БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 березня 2021 р. № 248
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1200

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1200 (1200-2002-п) "Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 34, ст. 1597; 2009 р., № 83, ст. 2821; 2012 р., № 67, ст. 2742; 2013 р., № 29, ст. 989; 2017 р., № 43, ст. 1345) зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 березня 2021 р. № 248

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1200

1. Пункти 2 і 3 постанови (1200-2002-п) виключити.
2. У Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю (1200-2002-п) , затвердженому зазначеною постановою:
1) у пункті 1:
в абзаці першому слово "знищення" замінити словом "ураження";
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
"засоби індивідуального захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин;";
абзац восьмий виключити;
абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
"прилади хімічної розвідки і контролю;";
2) пункти 2-4 викласти в такій редакції:
"2. На випидок загрози застосування ядерної зброї та інших видів зброї масового ураження проти України в умовах воєнного стану працівники формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту завчасно забезпечуються такими засобами радіаційного та хімічного захисту:
засобами індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин
для працівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (далі - суб’єкти господарювання), що належать до категорії цивільного захисту, - суб’єктами господарювання за рахунок власних коштів
для працівників суб’єктів господарювання, які призначаються до складу територіальних формувань та територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту і не входять до складу об’єктових формувань та об’єктових спеціалізованих служб цивільного захисту, - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевих бюджетів
для працівників об’єктових формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту - суб’єктами господарювання за рахунок власних коштів
для працівників центральних органів виконавчої влади, інших державних органів - центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами за рахунок коштів державного бюджету
одягом спеціальним захисним, приладами радіаційної розвідки і дозиметричного контролю, приладами хімічної розвідки і контролю
для працівників суб’єктів господарювання, які призначаються до складу територіальних формувань та територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту і не входять до складу об’єктових формувань та об’єктових спеціалізованих служб цивільного захисту, - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевих бюджетів
для працівників об’єктових формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту - суб’єктами господарювання за рахунок власних коштів
респіраторами
для працівників суб’єктів господарювання - суб’єктами господарювання за рахунок власних коштів
для працівників суб’єктів господарювання, які призначаються до складу територіальних формувань та територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту і не входять до складу об’єктових формувань та об’єктових спеціалізованих служб цивільного захисту, - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевих бюджетів
для працівників об’єктових формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту - суб’єктами господарювання за рахунок власних коштів
для працівників центральних органів виконавчої влади, інших державних органів - центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами за рахунок коштів державного бюджету
3. На випадок виникнення надзвичайних ситуацій на радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах господарювання в умовах мирного стану населення і працівники формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту завчасно забезпечуються такими засобами радіаційного та хімічного захисту:
засобами індивідуального захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин
для непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевих бюджетів із залученням коштів хімічно небезпечних об’єктів (за їх згодою)
для працівників суб’єктів господарювання, які працюють у зоні можливого хімічного забруднення, - суб’єктами господарювання за рахунок власних коштів
для працівників суб’єктів господарювання, які призначаються до складу територіальних формувань та територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту і не входять до складу об’єктових формувань та об’єктових спеціалізованих служб цивільного захисту, - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевих бюджетів
для працівників об’єктових формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту - суб’єктами господарювання за рахунок власних коштів
для працівників центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, які працюють у зоні можливого хімічного забруднення, - відповідним центральним органом виконавчої влади, іншими державними органами за рахунок коштів державного бюджету
одягом спеціальним захисним, приладами хімічної розвідки і контролю
для працівників суб’єктів господарювання, які призначаються до складу територіальних формувань та територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту і не входять до складу об’єктових формувань та об’єктових спеціалізованих служб цивільного захисту, - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевих бюджетів
для працівників об’єктових формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту - суб’єктами господарювання за рахунок власних коштів
респіраторами
для непрацюючого населення, яке проживає в зоні спостереження суб’єктів господарювання радіаційної небезпеки I і II категорій, - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевих бюджетів із залученням коштів від збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, у вигляді субвенції із спеціального фонду державного бюджету до спеціальних фондів відповідних місцевих бюджетів
4. На випадок накопичення засобів радіаційного і хімічного захисту допускається:
накопичення додаткових фільтрувальних коробок (патронів) до засобів індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин, які дають змогу використовувати їх для захисту від небезпечних хімічних речовин;
накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту, які за своїми технічними характеристиками дають змогу використовувати їх у разі застосування ядерної зброї та інших видів зброї масового ураження та в разі виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах господарювання.";
3) у пункті 12 слово "знищення" замінити словом "ураження".
3. Додаток до Порядку (1200-2002-п) викласти в такій редакції:
"Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 березня 2021 р. № 248)
НОМЕНКЛАТУРА
засобів радіаційного та хімічного захисту і норми забезпечення ними
Категорія населення
Найменування або тип засобу радіаційного та хімічного захисту
Норма забезпечення
На випадок загрози застосування ядерної зброї та інших видів зброї масового ураження проти України в умовах воєнного стану
1. Працівники суб’єктів господарювання (крім працівників, формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту), працівники центральних органів виконавчої влади та інших державних органів
засоби індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальний протигаз для захисту від бойових отруйних речовин, респіратор протипиловий)
один протигаз і один респіратор на особу і додатково 2 відсотки загальної кількості працівників
2. Працівники, формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту
засоби індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальний протигаз для захисту від бойових отруйних речовин, респіратор протипиловий)
один протигаз і один респіратор на особу і додатково 5 відсотків загальної кількості працівників формувань та спеціалізованих служб
одяг спеціальний захисний (костюм захисний)
один костюм захисний на особу і додатково 10 відсотків загальної кількості працівників формувань та спеціалізованих служб
прилади радіаційної розвідки для вимірювання потужності експозиційної дози гамма-випромінювання у межах від 0,1 мкЗв до 10 Зв (10 мкР/г до 1000 Р/г) або комплекти приладів, які охоплюють зазначений діапазон
один прилад на кожне формування, спеціалізовану службу і додатково:
один прилад на кожне формування у складі від 51 до 80 осіб;
два прилади на кожне формування, у складі понад 80 осіб
прилади хімічної розвідки і контролю
один прилад на кожне формування
прилади дозиметричного контролю для вимірювання дози опромінення людини з межею вимірів цієї дози від 0,05 до 1х108 мкЗв або комплекти приладів, які охоплюють зазначений діапазон
один дозиметр на особу
джерела живлення і засоби індикації за типами згідно із технічними характеристиками приладів
на кожний прилад і додатково 5 відсотків загальної кількості за типами джерел та засобів індикації
На випадок виникнення надзвичайних ситуацій на радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах в умовах мирного стану
3. Непрацююче населення, яке проживає у зоні спостереження суб’єктів господарювання радіаційної небезпеки I і II категорій
респіратори протипилові, ватно-марлеві пов’язки
один респіратор (ватно-марлева пов’язка) на особу і додатково 2 відсотки загальної кількості непрацюючого населення
4. Непрацююче населення, яке проживає у прогнозованій зоні хімічного забруднення
засоби індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальний протигаз для захисту населення від небезпечних хімічних речовин за їх типами або комплекти засобів захисту з аналогічними захисними властивостями)
один протигаз (комплект засобів захисту) на одну особу і додатково 10 відсотків загальної кількості непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованій зоні хімічного забруднення
5. Працівники суб’єктів господарювання, працівники центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, які працюють у зоні можливого хімічного забруднення (включаючи радіаційно та хімічно небезпечні об’єкти)
засоби індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальний протигаз для захисту населення від небезпечних хімічних речовин за їх типами або комплекти засобів захисту з аналогічними захисними властивостями)
один протигаз (комплект засобів захисту) на особу і додатково 2 відсотки загальної кількості працівників, які працюють у зоні можливого хімічного забруднення
6. Працівники формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту, які залучаються для ліквідації наслідків хімічних аварій
засоби індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальний протигаз від небезпечних хімічних речовин або ізолювальні дихальні системи)
згідно з кількістю працівників формувань та спеціалізованих служб
одяг спеціальний захисний (костюм захисний)
згідно з кількістю працівників, які призначаються до складу цих формувань та спеціалізованих служб
прилади хімічної розвідки і контролю
один прилад на формування та спеціалізовану службу цивільного захисту".