БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 14 квітня 2021 р. № 320-р
Київ

Про затвердження плану заходів щодо популяризації природничих наук та математики до 2025 року

1. Затвердити план заходів щодо популяризації природничих наук та математики до 2025 року, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській державним адміністраціям:
забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, у межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених законодавством;
подавати щороку до 10 лютого Міністерству освіти і науки інформацію про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для її узагальнення та подання до 15 березня Кабінетові Міністрів України.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2021 р. № 320-р

ПЛАН

заходів щодо популяризації природничих наук та математики до 2025 року

1. Оснастити навчальні та методичні кабінети, фізичні, хімічні, біологічні лабораторії, ІТ-лабораторії і кабінети географії, математики та інформатики для проведення лабораторних і практичних занять у закладах фахової передвищої та вищої освіти.
МОН, обласні та
Київська міська держадміністрації.
2022-2025 роки.
2. Сприяти створенню і функціонуванню навчально-наукових лабораторій на базі закладів вищої освіти та наукових установ для виконання на їх базі школярами науково-дослідних проектів під керівництвом вчених у рамках розвитку освіти наукового спрямування.
МОН, Національна академія наук (за згодою).
2022-2025 роки.
3. Опрацювати питання щодо збільшення розміру академічної стипендії для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти за переліком спеціальностей (спеціалізацій), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі (1047-2016-п) , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1047, а також доповнення зазначеного переліку спеціальностями 102 "Хімія" і 112 "Статистика".
МОН, Мінекономіки.
2022 рік.
4. Створити серію науково-популярних просвітницьких соціальних короткометражних відеороликів для популяризації природничих наук та математики за участю знаних особистостей (ведучих засобів масової інформації, громадських діячів, лідерів громадської думки).
МОН, Мінцифри.
2022-2025 роки.
5. Розробити концепцію та забезпечити з 2022 року впровадження в освітній процес вітчизняних електронних підручників із природничих наук та математики для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти перших років навчання педагогічних, природничих, математичних і технічних спеціальностей.
МОН, Мінцифри, Національна академія наук (за згодою).
2021-2023 роки.
6. Забезпечити реалізацію проекту "Заочна академічна школа" з поглибленим вивченням природничих наук та математики для учнів старших класів закладів загальної середньої освіти.
МОН, Київський академічний університет (за згодою), Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (за згодою), Національна академія наук (за згодою).
2022 рік.
7. Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, зокрема тих, які викладають природничі дисципліни та математику, з метою оволодіння ними інтерактивними методиками навчання, методиками дослідницької роботи в галузі природничих наук та математики, навичками ефективного використання цифрових технологій в освітньому процесі.
МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою), обласні та
Київська міська держадміністрації.
2022-2025 роки.
8. Провести у 2022 році Всеукраїнський форум вчителів і викладачів природничих наук та математики.
МОН, Національна академія наук (за згодою), Національна академія педагогічних наук (за згодою).
2022 рік.
9. Забезпечити здійснення заходів з організації та проведення конкурсу на кращий проект з популяризації природничих наук та математики для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти.
МОН, Національна академія наук (за згодою).
2022-2025 роки.
10. Опрацювати питання щодо проведення конкурсів з популяризації природничих наук та математики серед закладів вищої освіти в рамках Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту.
МОН.
2022 рік.
11. Забезпечити розміщення на офіційних веб-сайтах МОН, Національної академії наук, Національної академії педагогічних наук та закладів вищої освіти інформаційних, пізнавальних матеріалів щодо популяризації природничих наук та математики.
МОН, Національна академія наук (за згодою), Національна академія педагогічних наук (за згодою).
2021 рік.