БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.03.2021 № 608
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 квітня 2021 р.
за № 469/36091

Про впорядкування умов оплати праці працівників Автопідприємства Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Автобази Управління справами Апарату Верховної Ради України, Державної організації "Автобаза Державного управління справами", Автобази Конституційного Суду України

Відповідно до Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (459-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 124), НАКАЗУЮ:
1. Затвердити схеми посадових окладів (окладів), тарифних ставок керівних працівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників Автопідприємства Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Автобази Управління справами Апарату Верховної Ради України, Державної організації "Автобаза Державного управління справами", Автобази Конституційного Суду України (далі - Автопідприємства) згідно з додатками 1-3, що додаються.
2. Надати право керівникам Автопідприємств у межах видатків на оплату праці:
2.1. Установлювати:
1) працівникам конкретні розміри посадових окладів (окладів, тарифних ставок) згідно із затвердженими цим наказом додатками;
2) посадові оклади заступникам керівників Автопідприємств, заступникам керівників структурних підрозділів установлюються - на 5-15 відсотків, головному бухгалтеру - на 10-30 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами посадових окладів, затвердженими цим наказом;
3) доплати:
- працівникам:
а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):
за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;
за суміщення професій (посад);
за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.
Зазначені види доплат не встановлюються керівникам Автопідприємств, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів, їх заступникам;
б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10-ої години вечора до 6-ої години ранку;
в) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів,- у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу (тарифної ставки);
г) за роботу:
у важких і шкідливих умовах праці - у розмірах 4, 8, 12 відсотків установленої тарифної ставки (окладу);
в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці - у розмірах 16, 20, 24 відсотків установленої тарифної ставки (окладу).
Конкретний перелік професій робітників, яким установлюються доплати за роботу у важких і шкідливих умовах та в особливо важких і особливо шкідливих умовах, затверджується керівниками відповідних Автопідприємств за погодженням з органом вищого рівня, до сфери управління якого вони належать, за результатами атестації робочих місць, проведеної згідно із законодавством;
ґ) бригадирам із числа робітників, що не звільнені від основної роботи, залежно від кількості робітників у бригаді, обсягів та специфіки виконуваних робіт у розмірі до 25 відсотків ставки розряду, присвоєного бригадиру;
- керівним працівникам, професіоналам, фахівцям доплата за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук з відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 15 і 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у зазначених працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.
Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівниками Автопідприємств.
Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;
4) надбавки працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):
за високі досягнення у праці;
за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
за складність, напруженість у роботі.
Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки).
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;
5) надбавки керівним працівникам, професіоналам, фахівцям:
а) за почесне звання України, СРСР, союзних республік СРСР "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Надбавки за почесне звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням. За наявності двох або більше звань "заслужений" надбавка встановлюється за одним званням.
Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівниками відповідних Автопідприємств;
б) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;
6) водіям автотранспортних засобів:
надбавки за класність: водіям I класу - 25 відсотків, водіям II класу - 10 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час водієм;
доплати за роботу з ненормованим робочим днем - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки (окладу) за відпрацьований час;
водіям, які обслуговують посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" (160/98-ВР) , та членів Уряду, установлюється надбавка за особливі умови роботи в розмірі до 100 відсотків місячної тарифної ставки;
7) робітникам диференційовані надбавки за високу професійну майстерність до тарифних ставок для робітників: III розряду - 12 відсотків, IV розряду - 16 відсотків, V розряду - 20 відсотків, VI розряду - 24 відсотки;
2.2. Надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі, що не перевищує розмір середньомісячної заробітної плати працівника, крім матеріальної допомоги на поховання;
2.3. Затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.
Преміювання керівників Автопідприємств, їх заступників, головного інженера, головного бухгалтера, установлення їм надбавок, доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за погодженням з відповідними органами вищого рівня, до сфери управління яких Автопідприємства належать, у межах затверджених видатків на оплату праці.
3. Установити, що розміри посадових окладів, визначені додатками 1-3 до наказу, змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці 1 (1298-2002-п) до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".
Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" (1282-12) .
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України 01 березня 2007 року № 75 (z0245-07) "Про впорядкування умов оплати праці працівників Автопідприємства Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Автобази Управління справами Апарату Верховної Ради України, Державної організації "Автобаза Державного управління справами", Автобази Конституційного Суду України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 березня 2007 року за № 245/13512 (зі змінами).
5. Директорату розвитку ринку праці та умов оплати праці забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування і застосовується з 01 січня 2021 року, крім абзацу першого пункту 3 цього наказу, який застосовується з 01 січня 2022 року.
Міністр розвитку
економіки, торгівлі
та сільського господарства
України
І. Петрашко
ПОГОДЖЕНО:
Міністрів фінансів України
Виконавчий Віцепрезидент
Конфедерації роботодавців України
Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок
Міністр соціальної політики України
С. Марченко
О. Мірошниченко
Р. Іллічов
О.О. Шубін
М. Лазебна
Додаток 1
до наказу Міністерства
розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України
23 березня 2021 року № 608

