БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 9 березня 2021 р. № 339
Київ

Деякі питання розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 696 від 07.07.2021 (696-2021-п) № 737 від 14.07.2021 (737-2021-п) № 870 від 18.08.2021 (870-2021-п) № 1218 від 24.11.2021 (1218-2021-п) № 1270 від 24.11.2021 (1270-2021-п) )
Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на 2021 рік на розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізацію і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я;
Порядок здійснення заходів щодо забезпечення розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році;
перелік медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного бюджету в межах здійснення заходів щодо забезпечення розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році.
( Абзац четвертий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 1270 від 24.11.2021 (1270-2021-п) )
2. Установити, що:
під час здійснення заходів щодо забезпечення розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році удосконалюються механізми організації та надання екстреної медичної допомоги, спрямованої на забезпечення вчасного, якісного та ефективного реагування на випадки невідкладних станів, а також здійснення освітніх заходів та проведення оцінки якості знань (компетентностей) працівників системи екстреної медичної допомоги;
вимоги пункту 9 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (228-2002-п) (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414), щодо критеріїв визначення одержувача бюджетних коштів не застосовуються під час визначення одержувача бюджетних коштів для централізованих закупівель, визначених цією постановою;
введення в межах здійснення заходів щодо забезпечення розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році в обіг та/або в експлуатацію медичних виробів та допоміжних засобів до них, систем медичних виробів, процедурних наборів, включених до затвердженого цією постановою переліку, щодо яких не виконані вимоги пунктів 15-19 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753 (753-2013-п) (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3046), пунктів 10-13 Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 754 (754-2013-п) (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3047), дозволяється за умови визнання призначеним органом з оцінки відповідності результатів оцінки відповідності, проведеної іноземними акредитованими органами з оцінки відповідності, відповідно до вимог частин першої та третьої статті 45 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".
3. Міністерству охорони здоров’я подати до 1 квітня 2022 р. Кабінетові Міністрів України та Міністерству фінансів звіт про результати здійснення заходів щодо забезпечення розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році та пропозиції щодо продовження здійснення таких заходів у 2022 році.
4. Обласним та Київській міській державним адміністраціям:
забезпечити реєстрацію спеціалізованого санітарного транспорту типу B і C;
забезпечити доставку спеціалізованого санітарного транспорту типу B і C та засобів оснащення для демонстрації та тренування від державного підприємства "Медичні закупівлі України" до центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;
забезпечити всебічне сприяння реалізації експериментального проекту з аеромедичної евакуації;
забезпечити участь працівників системи екстреної медичної допомоги у реалізації експериментального проекту із здійснення освітніх заходів та проведення оцінки якості знань (компетентностей) працівників системи екстреної медичної допомоги на національному рівні в обсягах, доведених Міністерством охорони здоров’я;
подати до 15 лютого 2022 р. Міністерству охорони здоров’я звіт про здійснення у регіоні заходів щодо забезпечення розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2021 р. № 339

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених у державному бюджеті на 2021 рік на розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізацію і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я

( Див. текст (1082-20) )
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті (1082-20) на 2021 рік за програмою "Розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізація і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я" (далі - бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МОЗ.
Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за такими напрямами використання бюджетних коштів є:
( Абзац третій пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 696 від 07.07.2021 (696-2021-п) )
реалізація експериментального проекту із здійснення освітніх заходів та проведення оцінки якості знань (компетентностей) працівників системи екстреної медичної допомоги на національному рівні - заклади вищої освіти, які належать до сфери управління МОЗ, провадять діяльність відповідно до законодавства, пройшли конкурсний відбір та з якими відповідно до законодавства укладено контракт щодо підготовки/перепідготовки/підвищення кваліфікації працівників системи екстреної медичної допомоги;
проведення оцінки якості знань - державний заклад "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України", який є уповноваженим органом з проведення державної оцінки якості знань;
реалізація експериментального проекту з аеромедичної евакуації - державний заклад "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України" (далі - науково-практичний центр);
( Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 696 від 07.07.2021 (696-2021-п) )
модернізація і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я Державного управління справами - державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами та клінічна лікарня "Феофанія" Державного управління справами.
( Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1218 від 24.11.2021 (1218-2021-п) )
Одержувачами бюджетних коштів за такими напрямами використання бюджетних коштів є:
забезпечення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф спеціалізованим санітарним транспортом екстреної медичної допомоги типу B і C як системою медичних виробів, допоміжних засобів до них та устатковання у складі колісних засобів, призначених для виконання спеціальних робочих функцій, та додаткових предметів спеціального обладнання (далі - спеціалізований санітарний транспорт), засобами оснащення для демонстрації та тренування у навчально-тренувальних відділах (центрах) підготовки (далі - манекени), а також закупівля послуг, пов’язаних з таким забезпеченням, забезпечення опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах, в яких розміщені відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, обладнанням, забезпечення оснащення лабораторним обладнанням експертного та регіональних центрів неонатального скринінгу - державне підприємство "Медичні закупівлі України", що належить до сфери управління МОЗ.
