БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.01.2021 № 123
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 березня 2021 р.
за № 401/36023

Про затвердження Положення про умови, диференційовані показники та розміри преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Державного агентства резерву України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 (859-99-п) "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств", з метою впорядкування умов оплати праці керівників державних підприємств, які належать до сфери управління Державного агентства резерву України, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про умови, диференційовані показники та розміри преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Державного агентства резерву України, що додається.
2. Департаменту фінансово-господарської діяльності (Бояркіна О.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законо-давством порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконання цього наказу покласти на керівника Державного агентства резерву України.
Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
І. Петрашко
ПОГОДЖЕНО:
Тимчасово виконуючий обов’язки
Голови Державного агентства резерву України
Керівник Секретаріату Спільного представницького
органу сторони роботодавців на національному рівні
М. Барабаш
Р. Іллічов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
22.01.2021 № 123
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 березня 2021 р.
за № 401/36023

ПОЛОЖЕННЯ

про умови, диференційовані показники та розміри преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Державного агентства резерву України

1. Це Положення визначає умови, диференційовані показники та розміри преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Державного агентства резерву України (далі - підприємства).
2. Це Положення розроблено із застосуванням принципів прозорості, справедливості та підзвітності.
3. Метою розроблення цього Положення є забезпечення системи преміювання керівників підприємств відповідно до ефективності їх роботи.
4. Розмір премії керівника підприємства за відповідний період установлюється за виконання умов та диференційованих показників преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Державного агентства резерву України, за підсумками роботи за квартал і рік згідно з додатком до цього Положення.
5. Максимальний розмір премії за підсумками роботи за квартал не може перевищувати розміру трьох посадових окладів керівника підприємства.
6. Максимальний розмір премії за підсумками роботи за рік не може перевищувати розміру 24 посадових окладів керівника підприємства.
7. Премія за підсумками роботи за квартал та рік нараховується за фактично відпрацьований час.
8. Рішення про преміювання та визначення розміру премії керівників підприємств приймається керівником Державного агентства резерву України за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період (квартал, рік) та за поданням керівника підпри-ємства пропозиції щодо розміру преміювання разом зі звітом про виконання фінансових показників підприємства.
9. У разі припинення трудових відносин за посадою премія за поточний звітний період керівнику підприємства не нараховується.
10. Керівникам новостворених державних підприємств (перетворених із державних організацій), які здійснюють фінансово-господарську діяльність у статусі державного підприємства менше 12 місяців, річна премія не нараховується.
11. Керівникам підприємств, до яких застосовується дисциплінарне стягнення, премія не виплачується протягом дії дисциплінарного стягнення.
Директор департаменту
фінансово-господарської
діяльності,
головний бухгалтер
О. Бояркіна
Додаток
до Положення про умови, диференційовані
показники та розміри преміювання
керівників державних підприємств,
що належать до сфери управління
Державного агентства резерву України
(пункт 4)
УМОВИ, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ПОКАЗНИКИ ТА РОЗМІРИ
преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Державного агентства резерву України
1. Преміювання керівників підприємств здійснюється за таких умов:
1
Невиконання фінансового плану (чистий прибуток)
премія не нараховується
2
Наявність заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у відповідному звітному періоді
премія не більше 20 відсотків від максимально дозволеного розміру премії
3
Збільшення розміру заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у поточному квартальному або річному звітному періоді порівняно з попереднім аналогічним звітним періодом
премія не нараховується
4
Погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни
премія не нараховується
5
Незатвердження (непогодження) в установленому законодавством порядку річного фінансового плану
премія не нараховується
2. Умови преміювання керівника Підприємства за підсумками роботи за квартал
Показники за звітний період
Відсоток зростання до аналогічного періоду минулого року
Розмір преміювання в кратності до посадового окладу
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
менше 0
0
від 0 до 5
0,75
більше 5
1
Показники за звітний період
Відсоток зростання до аналогічного періоду минулого року
Кількість окладів
Валовий прибуток
менше 0
0
від 0 до 5
0,75
більше 5
1
Чистий фінансовий результат (прибуток)
менше 0
0
від 0 до 5
0,75
більше 5
1
3. Умови преміювання керівників підприємства за підсумками роботи за рік
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний рік
Відсоток зростання до минулого року
Кількість балів
до 10 млн гривень
менше 0
0
від 0 до 5
7
від 5 до 15
12
від 15 до 25
17
більше 25
22
більше 10–25 млн гривень
менше 0
0
від 0 до 5
9
від 5 до 15
14
від 15 до 25
19
більше 25
24
більше 25–50 млн гривень
менше 0
0
від 0 до 5
11
від 5 до 15
16
від 15 до 25
21
більше 25
26
більше 50–100 млн гривень
менше 0
0
від 0 до 5
13
від 5 до 15
18
від 15 до 25
23
більше 25
28
більше 100 млн гривень
менше 0
0
від 0 до 5
15
від 5 до 15
20
від 15 до 25
25
більше 25
30
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний рік
Кількість балів
менше 0
0
від 0 до 5
2
від 5 до 10
4
від 10 до 15
6
більше 15
8
Рентабельність по EBITDA за звітний рік
Кількість балів
менше 0
0
від 0 до 5
1
від 5 до 15
2
більше 15
3
Перевищення темпів зростання витрат над доходами (згідно з Ф-2) (у порівнянні з минулим роком)
Кількість балів
НАЯВНІСТЬ
-5
Рентабельність діяльності (чистий прибуток / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг*100 %)) за звітний рік
Кількість балів
від 0 до 3
1
від 3 до 7
3
від 7 до 12
5
більше 12
7
Сума балів
Кількість окладів
Сума балів
Кількість окладів
0
0
1
0,5
25
12,5
2
1
26
13
3
1,5
27
13,5
4
2
28
14
5
2,5
29
14,5
6
3
30
15
7
3,5
31
15,5
8
4
32
16
9
4,5
33
16,5
10
5
34
17
11
5,5
35
17,5
12
6
36
18
13
6,5
37
18,5
14
7
38
19
15
7,5
39
19,5
16
8
40
20
17
8,5
41
20,5
18
9
42
21
19
9,5
43
21,5
20
10
44
22
21
10,5
45
22,5
22
11
46
23
23
11,5
47
23,5
24
12
48
24