БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.03.2021 № 208
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 квітня 2021 р.
за № 434/36056

Про внесення зміни до наказу Міністерства культури і туризму України від 18 жовтня 2005 року № 745

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 року № 29 (29-2021-п) "Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" НАКАЗУЮ:
1. Внести зміну у примітку 1 (z1285-05) додатка 1 до наказу Міністерства культури і туризму України від 18 жовтня 2005 року № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2005 року за № 1285/11565, доповнивши пункт 1 після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
"Посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2021 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 2670 гривень, з 1 грудня 2021 року - 2893 гривні.".
У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.
2. Департаменту економічного розвитку та фінансів подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 1 січня 2021 року.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Дуля Я.М.
Міністр культури
та інформаційної політики
України
О. Ткаченко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок
Міністр розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України
Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні
Міністр фінансів України
О.О. Шубін
І. Петрашко
Р. Іллічов
С. Марченко