( Абзац пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 696 від 07.07.2021 (696-2021-п) , № 870 від 18.08.2021 (870-2021-п) ) ( Абзац пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 696 від 07.07.2021 (696-2021-п) )
3. Бюджетні кошти спрямовуються в межах здійснення заходів щодо забезпечення розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році на:
забезпечення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях, а також державного закладу "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України" спеціалізованим санітарним транспортом та манекенами;
закупівлю послуг, пов’язаних з поставками спеціалізованого санітарного транспорту та манекенів, а саме: транспортно-експедиційних послуг, інформаційно-консультаційних послуг, у тому числі послуг з інформаційного забезпечення нормативними документами, технічного огляду, експертизи, перевірки технічного стану, випробувань спеціалізованого санітарного транспорту, його складових (запасних) частин та обладнання, послуг з паркування спеціалізованого санітарного транспорту, зокрема оренди майданчиків для паркування/зберігання спеціалізованого санітарного транспорту;
оплату банківських послуг (закупівлю коштів в іноземній валюті), пов’язаних з поставками спеціалізованого санітарного транспорту та манекенів;
забезпечення опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах, в яких розміщені відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, обладнанням;
забезпечення оснащення лабораторним обладнанням, лабораторно-інформаційною системою та комп’ютеризованими робочими місцями працівників експертного та регіональних центрів неонатального скринінгу;
( Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 870 від 18.08.2021 (870-2021-п) )
реалізацію експериментального проекту з аеромедичної евакуації;
реалізацію експериментального проекту із здійснення освітніх заходів та проведення оцінки якості знань (компетентностей) працівників системи екстреної медичної допомоги на національному рівні;
забезпечення модернізації і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я Державного управління справами.
( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1218 від 24.11.2021 (1218-2021-п) )
4. Закупівлі спеціалізованого санітарного транспорту та манекенів, обладнання для опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах, в яких розміщені відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, а також реалізація експериментального проекту з аеромедичної евакуації здійснюються відповідно до Порядку здійснення заходів щодо забезпечення розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2021 р. № 339 "Деякі питання розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році".
Реалізація експериментального проекту із здійснення освітніх заходів та проведення оцінки якості знань (компетентностей) працівників системи екстреної медичної допомоги на національному рівні здійснюється у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
5. З метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості на кінець відповідного бюджетного періоду в державних контрактах у межах реалізації експериментального проекту із здійснення освітніх заходів та проведення оцінки якості знань (компетентностей) працівників системи екстреної медичної допомоги на національному рівні зазначається умова щодо обов’язковості коригування сум державних контрактів у разі зменшення бюджетних призначень.
6. МОЗ як головний розпорядник бюджетних коштів забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів відповідно до законодавства.
Обсяг бюджетних асигнувань для розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, зазначених в абзаці сьомому пункту 2 цього Порядку, та розрахунки, які визначають доцільність запланованих видатків бюджету, МОЗ погоджує з Державним управлінням справами.
( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1218 від 24.11.2021 (1218-2021-п) )
7. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів подають щокварталу до 15 числа наступного місяця МОЗ інформацію про використання бюджетних коштів та здійснення заходів щодо забезпечення розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році.
8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2021 р. № 339

ПОРЯДОК

здійснення заходів щодо забезпечення розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення заходів щодо забезпечення розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році.
2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у такому значенні:
центр екстреної медичної допомоги - центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, який уклав договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ;
непілотні центри екстреної медичної допомоги - центри екстреної медичної допомоги, які не були учасниками реалізованого протягом 2019 року пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві та уклали договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ, а саме такі центри у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях;
спеціалізований санітарний транспорт - спеціалізований санітарний транспорт екстреної медичної допомоги типів B і C як системи медичних виробів, допоміжних засобів до них та устаткування у складі колісних засобів, призначених для виконання спеціальних робочих функцій, та додаткових предметів спеціального обладнання;
манекени - засоби оснащення для демонстрації та тренування у навчально-тренувальних відділах (центрах) підготовки центрів екстреної медичної допомоги;
науково-практичний центр - державний заклад "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України";
замовник - державне підприємство "Медичні закупівлі України" в частині закупівель спеціалізованого санітарного транспорту, манекенів, обладнання для опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах, в яких розміщені відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, лабораторного обладнання для експертного та регіональних центрів неонатального скринінгу.
( Абзац сьомий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 870 від 18.08.2021 (870-2021-п) )
3. Заходами розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році є:
забезпечення непілотних центрів екстреної медичної допомоги, а також науково-практичного центру спеціалізованим санітарним транспортом;
забезпечення непілотних центрів екстреної медичної допомоги засобами оснащення для демонстрації та тренування;
забезпечення опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах, в яких розміщені відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, обладнанням;
реалізація експериментального проекту з аеромедичної евакуації;
реалізація експериментального проекту із здійснення освітніх заходів та проведення оцінки якості знань (компетентностей) працівників системи екстреної медичної допомоги на національному рівні у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
4. Заявки на централізовані закупівлі спеціалізованого санітарного транспорту (далі - заявки) подаються до МОЗ у визначений ним спосіб на підставі даних непілотних центрів екстреної медичної допомоги облдержадміністраціями відповідних регіонів, а також на підставі даних науково-практичного центру на одну одиницю спеціалізованого санітарного транспорту типу C (далі - заявники) протягом десяти календарних днів після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2021 р. № 339 "Деякі питання розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році" із зазначенням загального обсягу потреби у спеціалізованому санітарному транспорті, а саме кількості, типу та колісного приводу такого транспорту, розрахованої в установленому законодавством порядку без урахування транспорту із строком експлуатації понад 10 років.
Заявники разом із заявкою подають також зобов’язання забезпечити реєстрацію спеціалізованого санітарного транспорту, а також згоду на обов’язкове отримання спеціалізованого санітарного транспорту та забезпечення його доставлення від місця, визначеного замовником, до непілотних центрів екстреної медичної допомоги або науково-практичного центру відповідно.
5. Заявка, подана заявниками, є підставою для обов’язкового прийняття заявниками спеціалізованого санітарного транспорту у разі дотримання умов закупівлі.
