35816

ПОРЯДОК

визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для лікування та/або специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19), вимогам належної виробничої практики

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблений відповідно до статті 9-2 Закону України "Про лікарські засоби", з урахуванням вимог статті 3 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Директиви 2001/83/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 06 листопада 2001 року щодо Кодексу Співтовариства стосовно лікарських засобів, призначених для застосування людиною, Директиви Комісії 2003/94/ЄС від 08 листопада 2003 року, яка встановлює принципи і правила належної виробничої практики щодо лікарських засобів, призначених для застосування людиною, та досліджуваних лікарських засобів, призначених для застосування людиною, Збірника процедур Співтовариства з питань інспекцій та обміну інформацією (EMA/572454/2014, 17 редакція) та рекомендацій документів міжнародної Системи співробітництва фармацевтичних інспекцій, PIC/S PI 002-3 Вимоги до системи якості фармацевтичних інспекторатів, PI 040-1 Настанови PIC/S з класифікації невідповідностей GMP, з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).
2. Цей Порядок поширюється на лікарські засоби, вакцини або інші медичні імунобіологічні препарати для лікування та/або специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19), які мають офіційний документ що підтверджує відповідність умов виробництва лікарських засобів вимогам GMP, виданий національним компетентним органом країни-виробника, за результатами інспектування на відповідність виробництва вимогам GMP та є дозволеними до екстреного застосування компетентним органом Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китайської Народної Республіки (виключно для вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів), Ізраїлю або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу відповідно до національного законодавства країни надання дозволу чи Європейського Союзу або ці препарати прекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров’я.
3. Цей Порядок визначає процедуру визнання в Україні офіційного документу, що підтверджує відповідність умов виробництва лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для лікування та/або специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики (Good Manufacturing Practice, GMP), виданого національним компетентним органом країни-виробника, за результатами інспектування на відповідність виробництва вимогам GMP.
4. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:
визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для лікування та/або специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам GMP - процедура підтвердження Держлікслужбою відповідності умов виробництва лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для лікування та/або специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам GMP, за результатами інспектування проведеного національним компетентним органом країни-виробника, шляхом видачі рішення про визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для лікування та/або специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам GMP;
рішення про визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для лікування та/або специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам GMP (далі - Рішення) - документ, виданий Держлікслужбою згідно з цим Порядком, який засвідчує, що за результатами проведеного розгляду поданих документів офіційний документ щодо відповідності умов виробництва лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для лікування та/або специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам GMP, виданий національним компетентним органом країни-виробника, вважається таким, що підтверджує відповідність умов виробництва лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для лікування та/або специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) чинним в Україні вимогам належної виробничої практики;
розгляд поданих документів - перевірка факту комплектності поданих документів на відповідність вимогам цього Порядку, аналіз їх повноти і достовірності наданої інформації;
офіційний документ щодо відповідності умов виробництва лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для лікування та/або специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам GMP - сертифікат відповідності умов виробництва лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для лікування та/або специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам GMP, виданий національним компетентним органом країни-виробника.
Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики (z0133-13) , затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 2012 року № 1130, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2013 року за № 133/22665 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 09 червня 2020 року № 1346), (далі - Порядок підтвердження GMP), Законі України (123/96-ВР) "Про лікарські засоби" та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до нього.
5. Визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для лікування та/або специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам GMP, запроваджено з метою доведення, що лікарські засоби, вакцини або інші медичні імунобіологічні препарати для лікування та/або специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) постійно виробляються і контролюються згідно зі стандартами якості, які відповідають їх призначенню.
Відповідає за якість, безпечність та ефективність лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для лікування та/або специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19), які пройшли процедуру визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для лікування та/або специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам GMP відповідно до цього Порядку, Заявник/виробник лікарських засобів.

