БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.02.2021 № 542
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 квітня 2021 р.
за № 461/36083

Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 21 січня 2014 року № 102

Відповідно до статті 20 Закону (3808-12) України "Про фізичну культуру і спорт", підпункту 30 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 (220-2014-п) , НАКАЗУЮ:
1. У преамбулі (z0210-14) наказу Міністерства молоді та спорту України від 21 січня 2014 року № 102 "Про затвердження Положення про комісію для надання спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 лютого 2014 року за № 210/24987, слова та цифри "підпункту 36 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 24 липня 2013 року № 390" замінити словами та цифрами "підпункту 30 пункту 4 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220".
2. У Положенні про комісію для надання спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу (z0210-14) , затвердженому наказом Міністерства молоді та спорту України від 21 січня 2014 року № 102, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 04 лютого 2014 року за № 210/24987:
1) у розділі V:
пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Засідання комісії можуть проводитися в режимі реального часу (онлайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через мережу Інтернет шляхом відеоконференції для всіх учасників засідання.";
пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі проведення засідань комісії в режимі реального часу (онлайн) з використанням відповідних технічних засобів, цей факт фіксується у протоколі.";
2) у тексті Положення (z0210-14) слова "громадські організації" у всіх відмінках замінити словами "громадські об'єднання" у відповідних відмінках;
3) у додатку до Положення:
слова "ім'я, по батькові" замінити словами "власне ім'я, по батькові (за наявності)";
слова "ініціали, прізвище" замінити словами "Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ".
3. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства молоді та спорту України.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
Міністр молоді та спорту
України
В. Гутцайт
ПОГОДЖЕНО:
Президент Національного комітету
спорту інвалідів України
Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю
Виконавчий директор
Національного олімпійського комітету України
Президент Спортивного комітету України
В.М. Сушкевич
Т. Баранцова
Н.П. Коваленко
І. Шевляк