6. МОЗ на основі та пропорційно до отриманих заявок визначає в межах бюджетних асигнувань потребу в закупівлі спеціалізованого санітарного транспорту і доводить її до замовника протягом 20 календарних днів після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2021 р. № 339 "Деякі питання розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році".
7. Замовник формує технічне завдання закупівель спеціалізованого санітарного транспорту відповідно до затверджених МОЗ медико-технічних вимог до товарів, які є предметом закупівлі, та здійснює закупівлі спеціалізованого санітарного транспорту згідно із Законом України (922-19) "Про публічні закупівлі" та відповідно до:
( Абзац перший пункту 7 в редакції Постанов КМ № 696 від 07.07.2021 (696-2021-п) , № 870 від 18.08.2021 (870-2021-п) )
1) переліків та обсягів складових спеціалізованого санітарного транспорту, які є не меншими, ніж передбачено ДСТУ EN 1789:2019 "Колісні транспортні засоби. Автомобілі швидкої медичної допомоги" (EN 1789:2007+A2:2014, IDT), переліком медичних виробів та допоміжних засобів до них, систем медичних виробів, процедурних наборів, що закуповуються за кошти державного бюджету в межах заходів розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році, та примірним табелем оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги, затвердженим МОЗ;
2) ДСТУ EN 1789:2019 "Колісні транспортні засоби. Автомобілі швидкої медичної допомоги" (EN 1789:2007+A2:2014, IDT) та ДСТУ 3849:2018 "Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів. Загальні вимоги";
3) вимог Технічного регламенту щодо медичних виробів (753-2013-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3046), Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro (754-2013-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 754 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3047) (далі - Технічні регламенти).
Один лот може містити до 50 одиниць спеціалізованого санітарного транспорту.
Оголошення про проведення процедур закупівель здійснюються замовником протягом 10 календарних днів після доведення МОЗ до замовника медико-технічних вимог до товарів, які є предметом закупівлі.
( Абзац шостий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 870 від 18.08.2021 (870-2021-п) )
8. Попередня оплата товарів і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.
У договорах про закупівлю товарів і послуг за бюджетні кошти може передбачатися попередня оплата.
9. Необхідною умовою проекту договору про закупівлю спеціалізованого санітарного транспорту є підтвердження переможцем процедури закупівлі відповідності медичних виробів/систем медичних виробів/процедурних наборів/медичних виробів для діагностики in vitro вимогам Технічних регламентів до моменту поставки спеціалізованого санітарного транспорту за відповідним договором включно.
10. Замовник несе відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель відповідно до закону.
11. Замовник у разі наявної економії бюджетних коштів інформує про таку економію МОЗ, яке у десятиденний строк приймає рішення про можливість проведення додаткової закупівлі спеціалізованого санітарного транспорту у межах заявок відповідно до цього Порядку.
12. МОЗ здійснює розподіл спеціалізованого санітарного транспорту, закупленого у межах бюджетних призначень, пропорційно між непілотними центрами екстреної медичної допомоги на основі отриманих заявок та інформації щодо таких центрів екстреної медичної допомоги про інший закуплений/отриманий спеціалізований санітарний транспорт.
МОЗ розподіляє науково-практичному центру одну одиницю спеціалізованого санітарного транспорту типу C відповідно до заявки.
13. Нерозподілений залишок спеціалізованого санітарного транспорту розподіляється між непілотними центрами екстреної медичної допомоги регіонів, які є найменш забезпеченими, з урахуванням отриманих заявок та інформації щодо таких центрів екстреної медичної допомоги про інший закуплений/отриманий центрами екстреної медичної допомоги спеціалізований санітарний транспорт.
14. За результатами заходів розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році непілотні центри екстреної медичної допомоги забезпечують укомплектування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги центрів екстреної медичної допомоги спеціалізованим санітарним транспортом.
15. Заявки на централізовані закупівлі манекенів (далі - заявки на закупівлі манекенів) подаються до МОЗ у визначений ним спосіб облдержадміністраціями відповідних регіонів на підставі даних непілотних центрів екстреної медичної допомоги, а також науково-практичним центром на один комплект манекенів (далі - заявники на закупівлі манекенів) відповідно до норм оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги щодо навчально-тренувального відділу (центру), затверджених МОЗ (далі - норми оснащення), протягом 10 календарних днів після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2021 р. № 339 "Деякі питання розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році" із зазначенням обсягу потреби в манекенах у навчально-тренувальних відділах (центрах) підготовки непілотних центрів екстреної медичної допомоги з урахуванням норм оснащення та граничного показника видатків державного бюджету на забезпечення непілотних центрів екстреної медичної допомоги манекенами, що розраховується МОЗ.
Заявники на закупівлі манекенів разом із заявкою на закупівлю манекенів подають також підтвердження наявності матеріально-технічної бази - приміщень для навчально-тренувальних відділів (центрів) підготовки непілотних центрів екстреної медичної допомоги або можливості створення такої бази у період здійснення заходів розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році, визначених у пункті 3 цього Порядку, а також згоду на обов’язкове отримання манекенів та забезпечення їх доставлення від місця, визначеного таким замовником, до центру екстреної медичної допомоги або науково-практичного центру відповідно.
16. Заявка на закупівлі манекенів, подана заявниками на закупівлі манекенів, є підставою для обов’язкового прийняття такими заявниками манекенів у разі дотримання умов закупівлі.
17. МОЗ на основі отриманих заявок на закупівлю манекенів визначає в межах бюджетних асигнувань потребу в закупівлі манекенів і доводить її до замовника на закупівлі манекенів протягом 20 календарних днів після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2021 р. № 339 "Деякі питання розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році".
