БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 29 червня 2021 р. № 677
Київ

Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 716 від 14.07.2021 (716-2021-п) № 797 від 28.07.2021 (797-2021-п) № 889 від 18.08.2021 (889-2021-п) № 954 від 13.09.2021 (954-2021-п) № 981 від 22.09.2021 (981-2021-п) № 1126 від 28.10.2021 (1126-2021-п) № 1156 від 04.11.2021 (1156-2021-п) № 1213 від 17.11.2021 (1213-2021-п) № 1240 від 24.11.2021 (1240-2021-п) № 45 від 19.01.2022 (45-2022-п) № 88 від 02.02.2022 (88-2022-п) )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я та Міністерства цифрової трансформації стосовно запровадження з урахуванням рекомендацій Європейської Комісії 2021/472 від 17 березня 2021 р. сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби (далі - COVID-сертифікат).
2. Затвердити такі, що додаються:
Порядок формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби;
Правила підтвердження чинності COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби;
зразки COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби;
Порядок формування міжнародного COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, для видачі деяким категоріям іноземців та особам без громадянства, які на законних підставах проживають або перебувають на території України.
( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1213 від 17.11.2021 (1213-2021-п) ) ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 954 від 13.09.2021 (954-2021-п) )
2-1. Установити, що:
1) формування та використання, зокрема підтвердження чинності, іноземних та міжнародних COVID-сертифікатів здійснюється у взаємодії з довірчою мережею Європейського Союзу та відповідно до документації зазначеної довірчої мережі.
( Підпункт 2 пункту 2-1 виключено на підставі Постанови КМ № 88 від 02.02.2022 (88-2022-п) ) ( Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 954 від 13.09.2021 (954-2021-п) )
3. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 (1236-2020-п) "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 14, № 17, ст. 664, № 19, ст. 811, № 27, ст. 1442) - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 р. № 583 і від 16 червня 2021 р. № 611, зміни, що додаються.
4. Міністерству охорони здоров’я:
1) у місячний строк затвердити регламент обігу даних, необхідних для формування та використання COVID-сертифікатів;
2) подавати зміни до правил валідації COVID-сертифікатів України:
Міністерству закордонних справ - для офіційного перекладу зазначених змін на англійську та за можливості на інші державні мови держав - членів довірчої мережі Європейського Союзу;
Адміністрації Державної прикордонної служби - для врахування у службовій діяльності;
Міністерству цифрової трансформації - для передачі до довірчої мережі Європейського Союзу у форматах, визначених документацією зазначеної довірчої мережі;
3) до 28 лютого 2022 р.:
разом із Національною службою здоров’я розробити проект Порядку ведення реєстру COVID-сертифікатів у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я;
разом із Міністерством цифрової трансформації та Національною службою здоров’я розробити та подати Кабінетові Міністрів України для затвердження проект Порядку скасування та обліку скасованих COVID-сертифікатів.
( Пункт 4 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою КМ № 88 від 02.02.2022 (88-2022-п) ) ( Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 954 від 13.09.2021 (954-2021-п) )
5. Міністерству цифрової трансформації:
за наявності технічної можливості отримувати дані від центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я, забезпечити формування, відображення та підтвердження чинності COVID-сертифікатів через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (далі - Портал Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) (далі - мобільний додаток Порталу Дія);
( Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 88 від 02.02.2022 (88-2022-п) )
забезпечити електронну ідентифікацію та автентифікацію особи, зокрема з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу під час передачі даних до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я, з метою формування, відображення та підтвердження чинності COVID-сертифікатів через Портал Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія;
( Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1126 від 28.10.2021 (1126-2021-п) )
надати доступ Адміністрації Державної прикордонної служби та Міністерству закордонних справ до програмного забезпечення, що використовується у довірчій мережі Європейського Союзу для перевірки чинності COVID-сертифікатів;
забезпечити розроблення програмного забезпечення для перевірки чинності COVID-сертифікатів на території України органами, підрозділами, фізичними та юридичними особами (їх представниками), яким законодавство дає право проводити таку перевірку, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія;
( Абзац п’ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 88 від 02.02.2022 (88-2022-п) )
здійснювати постійне оновлення програмного забезпечення у разі зміни в наборах даних, необхідних для формування та використання COVID-сертифікатів;
до 31 грудня 2021 р. розробити та подати Кабінетові Міністрів України для затвердження проект регламенту обігу ключів для засвідчення та перевірки чинності COVID-сертифіката.
( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1213 від 17.11.2021 (1213-2021-п) ) ( Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 954 від 13.09.2021 (954-2021-п) )
6. Міністерству закордонних справ:
забезпечити внесення даних щодо можливості використання COVID-сертифіката для перетину державного кордону іноземних держав до інтерактивного ресурсу для відображення особливостей в’їзду до іноземних держав;
забезпечити в установленому порядку за погодженням з Міністерством охорони здоров’я укладення домовленостей про взаємне визнання COVID-сертифікатів;
( Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 88 від 02.02.2022 (88-2022-п) )
здійснювати інформування Адміністрації Державної прикордонної служби про умови укладених домовленостей про взаємне визнання COVID-сертифікатів;
( Абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 88 від 02.02.2022 (88-2022-п) )
забезпечити офіційне інформування Європейської Комісії та інших держав - членів довірчої мережі Європейського Союзу про зміни до правил валідації COVID-сертифікатів України;
( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 954 від 13.09.2021 (954-2021-п) ; в редакції Постанови КМ № 88 від 02.02.2022 (88-2022-п) )
постійно проводити на технічному рівні перевірку відповідності правил перевірки COVID-сертифікатів іноземних держав міжнародним домовленостям та повідомляти іноземній державі про виявлену невідповідність;
( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 954 від 13.09.2021 (954-2021-п) )
забезпечити інформування дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні про здійснення ними повноважень з питань забезпечення прав іноземців, які визначені частиною п’ятою статті 16 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", на отримання COVID-сертифікатів.
( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1213 від 17.11.2021 (1213-2021-п) )
7. Адміністрації Державної прикордонної служби:
забезпечити проведення перевірки наявності COVID-сертифікатів, належності пред’явлених COVID-сертифікатів громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України, особам, яких Україною визнано біженцями чи такими, які потребують додаткового захисту, або громадянам держав - членів довірчої мережі Європейського Союзу або держав, з якими Україною укладено домовленості про взаємне визнання COVID-сертифікатів;
( Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 889 від 18.08.2021 (889-2021-п) , № 954 від 13.09.2021 (954-2021-п) , № 88 від 02.02.2022 (88-2022-п) )
забезпечити в разі наявності технічної можливості підтвердження чинності COVID-сертифікатів осіб, які перетинають державний кордон на в’їзд в Україну, за допомогою Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія;
( Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 88 від 02.02.2022 (88-2022-п) )
забезпечити використання програмного забезпечення, що використовується у довірчій мережі Європейського Союзу для перевірки чинності COVID-сертифікатів;
( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 954 від 13.09.2021 (954-2021-п) )
застосовувати в роботі зміни до правил валідації COVID-сертифікатів України не пізніше ніж через 24 години з моменту їх надходження від Міністерства охорони здоров’я.
( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 954 від 13.09.2021 (954-2021-п) )
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 червня 2021 р. № 677

