БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
02.02.2021 № 56
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2021 р.
за № 411/36033

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства культури України

Відповідно до Положення про Міністерство культури та інформаційної політики України (885-2019-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2019 року № 885, Положення про Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти (434-2020-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 року № 434, постанов Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 841 (841-2016-п) "Про премії за досягнення у сфері культури і мистецтва", від 02 вересня 2019 року № 829 (829-2019-п) "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади", від 23 березня 2020 року № 238 (238-2020-п) "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади", з метою розмежування повноважень між Міністерством культури та інформаційної політики України та Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти щодо організації роботи з присудження та виплати премій у сфері культури і мистецтва, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни (z0412-21) до Положення про премію імені Олеся Гончара (z0771-17) , затвердженого наказом Міністерства культури України від 25 травня 2017 року № 451, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 червня 2017 року за № 771/30639, що додаються.
2. Затвердити Зміни до Положення про премію імені М.В. Гоголя (z0996-17) затвердженого наказом Міністерства культури України від 20 липня 2017 року № 679, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2017 року за № 996/30864, що додаються.
3. Директорату культури і мистецтв (Лавро Є.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Дуля Я.М.
Міністр
О. Ткаченко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного агентства України
з питань мистецтв та мистецької освіти
Г. Григоренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
та інформаційної
політики України
02 лютого 2021 року № 56
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2021 р.
за № 411/36033

ЗМІНИ

до Положення про премію імені М.В. Гоголя

1. У розділі I:
у пункті 2:
слово "Мінкультури" замінити словом "МКІП";
доповнити абзацом другим такого змісту:
"Організаційно-методичний супровід присудження Премії здійснюється Держмистецтв.".
пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Премія присуджується громадянам України на конкурсних засадах.".
2. У розділі II:
пункт 8 викласти в такій редакції:
"8. Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії подаються до Держмистецтв творчими спілками та асоціаціями, літературно-мистецькими об’єднаннями, національно-просвітницькими товариствами, редакціями періодичних видань, видавництвами, громадськими організаціями у сфері літератури, а також окремими авторами (далі - суб’єктами подання).";
у пункті 9 слово "Мінкультури" замінити словом "Держмистецтв";
абзац перший пункту 10 викласти в такій редакції:
"10. Відповідальними за достовірність наданої інформації є керівники суб’єктів подання, що подали пропозиції щодо претендента (претендентів) на здобуття Премії, а також самі претенденти.".
3. У розділі III:
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. МКІП та Держмистецтв щороку на своїх офіційних вебсайтах оприлюднюють оголошення про проведення конкурсу на здобуття Премії, умови та порядок його проведення.";
у пункті 3 слово "Мінкультури" замінити словами "МКІП, Держмистецтв";
у пункті 5:
абзаци перший, другий викласти в такій редакції:
"5. Персональний склад Комітету затверджується наказом Держмистецтв з числа представників Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України (за згодою), Національної спілки письменників України, провідних діячів у сфері культури і мистецтв (за згодою) у кількості не менше ніж 5, але не більше ніж 11 осіб.
До складу Комітету входять голова, заступник голови, члени Комітету та відповідальний секретар. Голова Комітету та його заступник обираються на першому засіданні Комітету шляхом відкритого голосування.";
абзац третій виключити.
У зв’язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати абзацами третім - п’ятим відповідно.
у пункті 6 слово "Мінкультури" замінити словом "Держмистецтв";
пункт 7 доповнити абзацом третім такого змісту:
"Члени комітету можуть брати участь у засіданні Комітету в режимі аудіо- чи відеоконференції, завчасно повідомивши про це відповідального секретаря Комітету.".
абзац перший пункту 14 викласти в такій редакції:
"14. Премія присуджується наказом МКІП за поданням Комітету.";
пункт 16 викласти в такій редакції:
"16. Диплом лауреата підписується Міністром культури та інформаційної політики України, головою Держмистецтв та головою Комітету.".
4. У розділі IV:
у пункті 2 слово "Мінкультури" замінити словом "Держмистецтв";
пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Інформація щодо результатів проведення конкурсу та його лауреата оприлюднюється на офіційних вебсайтах МКІП та Держмистецтв.";
доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4. Рішення Комітету щодо визначення переможця, оформлені протоколом, та документи лауреата Премії передаються Держмистецтв до МКІП для зберігання.".
В.о. генерального
директора Директорату
культури і мистецтв
Є. Лавро