18. Замовник на закупівлі манекенів формує технічне завдання закупівель манекенів відповідно до затверджених МОЗ медико-технічних вимог до товарів, які є предметом закупівлі, та здійснює закупівлі манекенів в установленому Законом України (922-19) "Про публічні закупівлі" порядку та відповідно до переліків та обсягів манекенів, які є не меншими, ніж передбачено примірним табелем оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги, затвердженим МОЗ.
Оголошення про проведення процедур закупівель/спрощених закупівель здійснюються замовником на закупівлі манекенів протягом 10 календарних днів після доведення МОЗ до такого замовника медико-технічних вимог до товарів, які є предметом закупівлі.
( Абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 870 від 18.08.2021 (870-2021-п) )
19. Попередня оплата товарів і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.
У договорах про закупівлю товарів і послуг за бюджетні кошти може передбачатися попередня оплата.
20. Замовник на закупівлі манекенів несе відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель відповідно до закону.
21. Замовник на закупівлі манекенів у разі наявної економії бюджетних коштів інформує про таку економію МОЗ, яке приймає рішення про можливість проведення додаткової закупівлі манекенів у межах заявок відповідно до цього Порядку.
22. МОЗ здійснює розподіл манекенів, закуплених у межах бюджетних призначень, між центрами екстреної медичної допомоги на основі отриманих заявок на закупівлю манекенів та інформації про інші закуплені/отримані центрами екстреної медичної допомоги манекени.
МОЗ розподіляє науково-практичному центру один комплект манекенів у межах заявки на закупівлі манекенів та норм оснащення.
23. Нерозподілений залишок манекенів розподіляється між непілотними центрами екстреної медичної допомоги регіонів, які є менш забезпеченими, з урахуванням отриманих заявок на закупівлі манекенів та інформації щодо таких центрів екстреної медичної допомоги про інші закуплені/отримані манекени.
24. За результатами заходів розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році непілотні центри екстреної медичної допомоги забезпечують укомплектування навчально-тренувальних відділів (центрів) підготовки засобами оснащення для демонстрації та тренування.
25. Кошти для забезпечення опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах, в яких розміщені відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, обладнанням спрямовуються на закупівлю стаціонарних ангіографічних рентгенівських систем цифрових та систем ендоскопічної візуалізації для опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах (далі - обладнання) згідно з переліком опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах на період до 2023 року (23-2020-р) , затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 р. № 23 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 10, ст. 411).
Заявки на закупівлю обладнання подаються до МОЗ у визначений ним спосіб облдержадміністраціями протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2021 р. № 696 (696-2021-п) "Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2021 р. № 339" із зазначенням закладу охорони здоров’я, де таке обладнання буде експлуатуватися.
Заявники на закупівлю обладнання разом із заявкою на закупівлю подають також підтвердження наявності матеріально-технічної бази - приміщень щодо встановлення та експлуатації такого обладнання.
( Пункт 25 в редакції Постанови КМ № 696 від 07.07.2021 (696-2021-п) )
26. МОЗ проводить аналіз разом з НСЗУ щодо відповідності поданих заявок визначеній потребі у встановленні обладнання з метою визначення кількості закладів, для яких буде проведено закупівлю обладнання.
МОЗ на основі проведеного аналізу визначає в межах бюджетних асигнувань потребу в закупівлі обладнання і доводить її до замовника на закупівлю обладнання протягом 20 календарних днів з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів від 7 липня 2021 р. № 696 (696-2021-п) "Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2021 р. № 339".
( Пункт 26 в редакції Постанови КМ № 696 від 07.07.2021 (696-2021-п) )
27. Замовник на закупівлю обладнання формує технічне завдання відповідно до затверджених МОЗ медико-технічних вимог до товарів, які є предметом закупівлі, та здійснює закупівлю обладнання в установленому Законом України (922-19) "Про публічні закупівлі" порядку.
Оголошення про проведення процедур закупівель здійснюються замовником на закупівлі обладнання протягом 10 календарних днів після доведення МОЗ до такого замовника медико-технічних вимог до товарів, які є предметом закупівлі.
( Абзац другий пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 870 від 18.08.2021 (870-2021-п) )
Попередня оплата товарів і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.
( Пункт 27 в редакції Постанови КМ № 696 від 07.07.2021 (696-2021-п) )
28. Замовник на закупівлі обладнання у разі наявної економії бюджетних коштів інформує про таку економію МОЗ, яке приймає рішення про можливість проведення додаткової закупівлі за напрямами, визначеними Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті на 2021 рік на розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізацію і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2021 р. № 339 "Деякі питання розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 33, ст. 1917).
( Пункт 28 в редакції Постанови КМ № 696 від 07.07.2021 (696-2021-п) )
29. МОЗ здійснює розподіл обладнання, закупленого у межах бюджетних призначень, між закладами охорони здоров’я на основі проведеного відповідно до пункту 26 цього Порядку аналізу.
У разі закупівлі обладнання у кількості меншій, ніж це передбачено доведеною до замовника потребою в закупівлі обладнання, МОЗ здійснює додатковий аналіз відповідності поданих заявок визначеній потребі у встановленні обладнання з урахуванням готовності матеріально-технічної бази - приміщень щодо встановлення та експлуатації такого обладнання, а також наявності персоналу, підготовленого до роботи з таким обладнанням, та за його результатами здійснює розподіл закупленого обладнання.
( Пункт 29 в редакції Постанови КМ № 696 від 07.07.2021 (696-2021-п) )
30. Експериментальний проект з аеромедичної евакуації (далі - експериментальний проект) реалізовується центрами екстреної медичної допомоги Львівської та Київської областей, які уклали договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ (далі - виконавці).