ПОРЯДОК

формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби

1. Цей Порядок визначає вимоги до формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби (далі - COVID-сертифікат), з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19).
2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:
COVID-сертифікат - документ в електронній формі, що підтверджує вакцинацію від COVID-19, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, який формується та видається уповноваженою установою держави, містить персональні дані власника і передбачає можливість автоматизованої перевірки чинності документа та його належності власникові;
( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 954 від 13.09.2021 (954-2021-п) )
власник COVID-сертифіката (далі - власник сертифіката) - фізична особа, медичні дані якої відображені в COVID-сертифікаті;
внутрішній COVID-сертифікат України (далі - внутрішній сертифікат) - сертифікат, виданий в Україні та призначений для використання на території України, який формується у разі виявлення бажання запитувача, підтверджує вакцинацію від COVID-19, негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби та не містить медичних даних власника; невід’ємною частиною зазначеного сертифіката є відцифрований образ його обличчя, що відображається в е-паспорті/е-паспорті для виїзду за кордон;
( Абзац четвертий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 954 від 13.09.2021 (954-2021-п) )
довірча мережа ЄС - довірча мережа цифрового COVID-сертифіката ЄС (EU Digital COVID Certificate trust framework), яка створена та функціонує на базі мережі електронної інтероперабельної системи охорони здоров’я ЄС відповідно до Директиви 2011/24/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2011 р. про застосування прав пацієнтів у транскордонній системі охорони здоров’я, Регламенту (ЄС) 2021/953 Європейського Парламенту та Ради від 14 червня 2021 р. про засади видачі, перевірки та визнання взаємосумісних сертифікатів про вакцинацію, тестування та одужання (цифровий сертифікат COVID-19 ЄС) для забезпечення вільного пересування під час пандемії COVID-19 та до якої Україна добровільно приєдналася згідно з умовами Імплементаційного рішення (ЄС) 2021/1380 Європейської Комісії від 19 серпня 2021 р. про встановлення еквівалентності з метою забезпечення права на вільне пересування в межах Союзу, сертифікатів COVID-19, виданих Україною, до сертифікатів, виданих відповідно до Регламенту (ЄС) 2021/953 Європейського Парламенту та Ради;
( Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 954 від 13.09.2021 (954-2021-п) ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 981 від 22.09.2021 (981-2021-п) )
запит - звернення особи (її законного представника) щодо отримання COVID-сертифіката, яке надійшло через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (далі - Портал Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) (далі - мобільний додаток Порталу Дія);
запитувач - громадянин України, іноземець та особа без громадянства, які постійно проживають на території України, або особа, яку Україна визнала біженцем чи такою, яка потребує додаткового захисту, що звернулися із запитом щодо отримання COVID-сертифіката стосовно себе або особи, законним представником якої відповідна особа є;
засвідчення COVID-сертифіката - автоматичний процес забезпечення інтероперабельності форматів та алгоритмів формування COVID-сертифікатів, контролю цілісності та підтвердження походження відомостей, що містяться в COVID-сертифікаті, яким завершується формування COVID-сертифіката і метою якого є забезпечення проведення перевірки чинності такого сертифіката незалежно від його використання за територіальним призначенням;
іноземний COVID-сертифікат (далі - іноземний сертифікат) - сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19, негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або методом Ag-RDTs або одужання особи від зазначеної хвороби, який формується та видається уповноваженою установою держав - членів довірчої мережі ЄС;
( Абзац пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 889 від 18.08.2021 (889-2021-п) , № 954 від 13.09.2021 (954-2021-п) , № 45 від 19.01.2022 (45-2022-п) , № 88 від 02.02.2022 (88-2022-п) )
інтероперабельність - функціональна сумісність технічних рішень, що використовуються під час формування, засвідчення та підтвердження чинності COVID-сертифіката;
міжнародний COVID-сертифікат України (далі - міжнародний сертифікат) - виданий в Україні та призначений для використання на території України та за межами України сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19, негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби (UA COVID Сertificate);
( Абзац одинадцятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 954 від 13.09.2021 (954-2021-п) )
тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції - тестування на визначення наявності вірусу SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції;
( Абзац дванадцятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 954 від 13.09.2021 (954-2021-п) )
тестування на COVID-19 методом Ag-RDTs - швидке тестування для виявлення антигена вірусу SARS-CoV-2, що ґрунтується на принципі імунохроматографічного аналізу;
( Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 954 від 13.09.2021 (954-2021-п) )
уповноважена установа - установа, яка відповідно до цього Порядку на підставі даних, отриманих від центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я (далі - центральна база даних), формує та засвідчує COVID-сертифікати, або установа, визначена іноземною державою для формування та засвідчення іноземних сертифікатів.
Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я (2801-12) , Законах України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (2168-19) , "Про інформацію" (2657-12) , "Про захист персональних даних" (2297-17) , "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) , "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , " Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус (5492-17) ", Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я (411-2018-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 "Деякі питання електронної системи охорони здоров’я "(Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604), Правилах підтвердження чинності COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 54, ст. 3342) (далі - Правила підтвердження чинності COVID-сертифіката).
( Абзац п’ятнадцятий пункту 2 і з змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 954 від 13.09.2021 (954-2021-п) , № 88 від 02.02.2022 (88-2022-п) )
3. Формування COVID-сертифіката здійснюється на підставі відомостей, що містяться та надходять з центральної бази даних для формування у сертифікаті відомостей, зазначених у підпунктах 1-4 та 6 пункту 11 цього Порядку, та Єдиного державного демографічного реєстру або е-паспорта/е-паспорта для виїзду за кордон для формування у сертифікаті відомостей, зазначених у підпункті 1 (зокрема прізвища, імені власника сертифіката латинськими літерами) пункту 11 цього Порядку, а також використання відцифрованого образу обличчя такого власника, що відображається в е-паспорті/е-паспорті для виїзду за кордон, у випадку формування внутрішнього сертифіката.