СХЕМА

посадових окладів (окладів) керівних працівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та окремих професій робітників Автопідприємств

Посади (професії)
Місячні посадові оклади (оклади), гривень
з 1 січня 2021 року
з 1 грудня 2021 року
Генеральний директор (директор)
14 820 - 16 017
16 058 - 17 355
Головний інженер
11 660 - 12 820
12 634 - 13 891
Начальник структурного підрозділу (відділу тощо); головний механік та інші
6 205 - 9 335
6 723 - 10 115
Начальник колони автомобільної
6 092 - 8 130
6 601 - 8 809
Начальник дільниці (цеху); старші: майстер дільниці (цеху), механік служби контролю (дільниці, цеху), капітан-механік судновий, механік
5 524- 7 364
5 985 - 7 979
Завідувач фельдшерського пункту
5 046 - 6 289
5 467 - 6 814
Завідувачі: господарства, канцелярії, центрального складу, складу
4 084 - 5 046
4 425 - 5 467
Інженери всіх спеціальностей, економіст, бухгалтер, юрисконсульт та інші:
провідні
6 205 - 7 372
6 723 - 7 988
I категорії
5 364 - 6 532
5 812 - 7 078
II категорії
5 046 - 6 092
5 467 - 6 601
без категорії
4 728 - 5 364
5 123 - 5 812
Майстер дільниці, майстер з ремонту, майстер з ремонту та експлуатації енергетичного устаткування, майстер з ремонту технологічного обладнання, механік автомобільної колони (гаража), механік відділу технічного контролю, старшина-моторист, боцман та інші
4 447 - 6 971
4 818 - 7 553
Інспектор-лікар (лікар-терапевт) з проведення передрейсового огляду водіїв
5 046 - 6 092
5 467 - 6 601
Фельдшер з проведення передрейсового огляду водіїв
4 523 - 5 652
4 901 - 6 124
Старший диспетчер, диспетчер, матрос
4 447 - 5 485
4 818 - 5943
Вантажник
5 206
5 641
Старший інспектор з кадрів, інспектор з кадрів, інспектор з обліку та бронювання військовозобов’язаних
3 804 - 5 046
4 122 - 5 467
Техніки всіх спеціальностей:
I категорії
4 243 - 5 046
4 597 - 5 467
II категорії
4 084 - 4 766
4 425 - 5 164
без категорії
3 804 - 4 243
4 122 - 4 597
Секретар-друкарка, касир
3 683 - 4 523
3 991 - 4 901
Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин
3 614 - 4 084
3 916 - 4 425
Оператор заправних станцій:
2-го розряду
3 562
3 859
3-го розряду
3 804
4 122
4-го розряду
4 523
4 901
5-го розряду
5 046
5 467
Агент з постачання, водій транспортно-прибиральної машини, діловод, комірник, нарядник, табельник
3 326 - 3 887
3 604 - 4 212
Підсобний робітник (транспортний), прибиральник службових приміщень, прибиральник виробничих приміщень, прибиральник територій, сторож
3 205 - 3 402
3 473 - 3 686
Генеральний директор
директорату
розвитку ринку праці
та умов оплати праці
Р. Овчаренко
Додаток 2
до наказу Міністерства
розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України
23 березня 2021 року № 608