( Абзац другий пункту 30 виключено на підставі Постанови КМ № 696 від 07.07.2021 (696-2021-п) )
31. Суб’єкти державної авіації, визначені у Порядку реалізації експериментального проекту з аеромедичної евакуації (262-2021-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 р. № 262 "Деякі питання створення єдиного аеромедичного простору" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 27, ст. 1441) (далі - суб’єкти державної авіації), надають виконавцям документальне підтвердження витрат відповідно до здійснених польотів в межах експериментального проекту (далі - авіаційні витрати) на:
паливно-мастильні матеріали, використані у ході реалізації повітряними суднами завдань, передбачених експериментальним проектом;
підтримання у справному стані та періодичне обслуговування вертольотів типу Н145 та/або ЕС145, наданих державною установою "Центр авіаційного забезпечення Національної поліції України" або Спеціальним авіаційним загоном Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС для експериментального проекту (часткове відшкодування витрат у межах льотних годин, витрачених на виконання завдань, передбачених експериментальним проектом);
( Абзац третій пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 737 від 14.07.2021 (737-2021-п) )
використання об’єктів інфраструктури, необхідних для базування повітряних суден, екіпажів повітряних суден та бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, у період між виконанням завдань, передбачених експериментальним проектом.
Виконавці експериментального проекту:
забезпечують верифікацію документального підтвердження авіаційних витрат суб’єктів державної авіації;
організовують підготовку (додаткове навчання) медичних працівників бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, залучених до експериментального проекту, зокрема в частині спеціалізованих реанімаційних заходів (далі - заходи освіти);
надають раз на місяць науково-практичному центру верифіковану інформацію про авіаційні витрати, а також витрати на заходи освіти.
Науково-практичний центр раз на місяць відшкодовує в межах видатків, передбачених для реалізації експериментального проекту, витрати експериментального проекту на основі їх документального підтвердження, наданого виконавцями:
витрати на заходи освіти - виконавцям експериментального проекту на підставі договорів з такими виконавцями;
авіаційні витрати - суб’єктам державної авіації на підставі тристоронніх договорів між науково-практичним центром, таким суб’єктом та відповідним виконавцем експериментального проекту.
МОЗ забезпечує навчання медичних працівників, передбачене Порядком реалізації експериментального проекту з аеромедичної евакуації, шляхом відшкодування науково-практичним центром витрат виконавців, а також здійснює загальну координацію експериментального проекту, контролює своєчасність та обсяг виплат виконавцям.
( Пункт 31 в редакції Постанови КМ № 696 від 07.07.2021 (696-2021-п) )
32. Виконавці експериментального проекту за рахунок доходів, отриманих відповідно до укладених договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та коштів місцевих бюджетів:
здійснюють розроблення внутрішнього алгоритму ініціювання аеромедичної евакуації у рамках експериментального проекту для диспетчера центру екстреної медичної допомоги;
забезпечують лікарськими засобами, медичними виробами, витратними матеріалами, засобами індивідуального захисту в обсягах, визначених виконавцями експериментального проекту як необхідні для виконання завдань, передбачених експериментальним проектом;
забезпечують підтримання у справному стані медичного обладнання, яке використовується для виконання завдань, передбачених експериментальним проектом;
забезпечують у цілодобовому режимі чергування медичних працівників у складі бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги для виконання завдань, передбачених експериментальним проектом.
33. МОЗ розподіляє та доводить до науково-практичного центру обсяг бюджетних асигнувань у встановленому порядку.
( Пункт 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 696 від 07.07.2021 (696-2021-п) )
34. Організаційні засади експериментального проекту визначаються у порядку (262-2021-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 р. № 262 "Деякі питання створення єдиного аеромедичного простору в Україні".
35. Кошти для забезпечення оснащення лабораторним обладнанням, лабораторно-інформаційною системою та комп’ютеризованими робочими місцями працівників експертного та регіональних центрів неонатального скринінгу спрямовуються на закупівлю лабораторного обладнання, а також лабораторно-інформаційної системи та комп’ютеризованих робочих місць працівників зазначених центрів.
Експертним та регіональними центрами неонатального скринінгу повинні бути вжиті заходи щодо забезпечення захисту інформації в лабораторно-інформаційній системі.
( Порядок доповнено пунктом 35 згідно з Постановою КМ № 870 від 18.08.2021 (870-2021-п) )
36. Перелік установ державної та/або комунальної форми власності, які виконують функції експертного та регіонального центрів неонатального скринінгу, критерії відбору установ, які виконують функції експертного та регіонального центрів неонатального скринінгу, перелік лабораторного обладнання, перелік обладнання, необхідного для оснащення робочих місць працівників експертного та регіональних центрів неонатального скринінгу, критерії відбору установ, які виконують функції експертного та регіонального центрів неонатального скринінгу, визначаються МОЗ.
( Порядок доповнено пунктом 36 згідно з Постановою КМ № 870 від 18.08.2021 (870-2021-п) )
37. Замовник на закупівлю лабораторного обладнання формує технічне завдання відповідно до затверджених МОЗ медико-технічних вимог до товарів, які є предметом закупівлі, та здійснює закупівлю лабораторного обладнання в установленому Законом України (922-19) "Про публічні закупівлі" порядку.
Оголошення про проведення процедур закупівель здійснюється замовником на закупівлі лабораторного обладнання протягом 10 календарних днів після доведення МОЗ до такого замовника медико-технічних вимог до товарів, які є предметом закупівлі.
