БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УХВАЛА
ТРЕТЬОЇ КОЛЕГІЇ СУДДІВ
ПЕРШОГО СЕНАТУ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Лісунова Валерія Миколайовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 173--2, розділу IV "Провадження в справах про адміністративні правопорушення" Кодексу України про адміністративні правопорушення

м. К и ї в
4 березня 2021 року
№ 40-3(1)/2021
Справа № 3-26/2021(55/21)
Третя колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України у складі:
Литвинова Олександра Миколайовича - головуючого, доповідача,
Завгородньої Ірини Миколаївни,
Кривенка Віктора Васильовича,
розглянула на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Лісунова Валерія Миколайовича щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (конституційності) частини першої статті 173--2, розділу IV "Провадження в справах про адміністративні правопорушення" Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10) .
Заслухавши суддю-доповідача Литвинова О.М. та дослідивши матеріали справи, Третя колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України
установила:
1. До Конституційного Суду України звернувся Лісунов В.М. з клопотанням перевірити на відповідність частинам першій, другій, третій статті 62, статті 129 Конституції України (конституційність) частину першу статті 173--1, розділ IV "Провадження в справах про адміністративні правопорушення" Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10) (далі - Кодекс).
Зі змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів вбачається, що Солом'янський районний суд міста Києва постановою від 21 грудня 2019 року, залишеною без змін постановою Київського апеляційного суду від 9 листопада 2020 року, визнав Лісунова В.М. винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 173--2 Кодексу, та застосував до нього адміністративне стягнення у виді штрафу.
Автор клопотання вважає, що внаслідок застосування місцевим та апеляційним судами оспорюваних положень Кодексу (80731-10) зазнали порушення гарантовані Конституцією України (254к/96-ВР) "право вважатись невинуватим, право на судовий захист, на правосуддя".
2. Вирішуючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі, Третя колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України виходить із такого.
Відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України" (2136-19) конституційною скаргою є подане до Конституційного Суду України письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції України (254к/96-ВР) (конституційність) закону України (його окремих положень), що застосований в остаточному судовому рішенні у справі суб'єкта права на конституційну скаргу (частина перша статті 55); у конституційній скарзі зазначаються конкретні положення закону України, які належить перевірити на відповідність Конституції України (254к/96-ВР) , та конкретні положення Конституції України (254к/96-ВР) , на відповідність яким належить перевірити закон України; обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень) із зазначенням того, яке з гарантованих Конституцією України (254к/96-ВР) прав людини, на думку суб'єкта права на конституційну скаргу, зазнало порушення внаслідок застосування закону (пункти 5, 6 частини другої статті 55); суб'єктом права на конституційну скаргу є особа, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України (його окремі положення) суперечить Конституції України (254к/96-ВР) (абзац перший частини першої статті 56); конституційна скарга вважається прийнятною за умов її відповідності вимогам, передбаченим статтями 55, 56 цього закону (абзац перший частини першої статті 77); Конституційний Суд України відмовляє у відкритті конституційного провадження, визнавши конституційну скаргу неприйнятною, якщо зміст і вимоги конституційної скарги є очевидно необгрунтованими або наявне зловживання правом на подання скарги (частина четверта статті 77).
Лісунов В.М. просить Конституційний Суд України перевірити на відповідність Конституції України (254к/96-ВР) (конституційність) розділ IV "Провадження в справах про адміністративні правопорушення" Кодексу (80731-10) . Водночас в остаточному судовому рішенні у справі Лісунова В.М. - постанові Київського апеляційного суду від 9 листопада 2020 року - застосовано лише статтю 294 Кодексу, яка міститься в цьому розділі, а отже, Лісунов В.М. не є суб'єктом права на конституційну скаргу щодо інших положень оспорюваного розділу Кодексу. Крім того, порушуючи перед Конституційним Судом України питання щодо перевірки на відповідність Конституції України (254к/96-ВР) (конституційність) розділу IV "Провадження в справах про адміністративні правопорушення" Кодексу, автор клопотання не зазначає конкретних положень вказаного розділу Кодексу (80731-10) , які належить перевірити на відповідність Основному Закону України.
З дослідження конституційної скарги вбачається, що Лісунов В.М., аргументуючи свої вимоги, фактично висловлює незгоду із судовими рішеннями у його справі, що не можна вважати належним обґрунтуванням тверджень неконституційності застосованих у постанові Київського апеляційного суду від 9 листопада 2020 року частини першої статті 173--2, статті 294 Кодексу.
З наведеного випливає, що зміст і вимоги конституційної скарги є очевидно необгрунтованими через недотримання вимог пунктів 5, 6 частини другої статті 55, абзацу першого частини першої статті 56 Закону України "Про Конституційний Суд України".
Отже, є підстави для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктами 1, 4 статті 62 Закону України "Про Конституційний Суд України" - звернення до Конституційного Суду України неналежним суб'єктом, неприйнятність конституційної скарги.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 151-1, 153 Конституції України, на підставі статей 7, 32, 37, 55, 56, 61, 62, 77, 86 Закону України "Про Конституційний Суд України", відповідно до § 45, § 56 Регламенту Конституційного Суду України (v001z710-97) Третя колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України
ухвалила:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Лісунова Валерія Миколайовича щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (конституційності) частини першої статті 173--2, розділу IV "Провадження в справах про адміністративні правопорушення" Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10) на підставі пунктів 1, 4 статті 62 Закону України "Про Конституційний Суд України" - звернення до Конституційного Суду України неналежним суб'єктом, неприйнятність конституційної скарги.
2. Ухвала є остаточною.
ТРЕТЯ КОЛЕГІЯ СУДДІВ
ПЕРШОГО СЕНАТУ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