БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
09 лютого 2021 року № 68 (z0389-21)
        
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 березня 2021 р.
за № 390/36012

ІНСТРУКЦІЯ

з унесення інформації до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

1. Перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (далі - Перелік осіб), є сукупністю записів щодо окремих фізичних осіб, юридичних осіб та організацій, у тому числі трастів, які можуть мати кілька імен або найменувань.
Ключовим реквізитом для індексації особи в Переліку осіб є номер запису.
2. Перелік осіб містить таку інформацію:
Код реквізиту
Назва реквізиту
Вимоги щодо формування реквізиту
C1
Номер особи в Переліку осіб
Запису присвоюється один номер за наскрізною нумерацією у Переліку осіб.
Після виключення особи з Переліку осіб, номер, який їй був присвоєний, в подальшому не може бути присвоєний іншій особі.
Заповнюється обов’язково.
C2
Дата модифікації запису
Зазначається дата модифікації запису (дата внесення будь-яких змін до запису)
Заповнюється обов’язково.
C3
Тип запису
Зазначається тип запису:
новий запис;
модифікований запис.
Заповнюється обов’язково.
C4
Тип особи
Зазначається тип особи:
фізична особа - 1;
юридична особа, організація, у тому числі траст - 2.
Заповнюється обов’язково.
C5
Джерело, відповідно до якого особу включено/виключено до/з Переліку осіб або модифіковано запис
Зазначається відповідне джерело, на підставі якого особу включено/виключено до/з Переліку осіб, згідно із пунктами 4, 8 Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (622-2020-п)
, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 622.
Заповнюється обов’язково.
C6-C9
Ім’я фізичної особи / найменування юридичної особи, організації, у тому числі трасту
Чотири окремих поля імен (С6, С7, С8, С9) використовуються для того, щоб врахувати весь спектр імен, що використовуються у різних країнах.
1. Для фізичних осіб - громадян України:
Код реквізиту С6 - зазначається прізвище (за наявності);
Код реквізиту С7 - зазначається ім’я;
Код реквізиту С8 - зазначається по батькові (за наявності).
Вищезазначені дані вносяться відповідно до документа (відомості, отримані від Служби безпеки України, офіційного сайту ООН та від МЗС), що став підставою для включення особи до Переліку осіб, та вважаються основними.
У разі наявності варіантів написання основних даних (прізвища, імені та по батькові) англійською мовою (транслітерація), українською мовою відмінною від основного написання, такі варіанти написання зазначаються в окремо створених полях С6, С7, С8, для кожного варіанту написання прізвища, імені та по батькові.
Код реквізиту С9 - зазначається псевдонім або прізвисько (назва особи, що не є іменем).
__________
Примітка: для визначення типу імені (основне, варіант написання імені, псевдонім або прізвисько) використовуються відповідні значення коду реквізиту С10.
2. Для іноземців та фізичних осіб без громадянства:
Код реквізиту С6 - зазначається прізвище (за наявності) або ім’я 1;
Код реквізиту С7 - зазначається ім’я 2 (за наявності);
Код реквізиту С8 - зазначається по батькові (за наявності) або ім’я 3 (за наявності);
Код реквізиту С9 - зазначається ім’я 4 (за наявності).
Частки, що пишуться через дефіс (наприклад, abu-, al-, abd- тощо), не виступають окремими іменами, а зазначаються разом з іменем, до якого вони належать.
Вищезазначені дані вносяться відповідно до документа (відомості, отримані від Служби безпеки України, з офіційного сайту ООН та від МЗС), що став підставою для включення особи до Переліку осіб, та вважаються основними.
У разі наявності варіантів написання основних даних (прізвища, імені та по батькові або ім’я 1, 2, 3, 4) англійською мовою (транслітерація), українською мовою відмінною від основного написання, такі варіанти написання зазначаються в окремо створених полях С6, С7, С8, С9 для кожного варіанту написання прізвища, імені та по батькові або ім’я 1, 2, 3, 4.
