БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.03.2021 № 110
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 квітня 2021 р.
за № 430/36052

Про затвердження зразка бланка, технічного опису акредитаційної картки, форм реєстраційних анкет та порядку оформлення та видачі акредитаційних карток

Відповідно до підпунктів 59, 60 пункту 4 Положення про Міністерство закордонних справ (281-2016-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 року № 281, та з метою вдосконалення порядку акредитації та реєстрації співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій, а також членів їх сімей, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зразок бланка акредитаційної картки, що додається.
2. Затвердити Технічний опис акредитаційної картки, що додається.
3. Затвердити Форму реєстраційної анкети співробітника акредитуючої установи, що додається.
4. Затвердити Форму реєстраційної анкети члена сім’ї співробітника акредитуючої установи, що додається.
5. Затвердити Порядок оформлення, видачі, списання та знищення бланків акредитаційних карток, що додається.
6. Департаменту державного протоколу подати цей наказ на державну реєстрацію в установленому порядку.
7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державного протоколу.
Міністр
Д. Кулеба
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства закордонних
справ України
17 березня 2021 року № 110

ЗРАЗОК

( Див. текст (z0430-21d1) )
Т.в.о. директора
Департаменту державного
протоколу
М. Кастран
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства закордонних
справ України
17 березня 2021 року № 110

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

акредитаційної картки

1. Бланк акредитаційної картки виготовляється у формі пластикової картки розміром 54 x 85,6 мм.
2. Бланк акредитаційної картки відтворюється з використанням офсетного та ірисного офсетного друку.
3. На лицьовому боці акредитаційної картки знаходяться:
У верхній лівій частині лицьового боку акредитаційної картки зображено логотип Міністерства закордонних справ України та малий Державний Герб України.
У верхній частині лицьового боку акредитаційної картки послідовно згори донизу надруковано "Міністерство закордонних справ України", "Департамент державного протоколу", "Ministry of Foreign Affairs of Ukraine", "Directorate General for State Protocol". Нижче надрукована горизонтальна лінія мікротексту "Міністерство закордонних справ України Департамент державного протоколу Ministry of Foreign Affairs of Ukraine Directorate General for State Protocol".
Сукупність паралельних сіток в правій частині картки виконано із застосуванням фарби, що набуває свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення.
В правій частині бланку акредитаційної картки надруковано зображення печатки Департаменту державного протоколу.
В нижній частині лицьового боку акредитаційної картки надруковані назви полів
"Стать/Sex", "Видана/Issued";
"Дата народження / Date of birth", "Дійсна до / Expires".
У лівій частини лицьового боку акредитаційної картки розташовано зону для відцифрованого образу обличчя особи. Нижче послідовно надруковано згори донизу "АКРЕДИТАЦІЙНА КАРТКА", "ACCREDITATION CARD", тип та номер бланку акредитаційної картки.
4. На зворотному боці бланку акредитаційної картки
У верхній частині розташовано інформацію щодо передбачених привілеїв та імунітетів для пред’явника відповідно до міжнародних договорів України українською та англійською мовами.
У нижній частині надрукована інформація щодо адреси МЗС та попередження про шахрайське використання:
"Ця картка є власністю Міністерства закордонних справ України. Якщо ви її знайшли, просимо повернути за адресою: Україна, 01018, м. Київ, Михайлівська площа, 1; тел.: +38 044 238 15 47
Шахрайське використання картки карається відповідно до Закону
This card remains the property of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. If found please return to: 1, Mykhailivska square, Kyiv, 01018, Ukraine, tel.: +38 044 2381547
Fraudulent use of the card shall be prosecuted by the law."
На акредитаційній картці прізвище, ім’я особи, назва акредитуючої установи та посада особи зазначаються українською та англійською мовами.
Жіноча стать зазначається літерами "ж/f", чоловіча - "ч/m".
Дата народження зазначається таким чином: дні та місяці - двома цифрами (від одиниці до дев’яти, попереду ставиться нуль), між якими ставиться крапка, роки - чотирма цифрами, яким передує крапка.
Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно "XX" - для дня чи місяця, "XXXX" - для року, "XX XX XXXX" - для дня, місяця і року.
Дата видачі та дата закінчення строку дії акредитаційної картки зазначаються таким чином: дні та місяці - двома цифрами (від одиниці до дев’яти, попереду ставиться нуль), між якими ставиться крапка, роки - чотирма цифрами, яким передує крапка).
Бланк акредитаційної картки персоналізується із застосуванням кольорового ретрансфертного термодруку з нанесенням захисного шару.
Т.в.о. директора
Департаменту державного
протоколу
М. Кастран
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства закордонних
справ України
17 березня 2021 року № 110

ФОРМА

реєстраційної анкети співробітника акредитуючої установи

( Див. текст (z0430-21d2) )
Т.в.о. директора
Департаменту державного
протоколу
М. Кастран
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства закордонних
справ України
17 березня 2021 року № 110

ФОРМА

реєстраційної анкети члена сім’ї співробітника акредитуючої установи

( Див. текст (z0430-21d3) )
Т.в.о. директора
Департаменту державного
протоколу
М. Кастран
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства закордонних
справ України
17 березня 2021 року № 110
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 квітня 2021 р.
за № 430/36052

ПОРЯДОК

оформлення, видачі, списання та знищення бланків акредитаційних карток

1. Прийом документів для здійснення акредитації та видача акредитаційних карток здійснюються працівниками структурного підрозділу з питань протоколу МЗС (далі - структурний підрозділ).
2. Працівник структурного підрозділу вносить пропозицію щодо видачі акредитаційної картки із зазначенням її типу та терміну дії відповідно до чинного законодавства. Рішення про оформлення акредитаційної приймається керівником структурного підрозділу або його заступником.
3. Персоналізація бланків акредитаційних карток здійснюється працівниками структурного підрозділу з використанням інформаційних систем МЗС.
4. Списання персоналізованих та виданих, а також зіпсованих у процесі персоналізації бланків акредитаційних карток здійснюється раз на місяць комісією, яка створюється за дорученням керівника структурного підрозділу (далі - Комісія).
5. Знищення повернутих та зіпсованих бланків акредитаційних карток здійснюється Комісією раз на три місяці про що складається акт знищення бланків акредитаційних карток.
Т.в.о. директора
Департаменту державного
протоколу
М. Кастран