БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
08.04.2021 № 29

Про внесення змін до Тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України

Відповідно до статей 7, 15, 42, 56 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) , з метою приведення переліку послуг, що надаються Національним банком України у сфері реєстрації та ліцензування, у відповідність до вимог законодавства України та у зв'язку з переглядом тарифів на послуги, що надаються Національним банком України у цій сфері, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести зміни до Тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України, (z0787-03) затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333 (z0784-03) , зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 787/8108 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 01 квітня 2019 року № 54) (зі змінами), виклавши їх у новій редакції, що додається.
2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Голова
К. Шевченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
12.08.2003 № 333
(у редакції
постанови Правління
Національного банку України
08.04.2021 № 29)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2003 р.
за № 787/8108

ТАРИФИ

на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України

Таблиця
№ з/п
№ послуги
Найменування послуг
Тарифи (у гривнях)
1
2
3
4
1
1
Розгляд пакета документів щодо погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність
70 140
2
2
Розгляд пакета документів щодо погодження змін, що вносяться до статуту банку за загальною процедурою/положення про філію іноземного банку (крім змін, пов'язаних зі зміною розміру статутного/приписного капіталу)
9 420
3
3
Розгляд пакета документів щодо отримання попереднього висновку Національного банку України щодо відповідності проєкту статуту банку законодавству України до прийняття рішення про затвердження змін до статуту банку, не пов'язаних зі зміною розміру статутного капіталу
Безплатно
4
4
Розгляд пакета документів щодо погодження змін, що вносяться до статуту банку, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу за загальною процедурою, та до положення про філію іноземного банку, пов'язаних зі зміною розміру приписного капіталу
29 100
5
5
Розгляд пакета документів щодо погодження змін, що вносяться до статуту банку, пов'язаних зі зменшенням розміру статутного капіталу за загальною процедурою
14 550
6
6
Розгляд пакета документів щодо надання попередньої згоди на збільшення розміру статутного капіталу за спрощеною процедурою відповідно до Закону України (1985-19)
"Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків"
22 950
7
7
Розгляд пакета документів щодо погодження змін до статуту банку у зв'язку зі зміною розміру статутного капіталу за спрощеною процедурою відповідно до Закону України (1985-19)
"Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків"
7 500
8
8
Розгляд пакета документів щодо погодження змін до статуту неплатоспроможного банку у зв'язку зі зміною розміру статутного капіталу за спрощеною процедурою відповідно до Закону України (4452-17)
"Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"
Безплатно
9
9
Розгляд пакета документів щодо надання банківської ліцензії юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність
55 170
10
10
Розгляд пакета документів щодо погодження статуту банку у зв'язку з втратою ним статусу перехідного (крім змін, пов'язаних зі зміною розміру статутного капіталу) та надання йому банківської ліцензії
25 000
11
11
Розгляд пакета документів щодо погодження статуту банку у зв'язку з втратою ним статусу перехідного (пов'язаних зі зміною розміру статутного капіталу) та надання йому банківської ліцензії
38 910
12
12
Розгляд пакета документів щодо надання банківської ліцензії банку у зв'язку зі зміною найменування або замість втраченої або пошкодженої ліцензії
3 990
13
13
Розгляд пакета документів щодо надання банківської ліцензії філії іноземного банку у зв'язку зі зміною найменування або замість втраченої або пошкодженої ліцензії
4 310
14
14
Розгляд пакета документів щодо надання банківської ліцензії перехідному банку відповідно до Закону України (4452-17)
"Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" за спрощеною процедурою
Безплатно
15
15
Розгляд пакета документів про початок банком/філією іноземного банку нового виду діяльності та/або надання нового виду фінансових послуг
24 200
16
16
Розгляд пакета документів щодо акредитації представництва іноземного банку на території України
9 920
17
17
Розгляд пакета документів щодо погодження змін до положення про представництво іноземного банку
4 310
18
18
Розгляд пакета документів щодо скасування акредитації представництва іноземного банку
Безплатно
19
19
Розгляд пакета документів щодо акредитації філії іноземного банку на території України
75 380
20
20
Розгляд пакета документів щодо надання дозволу на створення дочірнього банку/філії/представництва українського банку на території іншої держави
25 290
21
21
Розгляд пакета документів щодо включення відомостей про відокремлений підрозділ банку (філію, відділення, представництво тощо) до Державного реєстру банків
