БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17 травня 2021 р. № 484 Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1051 від 11.10.2021 (1051-2021-п) № 1308 від 13.12.2021 (1308-2021-п) )
Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку, що додається.
Прем'єр-міністр України
Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 17 травня 2021 р. № 484 

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку" (далі - бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МОЗ.
Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня за напрямом медичне обладнання є Національний інститут раку.
( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1051 від 11.10.2021 (1051-2021-п) )
3. Замовником створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку та одержувачем бюджетних коштів за напрямами, визначеними абзацами другим - восьмим пункту 4 цього Порядку, є державне підприємство "Укрмедпроектбуд", яке відповідає критеріям одержувача бюджетних коштів згідно з Порядком складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (228-2002-п) (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414).
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1051 від 11.10.2021 (1051-2021-п) )
4. Бюджетні кошти спрямовуються на будівництво, реконструкцію та реставрацію будівель і споруд для створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку за напрямами:
( Абзац перший пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1308 від 13.12.2021 (1308-2021-п) )
дослідження та розроблення проекту з урахуванням проектування за чергами, у тому числі предпроектні роботи, збір вихідних даних для проектування, інженерно-технічні вишукування та обстеження;
оплата послуг, пов'язаних із погодженням, експертизою, експертних оцінок, затвердженням проектної документації;
( Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1308 від 13.12.2021 (1308-2021-п) )
будівельно-монтажні роботи;
устаткування, обладнання (крім медичного обладнання), меблі та інвентар (у тому числі послуги (роботи) із транспортування, монтажу, встановлення та налагодження устаткування (крім медичного обладнання), обладнання, меблів та інвентарю);
( Абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1051 від 11.10.2021 (1051-2021-п) )
оплата послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх виконанням та введенням об'єктів в експлуатацію (у тому числі кошти на оплату послуг, що пов'язані з приєднанням об'єкта будівництва до діючих мереж);
авторський нагляд, технічний нагляд, науково-технічний супровід, захоронення будівельних відходів, підготовка до формування страхового фонду документації тощо;
утримання служби замовника;
медичне обладнання.
( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1051 від 11.10.2021 (1051-2021-п) )
4-1. Умовами спрямування бюджетних коштів за напрямом медичне обладнання є:
готовність приміщень для встановлення та експлуатації медичного обладнання;
можливість введення медичного обладнання в експлуатацію;
наявність персоналу для експлуатації медичного обладнання та його обслуговування.
( Порядок доповнено пунктом 4-1 згідно з Постановою КМ № 1051 від 11.10.2021 (1051-2021-п) )
5. Бюджетні зобов'язання за спеціальним фондом державного бюджету беруться виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.
6. Видатки, пов'язані з фінансуванням об'єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва" (1764-2001-п) (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (1070-2019-п) (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 64).
7. Затвердження проектів будівництва та проведення їх експертизи здійснюється відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (560-2011-п) (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).
8. Прийняття об'єктів в експлуатацію здійснюється відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (461-2011-п) (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599).
9. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних із використанням бюджетних коштів, здійснюється в установленому законодавством порядку.
10. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.
11. Відображення в первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи здійснюється в установленому законодавством порядку.
12. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюється в установленому законодавством порядку.
13. МОЗ подає щокварталу Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів.