БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.03.2021 № 607
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 квітня 2021 р.
за № 468/36090

Про впорядкування умов оплати праці працівників контрольно-ревізійних відділів, управлінь (відділів, груп) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і організацій, інших підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах та при виконавчих органах рад

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 (1298-2002-п) "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами), від 20 січня 2021 року № 29 (29-2021-п) "Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", відповідно до Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (459-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 124), з метою впорядкування оплати праці працівників контрольно-ревізійних відділів, управлінь (відділів, груп) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і організацій, інших підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах та при виконавчих органах рад НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці керівних працівників і фахівців контрольно-ревізійних відділів, управлінь (відділів, груп) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і організацій, інших підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах та при виконавчих органах рад, згідно з додатком 1 до наказу;
схему тарифних розрядів посад керівних працівників і фахівців контрольно-ревізійних відділів, управлінь (відділів, груп) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і організацій, інших підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах та при виконавчих органах рад, згідно з додатком 2 до наказу.
2. Надати право керівникам органів виконавчої влади, їх самостійних управлінь (відділів), виконавчих органів рад, при яких створені зазначені підрозділи, у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах:
1) установлювати:
а) керівникам і фахівцям контрольно-ревізійних відділів, управлінь (відділів, груп) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і організацій, інших підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах та при виконавчих органах рад, конкретні розміри посадових окладів відповідно до затвердженої цим наказом схеми тарифних розрядів;
б) посадові оклади заступників керівників структурних підрозділів - на 5-15 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом;
в) надбавки працівникам:
у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):
за високі досягнення у праці;
за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
за складність, напруженість у роботі.
Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;
за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Надбавки за почесні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником відповідного органу;
за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;
г) доплати працівникам:
у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):
за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;
за суміщення професій (посад);
за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.
Зазначені види доплат не встановлюються керівникам підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах та при виконавчих органах рад і їх заступникам;
у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;
за науковий ступінь:
доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);
кандидата наук, доктора філософії - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності в працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.
Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником відповідного органу.
Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;
2) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;
3) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.
Преміювання керівників підрозділів, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням відповідного органу в межах наявних коштів на оплату праці.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 17 жовтня 2005 року № 328 (z1255-05) "Про впорядкування умов оплати праці працівників контрольно-ревізійних відділів, управлінь (відділів, груп) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і організацій, інших підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах та при виконавчих органах рад", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2005 року за № 1255/11535 (зі змінами).
4. Директорату розвитку ринку праці та умов оплати праці подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування і застосовується з 01 січня 2021 року.
Міністр розвитку
економіки, торгівлі
та сільського господарства
України
І. Петрашко
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок
Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні
Виконавчий Віцепрезидент
Конфедерації роботодавців України
Міністр соціальної політики України
С. Марченко
О.О. Шубін
Р. Іллічов
О. Мірошниченко
М. Лазебна
Додаток 1
до наказу Міністерства
розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України
від 23 березня 2021 року № 607

РОЗМІРИ

тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці керівних працівників і фахівців контрольно-ревізійних відділів, управлінь (відділів, груп) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і організацій, інших підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах та при виконавчих органах рад

Тарифні розряди
Тарифні коефіцієнти
1
1
2
1,09
3
1,18
4
1,27
5
1,36
6
1,45
7
1,54
8
1,64
9
1,73
10
1,82
11
1,97
12
2,12
13
2,27
14
2,42
15
2,58
16
2,79
17
3,00
18
3,21
19
3,42
20
3,64
21
3,85
22
4,06
23
4,27
24
4,36
25
4,51
__________
Примітки:
1. Посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці 1 додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 (1298-2002-п) "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".
Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" (1282-12) .
2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
Генеральний директор
директорату
розвитку ринку праці
та умов оплати праці
Р. Овчаренко
Додаток 2
до наказу Міністерства
розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України
від 23 березня 2021 року № 607

СХЕМА

тарифних розрядів посад керівних працівників і фахівців контрольно-ревізійних відділів, управлінь (відділів, груп) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і організацій, інших підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах та при виконавчих органах рад

Посада
Діапазон розрядів
Автономна Республіка Крим
за групами областей
міські, районні, районні в містах (де створені ці підрозділи)
поза групою, м. Київ
перша, друга, м. Севастополь
Начальник управління
14
14
-
-
Начальник відділу
11-13
11-13
11-12
10
Начальник групи
9-11
9-11
9-10
8
Головний фахівець
9-10
9-10
8-9
-
Провідний фахівець
8-9
8-9
7-8
7-8
Фахівець 1-ї категорії
7-8
7-8
6-7
6-7
Фахівець
7
7
6
6
Генеральний директор
директорату
розвитку ринку праці
та умов оплати праці
Р. Овчаренко