БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.06.2021 № 1195
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2021 р.
за № 835/36457

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України

Відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (1645-14) , пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України (267-2015-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 (1236-2020-п) "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України, що додаються.
2. Директорату розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я (Карчевич М.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
В. Ляшко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра соціальної політики України
Тимчасово виконуючий обов’язки
Голови Національної служби здоров’я України
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Перший заступник
Міністра цифрової трансформації України
Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні
Голова Спільного представницького органу
об’єднань профспілок
Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини
Є. Котик
А. Віленський
Т. Михайленко
О. Вискуб
Р. Іллічов
Г.В. Осовий
Л. Денісова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
14 червня 2021 року № 1195
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2021 р.
за № 835/36457

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України

1. Внести до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян (z1005-01) , затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 року № 455, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2001 року за № 1005/6196, такі зміни:
1) абзац другий пункту 1.7 розділу 1 викласти в такій редакції:
"На період проведення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацією та ліквідацією її спалахів та епідемій в Україні, відповідно до вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України, видаються листки непрацездатності на підставі звернення та опитування хворого за допомогою засобів телефонного зв’язку або інтернет-телефонії лікарем, який надає первинну медичну допомогу, з обов’язковим відповідним записом у медичній карті амбулаторного хворого, терміном до 5 календарних днів.
Виданий у такий спосіб листок непрацездатності може бути продовженим залежно від тяжкості захворювання тільки після особистого огляду хворого лікуючим лікарем (фельдшером), про що робиться відповідний запис у медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого з обґрунтуванням тимчасової непрацездатності, та з урахуванням вимог пункту 2.2 розділу 2 цієї Інструкції.";
2) пункт 5.2 розділу 5 викласти в такій редакції:
"5.2. На період перебування застрахованої особи в самоізоляції, обсервації, в тимчасових закладах охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталях), у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій, відповідно до вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України, окрім хворих осіб, листок непрацездатності видається лікуючим лікарем на строк, визначений законодавством та галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я.".
2. Внести до Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я (z0728-21) , затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 червня 2021 року № 1066, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2021 року за № 728/36350, такі зміни:
пункт 2 (z0728-21) розділу IV викласти в такій редакції:
"2. На період проведення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій в Україні, відповідно до вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України, формування медичних висновків в амбулаторних умовах надання медичних послуг може здійснюватися лікарем, який надає первинну медичну допомогу, на підставі звернення та опитування хворого за допомогою засобів телефонного зв’язку або інтернет-телефонії, засобів телемедичного зв’язку з обов’язковим відповідним записом у Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я за категоріями:
"Захворювання або травма загального характеру" - на період до 5 календарних днів. У разі, якщо тимчасова непрацездатність пацієнта продовжується понад 5 календарних днів, лікуючим лікарем формується новий медичний висновок в межах одного випадку тимчасової непрацездатності за результатом особистого медичного огляду пацієнта без встановлення відмітки про початок нового випадку тимчасової непрацездатності;
"Обсервація, самоізоляція під час дії карантину з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2";
"Карантин".".
Генеральний директор
Директорату з розвитку
цифрових трансформацій
в охороні здоров’я
М. Карчевич