БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
26.02.2021 № 126
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 квітня 2021 р.
за № 491/36113

Про затвердження Змін до Типової форми рішення про місцевий бюджет

Відповідно до Закону України від 15 грудня 2020 року № 1081-IX (1081-20) "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", підпункту 45-1 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України (375-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Типової форми рішення про місцевий бюджет (z0953-18) , затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 03 серпня 2018 року № 668, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 21 серпня 2018 року за № 953/32405 (із змінами), що додаються.
2. Департаменту політики міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу;
доведення цього наказу після його державної реєстрації до місцевих фінансових органів для використання в роботі під час складання проектів місцевих бюджетів на наступний бюджетний рік.
3. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2022 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Улютіна Д.В.
Міністр
С. Марченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26 лютого 2021 року № 126
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 квітня 2021 р.
за № 491/36113

ЗМІНИ

до Типової форми рішення про місцевий бюджет

1. Пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Затвердити на 20__ рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 6 до цього рішення.".
2. У пункті 10 та підпункті 3 пункту 15 слова "територіальною громадою міста" замінити словами "міською територіальною громадою".
3. Підпункт 6 пункту 15 викласти в такій редакції:
"6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.".
4. У пункті 17 слово та цифри "пунктів 20, 201" замінити словом та цифрами "пункту 201".
5. У пункті 21 слово "оприлюднення" замінити словом "опублікування".
6. Додаток 6 до Типової форми рішення про місцевий бюджет (z0953-18 )) викласти в такій редакції:
"
Додаток 6
до Типової форми рішення
про місцевий бюджет
(пункт 4)
ОБСЯГИ
капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів у 20___ році
( Див. текст (z0491-21F31) )
".
Директор Департаменту
політики міжбюджетних
відносин та місцевих бюджетів
О. Корень