БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
02.03.2021 № 54
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 квітня 2021 р.
за № 486/36108

Про затвердження Змін до Інструкції з надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, військові адміністративні правопорушення та адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України (4651-17) , Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10) , Закону України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України" (3099-14) , з метою вдосконалення механізму надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, військові адміністративні правопорушення, адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Інструкції з надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, військові адміністративні правопорушення та адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту (z1451-18) , затвердженої наказом Міністерства оборони України від 29 листопада 2018 року № 604, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2018 року за № 1451/32903, що додаються.
2. Головному управлінню Військової служби правопорядку Збройних Сил України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр оборони України
А. Таран
ПОГОДЖЕНО:
Міністр внутрішніх справ України
Голова Національної поліції України
Перший заступник
Голови Служби безпеки України
В.о. Директора Державного бюро розслідувань
полковник Державного бюро розслідувань
Голова Державної прикордонної служби України
генерал-майор
Керівник Спеціалізованої прокуратури
у військовій та оборонній сфері
А. Аваков
І. Клименко
В. Малюк
О.О. Сухачов
С. Дейнеко
П.М. Візнюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
02 березня 2021 року № 54
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 квітня 2021 р.
за № 486/36108

ЗМІНИ

до Інструкції з надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, військові адміністративні правопорушення та адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту

1. У розділі І (z1451-18) :
1) у пункті 1 слова "та Генерального штабу Збройних Сил України, органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях Збройних Сил України, військових частинах, військових навчальних закладах" замінити словами "Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях Збройних Сил України, органах військового управління, військових частинах, вищих військових навчальних закладах";
2) у пункті 2:
абзац третій викласти в такій редакції:
"військове адміністративне правопорушення - протиправна винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність військовослужбовця, за яку передбачено адміністративну відповідальність, визначену главою 13-Б Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10) ;";
в абзаці сьомому слова "кримінальне правопорушення - злочини, передбачені Кримінальним кодексом України (2341-14) , та кримінальні проступки" замінити словами "кримінальне правопорушення - суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), передбачене Кримінальним кодексом України, вчинене суб’єктом кримінального правопорушення";
після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом десятим такого змісту:
"орган досудового розслідування - органи, визначені статтею 38 Кримінального процесуального кодексу України (4651-17) ".
2. У розділі II:
1) у пункті 2 слова "Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, командувачі видів Збройних Сил України, командувачі (командири, начальники)" замінити словами "Міністерства оборони України, Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, командувачі видів, окремих родів (сил) Збройних Сил України, командири (начальники)";
2) у пункті 4:
в абзаці четвертому слова "органу військової прокуратури" замінити словами "до спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері";
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
"У разі скоєння підлеглим військовослужбовцем кримінального правопорушення командир (начальник) військової частини протягом робочого дня письмово повідомляє про це керівника відповідного органу досудового розслідування (з урахуванням підслідності, визначеної статтею 216 Кримінального процесуального кодексу України (4651-17) ), начальника органу управління Військової служби правопорядку та керівника відповідної спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері, у зоні діяльності яких військова частина виконує завдання за призначенням.";
3) абзац третій пункту 6 викласти в такій редакції:
"загибель або тяжке тілесне ушкодження чи каліцтво військовослужбовців (за висновками медичного огляду, надалі обліковуються за висновками судово-медичної експертизи), крім випадків поранення, каліцтва і загибелі внаслідок бойових уражень або дій з боку противника та випадків природної смерті через вади здоров’я або захворювання, крім захворювання на особливо небезпечні інфекційні хвороби. Загибель або тяжке тілесне ушкодження чи каліцтво працівників - під час виконання посадових (службових) обов’язків у робочий час;";
4) пункт 10 викласти в такій редакції:
"10. Про вжиті командирами (начальниками) військових частин заходи, прийняті рішення щодо реагування на події, кримінальні правопорушення, адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, із зазначенням номерів та дат виданих наказів, посадові особи оперативно-чергової (чергової) служби протягом доби або наступного робочого дня у разі скоєння правопорушення у вихідні, святкові та неробочі дні, доповідають по лінії оперативно-чергової служби за підпорядкованістю і надають інформацію до органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого військова частина виконує завдання за призначенням.
Результати службових (спеціальних) розслідувань за кожним фактом загибелі (смерті) військовослужбовців та працівників із зазначенням остаточних причин, умов та обставин загибелі (смерті) командири військових частин протягом доби після його завершення доповідають за підпорядкованістю та повідомляють начальника органу управління Військової служби правопорядку і керівника відповідної спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері, у зоні діяльності яких військова частина виконує завдання за призначенням.
Керівники структурних підрозділів Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, командувачі видів, окремих родів (сил) Збройних Сил України, командири (начальники) органів військового управління, крім військової частини А0515 та підпорядкованих їй військових частин, протягом 3 діб після завершення службових (спеціальних) розслідувань загибелі (смерті) надають їх результати головному оперативному черговому Головного командного центру Збройних Сил України та доповідають (керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України та Державної спеціальної служби транспорту - інформують) про умови, причини та обставини загибелі (смерті) військовослужбовців і працівників Головнокомандувачу Збройних Сил України з обов’язковим зазначенням рішень (пропозицій) щодо зміни існуючого стану справ та інформації щодо притягнення до відповідальності винних посадових осіб.
Про результати службових розслідувань за фактами витоку секретної інформації протягом 3 робочих днів:
керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України, військових частин, крім військової частини А0515 та підпорядкованих їй військових частин, вищих військових навчальних закладів, установ, організацій, підпорядкованих Міністерству оборони України, керівники державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, військових частин, установ, організацій, підпорядкованих Державній спеціальній службі транспорту, інформують режимно-секретний орган Міністерства оборони України;
керівники структурних підрозділів Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, командувачі видів, родів, сил Збройних Сил України, командири (начальники) органів військового управління інформують Центральний режимно-секретний орган Збройних Сил України;
Про вжиті заходи дисциплінарного впливу відносно військовослужбовців, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 44, 173, 174, 178, 185 та 185-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10) , командири (начальники) військових частин не пізніше ніж у десятиденний строк з дня одержання матеріалів про адміністративне правопорушення письмово повідомляють орган управління Військової служби правопорядку за місцем вчинення адміністративного правопорушення із зазначенням номерів та дат виданих наказів, а також вжитих заходів дисциплінарного впливу.";
5) пункт 12 викласти в такій редакції:
"12. Оперативний черговий Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України надає інформацію:
Міністру оборони України, Головнокомандувачу Збройних Сил України, начальнику Генерального штабу Збройних Сил України та посадовим особам, які визначені їх рішеннями, про події, кримінальні правопорушення, адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, обліковані за добу в Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту,- щодня, а також керівнику Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора або визначеній ним посадовій особі - щодня на вимогу;
черговому слідчому Центрального апарату Державного бюро розслідувань про військові кримінальні правопорушення - щодня на вимогу;
головному оперативному черговому Головного командного центру Збройних Сил України про події, кримінальні правопорушення, адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, обліковані за добу та тиждень у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту,- щодня і щотижня (щоп’ятниці до 16:00).
Після отримання повідомлення про надзвичайну ситуацію у Збройних Силах України оперативний черговий Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України негайно надає інформацію керівнику Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора або визначеній ним посадовій особі.";
6) пункт 13 викласти в такій редакції:
"13. Головний оперативний черговий Головного командного центру Збройних Сил України доповідає щодня усно Міністру оборони України, Головнокомандувачу Збройних Сил України, начальнику Генерального штабу Збройних Сил України та посадовим особам, які визначені їх рішеннями, про події, кримінальні правопорушення, що пов’язані з розкраданням зброї або боєприпасів, викраденням чи втратою матеріальних носіїв секретної інформації та такі, що спричинили тяжкі наслідки.";
7) у пункті 15:
в абзаці першому слова "та Генерального штабу Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, командувачі видів Збройних Сил України, командувачі (командири, начальники органів військового управління) подають до 15 числа щомісяця Міністру оборони України, начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України" замінити словами та цифрами "Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, командувачі видів, окремих родів (сил) Збройних Сил України, командири (начальники) органів військового управління подають до 15 числа щомісяця (за підпорядкованістю) Міністру оборони України, Головнокомандувачу Збройних Сил України";
в абзаці шостому слово "припинення" замінити словом "закриття";
8) у пунктах 17 та 18 слова "черговий Головного Військово-медичного управління" у всіх відмінках замінити словами "оперативний черговий Командування Медичних сил Збройних Сил України" у відповідних відмінках;
9) у пункті 19 слова "Керівник Головного військово-медичного управління" замінити словами "Командувач Медичних сил Збройних Сил України";
10) у пункті 22:
в абзаці третьому слова "чергового військової прокуратури" замінити словами "керівника відповідної спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері, чергового слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань";
абзац четвертий після слів "військовий комісаріат" доповнити словами "(територіальний центр комплектування та соціальної підтримки - після їх утворення)";
11) пункт 26 викласти в такій редакції:
"26. Про кожний випадок знаходження стрілецької зброї, боєприпасів або вибухових речовин командири (начальники) військових частин доповідають своїм безпосереднім командирам (начальникам) та протягом робочого дня письмово повідомляють про цей факт керівника відповідної спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері, керівника органу досудового розслідування, який здійснює досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, а також начальника органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого військова частина виконує завдання за призначенням.";
