БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
09.02.2021 № 68
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 березня 2021 р.
за № 389/36011

Про затвердження Порядку доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та Інструкції з унесення інформації до такого переліку

Відповідно до частини другої статті 24 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (361-20) та пункту 11 Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (622-2020-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 622, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, що додається.
2. Затвердити Інструкцію з унесення інформації до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (z0390-21) , що додається.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 05 травня 2016 року № 475 (z0772-16) "Про затвердження Порядку доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та Інструкції з унесення інформації до такого переліку", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 травня 2016 року за № 772/28902.
4. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України спільно з Департаментом фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д.В. та заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В.П.
Міністр
С. Марченко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби
фінансового моніторингу України
Голова Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
Голова Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
Голова Національного банку України
Заступник директора-розпорядника
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
І. Черкаський
Т. Хромаєв
Ю. Щиголь
К. Шевченко
Н.Є. Рудуха
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
09 лютого 2021 року № 68
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 березня 2021 р.
за № 389/36011

ПОРЯДОК

доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

1. Цей Порядок розроблений з метою реалізації частини другої статті 24 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (361-20) та пункту 11 Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (622-2020-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 622, визначає процедуру доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (далі - Перелік осіб).
2. Формування переліку осіб або внесення до нього змін здійснюється Держфінмоніторингом негайно (у найкоротший строк протягом робочого дня, в який мають здійснюватися відповідні дії, з моменту настання підстав для їх здійснення) на підставі відомостей, зазначених у пунктах 4, 5 Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (622-2020-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 622.
3. Перелік осіб та зміни до нього доводяться до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингом шляхом його розміщення на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу у файлах форматів XML та PDF за структурою та реквізитами визначеними Інструкцією з унесення інформації до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 09 лютого 2021 року № 68.
4. Розміщення на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу Переліку осіб та змін до нього здійснюється негайно та супроводжується відповідним повідомленням у розділі Новини про зміни до Переліку осіб.
5. Захист інформації у Переліку осіб здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) .
Директор
Департаменту забезпечення
координаційно-моніторингової роботи
Міністерства фінансів України
Ю. Конюшенко