СХЕМА

тарифних ставок робітників автомобільного транспорту Автопідприємств

1. Водії (машиністи) вантажних автомобілів

Вантажопідйомність автомобілів, тонн
I група
(бортові автомобілі та автомобілі-фургони загального призначення)
II група
(спеціалізовані та спеціальні автомобілі: самоскиди, цистерни, рефрижератори, контейнеровози, пожежні, техдопомоги, снігоочищувальні, поливомийні, підмітально-прибиральні, автокрани, автонавантажувачі тощо; сідельні тягачі з причепами)
III група
(автомобілі з перевезення цементу, загниваючого сміття, асенізаційних вантажів)
Місячні тарифні ставки, гривень
з 1 січня 2021 року
з 1 грудня 2021 року
з 1 січня 2021 року
з 1 грудня 2021 року
з 1 січня 2021 року
з 1 грудня 2021 року
До 1,5
4 804
5 205
5 167
5 599
5 364
5 812
Від 1,5 до 3
5 167
5 599
5 364
5 812
5 804
6 289
Від 3 до 5
5 364
5 812
5 804
6 289
6 167
6 682
Від 5 до 7
5 804
6 289
6 167
6 682
6 448
6 987
Від 7 до 10
6 167
6 682
6 448
6 987
6 971
7 553
Від 10 до 20
6 448
6 987
6 971
7 553
7 130
7 725
Від 20 до 40
6 971
7 553
7 046
7 634
7 213
7 815
Від 40 до 60
7 046
7 634
7 130
7 725
-
-
Понад 60
-
-
7 213
7 815
-
-

2. Водії легкових автомобілів

Група за потужністю двигуна
Потужність двигуна
Місячні тарифні ставки, гривень
кінських сил (к.с.*)
кіловатів
загальні
при роботі на санітарних автомобілях (крім швидкої медичної допомоги)
з 1 січня 2021 року
з 1 грудня 2021 року
з 1 січня 2021 року
з 1 грудня 2021 року
I
до 70 включно
до 51,5 включно
4 607
4 992
4 804
5 205
II
понад 70 до 150 включно
понад 51,5 до 110,4 включно
4 804
5 205
5 364
5 812
III
понад 150
понад 110,4
5 046
5 467
5 569
6 034
__________
* 1 к.с. = 0,736 кВт.

3. Водії автомобілів швидкої медичної допомоги та оперативні автомобілі зі спеціальним звуковим сигналом (типу "Сирена")

Клас автомобіля
Робочий обсяг двигуна, літрів
Місячні тарифні ставки, гривень
з 1 січня 2021 року
з 1 грудня 2021 року
Особливо малий і малий
до 1,8
5 849
6 338
Середній (а також автобуси спеціальні та швидкої медичної допомоги)
від 1,8 до 3,5
6 167
6 682
Великий (а також автобуси спеціальні та швидкої медичної допомоги)
понад 3,5
6 653
7 209

4. Водії автобусів

Клас автомобіля
Габаритна довжина, метрів
Місячні тарифні ставки, гривень
загальні
при роботі на санітарних автобусах (крім автомобілів швидкої медичної допомоги)
з 1 січня 2021 року
з 1 грудня 2021 року
з 1 січня 2021 року
з 1 грудня 2021 року
Особливо малий
до 5
4 644
5 032
5 243
5 681
Малий
від 5 до 6,5
5 206
5 641
5 364
5 812
від 6,5 до 7,5
5 243
5 681
5 804
6 289
Середній
від 7,5 до 9,5
5 804
6 289
6 167
6 682
Великий
від 9,5 до 11
6 167
6 682
6 486
7 028
від 11 до 12
6 486
7 028
6 850
7 422
від 12 до 15
6 728
7 290
6 971
7 553
понад 15
6 971
7 553
7 130
7 725