МОЗ здійснює закупівлю лабораторно-інформаційної системи та комп’ютеризованих робочих місць працівників експертного та регіональних центрів неонатального скринінгу в установленому Законом України (922-19) "Про публічні закупівлі" порядку.
Попередня оплата товарів і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.
( Порядок доповнено пунктом 37 згідно з Постановою КМ № 870 від 18.08.2021 (870-2021-п) )
38. Замовник на закупівлю лабораторного обладнання у разі наявної економії бюджетних коштів інформує про таку економію МОЗ, яке приймає рішення про можливість проведення додаткової закупівлі за напрямами, визначеними у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на 2021 рік на розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізацію і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2021 р. № 339 "Деякі питання розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 33, ст. 1917).
( Порядок доповнено пунктом 38 згідно з Постановою КМ № 870 від 18.08.2021 (870-2021-п) )
39. МОЗ здійснює розподіл лабораторного обладнання, лабораторно-інформаційних систем, комп’ютеризованих робочих місць працівників експертного та регіональних центрів неонатального скринінгу, закуплених у межах бюджетних призначень, між визначеними ним експертним та регіональними центрами неонатального скринінгу.
У разі закупівлі лабораторного обладнання у кількості меншій, ніж це передбачено доведеною до замовника потребою в закупівлі обладнання, МОЗ проводить додатковий аналіз потреби у встановленні обладнання з урахуванням готовності матеріально-технічної бази - приміщень щодо встановлення та експлуатації такого обладнання, а також наявності персоналу, підготовленого до роботи з таким обладнанням, та за його результатами здійснює розподіл закупленого обладнання.
( Порядок доповнено пунктом 39 згідно з Постановою КМ № 870 від 18.08.2021 (870-2021-п) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2021 р. № 339

ПЕРЕЛІК

медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного бюджету в межах здійснення заходів щодо забезпечення розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році

( Див. текст (1082-20) )
Назва виробу/засобу/системи/набору
Одиниця виміру
Спеціалізований санітарний транспорт типу B і C
Спеціалізований санітарний транспорт типу B і C як система медичних виробів, допоміжних засобів до них та устатковання
одиниць
Складові спеціалізованого санітарного транспорту типу B і C, медичні вироби, допоміжні засоби до них та устаткування
Основні ноші (каталка)
-"-
Приймальний пристрій для нош
-"-
Пристрій для перенесення пацієнта, що сидить
-"-
Кисневий балон, що забезпечує місткість кисню не менше ніж 2000 л при нормальній температурі та тиску з редуктором з вимірювачем потоку з максимальною межею вимірювання не менше ніж 15 л/хв
-"-
Портативний кисневий балон, що забезпечує місткість кисню не менше ніж 400 л при нормальній температурі та тиску з редуктором із вимірювачем потоку з максимальною межею вимірювання не менше ніж 15 л/хв
-"-
Прилад для відсмоктування (аспіратор) з мінімальним тиском 65 кПа
-"-
Ручний портативний аспіратор
-"-
Монітор тиску крові ручний з манжетами різних розмірів
-"-
Монітор тиску крові автоматичний* у комплекті, зокрема, з манжетами різних розмірів, доплерівського типу
одиниць
Пульсоксиметр портативний
-"-
Глюкометр
-"-
Дефібрилятор з водієм ритму та записом показників пацієнта* у комплекті, зокрема, з електродами одноразового та багаторазового використання
-"-
Кардіомонітор*
-"-
Зовнішній кардіостимулятор* у комплекті, зокрема, з електродами одноразового та багаторазового використання
-"-
Небулайзер
-"-
Апарат для дозованої інгаляції кисню з пристроєм для зволоження (пульверизатором)
-"-
Транспортний апарат штучної вентиляції легень (для спеціалізованого санітарного транспорту типу C)
-"-
Капнометр* або капнограф (для спеціалізованого санітарного транспорту типу C, рекомендовано для спеціалізованого санітарного транспорту типу B)
-"-
Електрокардіограф багатоканальний портативний з можливістю телеметричної передачі ЕКГ-сигналу у комплекті, зокрема, з електродами одноразового та багаторазового використання, кабелем
-"-
Діагностична лампа
-"-
Інфузійний пристрій волюметричний поршневого типу
-"-
Устатковання для ін’єкцій та вливань
-"-
Штатив інфузійний
-"-
Пристрій для підігріву розчинів
-"-
Ноші ковшові з ременями
-"-
Ноші з нетканого матеріалу
-"-
Простирадло для перенесення
-"-
Дошка довга спінальна з комплектом для іммобілізації голови та ременями для фіксації для дорослих та дітей у комплекті, зокрема, з іммобілізатором голови та ременями фіксації
одиниць
Шини різних типів та розмірів:
шина вакуумна
-"-
шина жорстка
-"-
шина гнучка
-"-
Медичний виріб для іммобілізації з одночасною тракцією в разі перелому стегнової кістки
-"-
Медичний виріб для іммобілізації шийного відділу хребта
-"-
Матрац вакуумний
-"-
Медичний виріб для іммобілізації шиї та верхньої частини спини
-"-
Медичний виріб для вивільнення (евакуації) або коротка спінальна дошка
