БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 28 квітня 2021 р. № 400-р
Київ

Питання річних загальних зборів приватного акціонерного товариства "Укргідроенерго"

Відповідно до Законів України "Про акціонерні товариства" (514-17) та "Про управління об’єктами державної власності" (185-16) , Статуту приватного акціонерного товариства "Укргідроенерго" (235-2021-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2021 р. № 235:
1. Затвердити:
річний звіт приватного акціонерного товариства "Укргідроенерго" (далі - товариство) за 2020 рік;
звіт про винагороду членів наглядової ради товариства за 2020 рік;
звіт та висновки ревізійної комісії товариства за результатами перевірки фінансової звітності та фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік.
2. За результатами розгляду звітів наглядової ради та виконавчого органу товариства визнати роботу наглядової ради та виконавчого органу товариства у 2020 році незадовільною.
3. Затвердити такий розподіл чистого прибутку товариства за 2020 рік та розмір річних дивідендів, що спрямовуються:
50 відсотків чистого прибутку в розмірі 2068479 тис. гривень - на виплату дивідендів до державного бюджету;
50 відсотків чистого прибутку в розмірі 2068479 тис. гривень - на розвиток виробництва.
Виплату річних дивідендів провести згідно з вимогами законодавства не пізніше 30 червня 2021 року.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 37