5. Механізатори

Професії
Місячні тарифні ставки, гривень
I
II
III
IV
V
VI
з 1 січня 2021 року
Машиніст екскаватора
3 841
4 243
4 644
5 122
5 652
6 205
Тракторист
-
4 243
4 728
5 243
5 849
6 486
з 1 грудня 2021 року
Машиніст екскаватора
4 162
4 597
5 032
5 550
6 124
6723
Тракторист
-
4 597
5 123
5 681
6 338
7 028
Генеральний директор
директорату
розвитку ринку праці
та умов оплати праці
Р. Овчаренко
Додаток 3
до наказу Міністерства
розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України
23 березня 2021 року № 608

ТАРИФНІ СТАВКИ

робітників Автопідприємств, зайнятих ремонтом рухомого складу, суден, автомобілів, устаткування, на верстатних та інших роботах

Роботи та професії
Місячні тарифні ставки, гривень
розряди*:
I
II
III
IV
V
VI
з 1 січня 2021 року
Роботи на підприємствах і в цехах з ремонту устаткування (рухомого складу, суден та автомобілів), контрольно-вимірювальних приладів і автоматики: ремонтно-будівельні, енергетичні, ливарні, ковальські, паросилового господарства, електролітні цехи; компресорні, вентиляційно-зволожувальні та кисневі установки; очисні споруди (акумуляторник, арматурник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, машиніст компресорних установок, машиніст мийної установки, мийник-прибиральник рухомого складу, оббивальник на автомобільному транспорті, оператор мийної установки, робітник з комплексного обслуговування та ремонту будинків, слюсар-сантехнік, столяр, слюсар-дизеліст, слюсар-ремонтник, мідник та інші)
3 606
3 963
4 364
4 804
5 288
5 804
з 1 грудня 2021 року
3 907
4 294
4 728
5 205
5 730
6 289
Верстатні роботи з оброблення металу та інших матеріалів різанням на металообробних верстатах; роботи із холодного штампування металів та інших матеріалів, виготовлення і ремонту інструменту і технологічної оснастки (бляхар, полірувальник, слюсар-інструментальник, токар, токар-розточувальник, фрезерувальник, шліфувальник та інші)
з 1 січня 2021 року
4 046
4 447
4 887
5 364
5 887
6 486
з 1 грудня 2021 року
4 384
4 818
5 295
5 812
6 379
7 028
Робітники у виробничих цехах, безпосередньо зайняті ремонтом і наладкою основного технічного електро- і енергетичного, експериментального і наукового обладнання, машин, механізмів, суден, автомобілів та іншого рухомого складу, електронно-вимірювальної техніки, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики (газозварник, електрогазозварник, монтувальник шин, рихтувальник кузовів, маляр, слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, слюсар з ремонту автомобілів, слюсар з ремонту агрегатів, слюсар з ремонту рухомого складу, слюсар-складальник двигунів, слюсар з паливної апаратури, слюсар-механік електромеханічних приладів та систем, слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання, слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування та інші)
з 1 січня 2021 року
4 046
4 447
4 887
5 364
5 887
6 486
з 1 грудня 2021 року
4 384
4 818
5 295
5 812
6 379
7 028
Робітники у виробничих цехах та інших структурних підрозділах, безпосередньо зайняті ремонтом автомобільних шин (вулканізаторник та інші)
з 1 січня 2021 року
4 122
4 523
4 963
5 448
6 008
6 607
з 1 грудня 2021 року
4 466
4 901
5 378
5 903
6 510
7 159
__________
* Діапазон розрядів за конкретною професією робітників визначається відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 69 "Автомобільний транспорт" (v0136650-06) , затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 14 лютого 2006 року № 136, Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 87 "Житлове та комунальне господарство населених пунктів" (v0144241-99) , затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 14 червня 1999 року № 144.
Генеральний директор
директорату
розвитку ринку праці
та умов оплати праці
Р. Овчаренко