Формування міжнародного сертифіката здійснюється з використанням Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія.
Внутрішній сертифікат формується за бажанням запитувача виключно з використанням мобільного додатка Порталу Дія одночасно з формуванням міжнародного сертифіката з використанням мобільного додатка Порталу Дія та на підставі відомостей, які надійшли для формування зазначеного міжнародного сертифіката з центральної бази даних та Єдиного державного демографічного реєстру або е-паспорта/е-паспорта для виїзду за кордон.
Для зручності використання міжнародні та внутрішні сертифікати, що підтверджують вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини, мають жовтий колір (жовті сертифікати), а не менше ніж однією дозою однодозної вакцини та не менше ніж двома дозами дводозної вакцини - зелений колір (зелені сертифікати).
( Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 45 від 19.01.2022 (45-2022-п) ) ( Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 954 від 13.09.2021 (954-2021-п) )
4. Уповноваженою установою для формування і засвідчення COVID-сертифікатів в Україні є державне підприємство "Дія".
5. Підставами для формування COVID-сертифіката є наявність внесеної до центральної бази даних в установленому порядку та обробленої відповідно до затвердженого МОЗ регламенту обігу даних, необхідних для формування та використання COVID-сертифікатів, інформації про:
( Абзац перший пункту 5 в редакції Постанови КМ № 88 від 02.02.2022 (88-2022-п) )
вакцинацію від COVID-19 особи, щодо якої сформовано запит;
тестування на COVID-19 особи, щодо якої сформовано запит;
факт одужання від COVID-19 особи, щодо якої сформовано запит.
6. Формування COVID-сертифіката здійснюється уповноваженою установою за запитом запитувача.
Запит повинен містити такі дані про особу, щодо якої він робиться:
реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків або інформацію про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті громадянина України про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта);
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
серію (за наявності) та номер одного з таких документів:
паспорта громадянина України;
свідоцтва про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку);
тимчасового посвідчення громадянина України;
посвідки на постійне проживання в Україні;
посвідчення біженця;
посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.
( Абзац дванадцятий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 1126 від 28.10.2021 (1126-2021-п) )
Запит надсилається до центральної бази даних та Єдиного державного демографічного реєстру (крім відомостей, зазначених у абзацах третьому та четвертому цього пункту).
( Абзац тринадцятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 88 від 02.02.2022 (88-2022-п) ) ( Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 954 від 13.09.2021 (954-2021-п) )
7. Запитувач надає однозначні згоди на передачу, поширення та надання уповноваженій установі інформації про нього або про особу, законним представником якої він є:
НСЗУ - персональних, зокрема медичних, даних, що містяться в центральній базі даних;
ДМС - персональних даних, що містяться в Єдиному державному демографічному реєстрі.
Згоди надаються відповідно до Законів України "Про захист персональних даних" (2297-17) та "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (2168-19) .
( Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 954 від 13.09.2021 (954-2021-п) )
8. Обсяг та структура даних, порядок електронної взаємодії визначаються в договорі щодо інформаційної взаємодії, розробленому згідно з вимогами Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (357-2018-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357 "Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних реєстрів" (Офіційний вісник України, 2018 р., № 41, ст. 1450), та Положення про електронну взаємодію електронних інформаційних ресурсів (606-2016-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 "Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455).
9. Підтвердження особи під час формування запиту засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія, здійснюється з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати фізичну особу.
( Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 1126 від 28.10.2021 (1126-2021-п) )
10. Обробка персональних даних, передбачена цим Порядком, здійснюється з метою формування, засвідчення, видачі, використання та підтвердження чинності COVID-сертифіката.
Кожному COVID-сертифікату присвоюється унікальний електронний ідентифікатор та формується QR-код.
11. До відомостей, що містяться у сформованому міжнародному сертифікаті, належать:
1) прізвище, ім’я власника українською мовою та латинськими літерами;
2) дата народження власника;
3) інформація про хворобу;
4) дані щодо:
вакцинації від COVID-19 (інформація про вакцину, кількість доз вакцини відповідно до інструкції для медичного застосування лікарського засобу, порядковий номер отриманої дози вакцини та дата введення останньої дози, країна вакцинації);
негативного результату тестування на COVID-19 (інформація про тест, дата і час забору зразка біологічного матеріалу та отримання результату дослідження, інформація про суб’єкта господарювання, що має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та провів дослідження);
одужання особи від COVID-19 (дата встановлення діагнозу COVID-19);
( Абзац четвертий підпункту 4 пункту 11 в редакції Постанови КМ № 1156 від 04.11.2021 (1156-2021-п) )
5) унікальний номер сертифіката;
6) строк дії сертифіката;
7) держава, що видала сертифікат;
8) інформація про уповноважену установу.
12. До відомостей, що містяться у сформованому внутрішньому сертифікаті, належать:
1) прізвище, власне ім’я, по-батькові (за наявності) власника українською мовою;
2) дата народження власника;
3) реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
4) кінцева дата строку дії сертифіката;
5) унікальний номер сертифіката;
6) вид сертифіката (жовтий або зелений) - тільки для сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19;
7) відцифрований образ обличчя власника, що відображається в епаспорті/е-паспорті для виїзду за кордон, який відображається у внутрішньому сертифікаті виключно з використанням мобільного додатка Порталу Дія.
( Пункт 12 в редакції Постанов КМ № 954 від 13.09.2021 (954-2021-п) , № 88 від 02.02.2022 (88-2022-п) )
13. Після формування COVID-сертифікат видається запитувачу засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія.
За бажанням запитувача COVID-сертифікат у форматі pdf-файла також надсилається на адресу електронної пошти, що була підтверджена під час реєстрації на Порталі Дія.
( Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 88 від 02.02.2022 (88-2022-п) )
14. Строк дії міжнародного та внутрішнього COVID-сертифіката України визначається клінічними критеріями його формування та використання, наведеними у додатку.
15. Повідомлення про формування або відмову у формуванні COVID-сертифіката у зв’язку з відсутністю необхідних даних надсилається запитувачеві автоматично засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія.
16. COVID-сертифікати та їх копії в паперовій формі мають однакову юридичну силу.
