БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УХВАЛА
ТРЕТЬОЇ КОЛЕГІЇ СУДДІВ
ПЕРШОГО СЕНАТУ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Ананченка Олега Миколайовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 277 Цивільного кодексу України

м. К и ї в
23 березня 2021 року
№ 48-3(І)/2021
Справа № 3-38/2021(85/21)
Третя колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України у складі:
Литвинова Олександра Миколайовича - головуючого,
Завгородньої Ірини Миколаївни,
Кривенка Віктора Васильовича - доповідача,
розглянула на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Ананченка Олега Миколайовича щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (конституційності) положень частини першої статті 277 Цивільного кодексу України.
Заслухавши суддю-доповідача Кривенка В.В. та дослідивши матеріали справи, Третя колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України
установила:
1. Ананченко О.М. звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати такими, що не відповідають статтям 3, 8, 9, 19, частині четвертій статті 32, статті 55, пункту 1 частини першої статті 92, частинам другій, третій статті 124, частині першій статті 129 Конституції України (є неконституційними), положення частини першої статті 277 Цивільного кодексу України (далі - Кодекс).
Відповідно до частини першої статті 277 Кодексу фізична особа, особисті немайнові права якої порушено внаслідок поширення про неї та (або) членів її сім'ї недостовірної інформації, має право на відповідь, а також на спростування цієї інформації.
Суб'єкт права на конституційну скаргу стверджує, що оспорювані положення Кодексу, які застосовані в остаточному судовому рішенні в його справі - постанові Верховного Суду у складі колегії Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 18 січня 2021 року, - порушили його право на спростування та вилучення недостовірної інформації про себе, гарантоване частиною четвертою статті 32 Конституції України.
2. Вирішуючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі, Третя колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України виходить з такого.
Згідно із Законом України "Про Конституційний Суд України" (2136-19) конституційною скаргою є подане до Конституційного Суду України письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції України (254к/96-ВР) (конституційність) закону України (його окремих положень), що застосований в остаточному судовому рішенні у справі суб'єкта права на конституційну скаргу; конституційна скарга має містити обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень) із зазначенням того, яке з гарантованих Конституцією України (254к/96-ВР) прав людини, на думку суб'єкта права на конституційну скаргу, зазнало порушення внаслідок застосування закону (частина перша, пункт 6 частини другої статті 55); конституційна скарга вважається прийнятною за умов її відповідності вимогам, передбаченим, зокрема, статтею 55 цього закону (абзац перший частини першої статті 77).
З аналізу конституційної скарги вбачається, що автор клопотання висловлює незгоду із застосуванням Верховним Судом положень частини першої статті 277 Кодексу, однак така незгода не може вважатись обґрунтуванням тверджень щодо їх невідповідності частині четвертій статті 32 Конституції України.
Таким чином, суб'єкт права на конституційну скаргу не навів аргументів щодо невідповідності положень частини першої статті 277 Кодексу статтям 3, 8, 9, 19, частині четвертій статті 32, статті 55, пункту 1 частини першої статті 92, частинам другій, третій статті 124, частині першій статті 129 Основного Закону України.
Отже, конституційна скарга Ананченка О.М. не відповідає вимогам пункту 6 частини другої статті 55 Закону України "Про Конституційний Суд України", що є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 4 статті 62 цього закону - неприйнятність конституційної скарги.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 151-1, 153 Конституції України, на підставі статей 7, 32, 37, 50, 55, 56, 58, 61, 62, 77, 86 Закону України "Про Конституційний Суд України" Третя колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України
ухвалила:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Ананченка Олега Миколайовича щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (конституційності) положень частини першої статті 277 Цивільного кодексу України на підставі пункту 4 статті 62 Закону України "Про Конституційний Суд України" - неприйнятність конституційної скарги.
2. Ухвала є остаточною.
ТРЕТЯ КОЛЕГІЯ СУДДІВ
ПЕРШОГО СЕНАТУ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