12) у пункті 27:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"Якщо за таким фактом здійснюється досудове розслідування, командири (начальники) військових частин протягом робочого дня письмово повідомляють керівника відповідної спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері, відповідного керівника органу досудового розслідування щодо факту повернення (затримання) військовослужбовця (працівника).";
доповнити абзацами п’ятим-сьомим такого змісту:
"Про кожний випадок витоку секретної інформації або втрати її матеріальних носіїв, у тому числі внаслідок пожеж, аварій, катастроф тощо, командири (начальники) військових частин, крім військової частини А0515 та підпорядкованих їй військових частин, протягом 15 хвилин усно та протягом 24 годин з часу виявлення такого випадку - письмово доповідають своїм безпосереднім командирам (начальникам), повідомляють про це начальнику органу управління Військової служби правопорядку, відповідний орган Служби безпеки України, а також:
начальники режимно-секретних органів структурних підрозділів Міністерства оборони України та Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, військових частин (крім військової частини А0515 та підпорядкованих їй військових частин), вищих військових навчальних закладів, установ, організацій, підпорядкованих Міністерству оборони України, керівники державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, військових частин, установ, організацій, підпорядкованих Державній спеціальній службі транспорту,- інформують начальника режимно-секретного органу Міністерства оборони України;
начальники режимно-секретних органів структурних підрозділів Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, видів, окремих родів (сил) Збройних Сил України, начальники режимно-секретних органів органів військового управління - інформують чергового Центрального режимно-секретного органу Збройних Сил України.";
13) в абзаці першому пункту 28 слова "та начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України" замінити словами "Головнокомандувачу Збройних Сил України та начальнику Генерального штабу Збройних Сил України";
14) у пункті 29 слова "начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України" замінити словами "Головнокомандувачу Збройних Сил України та начальнику Генерального штабу Збройних Сил України".
3. У розділі III
1) у пункті 1:
в абзаці першому слова "Генерального штабу Збройних Сил України, Державну спеціальну службу транспорту" замінити словами "Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, Державну спеціальну службу транспорту";
доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"В органах управління Військової служби правопорядку визначаються особи, які здійснюють збирання, узагальнення, облік інформації про події, кримінальні правопорушення, військові адміністративні правопорушення та адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, і проводять звірки з військовими частинами, пункт постійної дислокації (далі - ППД) яких знаходиться та які тимчасово перебувають у зоні діяльності відповідного органу управління Військової служби правопорядку.";
2) у пункті 2:
в абзаці першому слова "(місцем їх скоєння)" виключити;
в абзаці шостому слова "військовий комісаріат" у всіх відмінках замінити словами "військовий комісаріат (територіальний центр комплектування та соціальної підтримки - після їх утворення)" у відповідних відмінках;
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"Правопорушення, скоєне особою до початку проходження військової служби, не обліковується.";
3) абзац четвертий пункту 3 після слів "передбачені статтями" доповнити цифрами "44,";
4) пункт 5 викласти в такій редакції:
"5. Виключення з обліку подій, кримінальних правопорушень, адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, та військових адміністративних правопорушень, облікованих за військовою частиною, здійснюється на підставі:
виправдувального вироку суду, який набрав законної сили;
рішення суду, постанови слідчого (прокурора) про закриття кримінального провадження у разі відсутності події кримінального правопорушення, відсутності у діянні складу кримінального правопорушення, набрання чинності законом, яким скасовано кримінальну відповідальність за діяння, вчинене особою, якщо потерпілий відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення;
відшкодування збитків, завданих внаслідок події.";
5) у пункті 10:
в абзаці першому слова "постійний пункт дислокації військової частини" замінити словами "знаходиться ППД військової частини";
доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"Під час тривалого (більше місяця) виконання завдань військовими частинами (штатними підрозділами) поза ППД військової частини, звірки організовують щомісяця та після закінчення виконання завдань зі структурним підрозділом Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого військова частина (підрозділ) перебуває, та з підрозділом Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого знаходиться ППД військової частини.";
6) пункт 12 викласти в такій редакції:
"12. Начальник Центрального управління Військової служби правопорядку (по м. Києву і Київській обл.) - військовий комендант (місто Київ), начальники територіальних управлінь Військової служби правопорядку та начальники зональних відділів (відділень) Військової служби правопорядку щомісяця організовують звірку облікових даних про події та кримінальні правопорушення, адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, і військові адміністративні правопорушення, скоєні (вчинені) особовим складом Міністерства оборони України, Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту, та прийняті судові рішення з відповідними прокуратурами областей, місцевими прокуратурами, спеціалізованими прокуратурами у військовій та оборонній сфері (на правах окружних та обласних прокуратур), територіальними підрозділами Державного бюро розслідувань (згідно з підслідністю) та територіальними органами Національної поліції України у своїх зонах діяльності.