17. Засвідчення COVID-сертифікатів здійснюється програмними засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія, або програмними засобами, інтегрованими до інформаційної системи уповноваженої установи, із забезпеченням централізованого автоматизованого постачання таких засобів технічним адміністратором Порталу Дія.
Формування та засвідчення COVID-сертифікатів здійснюється з використанням форматів та алгоритмів, які відповідають європейським та міжнародним стандартам і специфікаціям та забезпечують інтероперабельність під час підтвердження їх чинності.
18. COVID-сертифікат не видається у разі, коли:
запитувач не надав однозначної згоди на передачу та поширення НСЗУ персональних, зокрема медичних, даних та/або ДМС персональних даних уповноваженій установі;
( Абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 954 від 13.09.2021 (954-2021-п) )
запитувач надіслав запит щодо особи, стосовно якої в Реєстрі пацієнтів центральної бази даних не зазначена інформація про запитувача як про законного представника особи;
відсутні персональні та/або медичні дані, необхідні для формування COVID-сертифіката;
для формування внутрішнього сертифіката - запитувач не надав згоди на використання відцифрованого образу обличчя особи, що відображається в е-паспорті/е-паспорті для виїзду за кордон.
( Пункт 18 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 954 від 13.09.2021 (954-2021-п) ; в редакції Постанови КМ № 88 від 02.02.2022 (88-2022-п) )
19. Підтвердження чинності COVID-сертифікатів забезпечується з використанням програмних засобів Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія, а також програмних засобів, що забезпечують автономне (без підключення до Інтернету) функціонування технічних засобів перевірки чинності COVID-сертифікатів.
Функціональні можливості програмних засобів, які використовуються для підтвердження чинності COVID-сертифікатів, повинні забезпечувати:
контроль цілісності, підтвердження походження відомостей, що містяться в COVID-сертифікатах, та відповідності COVID-сертифікатів правилам валідації України;
зчитування та перевірку персональних, зокрема медичних, даних, але без здійснення обліку, передачі, збереження або зміни таких даних.
( Пункт 19 в редакції Постанови КМ № 88 від 02.02.2022 (88-2022-п) )
19-1. На технічних засобах, за допомогою яких проводиться перевірка чинності COVID-сертифікатів, візуально відображаються:
1) сформовані автоматично програмними засобами результати перевірки чинності COVID-сертифікатів;
2) відомості, що містяться в COVID-сертифікатах, за таким вичерпним переліком:
щодо іноземних і міжнародних сертифікатів - відомості та елементи, передбачені пунктами 1-3 розділу I зразків COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677 (677-2021-п) ;
щодо внутрішніх сертифікатів - відомості, передбачені підпунктами 1, 2, 4-7 пункту 12 цього Порядку.
( Порядок доповнено пунктом 19-1 згідно з Постановою КМ № 88 від 02.02.2022 (88-2022-п) )
20. Мінцифри забезпечує доступ до програмних засобів Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія, для підтвердження чинності COVID-сертифікатів органам, підрозділам, особам, які здійснюють таке підтвердження відповідно до Правил підтвердження чинності COVID-сертифіката.
( Пункт 20 в редакції Постанови КМ № 88 від 02.02.2022 (88-2022-п) )
21. Взаємодія між державами - членами довірчої мережі ЄС передбачає обмін правилами валідації COVID-сертифікатів, а також отримання словників, які використовуються для формування та використання COVID-сертифікатів відповідно до документації довірчої мережі ЄС (далі - словники довірчої мережі ЄС), та включає такі заходи:
1) забезпечення з використанням програмних засобів довірчої мережі ЄС державним підприємством "Дія":
доступу відповідним органам держав - членів довірчої мережі ЄС до правил валідації COVID-сертифікатів України;
доступу органам України, які відповідно до законодавства провадять діяльність, пов’язану із формуванням та використанням COVID-сертифіката, до правил валідації COVID-сертифікатів держав - членів довірчої мережі ЄС і словників довірчої мережі ЄС;
розміщення в довірчій мережі ЄС створених Україною ключів для засвідчення та перевірки чинності відомостей, що містяться в COVID-сертифікаті, та можливості отримання органами України, які відповідно до законодавства провадять діяльність, пов’язану із формуванням та використанням COVID-сертифіката, розміщених у довірчій мережі ЄС іншими державами ключів для засвідчення та перевірки чинності COVID-сертифікатів;
2) забезпечення державною установою "Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України" формування правил валідації COVID-сертифікатів України в машинописному форматі та розміщення їх у довірчій мережі ЄС;
3) адаптацію словників довірчої мережі ЄС (змін до них), зокрема шляхом здійснення:
Держлікслужбою - перекладу словників типів тестів і результатів тестування на COVID-19, а також визначення у словниках назв тестів і виробників тестів переліку схвалених/несхвалених тестів і виробників тестів;
державною установою "Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України" - перекладу словників типів вакцин і захворювань, а також визначення у словниках назв вакцин і виробників вакцин переліку вакцин;
МЗС - перекладу словника назв держав.
( Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 889 від 18.08.2021 (889-2021-п) ; в редакції Постанови КМ № 88 від 02.02.2022 (88-2022-п) )
21-1. Використання COVID-сертифікатів на території України дозволяється за умови підтвердження їх чинності відповідно до Правил підтвердження чинності COVID-сертифіката.
( Абзац перший пункту 21-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 88 від 02.02.2022 (88-2022-п) )
COVID-сертифікат не підлягає використанню та вважається таким, що власник не має його при собі, якщо власник або законний представник власника відмовився від пред’явлення зазначеного сертифіката для підтвердження його чинності.
( Порядок доповнено пунктом 21-1 згідно з Постановою КМ № 954 від 13.09.2021 (954-2021-п) )
22. Під час перетину державного кордону іноземні сертифікати та міжнародні сертифікати використовуються відповідно до клінічних критеріїв формування та використання COVID-сертифікатів, наведених у додатку.
23. COVID-сертифікати використовуються на території України у випадках, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 (1236-2020-п) "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 14).
( Абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 954 від 13.09.2021 (954-2021-п) , № 88 від 02.02.2022 (88-2022-п) )
Іноземні, міжнародні та внутрішні сертифікати мають на території України однаковий статус і встановлювати випадки використання виключно іноземного, міжнародного або внутрішнього сертифіката забороняється.
( Пункт 23 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 954 від 13.09.2021 (954-2021-п) ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 88 від 02.02.2022 (88-2022-п) )
24. Запитувач може отримати один чи більше COVID-сертифікатів відповідно до відомостей, що містяться та надходять з центральної бази даних, та відповідно до клінічних критеріїв формування та використання COVID-сертифікатів, наведених у додатку.
Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
 від 13 вересня 2021 р. № 954 (954-2021-п)
    