За наявності в особи псевдоніму або прізвиська (назва особи, що не є іменем), такі дані зазначаються в окремо створеному полі С9.
__________
Примітка: для визначення типу імені (основне, варіант написання імені, псевдонім або прізвисько) використовуються відповідні значення коду реквізиту С10.
2. Для юридичних осіб, організацій, у тому числі трастів:
Код реквізиту C6 - повне найменування юридичної особи, організації, у тому числі трасту.
Вищезазначене найменування вноситься відповідно до документа (відомості, отримані від Служби безпеки України, з офіційного сайту ООН та від МЗС), що став підставою для включення особи до Переліку осіб, та вважається основними.
У разі наявності варіантів написання основного найменування такі варіанти написання зазначаються в окремо створених полях С6 для кожного варіанту написання найменування.
__________
Примітка: для визначення типу найменування юридичної особи, організації, у тому числі трасту (основне, варіант написання найменування, інші найменування) використовуються відповідні значення коду реквізиту С10.
C10
Тип імені (псевдоніма) фізичної особи / найменування юридичної особи, організації, у тому числі трасту
1. Для фізичних осіб:
N - основне ім’я, відповідно до документа, що став підставою для включення особи до Переліку осіб;
NE - варіант написання основного імені англійською мовою (відрізняється дещо іншим написанням при однаковому звучанні);
NU - варіант написання основного імені українською мовою (основне ім’я, викладене кирилицею);
PE - псевдонім англійською мовою (інше ім’я або варіанти його написання, що не збігаються за звучанням з основним);
PU - псевдонім українською мовою (інші імена, викладені кирилицею);
K - прізвисько (назва особи, що не є іменем).
2. Для юридичних осіб, організацій, у тому числі трастів:
N - основне найменування, відповідно до документа, що став підставою для включення особи до Переліку осіб;
NE - варіант написання основного найменування англійською мовою (відрізняється дещо іншим написанням при однаковому звучанні);
NU - варіант написання основного найменування українською мовою (основне найменування, викладене кирилицею);
PE - інші найменування англійською мовою (інші найменування або варіанти його написання, що не збігаються за звучанням з основним);
PU - інше найменування українською мовою (інше найменування, викладене кирилицею).
Заповнюється обов’язково для кожного варіанта.
C11
Категорія псевдоніма
Зазначається категорія псевдоніма:
відомий як - a.k.a.;
відомий раніше - f.k.a.;
відомий зараз - n.k.a.
Заповнюється за наявності інформації.
C12
Якість псевдоніма
Зазначається якість псевдоніма:
висока - 1;
низька - 2.
Заповнюється за наявності інформації.
C13
Дата народження фізичної особи/ дата реєстрації юридичної особи, організації, у тому числі трасту
Якщо точна дата невідома, зазначається частина дати або інформація про альтернативну дату народження фізичної особи / реєстрації юридичної особи, організації, у тому числі трасту.
Заповнюється за наявності інформації.
C14
Місце народження фізичної особи/ місце реєстрації юридичної особи, організації, у тому числі трасту
Якщо точне місце невідомо, зазначається інформація про альтернативне місце народження фізичної особи / місце реєстрації юридичної особи, організації, у тому числі трасту.
Заповнюється за наявності інформації.
C15
Громадянство чи підданство
Заповнюється за наявності інформації.
C16
Національність
Заповнюється за наявності інформації.
C17
Посада
Зазначається остання відома або поточна посада.
Заповнюється за наявності інформації.
C18
Рід діяльності
Зазначаються відома професійна підготовка, спеціальність; соціальний або інший статус.
Заповнюється за наявності інформації.
C19
Почесні, професійні, релігійні та інші звання
Зазначаються відомі почесні, професійні, релігійні та інші звання.
Заповнюється за наявності інформації.
C20
Номер та серія (за наявності) документа, що посвідчує особу
Для фізичних осіб громадян України:
номер та серія (за наявності) паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства може бути використаний на території України для укладення правочинів.