II. Процедура визнання результатів інспектування

1. Для отримання Рішення Заявник (представник Заявника) подає до Держлікслужби Заяву на видачу Рішення, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку (далі - Заява), із переліком лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для лікування та/або специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19), які підлягають процедурі визнання, що подається у довільній формі, до якої додаються такі документи:
1) засвідчена підписом та/або печаткою (за наявності) Заявника (представника Заявника) копія офіційного документа щодо відповідності умов виробництва лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для лікування та/або специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам GMP, виданого національним компетентним органом країни-виробника; копії додатків до цього документа з переліком лікарських засобів (за наявності) та засвідчені в установленому порядку переклади цих документів українською та англійською мовами.
Якщо внесено до бази даних EudraGMP або електронного реєстру FDA США, Заявник (представник Заявника) надає інформацію з цієї бази даних в паперовій формі та переклад українською мовою, у тому числі із додатками (за наявності). Ці документи повинні бути засвідчені Заявником (представником Заявника);
2) засвідчена Заявником (представником Заявника) копія документа, що підтверджує рішення про надання дозволу на екстрене застосування або про реєстрацію за певної умови у відповідній країні виданого компетентним органом Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китайської Народної Республіки (виключно для вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів), Ізраїлю або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу відповідно до національного законодавства країни надання дозволу чи Європейського Союзу, або лікарський засіб, вакцини або інші медичні імунобіологічні препарати для лікування та/або специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) прекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров’я.
2. Заява та документи, що додаються до неї згідно з пунктом 1 розділу II цього Порядку, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, направляються Заявником (представником Заявника) до Держлікслужби поштовим відправленням. Після реєстрації відповідальною особою Держлікслужби Заяви, Заявнику (представнику Заявника) електронною поштою повідомляється номер та дата їх реєстрації.
3. Держлікслужба проводить розгляд поданих документів протягом 3 робочих днів з дня отримання Заяви та документів.
4. За результатами розгляду поданих документів Держлікслужба видає Рішення, за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.
Держлікслужба готує проєкт Рішення, який з відповідним переліком лікарських засобів (за наявності) у строк не більше 1 робочого дня після закінчення перевірки надсилається електронною поштою Заявнику (представнику Заявника) з метою його погодження.
Заявник (представник Заявника) засвідчує підписом проєкт Рішення з відповідним переліком лікарських засобів (за наявності) та надсилає його до Держлікслужби.
5. Строк дії Рішення становить 1 рік.
6. Відмова у видачі Рішення оформляється наказом Держлікслужби та приймається у разі:
якщо Заявник (представник Заявника) не надав до Держлікслужби документів визначених пунктом 1 розділу II цього Порядку;
виявлення недостовірних відомостей у Заяві або документах, що додавалися до Заяви відповідно до цього Порядку;
подання до Держлікслужби листа Заявником (представником Заявника) про залишення Заяви без розгляду;
виявлення фактів, які можуть вплинути на якість лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для лікування та/або специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19), які подаються на процедуру визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для лікування та/або специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам GMP (виробництво розташоване в країні, що офіційно визнана Україною як держава-агресор тощо).
Відмова у видачі Рішення приймається Держлікслужбою у строк не більше 1 робочого дня.
7. Зупинення дії Рішення або анулювання Рішення оформляється наказом Держлікслужби та приймається у разі:
наявності фактів виробництва неякісних або фальсифікованих лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для лікування та/або специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) (у тому числі у разі підозри щодо можливого виробництва фальсифікованої продукції);
наявності документально підтверджених фактів або ознак виробництва лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для лікування та/або специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19), які можуть бути небезпечними для здоров’я і життя людей або можуть призвести до тяжких наслідків для здоров’я людей внаслідок можливих порушень технології виробництва та/або методів контролю якості, зберігання та транспортування;
встановлення факту виробництва лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для лікування та/або специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19), які можуть бути шкідливими для здоров’я та життя людини, при виробництві на одних і тих самих виробничих лініях.
Держлікслужба приймає рішення про зупинення або анулювання Рішення, про що повідомляє Заявника (представника Заявника) протягом 1 робочого дня після прийняття відповідного рішення.
( Порядок в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 2763 від 10.12.2021 (z0065-22) )
Генеральний директор
Директорату фармацевтичного
забезпечення
О. Комаріда
Додаток 1
до Порядку визнання результатів
інспектування на відповідність умов
виробництва лікарських засобів,
вакцин або інших медичних
імунобіологічних препаратів
для лікування та/або специфічної
профілактики коронавірусної хвороби
(COVID-19), вимогам належної
виробничої практики
(пункт 1 розділу II)

ЗАЯВА

на видачу рішення про визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для лікування та/або специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики

( Див. текст (z0194-21F126) ) ( Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 2763 від 10.12.2021 (z0065-22) )
Додаток 2
до Порядку визнання результатів
інспектування на відповідність умов
виробництва лікарських засобів,
вакцин або інших медичних
імунобіологічних препаратів
для лікування та/або специфічної
профілактики коронавірусної хвороби
(COVID-19), вимогам належної
виробничої практики
(пункт 4 розділу II)

РІШЕННЯ

про визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для лікування та/або специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики

( Див. текст (z0194-21F128) ) ( Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 2763 від 10.12.2021 (z0065-22) )