)

КЛІНІЧНІ КРИТЕРІЇ

формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, в Україні

Таблиця 1

Підстави та клінічні критерії формування міжнародного та внутрішнього COVID-сертифікатів і визначення строків їх дії

Підстава для формування COVID-сертифіката
Клінічні критерії формування COVID-сертифіката
Строк дії міжнародного COVID-сертифіката
Строк дії внутрішнього COVID-сертифіката
1.
Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19)
у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я (далі - центральна база даних) у Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів наявні відомості про вакцинацію від COVID-19 (наявні медичні записи про вакцинацію (щеплення, імунізацію) із зазначенням відомостей про серію вакцини, які відповідають відомостям, що надані МОЗ, про серії вакцин, які застосовуються (під час перевірки відомостей про серію вакцини не враховуються наявність незаповнених місць та спеціальних символів, а також відмінності, пов’язані з регістром літер, та застосовується співставлення літер українського алфавіту латиницею згідно з таблицею 2 "Співставлення кириличних та латинських літер, що використовуються під час формування COVID-сертифікатів" цього додатка. У випадках, якщо зазначені алгоритми не сприяли передачі даних, необхідних для формування COVID-сертифіката, застосовується пошук серії в таблиці співставлення серій вакцин від COVID-19, яка оновлюється адміністратором центральної бази даних. У випадках, якщо в центральній базі даних стосовно однієї особи наявні кілька записів про вакцинацію від COVID-19, в яких некоректно зазначено нумерацію доз вакцинації від COVID-19, для визначення завершеності курсу вакцинації використовується таблиця 3 "Мінімальні та максимальні строки між етапами вакцинації, які становитимуть повний цикл, для застосування в алгоритмі перевірки відповідності наявних у центральній базі даних записів про вакцинацію (щеплення, імунізацію), що підтверджують факт проведення повного циклу вакцинації від COVID-19" цього додатка). У випадках, якщо в центральній базі даних стосовно однієї особи наявний медичний запис про вакцинацію від COVID-19 бустерною дозою, під час формування COVID-сертифіката використовується таблиця 6 цього додатка
COVID-сертифікат може бути сформований відразу після внесення до центральної бази даних відомостей щодо вакцинації
якщо в медичному записі про вакцинацію, що був внесений на підставі вакцинації від COVID-19 за кордоном, зазначено порядковий номер дози, у сертифікаті зазначається цей номер дози без пошуку та відбору медичних записів про попередні дози. Медичний запис про вакцинацію, що був внесений на підставі вакцинації від COVID-19 за кордоном, перевіряється за ознакою створення в закладі охорони здоров’я, перелік яких визначається МОЗ
270 діб від дня введення останньої дози відповідно до протоколу вакцинації від COVID-19
270 діб від дня введення останньої дози відповідно до протоколу вакцинації від COVID-19
2.
Тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції
у центральній базі даних у Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів наявні відомості про негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, що було проведено та внесено суб’єктом господарювання, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та який наявний в переліку верифікованих лабораторій, затвердженому керівником робіт з ліквідації надзвичайної ситуації (COVID-19)
COVID-сертифікат може бути сформований відразу після внесення до центральної бази даних відомостей про отримання негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції
72 години починаючи від години забору матеріалів для аналізу
72 години починаючи від години забору матеріалів для аналізу
3.
Одужання від COVID-19
у центральній базі даних у Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів наявний медичний запис про медичний огляд, надання консультації або лікування, у тому числі за результатами надання первинної медичної допомоги, який містить інформацію про встановлений діагноз "2019-nCoV гостра респіраторна хвороба" (код U07.1 відповідно до національного класифікатора 025:2021 "Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я"), внесений відповідно до вимог галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я
COVID-сертифікат може бути сформований на п’ятнадцятий день з дати встановлення відповідного діагнозу
COVID-сертифікат може бути сформований не більше двох разів за один календарний рік (за наявності технічної можливості щодо обліку сформованих COVID-сертифікатів)
105 днів з дати встановлення відповідного діагнозу
105 днів з дати встановлення відповідного діагнозу
Таблиця 2

Співставлення кириличних та латинських літер, що використовуються під час формування COVID-сертифікатів

Порядковий номер
Літера кириличного алфавіту
Літера латинського алфавіту
1
А
A
2
В
B
3
Е
E
4
І
I
5
К
K
6
М
M
7
Н
H
8
О
O
9
Р
P
10
С
C
11
Т
T
12
У
Y
13
Х
X
Таблиця 3

Мінімальні та максимальні строки між етапами вакцинації, які становитимуть повний цикл, для застосування в алгоритмі перевірки відповідності наявних у центральній базі даних записів про вакцинацію (щеплення, імунізацію), що підтверджують факт проведення повного циклу вакцинації від COVID-19

Назва вакцини першої дози
Назва вакцини другої дози
Мінімальний строк між дозами
Максимальний строк між дозами
1
SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated
SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated
14 днів
180 днів
2
ComirnatyTM
ComirnatyTM
21 день
180 днів
3
Moderna COVID-19 Vaccine
Moderna COVID-19 Vaccine
28 днів
180 днів
4
AstraZeneca/SK Bioscience Co., Ltd.
AstraZeneca/SK Bioscience Co., Ltd.
28 днів
180 днів
5
Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca)
Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca)
28 днів
180 днів
6
COVISHIELDTM
COVISHIELDTM
28 днів
180 днів
7
ComirnatyTM
Moderna COVID-19 Vaccine
28 днів
180 днів
8
Moderna COVID-19 Vaccine
ComirnatyTM
28 днів
180 днів
9
COVISHIELDTM
AstraZeneca/SK Bioscience Co., Ltd.
28 днів
180 днів
10
AstraZeneca/SK Bioscience Co., Ltd.
COVISHIELDTM
28 днів
180 днів
11
COVISHIELDTM
Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca)
28 днів
180 днів
12
Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca)
COVISHIELDTM
28 днів
180 днів
13
Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca)
AstraZeneca/SK Bioscience Co., Ltd.
28 днів
180 днів
14
AstraZeneca/SK Bioscience Co., Ltd.
Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca)
28 днів
180 днів
15
Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca)
ComirnatyTM
28 днів
180 днів
16
AstraZeneca/SK Bioscience Co., Ltd.
ComirnatyTM
28 днів
180 днів
17
COVISHIELDTM
ComirnatyTM
28 днів
180 днів
18
Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca)
Moderna COVID-19 Vaccine
28 днів
180 днів
19
AstraZeneca/SK Bioscience Co., Ltd.
Moderna COVID-19 Vaccine
28 днів
180 днів
20
COVISHIELDTM
Moderna MCOVID-19 Vaccine
28 днів
180 днів
21
Ad26.COV2.S
одна доза
Таблиця 4

Строк чинності COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19 однією дозою вакцини (жовті сертифікати)

Назва вакцини
Початок чинності
Кінець чинності
1
SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated
від дати введення дози
30 днів від дати введення дози
2
ComirnatyTM
від дати введення дози
30 днів від дати введення дози
3
Moderna COVID-19 Vaccine
від дати введення дози
30 днів від дати введення дози
4
AstraZeneca/SK Bioscience Co., Ltd.
від дати введення дози
30 днів від дати введення дози
5
Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca)
від дати введення дози
30 днів від дати введення дози
6
COVISHIELDTM
від дати введення дози
30 днів від дати введення дози
Таблиця 5

Відомості про початок та закінчення дії чинності COVID-сертифікатів на території Україні

Підстава для формування COVID-сертифіката
Іноземний COVID-сертифікат
Міжнародний COVID-сертифікат
Внутрішній COVID-сертифікат
початок дії
закінчення дії
початок дії
закінчення дії
початок дії
закінчення дії
1.
Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19
для дводозної вакцини від дати вакцинації (в сертифікаті 1/2, 2/2 або 3/3)
одна доза - 30 днів
дві дози або більше - 270 днів
для дводозної вакцини від дати вакцинації (в сертифікаті 1/2, 2/2 або 3/3)
одна доза - 30 днів
дві дози або більше - 270 днів
для дводозної вакцини від дати вакцинації (в сертифікаті 1/2, 2/2 або 3/3)
одна доза - 30 днів (жовтий сертифікат)
дві дози або більше - 270 днів (зелений сертифікат)
для однодозної вакцини через 14 днів після вакцинації (в сертифікаті 1/1 або 2/2)
270 днів
для однодозної вакцини через 14 днів після вакцинації (в сертифікаті 1/1 або 2/2)
270 днів
для однодозної вакцини через 14 днів після вакцинації (в сертифікаті 1/1 або 2/2)
270 днів
2.
Тестування на COVID-19
від години забору біологічного матеріалу для аналізу
методом полімеразної ланцюгової реакції: 72 години
методом Ag-RDTs: 48 годин
від години забору біологічного матеріалу для аналізу
методом полімеразної ланцюгової реакції: 72 години
від години забору біологічного матеріалу для аналізу
методом полімеразної ланцюгової реакції: 72 години
3.
Одужання від COVID-19
від дати забору біологічного матеріалу для аналізу з позитивним результатом тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або методом Ag-RDTs
180 днів
на 15 день з дати встановлення відповідного діагнозу
105 днів з дати встановлення відповідного діагнозу
на 15 день з дати встановлення відповідного діагнозу
105 днів з дати встановлення відповідного діагнозу
Таблиця 6

Мінімальні та максимальні строки між етапами вакцинації під час отримання бустерної дози* у разі поєднання вакцини для застосування в алгоритмі перевірки відповідності наявних у центральній базі даних записів про вакцинацію (щеплення, імунізацію) від COVID-19

Назва вакцини попередньої дози
Назва вакцини бустерної дози
SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated
ComirnatyTM
Moderna COVID-19 Vaccine
AstraZeneca/SK Bioscience Co., Ltd.
Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca)
COVISHIELD™
Ad26.COV2.S
SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated
90/270**
90/270
90/270
90/270
90/270
90/270
90/270
Comirnaty™
не поєднуються
90/270
90/270
90/270
90/270
90/270
90/270
Moderna COVID-19 Vaccine
не поєднуються
90/270
90/270
90/270
90/270
90/270
90/270
AstraZeneca/SK Bioscience Co., Ltd.
не поєднуються
90/270
90/270
90/270
90/270
90/270
90/270
Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca)
не поєднуються
90/270
90/270
90/270
90/270
90/270
90/270
COVISHIELD™
не поєднуються
90/270
90/270
90/270
90/270
90/270
90/270
Ad26.COV2.S
не поєднуються
90/270
90/270
90/270
90/270
90/270
90/270
__________
* Бустерна доза - доза, що вводиться після проведення повного курсу вакцинації з метою посилення/відновлення імунної відповіді/ефективності вакцини, що зменшилася з часом, та продовження строку тривалості захисту.
** Мінімальний/максимальний строк вакцинації вакцинами відповідного поєднання.
( Додаток в редакції Постанов КМ № 716 від 14.07.2021 (716-2021-п) , № 797 від 28.07.2021 (797-2021-п) ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 889 від 18.08.2021 (889-2021-п) ; в редакції Постанови КМ № 954 від 13.09.2021 (954-2021-п) ; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1156 від 04.11.2021 (1156-2021-п) , № 1240 від 24.11.2021 (1240-2021-п) , № 45 від 19.01.2022 (45-2022-п) , № 88 від 02.02.2022 (88-2022-п) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
 від 13 вересня 2021 р. № 954 (954-2021-п)
    

ПРАВИЛА

підтвердження чинності COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби

1. Ці Правила встановлюють механізм підтвердження чинності COVID-сертифікатів, які формуються та використовуються відповідно до Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677 "Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 54, ст. 3342) (далі - Порядок формування та використання COVID-сертифіката).
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 88 від 02.02.2022 (88-2022-п) )
2. Терміни, що вживаються в цих Правилах, мають таке значення:
документація довірчої мережі ЄС - технічні регламенти, специфікації, довідники, класифікатори, переліки, інші технічні та нормативні документи, відповідно до яких функціонує довірча мережа ЄС, здійснюється інформаційна взаємодія в мережі, визначаються зміст, формат, періодичність, порядок передачі даних тощо;
правила валідації COVID-сертифіката (далі - правила валідації) - перелік умов держави - члена довірчої мережі ЄС для реалізації її політики з епідеміологічної безпеки, на відповідність яким може проводитися перевірка чинності відомостей, що містяться в COVID-сертифікаті;
QR-код COVID-сертифіката - форма COVID-сертифіката у вигляді двовимірного штрихкоду, що містить відомості про зазначений сертифікат, які за допомогою відповідних технічних засобів можна відтворити у формі, придатній для зчитування, зокрема у візуальній.
Інші терміни в цих Правилах вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я (2801-12) , Законах України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (2168-19) , "Про інформацію" (2657-12) , "Про захист персональних даних" (2297-17) , "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) , "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я (411-2018-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 "Деякі питання електронної системи охорони здоров’я" (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604), і Порядку формування та використання COVID-сертифіката.
( Абзац п’ятий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 88 від 02.02.2022 (88-2022-п) )
3. Підтвердження чинності COVID-сертифікатів здійснюється за ініціативою представників таких органів, підрозділів, осіб (далі - ініціатори):
1) Адміністрації Держприкордонслужби - у випадку використання COVID-сертифікатів для перетину особою державного кордону на в’їзд в Україну;
2) органів, уповноважених здійснювати контроль за дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів в Україні, - у випадку контролю використання COVID-сертифікатів під час дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням COVID-19;
3) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб - у випадку використання COVID-сертифікатів для здійснення заходів (діяльності) без застосування обмежень, встановлених до відповідного рівня епідемічної небезпеки;
4) органів, визначених актами законодавства іноземних держав, - у випадку використання міжнародних COVID-сертифікатів за межами України;
5) МЗС - у випадку перевірки правил валідації інших держав;
6) підрозділів, визначених МОЗ та Мінцифри, які відповідають за технічну підтримку програмних засобів підтвердження чинності COVID-сертифікатів, - у випадках звернення власників (їх законних представників) сертифікатів та ініціаторів, зазначених у підпунктах 1-5 цього пункту, з проблем користування COVID-сертифікатами або програмними засобами; отримання повідомлення про технічні помилки в роботі програмних засобів; отримання повідомлення з МЗС про невиконання іноземною державою зобов’язань, пов’язаних з використанням міжнародних COVID-сертифікатів на її території.
4. Підтвердження чинності COVID-сертифіката передбачає:
1) пред’явлення COVID-сертифіката для перевірки чинності його власником або законним представником власника;
2) запит ініціатора щодо підтвердження чинності COVID-сертифіката;
3) перевірку чинності COVID-сертифіката програмними засобами та ініціатором;
4) підтвердження або непідтвердження чинності COVID-сертифіката.
5. Для перевірки чинності COVID-сертифіката власник або законний представник власника пред’являє ініціатору QR-код зазначеного сертифіката (з урахуванням випадку, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту). QR-код повинен бути придатним для зчитування його технічними засобами перевірки чинності, зокрема цілісний, неушкоджений, нанесений на будь-який носій достатнього розміру та необхідної контрастності.
( Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 88 від 02.02.2022 (88-2022-п) )
Інші елементи ніж QR-код, визначені зразками COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677 "Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 54, ст. 3342, № 76, ст. 4771), не є обов’язковими для пред’явлення під час перевірки чинності COVID-сертифіката та призначені лише для інформування власника про зміст такого сертифіката.
( Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1213 від 17.11.2021 (1213-2021-п) )
Одночасно власник або законний представник власника пред’являє документ, що посвідчує особу, дані якої містяться у COVID-сертифікаті.
Документ, що посвідчує особу, не вимагається у випадку пред’явлення внутрішнього сертифіката.
Під час перетину іноземцем або особою без громадянства державного кордону на в’їзд в Україну для перевірки чинності іноземного сертифіката, що був записаний на безконтактний електронний носій, імплементований у документ, що посвідчує особу, власник або законний представник власника пред’являє ініціатору зазначений документ, що посвідчує особу. Це положення застосовується в разі наявності в ініціатора технічної можливості зчитувати сертифікат із носія.
( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 88 від 02.02.2022 (88-2022-п) )
6. Пред’явлення COVID-сертифіката для перевірки чинності означає, що власник надав згоду на обробку його персональних, зокрема медичних, даних, які використовуються під час такої перевірки.
7. Після проведення перевірки чинності COVID-сертифіката забороняється будь-яка обробка (збір, зберігання, використання, передача тощо) персональних, зокрема медичних, даних, які містяться у ньому.
( Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 88 від 02.02.2022 (88-2022-п) )
9. Запит щодо підтвердження чинності COVID-сертифіката здійснюється ініціатором за допомогою технічних засобів і передбачає зчитування пред’явленого QR-коду COVID-сертифіката, а у випадку, передбаченому абзацом п’ятим пункту 5 цих Правил, зчитування даних іноземного сертифіката з безконтактного електронного носія, імплементованого в документ, що посвідчує особу.
( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 88 від 02.02.2022 (88-2022-п) )
10. Програмне забезпечення для перевірки чинності COVID-сертифіката, яке використовується ініціатором, повинно застосовувати для такої перевірки правила валідації України, визначені МОЗ, та передбачати регулярне оновлення набору даних, необхідних для перевірки, відповідно до документації довірчої мережі ЄС.
11. Перевірка чинності COVID-сертифіката проводиться програмними засобами автоматично:
1) на відповідність документації довірчої мережі ЄС в частині технічних даних (унікальний номер та строк дії сертифіката, держава, що його видала, інформація про уповноважену установу);
2) на відповідність правилам валідації України:
іноземні та міжнародні сертифікати - в частині медичних даних (інформація про хворобу, дані щодо вакцинації від COVID-19, негативного результату тестування або одужання особи від зазначеної хвороби);
внутрішні сертифікати, що підтверджують вакцинацію від COVID-19, - в частині виду сертифіката (жовтий чи зелений).
Результати перевірки чинності COVID-сертифікатів автоматично формуються програмними засобами та візуально відображаються на технічних засобах, за допомогою яких зазначена перевірка проводилася.
( Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 88 від 02.02.2022 (88-2022-п) )
12. Перевірка чинності COVID-сертифіката в частині персональних даних проводиться ініціатором особисто:
1) під час пред’явлення іноземного або міжнародного сертифіката - шляхом співставлення даних про прізвище, ім’я та дату народження власника з відомостями, які містяться в документі, що посвідчує його, та ідентифікації власника за фотографією (відображенням відцифрованого образу обличчя) у зазначеному документі;
2) під час пред’явлення внутрішнього сертифіката - шляхом ідентифікації власника за відображенням відцифрованого образу його обличчя, що міститься у зазначеному сертифікаті.
13. Рішення про чинність COVID-сертифіката в цілому приймає особисто ініціатор за умови, що підтверджена чинність усіх даних зазначеного сертифіката.
14. Підставами непідтвердження чинності COVID-сертифіката є:
1) непридатність QR-коду COVID-сертифіката для зчитування технічними засобами;
2) непред’явлення у випадках, визначених цими Правилами, документа, що посвідчує власника сертифіката, або невідповідність даних COVID-сертифіката відомостям зазначеного документа (крім внутрішнього сертифіката);
3) невідповідність даних COVID-сертифіката документації довірчої мережі ЄС та правилам валідації України;
4) наявність у COVID-сертифікаті даних про вакцинацію однією з таких вакцин:
яка не включена Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;
розроблення та/або виробництво якої здійснено в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором;
використання якої на території України заборонено законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.
( Підпункт 4 пункту 14 в редакції Постанови КМ № 88 від 02.02.2022 (88-2022-п) ) ( Постанову доповнено Правилами згідно з Постановою КМ № 954 від 13.09.2021 (954-2021-п) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
 від 13 вересня 2021 р. № 954 (954-2021-п)
    
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
 від 2 лютого 2022 р. № 88 (88-2022-п)
    
)

ЗРАЗКИ

COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби

( Див. текст (677-2021-пF414) ) ( Постанову доповнено Зразками згідно з Постановою КМ № 954 від 13.09.2021 (954-2021-п) ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 45 від 19.01.2022 (45-2022-п) ; в редакції Постанови КМ № 88 від 02.02.2022 (88-2022-п) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 2021 р. № 1213

ПОРЯДОК

формування міжнародного COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, для видачі деяким категоріям іноземців та особам без громадянства, які на законних підставах проживають або перебувають на території України