Для іноземців та фізичних осіб без громадянства:
номер та серія (за наявності) паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.
Заповнюється за наявності інформації.
C21
Дата видачі документа, що посвідчує особу
Заповнюється за наявності інформації.
C22
Назва країни видачі документа, що посвідчує особу
Зазначається відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей (v0032832-20)
, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32.
Заповнюється за наявності інформації.
C23
Цифровий код країни видачі документа, що посвідчує особу
Зазначається відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей (v0032832-20)
, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32.
Заповнюється за наявності інформації.
C24
Найменування органу, який видав документ, що посвідчує особу
Заповнюється за наявності інформації.
C25
Національний ідентифікаційний номер
1. Для фізичних осіб громадян України:
реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія (за наявності) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії;
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.
2. Для іноземців та фізичних осіб без громадянства:
національний ідентифікаційний номер;
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.
3. Для юридичних осіб - резидентів - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ.
4. Для юридичних осіб - нерезидентів, організацій, у тому числі трастів,- ідентифікаційний номер, що використовується нерезидентом під час подання податкових декларацій та інших податкових документів до податкових органів у країні, резидентом якої він є (за наявності).
Заповнюється за наявності інформації.
C26-C33
Місце проживання/
перебування/
місцезнаходження
Реквізити містять наступну інформацію:
Код реквізиту C26 - назва країни відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей (v0032832-20)
, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32;
Код реквізиту C27 - цифровий код країни відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32;
Код реквізиту C28 - поштовий індекс;
Код реквізиту C29 - область (штат, провінція);
Код реквізиту C30 - місто (селище, село);
Код реквізиту C31 - вулиця;
Код реквізиту C32 - будинок;
Код реквізиту C33 - квартира/офіс.
Заповнюється за наявності інформації.
C34
Адреса (не структурована)
Зазначається адреса, яка не відповідає загальноприйнятим нормам стосовно адресності.
Заповнюється за наявності інформації.
C35
Відмітка про рішення суду
Зазначається найменування адміністративного суду, що ухвалив рішення про включення/виключення фізичної особи, юридичної особи, організації, у тому числі трасту, до/з Переліку осіб, дата та номер такого рішення.
Заповнюється за наявності інформації.
C36
Інформація щодо перебування особи в розшуку
Зазначається інформація щодо перебування особи в розшуку, із зазначенням органу, що був ініціатором оголошення особи в розшук.
Заповнюється за наявності інформації.
C37
Додаткова інформація
Зазначається будь-яка додаткова інформація, що стосується особи, у тому числі щодо:
застосованих міжнародних санкцій;
пов’язаних осіб;
участі у незаконних збройних формуваннях;
країни заснування;
тощо.
Заповнюється за наявності інформації.
C38
Дата включення особи до Переліку осіб та дати кожної модифікації запису
Зазначається дата включення особи до Переліку осіб.
У дужках зазначаються дати кожної модифікації запису (дати внесення будь-яких змін щодо особи).
Заповнюється обов’язково.
C39
Дата виключення особи з Переліку осіб
Зазначається дата виключення особи з Переліку осіб.
Заповнюється у разі виключення особи з Переліку осіб.
C40
Інформація про банк, у якому відкрито рахунок
Заповнюється за наявності інформації.
C41
Номер банківського рахунку
Заповнюється за наявності інформації.
4. Ураховуючи те, що особи, зазначені в Переліку осіб, можуть мати декілька імен або назв, варіантів їх написання, паспортних даних, дат народження, адрес, окремий запис щодо такої особи може мати більше ніж один рядок. Для кожної особи може бути заповнено декілька полів з однаковою назвою (наприклад декілька дат народження).
5. У разі виключення Держфінмоніторингом фізичної особи, юридичної особи, організації, у тому числі трасту, з Переліку осіб записи про таких осіб видаляються.
Директор
Департаменту забезпечення
координаційно-моніторингової роботи
Міністерства фінансів України
Ю. Конюшенко