-"-
Пояс для іммобілізації тазу
-"-
Мішок дихальний реанімаційний для осіб різного віку або універсальний
-"-
Киснева трубка та резервний мішок для мішка дихального реанімаційного
-"-
Маска дихальна (різних розмірів)
-"-
Маска киснева з резервуаром нереверсивна (різних розмірів)
-"-
Катетери аспіраційні з вакуумним контролем (різних розмірів) одноразового використання
-"-
Ларингоскоп з клинками різних розмірів у комплекті, зокрема, з рукояткою, клинками одноразового та багаторазового використання, запасними елементами живлення
-"-
Трубки ендотрахеальні (різних розмірів)
-"-
Трубки ларингеальні (різних розмірів)
-"-
Трубка для екстреної або складної інтубації з двома манжетами (різних розмірів)
-"-
Стилет для інтубації (різних розмірів)
одиниць
Буж для тяжкої інтубації
-"-
Фіксатор дихальної трубки з протизакусувачем
-"-
З’єднувач подовжувальний інтубаційної трубки та дихального контуру одноразового використання
-"-
Фільтр дихальний з тепло-вологообмінником одноразового використання
-"-
Засоби для дренування грудної клітки (може бути набір), у тому числі:
-"-
оклюзійна пов’язка
-"-
оклюзійна пов’язка з клапаном
-"-
Голка з катетером для пункції плевральної порожнини
-"-
Клапан позитивного тиску в кінці видиху / PEEP-клапан, фіксований або регульований
-"-
Термометр медичний безртутний (діапазон від 28° C до 42° C)
-"-
Медичний виріб для вливання під тиском
-"-
Медичний виріб для внутрішньокісткового доступу
-"-
Комплект пологовий
-"-
Сумка-рюкзак або кейс спеціалізований для розміщення укладки (набору) для надання екстреної медичної допомоги
-"-
Роторозширювач
-"-
Щипці Магіла зігнуті дорослі правобічні/лівобічні
-"-
Зонд шлунковий для дітей одноразового використання (різних розмірів)
-"-
Зонд шлунковий для дорослих одноразового використання (різних розмірів)
-"-
Термоковдра
-"-
Контейнер для зберігання сегментів кінцівок із внутрішньою температурою 4 ± 2° C, яка утримується не менше ніж дві години
-"-
Сечоприймач пластиковий для чоловіків
одиниць
Судно пластикове
-"-
Ємність для блювотних мас
-"-
Холодильник транспортний для зберігання медикаментів та льоду
штук/наборів
Стетофонендоскоп
-"-
Діагностичний ліхтарик
-"-
Засоби оснащення для демонстрації та тренування
Набір для внутрішньокісткового доступу тренувальний
-"-
Манекен дорослої людини для відпрацювання навичок надання  розширеної невідкладної допомоги при травмах
штук/наборів
Манекен дорослої людини для відпрацювання навичок проведення розширених реанімаційних дій та надання  невідкладної допомоги
-"-
Манекен підлітка для відпрацювання навичок проведення розширених реанімаційних дій та надання невідкладної допомоги
-"-
Манекен немовляти для відпрацювання навичок проведення розширених реанімаційних дій та надання невідкладної допомоги
-"-
Манекен для відпрацювання медичних навичок серцево-легеневої реанімації у дорослих
-"-
Манекен для відпрацювання базової серцево-легеневої реанімації у підлітків
-"-
Манекен для відпрацювання медичних навичок серцево-легеневої реанімації у немовлят
-"-
Симулятор для відпрацювання медичних навичок серцево-легеневої реанімації у складі:
-"-
тренажер для забезпечення реалістичного навчання та відпрацювання навичок роботи з автоматичним дефібрилятором
-"-
тренажер для навчання спеціальних навичок: маніпуляції на легенях (інтубації) для відпрацювання відновлення прохідності дихальних шляхів
-"-
тренажер для відпрацювання ведення пологів
-"-
тренажер для відпрацювання навичок конікопункції та конікотомії
-"-
Обладнання для забезпечення опорних закладів охорони здоров’я в госпітальних округах, в яких розміщені відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги
Стаціонарна ангіографічна рентгенівська система цифрова
штук/наборів
Системи ендоскопічної візуалізації у комплекті:
-"-
відеогастроскоп
-"-
відеоколоноскоп
-"-
відеоцентр ендоскопічний
-"-
ендоскопічний відеомонітор
-"-
стійка для розміщення ендоскопічного обладнання
-"-
помпа водяна
-"-
ендоскопічний інсуфлятор СО2 (у випадку його окремого розташування від обладнання)
-"-
відсмоктувач ендоскопічний (у випадку його окремого розташування від обладнання)
-"-
фібробронхоскоп з освітлювачем
-"-
пристрій для запису медичних зображень
-"-
електрохірургічний блок
-"-
монополярний кабель
-"-
нейтральний електрод багаторазового використання та з’єднувальний кабель окремо або комплект
-"-
нейтральний електрод одноразового використання
-"-
з’єднувальний кабель нейтрального електрода
-"-
двопедальний перемикач
-"-
модуль аргон-газовий
-"-
балон для модуля
-"-
редуктор для модуля
-"-
з’єднувальний кабель для гнучких зондів
-"-
зонд гнучкий для проведення аргоно-плазмової коагуляції у комплекті
-"-
ендоскопічний інструмент
-"-
гемостатичний кліпуючий пристрій одноразовий
-"-
ін’єкційний катетер одноразовий
штук/наборів
гемостатичні щипці одноразові
-"-
зонд для електрокоагуляції монополярний одноразовий
-"-
лігатор ендоскопічний для вен стравоходу одноразовий
-"-
сачок для видалення сторонніх тіл
-"-
щипці для захоплення "щурячий зуб" або аналог
-"-
щипці для захоплення "гриффін" або "алігатор" чи аналог
-"-
петля поліпектомічна 10 мм
-"-
петля поліпектомічна 15 мм
-"-
петля поліпектомічна 20 мм
-"-
кошик для літоекстракції
-"-
Лабораторне обладнання, медичні вироби та допоміжні засоби до них для забезпечення оснащення експертного центру неонатального скринінгу
Система для проведення хромосомного мікроматричного аналізу
-"-
Аналізатор порушень метаболізму на базі системи автоматичного екстрагування з сухих плям крові з прямим введенням у мас-селективний детектор у складі 1, 2 та 3
-"-
Діагностичний комплекс оцінки широкого переліку біомаркерів (більше 400 найменувань) високої пропускної здатності на базі роботизованої станції підготовки зразків та хромато-мас-спектрометричної системи високої чутливості у комплекті
-"-
Газовий хроматограф із мас-пектрометричним детектором
-"-
Генетичний аналізатор/секвенатор на 8 капілярів
-"-
Високошвидкісний секвенатор наступного покоління з автоматичною роботизованою станцією пробопідготовки чипів
-"-
Система автоматичного виділення НК
-"-
Термоблок (96-Well Block) для системи реал-тайм ПЛР
-"-
Система реал-тайм ПЛР
-"-
Ампліфікатор з 3-ма блоками на 32 зразки
-"-
Ампліфікатор компактний на 96 зразків
-"-
Багатоканальний спектрофотометр-флюориметр
штук/наборів
Спектрофотометр для НК
-"-
Флюориметр для мікрострипів
-"-
Флюориметр для мікропробірок
-"-
Інвертований флуоресцентний мікроскоп
-"-
Мікроскоп із фазовим контрастом для морфологічного дослідження
-"-
Мікроскоп морфологічний
-"-
Автоматизована станція сканування на 8 скелець для пошуку метафаз із сервером
-"-
Гематологічний аналізатор
-"-
Система для електрофорезу нуклеїнових кислот
-"-
Ультрафіолетові бокси для проведення ПЛР
-"-
Ламінарно-потокова шафа II класу біологічної безпеки
-"-
Центрифуга з охолодженням із плашечним ротором
-"-
Центрифуга з охолодженням із кутовим ротором
-"-
Центрифуга з плашечним ротором
-"-
Центрифуга з кошиковим ротором
-"-
Центрифуга-вортекс
-"-
Мульти-вортекс
-"-
Центрифуга
-"-
pH-метр
-"-
Термошейкер для планшетів на 2 плашки з підігрівом
-"-
Термошейкер з охолодженням для мікропробірок і ПЛР планшетів
-"-
Термошейкер для мiкропробiрок і ПЛР планшетів
-"-
Термостат для мікропробірок твердотільний
-"-
Аспіратор з посудиною-пасткою
-"-
Вакуумний концентратор з різними насадками
-"-
Ваги електронні аналітичні лабораторні
-"-
Система очищення води 2-3 класу
-"-
Лабораторний холодильник з морозильною камерою
-"-
Камера морозильна –10... –25 °С, не менше 700 л
штук/наборів
Низькотемпературна морозильна камера –86 °С, не менше 640 л
-"-
Комплект одноканальних дозаторів змінного об’єму - набір kit1
-"-
Комплект одноканальних дозаторів змінного об’єму - набір kit2
-"-
Комплект одноканальних дозаторів змінного об’єму - набір kit3
-"-
Комплект одноканальних дозаторів змінного об’єму - набір kit4
-"-
Дозатор автоматичний восьмиканальний змінного об’єму 1-10 мкл
-"-
Дозатор автоматичний восьмиканальний змінного об’єму 10-100 мкл
-"-
Дозатор автоматичний восьмиканальний змінного об’єму 5-50 мкл
-"-
Морозильна камера –30 °C, не менше 321 л
-"-
Високошвидкісний шейкер для планшетів і пробірок
-"-
Комплект лабораторних меблів
-"-
Лабораторне обладнання для забезпечення оснащення регіональних центрів неонатального скринінгу
Автоматизована система в комплекті з програмним забезпеченням для проведення скринінгу новонароджених з сухих плям крові
-"-
Автоматизований панчер у комплекті з програмним забезпеченням для вибивання дисків із зразків крові новонароджених, висушених на фільтрувальному папері
-"-
Аналізатор порушень метаболізму на базі системи автоматичного екстрагування з сухих плям крові з прямим введенням у мас-селективний детектор у складі 1, 2 та 3
-"-
Система ПЛР у реальному часі в комплекті з ПК (ноутбук), програмним забезпеченням, русифікатором, принтером та блоком безперебійного живлення
-"-
Cтанція для автоматичної екстракції нуклеїнових кислот
-"-
Система автоматичної підготовки ПЛР суміші
-"-
Система для виконання потового тесту
штук/наборів
Робот-дозатор для піпетування
-"-
Шафа лабораторна з ламінарним потоком (2 клас захисту), на підставці
-"-
Набір дозаторів одноканальних змінного об’єму, які можуть автоклавуватися (0,1-10 мкл, 10-100 мкл, 100-1 000 мкл) в комплекті із штативом для зберігання всіх моделей дозаторів
-"-
8-канальний дозатор піпеточний 30-300 мкл, який можна автоклавувати
-"-
Термошейкер для планшетів
-"-
Лабораторна центрифуга в комплекті з ротором для двох стандартних 96-лункових мікропланшетів
-"-
Система очистки води
-"-
Холодильник для забезпечення температурного режиму +4 °С ємністю не менше 1 350 л
-"-
Морозильна камера лабораторна об’ємом від 700 л
-"-
Центрифуга лабораторна (мікроцентрифуга-вортекс)
-"-
Комплект лабораторних меблів
-"-
__________
* Можуть бути замінені одним медичним виробом, що може виконувати аналогічні функції.
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1270 від 24.11.2021 (1270-2021-п) )