Головне управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України щомісяця проводить зі Спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора, Центральним апаратом Державного бюро розслідувань та інформаційними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України звірку обліку подій, кримінальних правопорушень, адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, та військових адміністративних правопорушень.".
7) у пункті 14:
слова "Генерального штабу Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, командувачів видів Збройних Сил України" замінити словами "Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, командувачів видів, окремих родів (сил) Збройних Сил України,".
4. У тексті Інструкції (z1451-18) слова "відповідний військовий прокурор" у всіх відмінках замінити словами "керівник відповідної спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері" у відповідних відмінках.
5. У додатках до Інструкції (z1451-18) :
1) у пункті 3 додатка 1 "Доповідь про подію, кримінальне правопорушення, що трапилось (скоєно, вчинено)" слова "військовим комісаром" замінити словами "військовим комісаріатом (територіальним центром комплектування та соціальної підтримки - після їх утворення)";
2) у пункті 3 додатка 2 "Доповідь про військовослужбовця (працівника), щодо якого складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією" слова "військовим комісаром" замінити словами "військовим комісаріатом (територіальним центром комплектування та соціальної підтримки - після їх утворення)";
3) у пункті 3 додатка 6 "Доповідь про події, кримінальні правопорушення, які скоєні (що трапились)" слова "військовим комісаром" замінити словами "військовим комісаріатом (територіальним центром комплектування та соціальної підтримки - після їх утворення)";
4) у додатку 9 (z1451-18) :
абзац перший Переліку № 1 (z1451-18) правопорушень, скоєних у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту під час виконання військовослужбовцями обов’язків військової служби, викласти в такій редакції:
"Розпочаті кримінальні провадження відносно військовослужбовців, які скоїли кримінальні правопорушення під час виконання обов’язків військової служби, або за фактом скоєння кримінального правопорушення (крім працівників).";
Перелік № 2 (z1451-18) правопорушень, скоєних у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту військовослужбовцями не під час виконання обов’язків військової служби викласти в такій редакції:
"Перелік № 2 правопорушень, скоєних у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту військовослужбовцями не під час виконання обов’язків військової служби
Розпочаті кримінальні провадження відносно військовослужбовців, які скоїли кримінальні правопорушення не під час виконання обов’язків військової служби, або за фактом скоєння кримінального правопорушення у позаслужбовий час.
Події, що сталися з військовослужбовцями внаслідок стихійного лиха, злочинних дій цивільних осіб, під час захисту громадського порядку, честі та гідності громадян, інші нещасні випадки з військовослужбовцями, не пов’язані з виконанням ними обов’язків військової служби. Випадки загибелі військовослужбовців або цивільних осіб з вини військовослужбовців (не під час виконання обов’язків військової служби)";
в абзацах першому та другому Переліку № 3 (z1451-18) правопорушень, скоєних у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту працівниками під час виконання посадових обов’язків слова "Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту" у всіх відмінках виключити;
5) у додатку 11 (z1451-18) графу 7 "Рішення суду щодо позовних вимог" виключити.
У зв’язку з цим графи 8-10 вважати відповідно графами 7-9;
6) пункт 5 додатка 12 (z1451-18) "Перелік порушень військової дисципліни, які обліковуються для оцінки стану військової дисципліни" виключити.
У зв’язку з цим пункти 6-9 вважати відповідно пунктами 5-8.
Тимчасово виконуючий
обов’язки начальника
Військової служби
правопорядку у Збройних
Силах України -
начальника Головного
управління Військової
служби правопорядку
Збройних Сил України
генерал-майор
В. Максименко