1 960
22
22
Розгляд пакета документів щодо включення відомостей до Державного реєстру банків щодо зміни відомостей про відокремлений підрозділ банку (філію, відділення, представництво тощо) (крім змін, пов'язаних зі зміною місцезнаходження без фактичного переміщення) (за винятком повідомлень, які надсилаються банками через автоматизовану систему "Банк-Інфо")
400
23
23
Розгляд пакета документів щодо надання згоди на ліквідацію банку за рішенням власників
Безплатно
24
24
Розгляд пакета документів щодо виключення банку/банку, що реорганізовується/філії іноземного банку з Державного реєстру банків у зв'язку з завершенням процедури їх ліквідації/реорганізації
Безплатно
25
25
Розгляд пакета документів щодо надання згоди на здійснення дій, пов'язаних із припиненням здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи
Безплатно
26
26
Розгляд пакета документів щодо погодження набуття/збільшення або фактично набутої/збільшеної істотної участі в банку, у неплатоспроможному або перехідному банку за загальною/спрощеною процедурою
37 530
27
27
Розгляд пакета документів щодо погодження набуття/збільшення або фактично набутої/збільшеної істотної участі в банку, у неплатоспроможному або перехідному банку за загальною/спрощеною процедурою, якщо заявник є або в результаті набуття або збільшення істотної участі стане кінцевим власником банку та здійснюватиме вирішальний вплив на його управління чи діяльність
40 700
28
28
Розгляд пакета документів для проходження попередньої кваліфікації осіб, які мають намір брати участь у виведенні неплатоспроможних банків із ринку (крім приймаючого банку)
23 850
29
29
Розгляд пакета документів для визнання банківської групи та погодження відповідальної особи банківської групи
Безплатно
30
30
Розгляд пакета документів для погодження змін структури власності банківської групи
Безплатно
31
31
Розгляд пакета документів щодо припинення визнання банківської групи на підставі інформації, отриманої від відповідальної особи банківської групи
Безплатно
32
32
Розгляд пакета документів щодо надання дозволу на реорганізацію банку за рішенням його власників та затвердження плану реорганізації банку за загальною процедурою
28 590
33
33
Розгляд пакета документів щодо надання попереднього висновку про погодження проєкту плану реорганізації банку за спрощеною процедурою відповідно до Закону України (1985-19)
"Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків"
23 440
34
34
Розгляд пакета документів щодо надання дозволу на реорганізацію банку шляхом приєднання за спрощеною процедурою відповідно до Закону України (1985-19)
"Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків"
6 280
35
35
Розгляд пакета документів щодо погодження змін до статуту банку-правонаступника у зв'язку з реорганізацією за загальною процедурою/спрощеною процедурою
10 160
36
36
Розгляд пакета документів щодо погодження на посаді керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку, працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу в банку, керівника філії іноземного банку, головного бухгалтера філії іноземного банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту філії іноземного банку
Безплатно
37
37
Розгляд пакета документів щодо погодження звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту, працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу в банку не з його ініціативи
Безплатно
38
38
Розгляд пакета документів щодо видачі небанківській установі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків
37 460
39
39
Розгляд пакета документів щодо видачі небанківській установі ліцензії на здійснення валютних операцій
30 290
40
40
Узгодження правил (із видачею свідоцтва) міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент
60 540
41
41
Узгодження правил (із видачею свідоцтва) внутрішньодержавної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент
52 940
42
42
Узгодження змін до правил (із видачею свідоцтва) міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент (крім випадку, якщо зміни до правил уносяться виключно з метою приведення у відповідність до змін у законодавстві України)
52 180
43
43
Узгодження змін до правил (із видачею свідоцтва) внутрішньодержавної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент (крім випадку, якщо зміни до правил уносяться виключно з метою приведення у відповідність до змін у законодавстві України)
45 710
44
44
Узгодження змін до правил (із видачею свідоцтва) платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент (у випадку, якщо зміни до правил уносяться виключно з метою приведення у відповідність до змін у законодавстві України)
Безплатно
45
45
Узгодження умов та порядку діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури
33 100
46
46
Розгляд пакета документів, поданого для отримання юридичною особою ліцензії на надання банкам послуг з інкасації
39 820
47
47
Розгляд пакета документів щодо видачі юридичній особі погодження Національного банку України на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки
32 130