1. Цей Порядок встановлює механізм формування міжнародного COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-сертифікат), для видачі іноземцям та особам без громадянства, які визначені частинами четвертою - п’ятнадцятою статті 4, частиною п’ятою статті 16 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" та проживають або перебувають на території України, але які не підлягають реєстрації в електронній системі охорони здоров’я (далі - заявники).
2. Терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я (2801-12) , Законах України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (2168-19) , "Про інформацію" (2657-12) , "Про захист персональних даних" (2297-17) , "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) , "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (3773-17) , Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я (411-2018-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 "Деякі питання електронної системи охорони здоров’я" (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604), та Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677 "Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 54, ст. 3342).
3. Заявники мають право звернутися до органів, установ, організацій, підприємств, закладів, які організували або здійснили їх вакцинацію та мають необхідну для формування COVID-сертифікатів інформацію про вакцини (далі - організатори (виконавці) вакцинування), з проханням подати запит про формування COVIDсертифікатів для видачі особам, вакцинування яких було організовано або здійснено (далі - запит).
4. Запит подається з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія) до уповноваженої установи, що визначається відповідно до Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, для видачі деяким категоріям іноземців та особам без громадянства, які на законних підставах проживають або перебувають на території України, керівником організатора (виконавця) вакцинування протягом 24 годин з дати надходження звернення заявника.
Запити погоджуються МОЗ, крім запитів організаторів (виконавців) вакцинування з числа іноземних дипломатичних представництв, які погоджуються МЗС.
У запиті зазначається:
найменування та код згідно з ЄДРПОУ організатора (виконавця) вакцинування;
інформація про вакцину:
найменування виробника вакцини;
назва вакцини;
тип вакцини;
інформація про хворобу, для захисту людини від якої вводиться вакцина;
країна вакцинації;
кількість вакцинованих заявників;
кількість вакцинованих інших осіб (подають тільки організатори (виконавці) вакцинування);
електронна адреса, на яку уповноважена установа повинна надіслати перелік унікальних посилань для заповнення особисто заявниками в електронній формі заяви про формування COVID-сертифіката (далі - заява).
Організатор (виконавець) вакцинування окремо подає запит на кожну серію вакцин, що були використані під час вакцинації.
Інформація, необхідна для формування COVID-сертифікатів, готується на підставі документів про вакцинацію, які зберігаються організатором (виконавцем) вакцинування, а також які пред’являються організатору (виконавцю) вакцинування заявниками для підготовки запиту.
5. Уповноважена установа з використанням Порталу Дія протягом 24 годин з дати надходження запиту надсилає організатору (виконавцю) вакцинування на зазначену в запиті електронну адресу унікальні посилання на електронні форми заяв у кількості, що дорівнює кількості вакцинованих заявників, зазначених у запиті.
6. Організатор (виконавець) вакцинування протягом 24 годин з моменту отримання відповіді від уповноваженої установи передає заявнику інформацію про унікальне посилання на електронну форму заяви. Забороняється передавати одному заявнику інформацію про більше ніж одне унікальне посилання, крім випадків, коли заявник подає також заяву від імені особи, законним представником якої він є.
7. Заявник заповнює та надсилає уповноваженій установі з використанням Порталу Дія заяву, яка повинна містити:
1) прізвище, ім’я заявника національною мовою (згідно з паспортним документом) та латинськими літерами;
2) дату народження заявника;
3) дані про вакцинацію (вакцина, виробник, хвороба, дата вакцинації, номер вакцинації, країна вакцинації, серія вакцини (за наявності). Зазначені дані подаються для кожної дози вакцини;
4) найменування органу, до якого необхідно надіслати сформований COVID-сертифікат, а саме:
найменування територіального підрозділу ДМС, який видав заявнику посвідку на тимчасове проживання (далі - територіальний підрозділ ДМС) - для заявників, визначених частинами четвертою - п’ятнадцятою статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства";
найменування дипломатичного представництва, консульської установи іноземної держави або представництва міжнародної організації в Україні (далі - іноземне дипломатичне представництво) - для заявників, визначених частиною п’ятою статті 16 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства";
5) згоду на обробку уповноваженою установою інформації, що міститься у заяві про нього або про особу, законним представником якої він є.
8. Уповноважена установа після надходження заяви отримує від організатора (виконавця) вакцинування підтвердження особи заявника.
9. Формування COVID-сертифіката здійснюється з використанням Порталу Дія на підставі даних запиту та заяви.
10. Заявнику надсилається повідомлення про те, що його дані є прийнятими та прийнятними для формування COVID-сертифіката, для отримання якого необхідно звернутися до іноземного дипломатичного представництва, зазначеного в заяві.
11. Іноземне дипломатичне представництво або територіальний підрозділ ДМС видає з використанням Порталу Дія COVID-сертифікат заявнику за умови його ідентифікації за документом, що посвідчує особу, та пред’явлення ним паперового документа про вакцинацію, дані в якому відповідають даним в COVID-сертифікаті.
12. Порядок доступу до Порталу Дія відповідальних осіб іноземного дипломатичного представництва та територіального підрозділу ДМС для видачі COVID-сертифіката заявнику визначається Мінцифри.
13. Підтвердження особи під час подання запиту з використанням Порталу Дія здійснюється з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронних підписів, що базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України (2155-19) "Про електронні довірчі послуги", а також інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати фізичну особу (крім керівників іноземних дипломатичних представництв, особа яких підтверджується МЗС під час подання іноземним дипломатичним представництвом запиту, визначеного в пункті 4 цього Порядку).
( Постанову доповнено Порядком згідно з Постановою КМ № 1213 від 17.11.2021 (1213-2021-п) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 червня 2021 р. № 677

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236

( Див. текст (1236-2020-п) )
1. У пункті 2-2:
1) абзац перший підпункту 5 викласти в такій редакції:
"5) перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства без негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведено не більш як за 72 години до перетину державного кордону; або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях (далі - документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації), виданого відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил (2005 рік) (897_007) або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію від COVID-19; або іноземного COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 вакцинами, включеними Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від COVID-19 (далі - іноземний сертифікат), виданого уповноваженими органами іноземних держав, з якими Україною укладено міжнародні договори про взаємне визнання COVID-сертифікатів, крім:";
2) абзац другий підпункту 7 після слів "курсу вакцинації" доповнити словами і цифрами ", чи міжнародного, внутрішнього COVID-сертифіката України, виданого в Україні відповідно до Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677 (далі - міжнародний, внутрішній сертифікати), або іноземного сертифіката".
2. Абзац другий підпункту 6 пункту 3 після слів "курсу вакцинації" доповнити словами ", чи міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія)".
3. Абзац четвертий підпункту 11 пункту 3-5 після слів "курсу вакцинації" доповнити словам ", чи міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія)".
4. У пункті 7:
1) в абзаці шостому підпункту 3 слова "курсу вакцинації." замінити словами "курсу вакцинації чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат;";
2) абзац десятий підпункту 4 після слів "курсу вакцинації" доповнити словами "чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат".