БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 березня 2021 р. № 249 Київ

Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 818 від 04.08.2021 (818-2021-п) № 38 від 19.01.2022 (38-2022-п) )
Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 81
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 березня 2021 р. № 249

ПОРЯДОК ТА УМОВИ

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг (далі - субвенція).
2. Головним розпорядником субвенції є Мінцифри.
3. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.
4. Субвенція надається за такими напрямами:
1) нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт будівель та приміщень для розміщення центрів надання адміністративних послуг (далі - центри), включаючи їх територіальні підрозділи і віддалені робочі місця адміністраторів, у тому числі завершення розпочатих у попередніх бюджетних періодах робіт з будівництва (далі - будівництво центрів);
( Підпункт 1 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 38 від 19.01.2022 (38-2022-п) )
2) облаштування будівель та приміщень, де розміщений центр, а також забезпечення центрів (включаючи їх територіальні підрозділи і віддалені робочі місця адміністраторів) обладнанням, зокрема обладнанням для видачі паспортних документів, посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів, технічними та програмними засобами, електронними системами документообігу та інформаційної взаємодії (далі - облаштування/ обладнання центрів).
( Підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 38 від 19.01.2022 (38-2022-п) )
5. Умовами надання субвенції є:
1) будівництво та облаштування/обладнання центрів здійснюється з урахуванням вимог Закону України (5203-17) "Про адміністративні послуги", Примірного положення про центр надання адміністративних послуг (118-2013-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 118 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 16, ст. 557), Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг (588-2013-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 588 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 66, ст. 2396), зокрема з урахуванням вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
2) співфінансування у поточному бюджетному році з місцевих бюджетів та позабюджетних коштів, не заборонених законодавством, здійснюється в обсязі не менш як:
10 відсотків загальної вартості товарів, робіт і послуг першого року будівництва центрів;
10 відсотків залишкової вартості товарів, робіт і послуг з будівництва центрів, розпочатих у попередніх бюджетних періодах;
30 відсотків загальної вартості закупівлі товарів, робіт і послуг на облаштування/обладнання центрів.
( Абзац четвертий підпункту 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 38 від 19.01.2022 (38-2022-п) )
Джерелами співфінансування коштів місцевих бюджетів не можуть бути інші міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам;
3) документи для отримання субвенції подані в обсязі, визначеному пунктами 7 і 8 цих Порядку та умов;
4) строки завершення робіт, що розпочаті в поточному бюджетному році, не перевищують:
двох років для робіт з будівництва центрів, з яких наступні бюджетні роки за рахунок коштів місцевих бюджетів та позабюджетних коштів, не заборонених законодавством;
одного року для робіт з облаштування/обладнання;
5) для розміщення центрів надані в установленому порядку відповідні земельні ділянки, будівлі, приміщення;
6) спрямування субвенції здійснюється на створення, приріст або оновлення основних фондів комунальної форми власності;
7) наявність затверджених проектів будівництва та результатів проведення їх експертизи відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи (560-2011-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674) (для напряму, передбаченого підпунктом 1 пункту 4 цих Порядку та умов).
6. Клопотання для отримання субвенції (далі - клопотання) та матеріали подаються до Мінцифри виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, військово-цивільними адміністраціями (далі - заявники).
7. У клопотанні у довільній формі зазначаються:
1) напрями субвенції;
2) обсяг субвенції (виходячи із загальної вартості товарів, робіт і послуг з будівництва та/або облаштування/обладнання центрів);
3) пропозиції щодо частки співфінансування за рахунок місцевого бюджету у відсотках загальної вартості товарів, робіт і послуг з будівництва та/або облаштування/обладнання;
( Підпункт 3 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 38 від 19.01.2022 (38-2022-п) )
4) строки завершення будівництва та/або облаштування/обладнання центрів;
5) інформація про пріоритетність отримання субвенції (пункт 11 цих Порядку та умов).
8. До клопотання додаються такі матеріали:
1) за напрямом, визначеним у підпункті 1 пункту 4 цих Порядку та умов:
копія рішення місцевої ради або військово-цивільної адміністрації про утворення центру та його будівництво;
інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо земельної ділянки (у разі нового будівництва) або щодо відповідної будівлі чи приміщення (у разі реконструкції, реставрації або капітального ремонту будівлі чи приміщення для розміщення центру, його територіального підрозділу, віддаленого робочого місця адміністратора);
( Абзац третій підпункту 1 пункту 8 в редакції Постанови КМ № 38 від 19.01.2022 (38-2022-п) )
копія проекту будівництва центру;
розрахунки вартості будівництва центру, деталізовані за видами робіт та роками;
копія письмового звіту експертної організації за результатами експертизи проекту будівництва центру, у якому підтверджено, у тому числі, врахування вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно з державними будівельними нормами;
гарантійний лист щодо забезпечення співфінансування у поточному бюджетному періоді з місцевого бюджету та позабюджетних коштів в обсязі не меншому, ніж визначено підпунктом 2 пункту 5 цих Порядку та умов, та своєчасного використання субвенції у разі її отримання;
матеріали щодо використаних коштів та виконаних робіт у попередніх бюджетних періодах, включаючи документи, що характеризують проведення будівельних робіт, які були виконані за рахунок коштів місцевого бюджету, міжбюджетних трансфертів та інших джерел, не заборонених законодавством (якщо роботи з будівництва центру були розпочаті у попередньому бюджетному періоді);
фотоматеріали (стан проекту до початку його реалізації в кількості не менше п’яти фотографій з різних ракурсів);
2) за напрямом, визначеним у підпункті 2 пункту 4 цих Порядку та умов:
копія рішення місцевої ради або військово-цивільної адміністрації про утворення центру;
техніко-економічне обґрунтування потреби в облаштуванні/ обладнанні центру (зокрема, зазначаються перелік необхідних товарів із зазначенням їх кількості та орієнтовної вартості, проблеми, пов’язані з відсутністю облаштування/обладнання центру, очікувані результати у разі отримання субвенції);
( Абзац третій підпункту 2 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 38 від 19.01.2022 (38-2022-п) )
гарантійний лист щодо забезпечення співфінансування у поточному бюджетному періоді з місцевого бюджету та позабюджетних коштів в обсязі не меншому, ніж визначено підпунктом 2 пункту 5 цих Порядку та умов, та своєчасного використання субвенції у разі її отримання;
( Абзац четвертий підпункту 2 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 38 від 19.01.2022 (38-2022-п) )
підтвердні документи/гарантійний лист щодо організації каналу конфіденційного зв’язку між центром і Єдиним державним демографічним реєстром, а також проведення первинної державної експертизи для отримання атестата відповідності комплексної системи захисту інформації, зареєстрованого в Адміністрації Держспецзв’язку (у разі подання клопотання щодо забезпечення обладнанням для видачі паспортних документів, посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів).
9. Клопотання та матеріали приймаються (у тому числі в електронній формі з використанням електронного підпису, який базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) у 2021 році протягом 30 робочих днів з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 249 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг", а у наступних бюджетних періодах - до 1 березня відповідного бюджетного року.
Клопотання та матеріали, в яких виявлені помилки, вважаються прийнятими у разі усунення зазначених помилок протягом п`яти робочих днів з дня отримання заявниками повідомлення про наявність таких помилок та їх суть.
10. Розгляд клопотань та матеріалів здійснюється комісією, яка утворюється Мінцифри.
Персональний склад та положення про комісію затверджуються Мінцифри.
За результатами розгляду клопотань та матеріалів комісія формує рекомендований перелік заявників, яким планується надати фінансування за рахунок субвенції у поточному бюджетному році (далі - рекомендований перелік заявників).
( Абзац третій пункту 10 в редакції Постанови КМ № 38 від 19.01.2022 (38-2022-п) )
У разі надходження недостатньої кількості клопотань та матеріалів для формування відповідного переліку комісією може бути прийнято рішення щодо оголошення додаткового періоду для приймання клопотань та матеріалів тривалістю 10 робочих днів.
11. Якщо заявлена у клопотаннях та матеріалах потреба у коштах перевищує обсяг субвенції, комісія розподіляє зазначений обсяг за двома або лише за одним з напрямів субвенції. Заявники включаються до рекомендованого переліку заявників за результатами розгляду поданих ними клопотань з урахуванням пріоритетності, визначеної на основі таких чинників:
1) обсяг співфінансування з відповідних місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством;
2) облаштування центру позначенням "Центр Дії", навігаційними табличками (табличками, які використовуються для орієнтування у центрі), піктограмами за зразками, передбаченими Примірним регламентом центру надання адміністративних послуг (588-2013-п) , затвердженим постановою Кабінетів Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 588 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 66, ст. 2396);
3) наявність у проекті будівництва центру окремого місця для проведення консультацій з підтримки підприємництва (за напрямом, визначеним у підпункті 1 пункту 4 цих Порядку та умов);
4) створення та забезпечення функціонування центрів у територіальних громадах, у яких відсутні діючі центри станом на 1 жовтня року, що передує року, в якому подається клопотання;
5) створення центрів міськими, селищними, сільськими радами, що представляють інтереси територіальних громад:
із населенням понад 10 тис. мешканців (застосовується до 1 січня 2023 р.);
із населенням менше 10 тис. мешканців (застосовується з 1 січня 2023 р.);
6) потреба у розширенні площі секторів очікування та обслуговування діючих центрів відповідно до рекомендацій, передбачених пунктом 11 Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 588 (588-2013-п) (Офіційний вісник України, 2013 р., № 66, ст. 2396), або потреба у збільшенні кількості робочих місць адміністраторів відповідно до рекомендацій, передбаченихпунктом 10 Примірного положення про центр надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 118 (118-2013-п) (Офіційний вісник України, 2013 р., № 16, ст. 557);
7) залучення співфінансування із джерел, не заборонених законодавством, зокрема із обласних чи районних бюджетів або міжнародної технічної допомоги;
8) створення територіальних підрозділів та віддалених робочих місць адміністраторів з урахуванням методичних рекомендацій щодо критеріїв територіальної доступності центру надання адміністративних послуг, включаючи його територіальні підрозділи та віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 р. № 574 (574-2021-п) (Офіційний вісник України, 2021 р., № 46, ст. 2888) (застосовується з 1 січня 2024 року).
( Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 38 від 19.01.2022 (38-2022-п) )
12. На підставі рекомендованого переліку заявників Мінцифри розробляє та вносить в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проект акта щодо розподілу субвенції між окремими місцевими бюджетами.
( Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 38 від 19.01.2022 (38-2022-п) )
13. Заявники, клопотання та матеріали яких не відповідають вимогам цих Порядку та умов або які поступаються іншим заявникам за пріоритетністю відповідно до пункту 11 цих Порядку та умов, не включаються комісією до рекомендованого переліку заявників. Витяг із протоколу із зазначенням причин невключення заявників до рекомендованого переліку заявників протягом 10 робочих днів з дня його прийняття надсилається заявникам.
( Пункт 13 в редакції Постанови КМ № 38 від 19.01.2022 (38-2022-п) )
14. Внесення змін до рекомендованого переліку заявників та до обсягів надання субвенції здійснюється за такою самою процедурою, за якою відповідно до цих Порядку та умов заявники включаються до рекомендованого переліку заявників.
( Пункт 14 в редакції Постанови КМ № 38 від 19.01.2022 (38-2022-п) )
15. Розподіл субвенції між окремими місцевими бюджетами затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету за поданням Мінцифри.
16. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому законом порядку.
Видатки, пов’язані з фінансуванням за рахунок субвенції об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва (1764-2001-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (461-2011-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599), і постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 (1070-2019-п) "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 64).
17. Проектна документація для об’єктів будівництва готується відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи (560-2011-п) .
18. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів (1132-2010-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами (z0130-13) , що встановлюється Мінфіном.
19. Відображення в первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
20. Розпорядники субвенції подають щомісяця до 5 числа Мінцифри інформацію про використання субвенції. Складення та подання фінансової та бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль і відповідальність за її цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
21. Казначейство подає щомісяця до 15 числа Мінцифри і Мінфіну інформацію про обсяги перерахування бюджетних коштів та касові видатки в розрізі місцевих бюджетів.
22. Мінцифри подає до 25 січня року, що настає за звітним періодом, Мінфіну інформацію про використання бюджетних коштів у розрізі об’єктів.